::

    

На головну

Зміст

    


 Мої улюблені книги Таємні товариства і секти


Укладач: Макарова Наталія

 

Частина перша. Політичні таємні товариства

 

"АРЗАМАС"

 

"Арзамас" - літературний гурток Петербурзі, існував у 1815 -

1818 рр. Названо зв'язку з сатирою-жартом Д.М. Блудова "Бачення в

арзамаському трактирі, видане товариством науковців людей".

"Арзамас" виник як літературний об'єднання на противагу

літературного товариства "Бесіда аматорів російського слова", заснованому адм.

АС.Шишковым і ставившему головним завданням нападки на карамзинистов і

прихильників романтизму В.А.Жуковского.

Учасники "Арзамаса" - В. А. Жуковський, К.Н.Батюшков, П.А.Вяземский,

О.с.пушкін, Л. Пушкін, АФ.Воейков, Д.В.Дашков, А.И.Тургенев, Блудов та ін -

як прихильники реформи Н.М.Карамзина, - виступали проти консервативних ідей

"Бесіди", за зближення літературної мови з розмовною, за нові жанри в

поезії.

Арзамасцев отримували прізвиська, запозичені з балад Жуковського

(Жуковський - Світлана, АС.Пушкин - Цвіркун, Батюшков - Ахілл, Вяземський -

Асмодей тощо). На засіданнях Арзамаса дотепно пародіювали статут і

засідання "Бесіди". Після розпаду "Бесіди" літературна полеміка з

шишковистами втратила свій сенс.

Серед нових членів "Арзамаса", які набрали нього в 1817 році, майбутніх

декабристів Н.И.Тургенева, М.Ф. Орлова, Н.М.Муравьева, з'явилася думка

включити в програму гуртка обговорення політичних питань. Однак

виниклі в зв'язку з цим розбіжності призвели до гурток розпаду.

 

 

 

 

 

На головну

Зміст