Вся Бібліотека >>>

  

 

Економіка

Економічний розвиток суспільства (концепція кооперативного соціалізму)


Паршаков, Євген Опанасович http://parshakov.chat.ru/

 

  

 

Паршаков, Євген Опанасович

 

Економічний розвиток суспільства (Концепція кооперативного соціалізму). Історичне дослідження

 

Книга видана в авторській концепції

 

Віддруковано з оригінал-макета видавництва "Дике Поле" в друкарні ИПК "Запоріжжя".

 

Введення

 

XX століття - століття появи на Землі нового феномена. Цей феномен з'явився на рубежі XIX-XX ст. і з тих пір владно простує по планеті, не рахуючись ні з чим: ні державними кордонами, ні з національними і мовними відмінностями, ні з соціальним та політичним ладом. Цим феноменом є

науково-технічна революція.

 

Що таке науково-технічна революція? Серед безлічі її визначень найбільше число дослідників так чи інакше дотримується погляду, що сучасна науково-технічна революція - це революція в розвитку продуктивних сил суспільства. Однак цей простий відповідь породжує, по крайней щонайменше, два нові питання.

 

Питання перше: якщо науково-технічна революція є революцією в розвитку продуктивних сил сучасного суспільства, то чи не перебуває вона у причинно-наслідкового зв'язку з соціалістичною революцією, що відбувається в

розвиток суспільних відносин сучасного суспільства?

 

Питання друге: якщо науково-технічна революція є революцією в розвитку продуктивних сил сучасного суспільства, то не відбувалися раніше інші революції у розвитку продуктивних сил на різних етапах історичного розвитку суспільства? А якщо відбувалися, то що вони собою являють?

 

Багаторічні дослідження привели автора до утвердительному відповіді на обидва ці питання. По-перше, сучасна науково-технічна революція знаходиться в самій безпосередній причинно-наслідкового згідно з сучасною

соціалістичної революцією. Якщо соціалістична революція до науково-технічної революції була лише можливістю, то з її зародженням, початком соціалістична революція стає суспільно-історичної необхідністю, вона є необхідним наслідком науково-технічної революції.

 

По-друге, ретельне дослідження закономірностей історичного

розвитку продуктивних сил суспільства дозволяє виявити в їх розвитку ще

три революції: перша революція в розвитку продуктивних сил суспільства,

яку ми називаємо в своєму дослідження, що пропонується увазі читача,

мисливсько-технічною революцією, відбувалася приблизно 40-35 тис. років до

20-15 тис. років тому; друга революція у розвитку продуктивних сил

суспільства, яку ми називаємо аграрно-технічною революцією, звершилася

приблизно з 7 по 4-3 тис. років тому; і третя революція у розвитку

продуктивних сил суспільства, яку ми називаємо індустріально-технічної

революцією, здійснилася приблизно в XI-XIX ст.

 

Таким чином, в розвиток продуктивних сил суспільства, як і в

розвиток суспільних відносин, є чотири революції. У розвитку

продуктивних сил це мисливсько-технічна, аграрно-технічна,

індустріально-технічна та науково-технічна революції. У розвитку

суспільно-виробничих відносин це рабовласницька, феодальна,

буржуазна та соціалістична революції.

 

Здавалося б, залишилося зробити той простий висновок, що оскільки

четверта революція в розвитку продуктивних сил суспільства перебуває в

причинно - наслідкового зв'язку з четвертої соціальної революцією і оскільки

взагалі продуктивні сили суспільства перебувають у діалектичному взаємозв'язку

з виробничими відносинами, залишилося зробити висновок, що кожна з

чотирьох соціальних революцій знаходиться у причинно-наслідковому зв'язку з

певної, відповідної їй революцією в розвиток продуктивних сил

суспільства, яких також чотири. Але тут-то і виникають головні труднощі.

 

Якщо порівняти хронологічні межі здійснення соціальних

революцій і революцій у розвитку продуктивних сил суспільства, то виявиться

що вони розташовуються в історичному розвитку не таким чином, що першій

революції у розвитку продуктивних сил відповідає перша соціальна

революція і т. д., а інакше, дещо несподіваним чином. Збігаються

хронологічно тільки треті і четверті революції у розвитку

продуктивних сил і виробничих відносин, тобто

індустріально-технічна революція збігається з буржуазно-соціальної та

науково-технічна революція збігається в часі з соціалістичної

революцією. Перші ж революції розташовані в історії суспільства інакше. Так,

першою соціальною, тобто рабовласницької революції , не відповідає

перша, а друга революція в розвитку продуктивних сил, тобто не

мисливсько-технічна, а аграрно-технічна революція. А

феодально-соціальна і мисливсько-технічна революції залишаються взагалі без

"пари". У чому ж справа?

 

Вивчення соціально-економічної історії середньовічного суспільства

привело нас до висновку, що феодалізму як самостійної

суспільно-економічної формації не існує взагалі. Так званий

феодалізм V-XVII ст. є штучне з'єднання в одне ціле останньої

фази розвитку рабовласницького (рабовладельческо-кріпосницького)

суспільства і першої фази розвитку буржуазно-капіталістичного суспільства. Якщо

прийняти це положення, то виявиться, що двом загальноприйнятим фазам

капіталістичного суспільства (домонополистическому і монополістичному

капіталізму) передує ще одна фаза - фаза торгового капіталізму. Тоді

слід вважати, що капіталістичний суспільство проходить у своєму розвитку

три фази: фазу торгового капіталізму, фазу промислового капіталізму і фазу

монополістичного, або акціонерного капіталізму; або організації,

продуктивну або лихварську фази, якщо виходити з панівних у

них форм експлуатації праці капіталом.

 

Якщо ж тепер ми звернемося економічного розвитку

рабовласницького суспільства, часові рамки якого пересунулися з V до

XIV-XV ст., а для Східної Європи навіть до XIX століття, то виявиться, що і воно

проходить у своєму розвитку також три фази: торгову, продуктивну і

лихварський. Таким чином, обидві класові суспільно-економічні

формації (рабовладельческо-кріпосницька і буржуазно-капіталістична)

проходять у своєму розвитку через одні і ті ж фази, вони як би копіюють один

друга. А історичної кордоном, що розділяє ці формації, є

знищення кріпосного права, що і є змістом

буржуазно-соціальної революції, яка, отже, сталася в Західній

Європі в XIV-XV ст., а в Східній Європі в XIX ст.

 

"Позбувшись" таким від "феодально-соціальної революції, для

якої не існує відповідної їй революції у розвитку

продуктивних сил суспільства, ми повинні тепер звернутися до

первісно-общинному суспільства, в надрах якого відбувається перша революція

у розвитку продуктивних сил - мисливсько-технічна революція.

Уважний аналіз соціально-економічного розвитку первісно-общинного

суспільства привів нас до висновку, що первісно-общинне суспільство, як і

феодальне, є штучним поєднанням двох різних товариств:

первісної (первісно-стадного) і общинного (общинно-родового). Якщо

общинне суспільство є першою суспільно-економічною формацією в

розвиток сформувався, розвиненого суспільства, то первісне суспільство

є формуються суспільством, це перехідний період від біологічної до

соціальною формою розвитку матерії, період становлення, формування

товариства, який передує першій, общинної суспільно-економічної

формації. При цьому первісне товариство відокремлюється від общинно-родового

товариства мисливсько-технічної і взаємопов'язаний ний з ній общинно-соціальної

революцією, яка і є першою соціальною революцією в розвитку

суспільства.

 

Якщо прийняти все вищесказане у увага, то в розвитку

продуктивних сил суспільства та суспільно-виробничих відносин

виявляється струнка картина: першою, мисливсько-технічної революції в

розвиток продуктивних сил відповідає перша общинно-соціальна

революція у розвитку суспільно-виробничих відносин;

аграрно-технічної революції (другий) відповідає

рабовладельческо-соціальна революція (друга), індустріально-технічної

революції (третьої) відповідає буржуазно-соціальна революція (третя);

науково-технічної (четвертою) відповідає соціалістична революція,

яка є четвертою революцією в розвитку суспільства. При цьому

революції у розвитку продуктивних сил суспільства є причиною

(першопричиною) вчинення відповідних їм соціальних революцій, під

безпосереднім впливом яких останні відбуваються, бо нові

продуктивні сили, а такими вони стають при здійсненні черговий

революції в їх розвитку, потребують для свого подальшого прогресивного

розвитку в нових суспільно-виробничих відносинах, у новому соціальному

ладі.

 

Ми не будемо довше зупинятися тут на пропонованій читачеві

концепції, яка більш докладно викладена в дослідженні. Зазначимо лише,

що в ній є деякі досить значні, як вже переконався

читач, відхилення від загальноприйнятої у марксистській літературі поглядів.

Однак ми вважаємо, що ці відхилення було б помилково вважати спростуванням

марксистського вчення. Наша концепція - не спростування марксистського вчення,

а його творчий розвиток.

Введення

 

Теорії революцій у розвитку продуктивних сил суспільства

 

Економічний розвиток в період формування людини і суспільства

 

Розвиток продуктивних сил первісного суспільства

 

Власність і обмін

 

Зародження мисливсько-технічної революції

 

Підйом мисливсько-технічної революції. Технологічний переворот

 

Зрілість мисливсько-технічної революції. Технічний переворот в мисливському (і риболовецькому) промислі

 

Завершення мисливсько-технічної революції. Структурно-галузевої переворот

 

Основні характерні риси мисливсько-технічної революції

 

Економічний закон відповідності продуктивності праці рівню потреб людей

 

Підвищення продуктивності праці і життєвого рівня

 

Зростання народонаселення

 

Виникнення колективно-общинної власності на основні засоби виробництва

 

Наслідки общинно-соціальної революції

 

Економічний розвиток первісно-общинного суспільства. Продуктивна фаза

 

Власність і суспільно-виробничі відносини

 

Обмін. Закон вартості

 

Закон відповідності розмірів товарного ринку рівнем суспільного поділу праці

 

Закон відповідності ступеня централізації виробництва (господарства) рівнем поопераційного поділу праці

 

Лихварська фаза. Розвиток продуктивних сил суспільства. Виникнення і розвиток землеробства і скотарства

 

Земельна власність і землекористування

 

Суспільний поділ праці

  

Еволюція громади

 

Виникнення оподаткування

 

Оплата праці, її види

 

Суспільно-виробничі відносини

 

Виникнення експлуатації людини людиною. Історичні форми експлуатації. Лихварська експлуатація

 

Зародження аграрно-технічної революції

 

Підйом аграрно-технічної революції. Технологічний переворот

 

Зрілість аграрно-технічної революції. Технічний переворот в землеробстві

 

Завершення аграрно-технічної революції. Структурно-галузевої переворот

 

Основні характерні риси аграрно-технічної революції

 

Рабовласницька революція

 

Виникнення конфлікту між продуктивними силами суспільства і суспільно-виробничими відносинами

 

Аграрно-технічна та рабовладельческо-соціальна революції

 

Рабовласницька соціальна революція як наслідок економічної (предклассовой) боротьби боржників і бідноти проти лихварів і знаті

 

Наслідки соціальної рабовласницької революції

 

Розвиток рабовладельческо-кріпосницького суспільства. Торгова фаза

 

Суспільно-виробничі відносини

 

Торгова прибуток

 

Види торгового прибутку

 

Норма торгового прибутку. Закон зниження норми торгового прибутку

 

Економічні закони

 

Продуктивна фаза. Суспільно-виробничі відносини

 

Експлуатація рабів у сфері виробництва. Виробнича прибуток

 

Норма торгового прибутку. Закон зниження норми виробничої прибутку

 

Економічні закони та економічні протиріччя

 

Лихварська фаза. Розвиток продуктивних сил суспільства

 

Про так званий феодалізмі

 

Суспільно-виробничі відносини

 

Лихварська експлуатація. Лихварська прибуток

 

Економічні закони та економічні протиріччя

 

Індустріально-технічна революція. Зародження індустріально-технічної революції

 

Підйом індустріально-технічної революції. Технологічний переворот

 

Зрілість індустріально-технічної революції. Технічний переворот у промисловості

 

Завершення індустріально-технічної революції. Структурно-галузевої переворот

 

Основні характерні риси індустріально-технічної революції

 

Буржуазна революція

 

Індустріально-технічна та буржуазно-соціальна революції

 

Буржуазно-соціальна революція як наслідок класової боротьби

 

Наслідки буржуазної соціальної революції

  

Торговий капіталізм

 

Торгова прибуток, її види. Норма торгової прибутку. Закон зниження норми торгового прибутку.

 

Економічні закони та економічні суперечності

 

Промисловий капіталізм. Суспільно-виробничі відносини

 

Експлуатація найманих робітників у сфері виробництва. Виробнича (підприємницька) прибуток

 

Економічні закони та економічні суперечності

 

Акціонерний або монополістичний капіталізм

 

Лихварська експлуатація. Лихварська прибуток

 

Економічні закони та економічні суперечності

 

Науково-технічна революція

 

Зародження науково-технічної революції

 

Підйом науково-технічної революції. Технологічний переворот

 

Зрілість науково-технічної революції. Технічний переворот у науковому виробництві

 

Завершення науково-технічної революції. Структурно-галузевої переворот

 

Основні характерні риси і наслідки науково-технічної революції

 

Соціалістична, соціальна революція

 

Науково-технічна і соціалістична революції

 

Соціалістична революція як наслідок класової боротьби

 

Наслідки соціалістичної соціальної революції

 

Економічний розвиток соціалістичного суспільства. Торгова фаза

 

Соціальна структура соціалістичного суспільства

 

Бюрократія і трудящі в радянському суспільстві

 

Державно-бюрократичний соціалізм і кооперативний соціалізм

 

Державний борг в СРСР. Експлуатація в радянському суспільстві. Форми експлуатації

 

Економічні закони та економічні суперечності

 

Негативні явища в радянській економіці і радянському суспільстві.

 

Необхідність реформ в радянській економіці і радянському суспільстві

 

ВІДХИЛЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 

ЛІТЕРАТУРА

Дивіться також:

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Податковий облік російських організацій Оцінка вартості нерухомості Як підготувати успішний бізнес-план Приватна система соціального забезпечення Інвестиції. Бізнес. Право Банки Нерухомість Банківська система Росії ПІФ - Пайові Інвестиційні Фонди Forex Іпотека та іпотечний кредит

 

Торгівля на біржі Цінні папери Формування ринку цінних паперів Ринок державних цінних паперів Біржова торгівля Фондові біржі Біржі і біржова торгівля Торгівля на ринку ФОРЕКС

 

 

Вся Бібліотека >>>