Вся електронна бібліотека >>>

 Соціально-економічна статистика >>

 

Навчальні посібники

Курс соціально-економічної статистики


Розділ: Економіка

34.2. Показники матеріально-технічної бази

 

В процесі виробництва наукових знань вчений використовує різноманітні засоби (наукове обладнання, прилади, обчислювальну техніку, випробувальні стенди тощо) і предмети праці (матеріали, реактиви та ін). Стан засобів наукового виробництва відображає рівень розвитку продуктивних сил і самої науки, визначає перспективи її розвитку, темпи і ефективність науково-технічного прогресу, цим зумовлюється значення статистичного вивчення матеріально-технічної бази науки та її основних елементів.

Матеріально-технічна база науки - комплекс засобів і предметів праці у сфері наукових досліджень і розробок, що виступають у матеріально-речовій формі.

Матеріально-технічна база науки є важливою складовою наукового потенціалу країни (поряд із трудовими, фінансовими та інформаційними ресурсами), обумовлює як саму можливість проведення наукових досліджень і розробок, так і їх результативність. Вона включає основні і оборотні кошти наукових досліджень і розробок. До основних фондів (засобів) наукових досліджень і розробок відносяться: будівлі і споруди; передавальні пристрої; машини і обладнання, в тому числі дослідно-експериментальні установки (науково-дослідні судна, радіотелескопи і т.д.), наукові прилади, засоби автоматизації і обчислювальна техніка і т.д.; транспортні засоби; інструмент, інвентар і інші основні фонди, що складаються на балансі наукових організацій та їх дослідних баз і використовуються в їх основної діяльності.

Завданням статистики є отримання взаємопов'язаної інформації, яка характеризує матеріально-технічну базу науки та її джерела формування як по країні в цілому, так і по окремих секторах і регіонах. Поряд з традиційними для вітчизняної статистики завданнями вивчення обсягу, структури і динаміки основних і оборотних засобів наукових організацій, серйозної уваги заслуговує дослідження стану їх матеріально-технічної бази, насамперед технічного рівня обладнання. Вимоги комплексності аналізу припускають оцінку використання технічних засобів, забезпеченості наукових організацій будівлями та приміщеннями, фондоозброєності праці в науці. Статистика науки покликана охопити весь процес відтворення основних фондів, що пов'язано з вивченням визначальних його чинників, включаючи аналіз розвитку інвестиційних галузей - наукового приладобудування і капітального будівництва об'єктів науки.

Статистика матеріально-технічної бази науки спирається на класифікацію її основних фондів у відповідності з їх призначенням, роллю в процесі наукового виробництва, сферою застосування та т.п. Чинний Всеросійський класифікатор основних фондів, затверджений Держстандартом Росії у 1994 р., не забезпечує необхідної їх диференціації стосовно специфіку різних видів наукової діяльності. Тому в статистиці науки передбачаються додаткові угруповання основних фондів науки. Так, у залежно від ступеня участі в проведенні наукових досліджень і розробок виділяється основне дослідницьке обладнання та допоміжне обладнання, безпосередньо не бере участь в цьому процесі, а служить для виконання допоміжних функцій.

Дослідницьке устаткування охоплює техніку, спеціально створюється для виконання дослідів, автоматизації експерименту, обробки наукової інформації тощо, а також застосовуються при цьому вимірювальні та регулюючі прилади й лабораторне устаткування загального призначення. Розглядаючи дану групу обладнання з точки зору його використання для виконання тих чи інших видів наукових досліджень і розробок, у його складі слід виділити машини і обладнання для проведення дослідно-експериментальних робіт.

До допоміжним ставляться общепроизводственное обладнання наукових організацій та їх дослідних баз, у тому числі предназначающееся для обслуговування і ремонту дослідницької техніки, інженерного забезпечення (енерго-, тепло-, водопостачання), зв'язку, природоохоронних цілей тощо; засоби механізації проектно-конструкторських робіт, оргтехніка; обладнання об'єктів соціальної інфраструктури науки. Подібна класифікація устаткування наукових організацій доповнюється іншими угрупуваннями, наприклад за вартістю, віку, ступеня зносу, рівнем автоматизації.

Статистика матеріально-технічної бази науки в нашій країні за своїм методологічним досягненням і практичних результатів значно багатше, ніж навіть у провідних індустріальних країнах, де її вивчення обмежується лише оцінкою витрат на придбання земельних ділянок, будівництво або купівлю будівель і споруд, придбання обладнання у складі капітальних витрат; більш детальні показники є там лише в рідкісних випадках за університетам і коледжам.

Розвитку методології та методики статистичного спостереження матеріально-технічної бази науки сприяли одноразові обстеження, проведені в 1989 і 1992 рр. і дозволили вперше не тільки в вітчизняній, але й у світовій статистичній практиці отримати обширну інформацію, що характеризує її стан у взаємозв'язку з показниками кадрового потенціалу та фінансування наукових досліджень і розробок.

У статистиці розробляються показники, що відображають обсяги і структуру основних фондів і оборотних засобів наукових організацій; склад технічних засобів з більш детальною класифікацією наукового обладнання та приладів, вікову структуру і технічний рівень обладнання; наявність і використання технічних засобів, у тому числі імпортного та дорогого обладнання; забезпеченість наукових організацій будівлями, включаючи наявність власних будівель, спеціально спроектованих і побудованих під конкретні наукові колективи.

Узагальнюючими характеристиками забезпеченості наукових організацій основними фондами служать показники фондо - і техновооруженности праці. Вони визначаються як відношення відповідно обсягу основних засобів наукових досліджень і розробок до чисельності зайнятого ними персоналу; вартості машин і устаткування - до чисельності дослідників. Особливий інтерес для аналізу представляють оцінки озброєності вчених приладами та обчислювальною технікою.

Важливим завданням статистики є також вивчення дослідної бази науки, що охоплює сукупність дослідних виробництв, виконують дослідні, експериментальні роботи. Досвідчені роботи мають на меті виготовлення і відпрацювання дослідних зразків нових продуктів, відпрацювання нових (удосконалених) технологічних процесів. Експериментальні роботи спрямовані на виготовлення, ремонт і обслуговування спеціального (нестандартного) обладнання, апаратури, приладів, установок, стендів, макетів тощо, необхідних для проведення наукових досліджень і розробок.

Стан і використання дослідної бази характеризують здатність науки здійснювати дослідну перевірку результатів наукових досліджень і розробок з метою забезпечення безперервності інноваційного процесу. Статистика враховує загальний обсяг виконаних робіт (виробленої продукції) дослідної бази, включаючи обсяг досвідчених, експериментальних робіт, виробництво серійної продукції, роботи по ремонту і обслуговуванню обладнання дослідної бази наукової організації і ін. Узагальнюючим показником використання дослідної бази науки за її основним призначенням, тобто в наукових цілях досліджень і розробок, є питома вага досвідчених, експериментальних робіт у загальному обсязі робіт дослідних виробництв.

 

До змісту книги: Курс соціально-економічної статистики

 

Дивіться також:

  

 СТАТИСТИКА ЕКОНОМІЧНА. Галузь статистики, що вивчає ...

СТАТИСТИКА ЕКОНОМІЧНА. Галузь статистики, що вивчає матеріальне
виробництво з метою виявлення пропорцій тенденцій і закономірностей розвитку ...
bibliograph.com.ua/biznes-15-6/133.htm

 

  ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ статистика ...

ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ... Вступний курс з
економічної теорії ... Головні напрями сучасної економічної
bibliograph.com.ua/biznes-64/164 .htm

 

  Гроші. Кредит. Банки

Л.П. Кроливецкой. - М: Фінанси і статистика, 1996. Березіна М.П.
Безготівкові розрахунки в економіці Росії. - М.: Консалт-банкір, 1997.
bibliograph.com.ua/biznes-36/index.htm

 

  ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ... Статистика дає
загальну картину стану й розвитку національного господарства, висвітлює ...
bibliograph.com.ua/mezhdunarodnye-otnosheniya.../184.htm

 

  Моделювання ризикових ситуацій в економіці та бізнесі

Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Статистика», «
Математичні методи дослідження операцій в економіці», «
bibliograph.com.ua/riskovye-situacii-2/index.htm

 

  Практичне значення економічної теорії. Головні ...

міжгалузевих (економічна географія, демографія, статистика та ін).
Економічна теорія - одна з суспільних наук разом з історією, ...
bibliograph.com.ua/biznes-38/9 .htm

 

  Принципи економічної науки

Азімов Л.Б., Журавська Є.В., Макарова О.Ю. Викладання економіки в
школі. ... М.: Фінанси і статистика, 1994. ... Антологія економічної
bibliograph.com.ua/biznes-63/25 .htm

 

  Діяльність підприємства. Економіка підприємства

М: Фінанси і статистика, 1996. 11. Настільна книга фінансиста / Під ред.
В.Г. Панскова. - М: Міжнародний центр фінансово-економічного ...
www.bibliograph.com.ua/economika-predpriyatiya/

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКУ Зовнішньоекономічна діяльність підприємства