Вся бібліотека

Зміст

 

Будівництво та ремонт. Історія дизайну інтер'єрів

дизайн интерьеровБлагоустрій квартири (1986)


А.Я Костенко О.С. Зіміна

 

Розділ 1. Квартира - ваше житло

 

4. Житлово-будівельний кооператив

 

Однією з форм організації житлового будівництва в нашій країні є житлово-будівельний кооператив. Це добровільне об'єднання громадян з метою задоволення своїх житлових потреб шляхом будівництва та експлуатації житлового будинку на власні кошти з допомогою державного кредиту. Житлово-будівельним кооперативам України надається банківський кредит на будівництво житлових будинків у розмірі до 70% (в шахтарських селищах до 80%) кошторисної вартості будівництва будинку на термін до 25 років з погашенням щорічно рівними частками. Згідно ст. 137 Житлового кодексу Української РСР житлово-будівельні кооперативи організуються при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів, при підприємствах, установах, організаціях. Рішення про організацію кооперативів при підприємствах, установах і організаціях приймаються з урахуванням пропозицій трудових колективів.

Порядок організації і діяльності житлово-будівельних кооперативів установлюється законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом Української РСР, Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу та іншими актами законодавства Української РСР. Житлово-будівельний кооператив діє на підставі статуту, прийнятого відповідно до Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу загальними зборами громадян, які вступають до організований кооператив, і зареєстрованого в установленому порядку. Громадяни, які перебувають на обліку бажаючих вступити до житлово-будівельний кооперативу, приймаються до членів організовуваного кооперативу в порядку черговості.

Черговість прийому до членів кооперативу (ст. 136 Житлового кодексу УРСР) визначається за часом взяття на облік бажаючих вступити до житлово-будівельний кооперативу (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового вступу до кооперативу). У першу чергу до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни, які перебувають на обліку для одержання жилих приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду, а також громадяни, зазначені в статті 45 Житлового кодексу Української РСР.

Поза чергою до членів житлово-будівельного кооперативу приймаються громадяни, які користуються правом позачергового отримання житлових приміщень у будинках державного або громадського житлового фонду (ст. 46 Житлового кодексу Української РСР), а також громадяни, зазначені в статті 171 зазначеного Кодексу.

Законодавством Союзу РСР і Української РСР право першочергового та позачергового прийому до членів житлово-будівельного кооперативу може бути надано й іншим громадянам. Членами організовуваного кооперативу вважаються з дня реєстрації індивідуального статуту, а громадяни, прийняті до діючого кооперативу,- з дня затвердження виконавчим комітетом районної, міської, районної у місті Ради народних депутатів рішення загальних зборів членів кооперативу про прийом до члени кооперативу.

Розподіл квартир відбувається на загальних зборах членів ЖБК і потім затверджується відповідним виконкомом Ради народних депутатів. На підставі діючих положень кооперативна площа належить ЖБК, а його члени не мають права розпоряджатися квартирою особистою власністю і, відповідно,не можуть продати її.

Надання квартири членові житлово-будівельного кооперативу провадиться за рішенням загальних зборів членів кооперативу, затвердженим виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Окрема квартира, що складається з однієї або кількох кімнат, надається відповідно з кількістю членів сім'ї, сумою пайового внеску і граничним розміром житлової площі, передбаченим Примірним статутом житлово-будівельного кооперативу.

Заселення квартир у будинку житловобудівельного кооперативу провадиться за ордерами, що видаються виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Відмова у видачі ордера може бути оскаржено в судовому порядку.

У разі отримання квартири в будинку житлово-будівельного кооперативу

громадянин, який має будинок (частину будинку) на праві особистої власності, повинен провести його відчуження за правилами, встановленими частиною другою ст. 33 Житлового кодексу Української РСР.

Для поліпшеної обробки квартир та встановлення досконалого обладнання первісну суму внеску членів кооперативу вносять на 2-3% вище кошторисної вартості. Ці кошти ЖБК повинні вносити на свої особові рахунки до початку виробництва зазначених робіт. Якщо зазначені роботи виявляються невиконаними, то суму їх вартості банк повністю повертає ЖБК або їх використовують на погашення чергових платежів за позикою.

Обмін жилими приміщеннями між членами одного й того ж кооперативу провадиться за рішенням загальних зборів членів кооперативу. Член житловобудівельного кооперативу вправі за письмовою згодою проживаючих разом з ним членів сім'ї провести обмін кооперативної квартири на квартиру в будинку державного або громадського житлового фонду чи з іншим членом житлово-будівельного кооперативу, в тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті, за умови прийому до членів кооперативу особи, вселяющегося у зв'язку з обміном у будинок житлово-будівельного кооперативу.

Виключення членів з житловобудівельного кооперативу може бути у таких випадках:

1) подання невідповідних

дійсності відомостей, що стали

підставою для прийому до кооперативу, а

також неправомірних дій боржника

ностных осіб при вирішенні питання про пріе

мо в члени ЖБК;

2) встановлення вироком суду, що

пайовий внесок складається з коштів, добутих

злочинним шляхом;

3) систематичного руйнування або

псування жилого приміщення, або використання

вання його не за призначенням, або систе

травматичного порушення правил соціальног

листического гуртожитку, що робить

неможливим для інших проживання з

членом кооперативу в одній квартирі

чи в одному будинку, якщо заходи конден

установи і громадського впливу

виявилися безрезультатними;

4) систематичного здавання жилого примі

щення в оренду з метою отримання нетрудо

вих доходів;

5) виїзду на інше постійне місце

проживання;

6) несплати пайового внеску;

7) систематичної несплати без ува

жительных причин внесків на погашення

банківського кредиту або внесків на

експлуатацію та ремонт будинку;.

8) в інших випадках, передбачених

Примірним статутом житлово-будівельник

ного кооперативу.

Рішення про виключення з житловобудівельного кооперативу може бути оскаржено у судовому порядку (ст. 147 Житлового кодексу УРСР).

Якщо член кооперативу виключений з кооперативу за підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7 ст. 147 зазначеного Кодексу, то виселенню підлягають також члени його сім'ї та інші проживають спільно з ним особи.

Обслуговування будинків житлово-будівельного кооперативу згідно з чинним законодавством покладається на житлово-експлуатаційні організації.

Міністерствами житлово-номмунального господарства і фінансів союзних республік розроблені та затверджені спеціальні вказівки, а також типові договори по визначенню вартості обслуговування будинків-кооперативів. Житлово-експлуатаційна організація, з якою кооператив уклав договір, обслуговує будинок і територію ЖБК на рівних умовах з державними житловими будинками у відповідності з «Правилами і нормами технічної експлуатації житлового фонду».

Роботи по обслуговуванню кооперативного будинку полягають у наступному: огляд будівельних конструкцій та інженерного обладнання будинку, прибирання сходових клітин, територій та її санітарного очищення, вивезення побутового сміття, очищення люків, обслуговуванні систем центрального опалення та гарячого водопостачання, водопроводу і каналізації, електроосвітлення, вентиляції, сміттєпроводу, а також аварійної служби. Капітальний ремонт кооперативних будинків здійснюють ремонтно-будівельні організації виконкомів місцевих Рад народних депутатів, підприємств і організацій з наданням своїх матеріалів і механізмів за рахунок коштів житлово-будівельних кооперативів на умовах, встановлених для ремонту житлових будинків державного житлового фонду.

Для проведення капітального ремонту ЖБК укладає договір з ремонтно-будівельною організацією, яка в певні терміни має виконати всі необхідні роботи.

Після введення будинку в експлуатацію виробляти додаткові будівельні роботи членами житлово-будівельного кооперативу категорично забороняється.

Часто в процесі будівництва або ремонту кооперативного будинку виникає питання про надбудову для розміщення майстерень художників, архітекторів.

У відповідності з Примірним статутом житлово-будівельні кооперативи створюються з метою задоволення членів кооперативу житловою площею, а майстерні художників можуть бути власністю лише Союзу художників, тобто власністю громадської організації. Державні установи, підприємства та громадські організації не можуть бути членами кооперативу, але вони можуть брати участь (за згодою кооперативу) будівництво приміщень для підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування та інших установ, розташованих в будинках ЖБК. Робиться це, природно, за рахунок власних коштів з віднесенням після закінчення будівництва вартості зазначених робіт на баланс установ, підприємств і організацій, які здійснюють експлуатацію приміщень.

 

<<< Зміст книги Наступна сторінка >>>