Вся Бібліотека >>>

  

 

Кредитний ринок

Кредити


Розділ: Бізнес, фінанси

 

 

 

Сім разів відміряй, один раз відріж

 

Види банківських кредитів: Іпотека. Споживчий кредит

 

Види банківських кредитів. Автокредит. Кредитна карта.

 

Банківський кредит. Класифікація кредитів

 

Деякі вимоги банків - кредиторів до позичальнику

 

Банківські кредити. Кредит на освіту.

 

Види Банківських кредитів. Переваги і недоліки

 

Банківський кредит. Іпотека

 

Банківський кредит - іпотека. Поради позичальнику

 

Споживчий кредит. Поради позичальнику

 

Автокредитування. Поради позичальнику

 

Банківський кредит

 

Принципи кредитування

 

Кредит. Мікрофінансування. Овердрафт. Кредитна лінія

 

Банківський кредит - іпотека. Актуальні питання

 

Іпотека. Актуальні питання

 

Іпотека. Актуальні питання

 

Кредит - перші кроки

 

Кредит. Види банківських кредитів.

 

Банківський кредит

 

   Дивіться також:

  

Загальна теорія грошей і кредиту

 

Розділ 1. Функції, структура та інструментарій ринку позичкових капіталів § 1. Структура сучасного ринку позичкових капіталів

§2. Сутність і еволюція ринку позичкових капіталів

§3. Функції ринку позичкових капіталів

§4. Національні особливості розвитку ринку позичкових капіталів

§5. Формування ринку капіталів в Російській Федерації

Глава 2. Сучасна кредитна система §1. Структура сучасної кредитної системи країн Заходу

§2. Механізм функціонування кредитної системи

§3. Цінова і нецінова конкуренція

§5. Кредитна система Російської Федерації

Розділ 3. Ринок цінних паперів § 1. Структура, функції, операційний механізм

§2. Організаційна структура та еволюція фондовій біржі

§3. Операційний механізм фондовій біржі

§4. Національні особливості фондових бірж

Глава 4. Теорії кредиту, капіталу і цінних паперів § 1. Натуралістична теорія кредиту

§2. Капиталотворческая теорія кредиту

Розділ 2. Грошова система

Розділ 1. Еволюція, сутність, функції і роль грошей

§2. Функції і роль грошей в ринковій економіці

 Глава 2 Грошове звернення. § 1. Поняття грошового обігу

§2. Безготівкові розрахунки

§3. Безготівковий грошовий обіг в Російській Федерації

§4. Прогнози балансу грошових доходів і витрат населення н касових оборотів банків в Російській Федерації

Розділ 3. Закони грошового обігу. Грошова маса і швидкість обігу грошей § 1. Характеристика законів грошового обігу

§2. Грошова маса та швидкість обігу грошей

Глава 4. Грошові системи § 1. Типи грошових систем

§2. Сучасна грошова система промисловорозвинених країн

§3. Грошова система Російської Федерації

 Глава 5. Сучасна інфляція та її національні особливості §1. Сутність сучасної інфляції

§2. Види сучасної інфляції та її класифікація по країнам

§3. Форми і методи антиінфляційної політики

Глава 6. Теорії грошей і інфляції § 1. Металістична теорія грошей

§2. Номіналістична теорія грошей

§3. Кількісна теорія грошей

§4. Сучасний монетаризм

§5. Теорії інфляції

Розділ 3. Банки і банківська справа

Глава 1 Центральні банки. § 1. Форми організації та функції центральних банків

§2. Пасивні операції центральних банків

§3. Активні операції банків

§4. Грошово-кредитна політика центрального банку

Глава 2 Комерційні банки. §1. Функції комерційних банків їх організаційна та управлінська структура

§2. Пасивні операції комерційних банків

§3. Активні операції комерційних банків

§4. Організація банківського кредитування

§5. Фінансові послуги комерційних банків

§6. Міжнародні операції комерційних банків

§7. Ліквідність комерційного банку

Розділ 3. Ощадні банки. §1. Ощадні банки промислово розвинених країн

§2. Організаційна структура і капітал Ощадного банку Росії

§3. Операції Ощадного банку

§4. Господарсько-фінансова діяльність Ощадного банку

§5. Види вкладів і цінних паперів Ощадного банку

§6. Міжбанківські розрахунки з участю Ощадного банку

Глава 4. Інвестиційні банки §1. Функції інвестиційних банків

§2. Пасивні і активні операції інвестиційних банків

§3. Створення і розвиток інвестиційних банків на території Російської Федерації

§4. Джерела та організація фінансування інвестицій в Російській Федерації

 Глава 5. Іпотечні банки § 1. Формування сучасної системи іпотечних банків

§2. Пасивні і активні операції іпотечних банків

 Розділ 4. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути

 Розділ 1. Роль спеціалізованих небанківських інститутів в накопиченні і мобілізації капіталу

§1. Страхові компанії

§2. Пенсійні фонди

§3. Інвестиційні компанії

§4. Ощадно-ощадні асоціації

§5.Финансовые компанії

§6. Благодійні фонди

§7. Кредитні спілки

Розділ 5. Валютна система і валютні відносини

Розділ 1. Валютна система

§1. Світова валютна система та її еволюція

§2. Регіональні валютні системи

§3. Баланси міжнародних розрахунків

Глава 2. Валютні відносини та валютна політика

Розділ 6. Міжнародні кредитні відносини

Розділ 1. Світової ринок позичкових капіталів. §1. Поняття та еволюція світового ринку позичкових капіталів

§2. Структура світового ринку позичкових капіталів

 Глава 2. Міжнародний кредит §1. Класифікація міжнародного кредиту

§2. Кредитування зовнішньої торгівлі

§3. Міжнародний довгостроковий кредит

§4. Міжнародні валютно-кредитні організації

Розділ 7. Основи банківського законодавства

Розділ 1. Поняття «банківське право» та умови його виникнення

Глава 2. Правове положення Центрального банку РФ

Розділ 3. Правове положення комерційних банків і небанківських кредитних організацій

 

 

4. Як вибрати банк

5. Переговори про кредити фірмам

5.12. Тридцять п'ять порад щодо ведення переговорів про кредити

6. Питання для визначення кредитоспроможності

7. Позиція банку

8. Банківська система раннього попередження платіжних при утрудненнях клієнтів

8.2. Балансові сигнали

9. Відносини з банком при неплатоспроможності, надмірної заборгованості, банкрутство

10. Переговори про кредити фізичним особам

10.1. Програмні та індивідуальні кредити

10.2. Кредит з правом вільного розпорядження засобами (диспозиционный кредит)

10.3. Контокорентний кредит

10.4. Ломбардний кредит

10.5. Кредит, що погашається в розстрочку

10.6. Закон про споживчий кредит і захист споживача

10.7. Фінансування будівництва

10.8. Фінансування будівництва одним установою

10.9. Іпотека

10.11. Позика під заощадження на житлове будівництво

10.12. Позички комерційних банків

10.14. Нові тенденції у сфері приватного кредиту

10.15. Консультування боржників

11. Переговори про вкладення грошей

11.1. Накопичення заощаджень на рахунках

11.2. Банківські консультації по вкладенню фінансових коштів

11.3. Опціонні угоди

11.4. Виплата доходу по цінних паперах і купонах

11.5. Грошові внески і податки з них

12. Захист ваших вкладень

12.2. Депонування цінних паперів

12.3. Сейф

13.1. Відкриття рахунку

13.2. Передача повноважень на розпорядження рахунком

13.3. Ведення рахунка

13.4. Про шлях та час проходження платежів

13.5. Електронна обробка даних

13.6. Проблема відповідальності в платіжному обороті

13.7. Витрати на ведення рахунків

13.8. Валютування

13.9. Єврочек - еврочековая картка

13.10. Дорожній чек

13.11. Поштово-ощадна книжка

13.12. Кредитна картка

14. Зміна банку

 

Вся Бібліотека >>>