Вся Бібліотека >>>

  

 

 

МОВА І ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

НОРМИ. РИТОРИКА. ЕТИКЕТ


Розділ: Підручники

 

  

 

Колтунова Марія Вікторівна

 

МОВА І ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

НОРМИ. РИТОРИКА. ЕТИКЕТ

 

Рекомендовано Міністерством освіти Російської Федерації

В якості навчального посібника для студентів

Вищих навчальних закладів

 

Москва • Економіка • 2000

www.economica.ru

 

© Колтунова М.В., 2000

© Оформлення, оригінал-макет ВАТ

«НВО "Економіка"», 2000

ВСТУП

Ділове спілкування та його особливості

Культура мови ділового спілкування та її складові

Типи мовних культур у діловому спілкуванні

Культура мовлення та принципи мовного поведінки менеджера

Мовленнєва ситуація та її складові

Лінгвістичні терміни

Контрольні питання

Г л а в а I. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ - МОВА ДОКУМЕНТІВ

Історія формування ділового стилю

Договори (контракти)

Зразок заявки

Зразки договорів

ДОГОВІР ПРО ПОСТАЧАННЯ

ДОГОВІР ПРО ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ

ДОГОВІР № 390А

ПРОТОКОЛ РОЗБІЖНОСТЕЙ про взаємні послуги

ДОДАТКОВА УГОДА від 14.04.93 р. до договору № 390А від 6.03.93 р.р. Самара "Нефтехиммаш

ДОГОВІР № 7

Ділові листи

Зразки ділового листування

Лист-нагадування

Лист-прохання

Клопотання

Інформаційний лист

Лист-запрошення

Повідомлення-запрошення

Лист подяки

Гарантійний лист-запит

Супровідний лист

Комерційний запит

Комерційна пропозиція (оферта)

Відповідь на пропозицію (акцепт)

Рекламація

Службова телеграма

Бланки службових телеграм

Схема тексту службової телеграми

Організаційно-розпорядча документація

Зразки

ПОСТАНОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Основні риси офіційно-ділового стилю

Лексика

Граматика

Синтаксис

Лінгвістичні терміни

Контрольні питання

Завдання

ГЛАВА II. МОВНІ НОРМИ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ МОВЛЕННЯ

Лексичні норми

Вправи

Стилістична забарвлення слова і лексичні норми ділового стилю

Граматичні норми

Словосполучення

Синтаксичні норми

Вживання деепричастных обертів

Конструкції з однорідними членами

Структура складного речення

Логіка викладу та закони текстової організації

Рубрикація

Критерії логічності мовного вираження

Функція волевиявлення і текстова організація документа

Лінгвістичні терміни

ГЛАВА III. СТИЛЬОВИЙ СТАТУС ТА ОСНОВНІ РИСИ УСНОГО ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

Лінгвістичні терміни

Контрольні питання

Завдання

Інтонація і смислова дискретність усній мови

Фонетичні норми в усній літературної мови

Лексичні норми усного ділового мовлення

Граматичні норми усного ділового мовлення

Лінгвістичні терміни

ГЛАВА IV. ДІЛОВА РИТОРИКА. КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Предмет і завдання ділової риторики

Сучасна риторика та її закони

Правила зміни комунікативних ролей в діалогічного мовлення

Структура мовленнєвого акту і мовна стратегія

Ділові переговори

Класифікація переговорів

Етапи переговорного процесу та закони риторики

Схема переговорів

Мовленнєва стратегія і способи її вербальної реалізації

Методи і тактика ведення переговорів

Взаємодія тактик. Перехоплення ініціативи у діловому спілкуванні

Види слухання. Принципи ефективного слухання

Підсумки обговорення. Резюмування

Протокольні жанри

Нарада

Специфіка жанру ділового телефонного розмови

Презентаційна мова як різновид публічної промови

Стилістичні прийоми і риторичні фігури ораторській промови

ГЛАВА V. МОВНИЙ ЕТИКЕТ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

Предмет і функції мовленнєвого етикету в діловому спілкуванні, його національний характер

Обстановка спілкування та етикетні формули. Ти - і Ви-спілкування

Етикет і соціальний статус адресата

Система звернень

Церемонії та етикетні тексти

Знайомство. Рекомендації

Зразки візитних карток

Етикетна модуляція мови

Етикет ділового листа

Етикет ділової телефонної розмови

Культура поведінки, мовленнєвий етикет

ДІЛОВІ ІГРИ

Відкриття фірми: набір співробітників і комплектування штату

Мистецтво переговорів: цілеспрямований збут

Ділова нарада: як виходити з тупикової ситуації

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Дивіться також:

 

РОСІЙСЬКА МОВА. Мова і культура мовлення

«Російська мова і культура мови». під редакцією професора в. І. Максимова.Ділова бесіда. Ділове нарада. Телефонна розмова. § 1. Особливості службово-ділового спілкування в російською мовою.

 

Жанри офіційно-ділового стилю в українській мові....

Російська мова і культура мови. Офіційно-діловий стиль.Ділове спілкування. Правила ведення бесід і нарад. Аналіз структури ділового спілкування менеджера та його динаміки ...

 

Встановлення (підтримання) ділових контактів російською мовою....

-Я й сам був не надто прав.. і т.д. Офіційно-ділове спілкування не допускає реплік-реакцій з відтінком сниженности: Так гаразд!Тому для досягнення взаєморозуміння необхідне розуміння мови жестів і міміки - «німого мови» спілкування.

 

Особливості службово-ділового спілкування в російській мові.

Російська мова і культура мови. § 1. Особливості службово-ділового спілкування російською мовою.Ділове спілкування. Правила ведення бесід і нарад. Аналіз структури ділового спілкування менеджера та його динаміки ...

 

...Теорії управління бесіда розглядається як вид ділового спілкування.

Російська мова і культура мови. § 2. Ділова бесіда.Ділове спілкування. Правила ведення бесід і нарад. Аналіз структури ділового спілкування менеджера та його динаміки ...

 

Оцінка результатів ділової комунікації в російській мові. Контроль...

Російська мова і культура мови. Оцінка результатів ділової коммуникации.Оценка результатів ділового спілкування у цьому випадку може мати характер індивідуального дослідження або тестування зацікавлених осіб.

 

...особливості службово-ділового спілкування в російській мові. Вимоги...

Російська мова і культура мови. Вимоги до мовної комунікації у діловому середовищі. Принципи життєдіяльності будь-якої організації зумовлюють особливості службово-ділового спілкування і багато в чому пояснюють характер вимог до мовної комунікації в...

 

Мова і стиль службових документів. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СКЛАДАННЯ...

Мова і стиль службових документів. Стиль - це особливість мови, що виявляється у відборі, поєднанні та організації мовних засобів у зв'язку з завданнями спілкування.тому мови ділових паперів притаманна стилістична строгість, об'єктивність викладу.

 

Головні переваги спілкування по телефону. Особливості телефонного...

Російська мова і культура мови. Особливості телефонної комунікації.Ділове спілкування. Правила ведення бесід і нарад. Аналіз структури ділового спілкування менеджера і його динаміки ...

 

Аналіз типових ситуацій ділової комунікації. Аналіз ступеня...

Російська мова і культура мови. Аналіз типових ситуацій ділового коммуникации.Этот перелік можна використовувати для аналізу будь-якої ситуації ділового спілкування, доповнивши наступними питаннями

 

Останні додавання:

 

Сучасний російська мова Соціальна екологія Релігієзнавство

 Природознавство Естетика Психокорекційна і розвиваюча робота з дітьми

  Введення в культурологію Валеологія. Вайнер Валеологія

 

Вся Бібліотека >>>