Вся електронна бібліотека >>>

  

 

 Навчальна література

Філософія

 


Реферати з філософії

 

 

 

 

«Філософія»

Підручник.

           

2-е изд., перероб. і доп.

М.: ТОН - Остожье, 2001

 

Рецензенти: кафедра соціальної філософії Російського університету Дружби народів ім. Лумумби П. (зав. кафедрою доктор філос. наук, проф. П.К. Гречко), заст. гол. редактора журналу "Питання філософії" доктор філос. наук Б.І. Пружинин

 

Рекомендовано Міністерством освіти Російської Федерації

 

Підручник підготовлений колективом відомих російських вчених - викладачів Російського державного гуманітарного університету та ряду інших провідних внз, співробітників наукових установ Російської Академії наук.

Підручник містить виклад історії філософії та розгляд її основних галузей. При цьому багато питань, що входять у вузівський курс філософії, висвітлено досить докладно, що дозволить студентам і викладачам спеціалізованих вузів поглиблено вивчити філософські проблеми стосовно своєї спеціальності.

Друге видання перероблено і доповнено низкою нових голів. Рекомендується як для студентів, початківців вивчати вузівський курс філософії, так і для аспірантів, викладачів; всіх, хто цікавиться сучасним рівнем розгляду проблем історії філософії та її теоретичних областей.

 

Відомості про авторів

 

Альошин Альберт Іванович - доктор філософських наук, професор кафедри сучасних проблем філософії філософського факультету Російського державного гуманітарного університету. Область наукових інтересів - історія російської філософії.

Вороніна Ольга Олександрівна - кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії РАН; завідуюча лабораторією гендерних досліджень Інституту соціально-економічних проблем народонаселення (ИСЭПН) РАН. Сфера наукових інтересів - історія та теорія фемінізму, феміністська філософія, теорія і методологія гендерних досліджень. По цим темам опубліковано понад 40 наукових робіт російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, італійською мовами.

 

Гаджієв Камалудін Серажудинович - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник, завідувач сектором теорії політики Інституту світової економіки і міжнародних відносин РАН. Область наукових інтересів - політична філософія, політологія.

 

Брудне Олександр Феодосійович - доктор філософських наук, професор філософського факультету Московського державного університету. Область наукових інтересів - історія англо-американської філософії.

 

Губін Валерій Дмитрович - доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Російського державного гуманітарного університету, завідувач кафедри історії зарубіжної філософії. Область наукових інтересів - проблеми онтології, філософія творчості, філософія людини.

 

Іонін Леонід Григорович - доктор філософських наук, професор, декан факультету прикладної політології Державного університету - Вищої школи економіки, завідувач кафедри прикладної політології, провідний науковий співробітник Інституту соціології РАН. Область наукових інтересів - філософія і соціологія культури, політична філософія, політологія.

 

Кимелев Юрій Анатолійович - доктор філософських наук, головний науковий співробітник ІНІСН РАН. Область наукових інтересів - філософія релігії, історія філософії XX століття.

Кирабаев Hyp Серикович - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії зарубіжної філософії Російського університету дружби народів. Область наукових інтересів - історія філософії середньовічного Сходу.

 

Козлова Наталія Микитівна - доктор філософських наук, професор кафедри сучасних проблем філософії філософського факультету Російського державного гуманітарного університету. Область наукових інтересів - соціальна філософія.

 

Лейбін Валерій Мусійович - доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту системних досліджень РАН, професор Інституту психоаналізу, практикуючий психоаналітик. Область наукових інтересів - історія, теорія і практика психоаналізу, психологія та філософія людини.

 

Лук'янов Анатолій Євгенович - доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту далекого Сходу РАН. Область наукових інтересів - історія філософії Стародавнього Китаю.

 

Малахов Володимир Сергійович - кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Інституту філософії РАН. Область наукових інтересів - сучасна західна філософія.

 

Медушевський Андрій Миколайович - доктор філософських наук, член-кореспондент РАПН, професор, завідувач кафедри теорії права та порівняльного правознавства Державного університету - Вищої школи економіки, провідний науковий співробітник Інституту вітчизняної історії РАН. Область наукових інтересів - філософія права, порівняльне правознавство, конституційне право.

 

Некрасова Олена Миколаївна - доктор філософських наук, професор кафедри філософії культури Московського фізико-технічного університету. Область наукових інтересів - історія російської філософії.

 

Неретина Світлана Сергіївна - доктор філософських наук, провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН. Область наукових інтересів - історія середньовічної філософії, порівняльна історія релігій.

 

Піменов Олексій Володимирович - кандидат історичних наук, доцент кафедри загальної соціології Державного університету - Вищої школи економіки. Область наукових інтересів - індійське джерелознавство, історія філософії, порівняльна історія релігій.

 

Сербіненко В'ячеслав Володимирович - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії вітчизняної філософії філософського факультету Російського державного гуманітарного університету. Область наукових інтересів - історія російської філософії.

 

Світлана sidorina Тетяна Юріївна - доктор філософських наук, професор Державного університету - Вищої школи економіки. Сфера наукових інтересів - філософія і соціологія культури, історія філософії XX століття.

 

Стрільців Володимир Ігорович - кандидат філософських наук, доцент кафедри історії зарубіжної філософії філософського факультету Російського державного гуманітарного університету. Область наукових інтересів - проблеми сучасної філософії.

 

Філатов Володимир Петрович - доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою сучасних проблем філософії філософського факультету Російського державного гуманітарного університету. Область наукових інтересів - епістемологія, філософія науки.

Передмова

 

Термін "філософія" та її характер питань

Множинність розумінь філософії

"Квінтесенцією культури" вважав філософію і Карл Маркс.

Філософія і культура

Історія філософії та окремі області філософії

 

Частина I. Історичні типи філософії Розділ 1. Філософія в Стародавньому світі Глава 1.1. Філософія Стародавньої Індії

Філософські традиції Індії

Індуїзм і класична індійська філософія

Міманса і веданта

Глава 1.2. Філософія Стародавнього Китаю

Періодизація історії китайської філософії

Школи і течії в давньокитайській філософії

Становлення китайської філософії

Філософія древнього даосизму

Філософія стародавнього конфуціанства

Філософія "Книги змін"

Філософія школи Мо-цзи (Мо Ді)

Погляди школи легістів (фацзя, законників)

Глава 1.3. Антична філософія

Становлення філософії в Греції

Філософські школи досократиков

Проблематика і зміст навчань

Сократ і платонівська традиція

Філософські школи пізньої античності

Неоплатонізм і завершення античної епохи в історії філософії

Розділ 2. Філософія середніх віків та Відродження. Глава 2.1. Середньовічна філософія Заходу

Періодизація філософії

Особливості середньовічної філософії

Види філософії

Смисли філософії. Теологія

Практична (або моральна) філософія

Раціональна філософія

Глава 2.2 Класична арабо-мусульманська філософія.

Особливості мусульманської цивілізації

Калам

Фальсафа

Суфізм

Глава 2.3. Філософія епохи Відродження і Реформації

Принципи філософії Відродження

Смисли філософствування

Розщеплення світів

Натурфілософські основи

Почала соціальної філософії

Європейський гуманізм

Новий пирронизм

Утопія як соціальний проект

Реформація

Розділ 3. Філософія нового часу (від Декарта до Канта)

Філософія Френсіса Бекона

Філософія Рене Декарта

Емпіризм і раціоналізм після Бекона і Декарта

Філософія Просвітництва

Глава 4. Німецька класична філософія

Філософія Іммануїла Канта

Школа класичного німецького ідеалізму (Фіхте, Шеллінг, Гегель)

Глава 5. Постклассическая філософія XIX століття

Філософія Маркса К.

Маркс К. і младогегельянство. Філософія Л. Фейєрбаха

Концепція мінливого світу. Критика релігії, громадянського суспільства і держави

Концепція відчуження праці. Приватна власність і комунізм. Гуманізм і натуралізм

Матеріалістичне розуміння історії. Свідомість як усвідомлене буття

Діалектичний та історичний матеріалізм

Маркс і філософська думка Заходу

Глава 6. Російська філософія

Формування філософської культури в середньовічної Русі

Розвиток філософії в післяпетровської Росії XVIII ст.

Російська філософія XIX ст.

Слов'янофільство.

Западничество.

Позитивізм та матеріалізм в Росії. 1860 - 1870-е рр.

Філософія російського консерватизму

Метафізика всеєдності В. С. Соловйова

Нове релігійне свідомість

Іншим був духовний шлях його друга С.М. Булгакова.

 

Частина II. Теоретична філософія

Розділ 1. Онтологія: проблема буття у філософії

Метафізика та онтологія.

Екзистенція і трансценденція

Мова - дім буття

Микола Гартман: вчення про побудову реального світу

Реальний світ і його верстви

Ідеальне буття

Логічна сфера

Сфера пізнання

Онтологія свідомості

Глава 2. Епістемологія: філософський вчення про знання

Предмет гносеології і її характер питань

Онтологизм, скептицизм і критицизм епістемології. Епістемологічний поворот

Що таке знання?

Класичний епістемологічний фундаменталізм

Про "первинність" різних видів знання

Перцептивное знання

Здоровий глузд. Наївний реалізм

Наукове знання. Критичний, науковий реалізм

Проблема істини

Розділ 3. Філософія науки

"Аристотелевская" і "галилеевская" науки

Стандартна концепція наукового знання

Структура наукового пояснення

Критерії демаркації науки i не-науки

Роль парадигм в науці.

Методологія науково-дослідних програм

Глава 4. Світогляд, категорії філософії і наукова картина світу

Філософія як теоретичний світогляд

Матеріалізм, ідеалізм, дуалізм

Свідомість і мозок

Філософські категорії як базовий мову світоглядів

Філософія і наукова картина світу

Простір і час в науковій картині світу

Причинність і детермінізм

Глава 5. Філософія історії

Християнська філософія історії

Філософія історії нового часу

Філософія історії XX ст.

 

Частина III. Філософія і суспільство

Розділ 1. Соціальна філософія

Глава1. Ключові проблеми соціальної філософії.

Суспільство в людині.

Поняття суспільного виробництва.

Людина в суспільстві. Посередники між людьми

Глава2. Людина в його історії

Екологія соціального

Людина в традиційному доіндустріальному суспільстві

Людина в сучасному індустріальному суспільстві суспільстві модерну

Людина в суспільстві постсовременном (суспільстві постмодерну)

Розділ 3. Філософія політики

Предмет політичної філософії

Держава і влада

Політична ідеологія

Тоталітаризм та його дослідники в XX ст.

Світ політичних конфліктів

Від конфлікту до консенсусу

Форми політичного життя і соціально-історичне буття

Глава 4. Філософія права

Виникнення права та механізми саморегуляції суспільства у філософських вченнях давнину

Влада і право в філософських теоріях середніх віків

Суспільний договір і природне право (Гоббс і Локк)

Альтернативи раціоналістичного розуміння природного права: народний суверенітет чи дух законів (Руссо і Монтеск'є)

Право і модернізація: філософія права Німеччини і Росії

Розвиток соціологічного напряму в правознавстві на підставі методів позитивізму пов'язане з діяльністю М.М. Ковалевського.

Глава 5. Філософія економіки

"Господарство": історична еволюція поняття

Категорія праці в філософії і економіки.

"Економічний людина": раціональність, аскетизм і бажання.

Свобода індивіда і економічна свобода.

План або ринок?

Багатство і бідність

Глава 6. Філософія техніки.

"Техніка": витоки та еволюція поняття, сучасне трактування.

Природа технічного знання

Техніка і мистецтво.

Техніка в контексті глобальних проблем.

"Антропологія техніки"

Російська філософія: "технічний" Апокаліпсис

"Технократична концепція" і її критика

Етика в технічному товаристві

Перспективи філософії техніки

 

Частина IV. Філософія людини

Розділ 1. Філософська антропологія

Походження і сутність людини

Метафізика людського буття

Проблема Я

Спроби класифікації людини

Основні характеристики людини

Несводимость

Непредопределенность

Незамінність і неповторність

Невыразимость

Категорії людського буття

Щастя

Віра

Смерть

Глава 2. Філософія культури

Що означає поняття "культура"

"За природою" і "за встановлення"

Культура та природа людини

Культура і цивілізація

Культура і культури

Культура і модернізація

Культура і сучасний світ

Є стовпова дорога в філософії культури?

Розділ 3. Філософія релігії

Що таке "філософія релігії". Дві основні її форми

Філософське релігієзнавство

Філософська теологія

Глава 4. Філософія творчості

Як можливо творчість?

Творчість як спосіб життя

Етика закону і етика творчості

Творчість в мистецтві і в житті

Глава 5. Філософія любові

Любов як спосіб людського існування

Тема кохання в російській філософії

Псевдолюбов та її форми

 

Частина V. Філософія XX століття

Розділ 1. Основні напрями сучасної західної філософії

Глава 2. Прагматизм

Чарльз Пірс: від прагматизму до прагматицизму

Радикальний емпіризм Вільяма Джеймса

Инструменталистская версія прагматизму Джона Дьюї

Спадщина класичного раціоналізму

Поняття аналітичної філософії

Історичні корені сучасного філософського аналізу

Основні трактування філософського аналізу

Співвідношення з іншими напрямами сучасності

Лінгвістичний і логічний аспекти філософського аналізу

Дисциплінарна структура аналітичної філософії

Розділ 3. Феноменологія

Феноменологічний метод

Свідомість і його предмет

Інтенціональність свідомості.

Робота свідомості

Феноменологічна редукція.

"Обрії" свідомості

Ноэма і ноэза

Життєвий світ

Глава 4. Екзистенційна філософія

Особливості стилю екзистенціального філософствування - поняття екзистенції

Екзистенція як істина буття

Перехідність екзистенції

Екзистенція і час

Фактичність екзистенції

Екзистенція і свобода

Интерсубъективность екзистенції

Глава 5. Філософська герменевтика

Герменевтика як практика і як теорія

Становлення герменевтики як теорії Герменевтика як універсальна теорія розуміння

Герменевтика як методологія гуманітарного пізнання

Герменевтика як філософія

Розмежування традиційної філософської герменевтики

Герменевтична філософія після Гадамера

Глава 6. Класичний і сучасний психоаналіз

Поняття психоаналізу

Пізнання несвідомого

Едипів комплекс

Психоаналіз і культура

Сучасний психоаналіз

Глава 7. Філософія кризи

Введення

Перша світова війна і криза культури

Тема кризи людини в західноєвропейської філософії

Від кризи культури і технологічної цивілізації до світової глобальної кризи

Шляхи подолання кризи

Глава 8. Філософія фемінізму

З історії формування феміністичних ідей

Основні ідеї і поняття фемінізму 1960 - 1990-х рр.

Феміністська критика західної культури.

Стать/гендер як культурна метафора.

Феміністська ревізія західної філософії.

Античність

Середні століття.

Новий час.

Просвіта.

Класична німецька філософія.

Соціалістична і марксистська філософія.

Російська філософія.

Становлення гендерних досліджень як нової галузі гуманітарного знання.

Глава 9. Постмодернізм.

Модерн і постмодерн.

 

Дивіться також:

 

 ФІЛОСОФІЯ - особливий вид духовної діяльності, форма громадського ...

ФІЛОСОФІЯ - особливий вид духовної діяльності, форма суспільної свідомості. людини. ... Філософія виражає узагальнену систему поглядів...
www.bibliograph.com.ua/index.files/1/412 .htm

 

 ФІЛОСОФІЯ. Філософи. Стоїки. Піфагорійці. Схоластики. Гуманізм ...

Вершиною давньогрецької філософії стали імена Сократа, Платона, Аристотеля. Вище Аристотеля в часи античності філософія вже не. ...
bibliograph.com.ua/filosofia/index.htm

 

 БРОКГАУЗ І ЄФРОН. Сократ. Філософія Сократа

представляє центральну фігуру в грецькій філософії; його життя, согласовавшаяся з його вченням, заслуговує такої ж, як і його філософія. ...
bibliograph.com.ua/bes/267.htm

 

 СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ БУЛГАКОВ. Біографія і книги Сергія Булгакова ...

православному богослов'ю Основні твори "Філософія господарства" (1912),"Обогочеловечестве Трилогія" (1933 - 1945), "Філософія імені" (изд в 1953 ...
bibliograph.com.ua/filosofia/82.htm

 

 Стародавній Китай, філософія. З книги Луньюй (Судження і бесіди) З ...

Філософська проза. З книги «Луньюй» («Судження і бесіди»). Гл. I, 5. Учитель сказав: - Для того, щоб керувати державою, мають тисячу...
bibliograph.com.ua/vostok/40.htm

 

 Платон. Біографія філософія Платона. Всі діалоги Платона

Подорожі Платона.- Вплив піфагорійської філософії.- Три поїздки на Сицилію і політичні мріяння Платона.-Смерть його.-Зовнішність. ...
bibliograph.com.ua/zhzl/35.htm

 

 Китайський філософ Лао-Цзи. Філософія Лао-Цзи

, "Релігії Ст. і нарис історії кіт. літератури"; Георгіївський, "Принципи життя Китаю"; Д. Кониси, "Філософія Лаоси"; Legge, "Texts of Tâoism"; ...
www.bibliograph.com.ua/bel/89.htm

 

 Сократ. Філософія Сократа

Ставлення до них Сократа і вихідна точка його філософії.- Чеснота - знання.-Чеснота - благо,-Значення логічних та їх місце в Сократовой ...
www.bibliograph.com.ua/zhzl/33.htm

 

 Праці та роботи Ейнштейна. Філософія Гегеля. Квантова фізика ...

Дві версії нескінченності розмежовані в філософії Гегеля. Мова йде про "дурної нескінченності" і "істинної нескінченності". "Справжня нескінченність"...
bibliograph.com.ua/albert-eynshteyn/25.htm

 

 Філософія часу.

І хоча причини кармічного впливу релігійна філософія бачить в минулих гріхах, ми можемо побачити, що запропоновані релігійними...
www.bibliograph.com.ua/0filosofia.htm

 

 Епіктет - фидософ-стоїк. Біографія Эпиктета. Твори Эпиктета ...

Римі стоїчної філософії у Музония Руфа, до яким мав найбільше ... є найголовніший матеріал для судження про філософії Е. Е. - ...
www.bibliograph.com.ua/brokgauz-efron-ch/173.htm

 

 Чарівництво і таємна філософія

Наївна віра послідовників таємницею філософії населяла всі стихійні початку подібними казковими істотами. Самі кольору купували, ...
bibliograph.com.ua/polk-9/19 .htm

 

 Філософія служниця богослов'я

Філософія - служниця богослов'я. З латинського: Philosophia est ancilla theologiae [философиа ест аыцилла тэологиэ]. Приписується італійському...
www.bibliograph.com.ua/encSlov/20/22 .htm

 

 ФІЛОСОФИ. Релігійні вчителі та мислителі. Релігійна філософія ...

Предмет і метод філософії досить невизначені. Про це свідчить вже сама назва:- «любомудріє» «любов до мудрості». ...
www.bibliograph.com.ua/genii/23.htm

 

 КАРЛ ЯСПЕРС. Біографія і роботи Карла Ясперса. Представник ...

філософії вбачав у розкритті "шифрів буття" - різних виразів ... Екзистенціальна філософія на собі вплив Ніцше і К'єркегора - ...
bibliograph.com.ua/filosofia/94.htm

 

 АНРІ БЕРГСОН. Біографія і творчість Бергсона. Нобелівський лауреат ...

Французький філософ, представник интуитивизма і філософії життя. У 1927 році ... елементам Філософія ж проникає в суть речей і ...
bibliograph.com.ua/filosofia/75.htm

 

 ГЕОРГ ВІЛЬГЕЛЬМ ФРІДРІХ ГЕГЕЛЬ. Біографія і твори Гегеля ...

лекції з філософії історії, естетики, філософії релігії, історії філософії .... час Про це говорить його "Філософія права", і ...
bibliograph.com.ua/filosofia/57.htm

 

 КАРЛ МАРКС. Біографія і книги Карла Маркса. Капітал, Німецька ...

"Економічно-філософські рукописи" (1844), "До критики гегелівської .... в центр своєї філософії прагнув поставити людину і людське. ...
bibliograph.com.ua/filosofia/66.htm

 

 Мах. Теза Маха. Ставлення Ейнштейна до філософії Маха

Класична філософія і природознавство дійсно знаходили істину на різних шляхах. Природознавство йшло від Ньютона через накопичення емпіричних і ...
bibliograph.com.ua/albert-eynshteyn/34.htm

 

 Загальний характер філософії Аристотеля і порівняння її з філософією ...

Загальний характер філософії Аристотеля і порівняння її з філософією Платона.-Логіка Аристотеля. - Реальне знання згідно Аристотелю.-...
www.bibliograph.com.ua/zhzl/41.htm

 

 ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ ЛОСЄВ. Біографія і творчість Олексія Лосєва ...

центрі уваги Лосєва - проблеми символу і міфу ("Філософія імені", 1927, "Діалектика міфу", 1930), діалектики художньої творчості та...
bibliograph.com.ua/filosofia/97.htm

 

 БЕРТРАН РАССЕЛ. Біографія Бертрана Рассела. Принципи математики ...

математики і філософії У 1894 році він отримує ступінь бакалавра мистецтв, .... Лейбніц, він прагне, щоб філософія була не езотеричної ...
bibliograph.com.ua/filosofia/84.htm

 

 МАРІ ФРАНСУА ВОЛЬТЕР. Біографія і книжки Вольтера. Філософський ...

Вольтер ввів у науку вираз "філософія історії" Твори " .... необхідності викрити за допомогою філософії шкідливі забобони і...
bibliograph.com.ua/filosofia/46.htm

 

 ОРТЕГА-І-ГАССЕТ ХОСЕ. Біографія і творчість Хосе Ортеги ...

В іспанській філософії XX століття Ортега визнаний не "першим серед рівних", а першим .... тверезо оцінював і обмеженість підходу своїх філософія ...
bibliograph.com.ua/filosofia/93.htm

 

 МІШЕЛЬ ФУКО. Біографія і творчість Фуко. Французький філософ ...

У 1948 році в Сорбонні Фуко отримав ступінь ліценціату з філософії, у наступному .... Це означає, що філософія повинна досліджувати витоки...
bibliograph.com.ua/filosofia/100.htm

 

 Біографія і твори Аристотеля. Лжеаристотель. Перші послідовники ...

В руках послідовників Арістотеля філософія його мало-помалу втратила ... Потрапивши в такі руки, різнобічна філософія Аристотеля значно. ...
www.bibliograph.com.ua/zhzl/43.htm

 

 


Вся Бібліотека >>>