Вся електронна бібліотека >>>

 Економіка >>

 

Навчальні посібники

Економіка


Розділ: Економіка

2. Вимірювання та показники інфляції. Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера

 

Показники інфляції покликані дати кількісну оцінку інфляційних процесів. Одними з широко використовуваних показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін у споживчому секторі економіки.

 

Індекси цін - це відносні показники, характеризують співвідношення цін у часі. Якщо треба розрахувати (проіндексувати) зростання цін, то це не складе особливих труднощів. Ціни базового року можна прийняти за 100%, а ціни наступних років перерахувати по відношенню до цьому році. Так, якщо середня ціна бензину в базовому 1998 р. становила 1100 руб. за тонну, а в звітному 1997 р. 1000 руб. за тонну, то індекс цін на бензин склав:

(1100: 1000) i 100 = 110%.

Таким чином, середня ціна в звітному році по відношенню до базовим зросла на 10%, інакше кажучи, вартість грошей по відношенню до даного товару знизилася на 9%.

Якщо нам треба розрахувати співвідношення цін за набору товарів, то вибір і розрахунок відповідних показників (індексів) ускладниться. В цьому випадку треба спочатку визначити, який склад набору товарів і як розрахувати середні ціни, бо зі зміною структури реалізованих товарів зміняться їх частки (ваги) в наборі, а потім обрати найбільш прийнятний метод підрахунку цінових індексів (від методу підрахунку залежать показники зростання цін). При підрахунок цінових зрушень зазвичай використовують два методи. Один з них ґрунтується на застосуванні індексу (формули) Ласпейреса: порівнюються ціни поточного періоду (p1) та базового (p 0) на однаковий набір товарів (товарну кошик) (q0). Формула Ласпейреса показує, на скільки фіксована товарна кошик стає дорожче в поточному періоді.


 

 

Інший метод спирається на використання індексу (формули) Пааше. Цінові індекси за формулою Пааше показують, на скільки фіксована товарна кошик поточного періоду дорожче або дешевше, ніж в базовому періоді:


 

 

Обидва розглянутих індексу мають недолік: у них не враховуються зміни номенклатури споживчих товарів, а значить, не відображаються зрушення в товарних кошиках споживачів. Якщо індекс Ласпейреса кілька завищує зростання цін, то індекс Пааше занижує його. Щоб точніше відобразити з допомогою цінових індексів динаміку цін і відповідно динаміку вартості життя (реальні витрати споживачів на придбання певних наборів товарів і послуг), використовують індекс Фішера:


 

Індекс Фішера являє собою геометричну середню з індексу Ласпейреса і індексу Пааше. Цей індекс певною мірою усереднює показники, тим самим нівелює недоліки того й іншого індексу.

На основі формули Ласпейреса в Росії розраховується індекс споживчих цін по регіонах і Федерації в цілому за тиждень, місяць, квартал рік. В товарну кошик входить до 559 товарів і послуг, розділених на три групи: продовольчі товари, непродовольчі, платні послуги.

Також на основі формули Ласпейреса в країні розраховується зведений індекс цін підприємств-виробників на промислову продукцію в цілому і по окремим групам, що виробляються промисловістю товарів.

З 1996 р. у Росії запроваджено щоквартальне обчислення дефлятора ВВП. Дефлятор - індекс цін, який використовується для визначення реального обсягу ВВП і відповідного коригування економічної політики. Дефлятор ВВП дорівнює відношенню номінального ВВП (обчисленого в поточних цінах) до реального (у незмінних цінах) в поточному періоді:

 

 

Дефлятор ВВП = ВВП ном

ВВП реал

 

В якості непрямого показника рівня інфляції використовуються дані про ставлення товарних запасів до суми грошових вкладів населення. Скорочення запасів і зростання вкладів свідчать про підвищення ступінь інфляційного напруги.

 

До змісту книги: Економіка

 

Дивіться також:

 

Економіка підприємства Економіка підприємства (Сергєєв) Економіка для юристів

 

  САМУЕЛЬСОН. Економіка

Економіка. П. САМУЕЛЬСОН. ЕКОНОМІКА. Том I. Тираж 25 000 екз.
ПЕРЕДМОВА АВТОРА. ЧАСТИНА 1. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ
bibliograph.com.ua/biznes-64/index.htm

 

  Що таке економіка

Для чого потрібна економіка? Відповідь на це питання на напрочуд простий.
Озирніться навколо, і ви помітите, що наше життя складається з потреб. ...
bibliograph.com.ua/biznes-13/2 .htm

 

  Економіка та бізнес

Е.Ю.ФРЕЙНКМАН. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів
загальноосвітніх шкіл. Рекомендовано Головним управлінням
www.bibliograph.com.ua/biznes-13/

 

  Діяльність підприємства. Економіка підприємства

«Економіка підприємства». підручник. під редакцією доктора економічних
наук,. професора Н. А. Сафронова. Рецензенти: Д-р екон. наук, проф. ...
www.bibliograph.com.ua/economika-predpriyatiya/

 

  Економіка Росії

У XVII ст. продуктивні сили Росії в цілому еволюціонували.
Значно зросла чисельність населення, яка становила до кінця століття 10
bibliograph.com.ua/istoriya/124.htm

 

  Національна економіка...

Якщо вільний час непрямо впливає на рівень економічного
добробуту, то тіньова економіка безпосередньо визначає
bibliograph.com.ua/biznes-38/52 .htm

 

  Що таке економіка. Найпростіше розуміння економіки та її ...

Економіка - це частина повсякденного життя людей, люди приймають
щоденне участь в економічній діяльності, живуть в економічній ...
bibliograph.com.ua/biznes-38/1 .htm

 

  Світова економіка. Світова торгівля та зовнішньоекономічна ...

Світова торгівля відома давно: ще в давнину виникли і розвивалися
економічні і політичні зв'язки між країнами. Але світовий ринок ...
bibliograph.com.ua/biznes-38/79 .htm

 

  ЕКОНОМІКА РОСІЇ. Історія російської економіки

Російська економіка, при всій специфіці розвитку, завжди перебувала в
руслі світового суспільного прогресу. Тому і перебільшення ...
www.bibliograph.com.ua/ekonomika-rossii/

 

  Регіональна економіка

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут. Ректор акад. А.
Н. Романів. Голова Науково-методичної ради проф. ...
bibliograph.com.ua/regionalnaya-economika/index.htm

 

  Економіка як наука. Введення в бізнес

СЛОВО «економіка» має давньогрецьке походження. Воно
представляє поєднання двох грецьких слів «господарство» і «закон», так
bibliograph.com.ua/biznes-35/2 .htm

 

  Що таке економіка. В який ми живемо економіці

У нашій економіці переважна частина ресурсів поки ще належить
державі. На державних підприємствах, в державній торгівлі
bibliograph.com.ua/biznes-13/3 .htm