Вся Бібліотека >>>

  

 

Підручник для вузів

Економіка і соціологія праці


Розділ: Економіка

 

 

Б. M. Генкін

«Економіка та соціологія праці»

Підручник для вузів

 

Рекомендовано Міністерством

загального і професійної освіти

Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за економічних спеціальностей

 

Видавнича група HOPMA-ИНФРА - М, Москва, 1999

 

Відомості про автора:

Борис Михайлович Генкін - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Санкт-Петербурзької державної інженерно-економічної академії. Автор понад 130 друкованих робіт, у тому числі 7 монографій та підручників. Виступав на міжнародних конференціях у Росії та Німеччини. Основні наукові розробки Б.М. Генкіна зв'язані c оптимізації трудових процесів і норм праці, теорією і методами мотивації, організацією, заробітної плати, проблемами якості життя, ефективності творчості, метаэкономики.

 

Підручник підготовлений у відповідності з примериой програмою дисципліни "Економіка та соціологія праці", затвердженої Навчально-методичним об'єднанням в області виробничого менеджменту. Це перший підручник з зазначеної дисципліни, рекомендований Міністерством загального та професійної освіти Російської Федерації для студентів економічних спеціальностей вузів.

Автор виходить з понять, які є основоположними як для економіки, так і для соціології праці. Таким K поняттям перш за все відносяться: якість життя, потреби і потенціал людини, ефективність, мотиви, умови праці, справедливість, розподіл доходів. Значне місце відведено викладу проблем оптимізації трудових процесів і норм праці.

B підручнику використані результати робіт, що проводилися автором за фінансової підтримки Фонду Copoca і Російського фонду фундаментальних досліджень.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів і факультетів, специалиетов з управління підприємствами.

 

Видaтeльcдоaя рpyппa HOPMAHФPAM, 1997

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

Розділ 1. Предмет і методологія курсу

1.1. Поняття "працю" і "творчість"

1.2. Загальна характеристика діяльності з управління людськими ресурсами економічних систем

1.3. Структура наук o працю і персонал. Їх взаємозв'язку з іншими науками

1.4. Методологія комплексного дослідження економічних і соціальних проблем праці

Глава 2. Якість життя

2.1. Поняття якості життя

2.2. Цілі діяльності людини

2.3. Динаміка процесів розвитку цивілізації

2.4. Еволюція уявлень o показниках якості життя

Розділ 3. Потреби та потенціал людини

3.1. Структура потреб людини

3.2. Трудовий потенціал

3.2.1. Поняття "робоча сила", "людський капітал", "трудовий потенціал"

3.2.2. Компоненти трудового потенціалу

Здоров'я

Нравсмвенносмь

Творчий поменциал

Акмивносмь

Организованносмь

Освіта

Профессионолизм

Ресурси робочого часу

3.3. Передумови реалізації потенціалу людини

3.4. Компоненти трудового потенціалу системі чинників якості життя

3.5. Потреби та потенціал людини ринковій економіці

Глава 4. Ефективність праці

4.1. Трудовий потенціал в системі економічних ресурсів

4.2. Компоненти діяльності людини

4.3. Показники ефективності: продуктивність і рентабельність праці

4.4. Теорема o рентабельність компонент праці

4.5. Концепції ефективності праці

4.6. Ефективність інвестицій людський капітал

Глава 5. Мотивація

5.1. Структура систем мотивації

5.2. Мотиви діяльності людини

5.3. Матриця "цілі-засоби"

5.4. Теорії мотивації

5.5. Мотивація і стилі управління

5.6. Принципова схема стимулювання ефективної виробничої діяльності

Глава 6. Основні поняття організації праці

6.1. Види і межі поділу праці

6.2. Виробничий, технологічний і трудовий процеси

6.3. Умови праці

6.4. Робоче місце.

Структура виробничої операції

6.5. Класифікація витрат робочого часу

6.6. Система норм і нормативів праці

6.7. Структура задач оптимізації трудових процесів і норм праці

6.8. Методи нормування праці.

Умови досягнення рівної напруженості норм

Глава 7. Дослідження трудових процесів і витрат робочого часу

7.1. Загальна характеристика методів дослідження трудових процесів і витрат робочого часу

7.2. Хронометраж

Оцінка темпу роботи при проведенні хронометражу

Вибір економічно оптимального кількість замірів при хроиометраже

7.3. Фотографія робочого часу

7.4. Фотографія робочого часу методом моментних спостережень

Визначення кількості спостережень при ФРВ

Глава 8. Нормативні матеріали для організації та нормування праці

8.1. Структура нормативів

8.2. Вимоги до нормативів і осиовные етапи їх розробки

8.3. Методи встановлення нормативних залежностей

Диференційовані і укрупнені нормативи

Укрупнені нормативи для нормування часу виробничих операцій

Нормативи технологічної трудомісткості, визначається за конструктивно-експлуатаційних характеристик продукції

Глава 9. Оптимізація трудових процесів і чисельності персоналу

9.1. Структура норм часу і послідовність проектування трудових процесів

9.2. Проектування трудових прийомів

9.3. Принципові схеми визначення чисельність персоналу

9.4. Структура задач оптимізації норм обслуговування та чисельності

9.5. Загальна задача оптимізації розподілу праці та чисельності персоналу

9.6. Методи оптимізації розподілу праці та чисельності персоналу у виробничих системах

9.6.1. Циклічні процеси

9.6.2. Нециклічні процеси

9.6.3. Багатофазні системи (методика оптимізації розподілу праці по обслуговуванню обладнання)

Глава 10. Розподіл доходів і оплата праці

10.1. Принципи формування доходів у ринковій економіці

10.2. Статистичний аналіз розподілу доходів

10.3. Структура доходу співробітника підприємства

Тарифні ставки і оклади

Доплата за умови праці

Надбавки

Премії

Соціальні виплати

Дивіденди та опціони

10.4. Форми і системи заробітної плати

10.5. Планування фондів оплати праці

Глава 11. Особливості організації та оплати праці в промисловості

11.1. Багатоверстатне обслуговування

11.2. Апаратурні виробництва

Особливості організації та умов праці робітників у апаратурних виробництвах

Нормування праці у виробництвах c невеликий тривалістю операцій

Нормування праці в апаратурних виробництвах з великою тривалістю операцій

Безперервні апаратурні процеси

11.3. Автоматизовані виробництва

Гнучкі виробничі системи

Автоматичні лінії

11.4.Системы обслуговування обладнання і робочих місць

Особливості праці обслуговуючих робочих

Нормування праці слюсарів і електриків з ремонту технологічного устаткування

Організація робіт по забезпеченню робочих місць інструментом і матеріалами

Нормування транспортних робіт

Нормування праці контролерів

11.5. Управління виробництвом

Глава 12. Особливості організації та оплати праці в науково-дослідних організаціях

12.1. Особливості фундаментальних досліджень

12.2. Основні форми мотивації праці науці

12.3. Схеми селективної підтримки вчених в Росії

12.4. Методи оцінки результативності праці вчених

12.5. Процедури експертизи, реєстрації та публікації наукових результатів

12.6. Обґрунтування пільг для вчених відповідно co специфікою наукової роботи

12.7. Організація селективної підтримки вчених в регіонах і науково-дослідних організаціях

Глава 13. Соціально-трудові відносини

13.1. Загальна характеристика соціально-трудових відносин

Предмети соціально-трудових відносин

Типи соціально-трудових відносин

13.2. Проблема відчуження

13.3. Теоретичні засади та передумови соціального партнерства

13.5. Проблеми девіантної поведінки на підприємствах

Глава14. Системи управління людськими ресурсами

14.1. Структура систем управління людськими ресурсами

14.2. Ринок праці і управління зайнятістю

14.2.1. Основні характеристики ринку праці

14.2.2. Безробіття

14.2.3. Управління зайнятістю

14.3. Управління динамікою продуктивності та заробітної плати на підприємстві

14.4. Принципи удосконалення управління людськими ресурсами підприємств

14.4.1. Види організаційних перетворень

14.4.2. Сутність перетворень в управління людськими ресурсами підприємств

Література

 

Дивіться також:

 

Економіка підприємства Економіка (Булатов)

 

Економіка як наука. Введення в бізнес

Попередницями наукової економіки були філософія і соціологія, а зійшла вона на ґрунті багаторічної практики. Предмет економіки як ...

bibliograph.com.ua/biznes-35/2 .htm

 

Курс підприємництва

... "Менеджмент", "Економіка і соціологія праці ", "Фінанси і кредит", " Маркетинг". Ринкова економіка - це передусім економіка вільного ...

bibliotekar.ru

bibliotekar.ua/biznes-39/index.htm

 

 

Теорія права і держави існує і розвивається як один ...

На розвиток всіх галузей суспільствознавства, будь то економіка, філософія ... економіка, політологія, соціологія, соціальна психологія, історія, ...

www.bibliograph.com.ua

www.bibliograph.com.ua/teoria-gosudarstva-i-prava.../3.htm

 

 

Мета і завдання вивчення курсу «Політика доходів і заробітної ...

... на макро- і мікрорівнях функціонування перехідної економіки. ... навчаються основам економіки та соціології праці, менеджменту, ...

bibliograph.com.ua

bibliograph.com.ua/dohody-zarplata/1.htm

 

 

Доходи і зарплата. Політика доходів і заробітної плати

д-р екон. наук, професор, заслужений працівник вищої школи П. Р Колосова; кафедра економіки та соціології праці Всеросійського заочного ...

bibliograph.com.ua

bibliograph.com.ua/dohody-zarplata/index.htm

 

 

Введення. Зміст і предмет курсу. Вивчення ...

В умовах перехідної економіки сучасної Росії вивчення особливостей ... положення дисциплін «Економіка праці», «Економіка і соціологія ...

bibliograph.com.ua

bibliograph.com.ua/dohody-zarplata/2.htm