Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Нерухомість

Оцінка вартості нерухомості


Джерело: Глобальна мережа рефератів

 

Дисконтування

 

 

У сфері природокористування процедура дисконтування визначення величини коефіцієнта капіталізації і ставки дисконту носять дискусійний характер. Очевидно, що чим вище даний коефіцієнт, тим менше вартість оцінюваних природних об'єктів. Це означає, що чим більше ми цінуємо сучасні гроші і нинішні вигоди, тим менше значення мають майбутні вигоди, витрати і збитки від втрати природних об'єктів. Застосування високих ставок дисконту сприяє прагненню до надексплуатації природних ресурсів для отримання швидкого, миттєвої віддачі. Тим самим, при прийнятті економічних рішень віддаються пріоритети максимізації сьогоднішнього добробуту і занижуються майбутні вигоди і можливі збитки. З цих позицій екологічні програми і проекти оцінюються як неефективні і, отже, недоцільні. Наприклад, з позицій традиційного підходу розрахунку ставки дисконту такий захід як посадка лісу виявляється малоконкурентним порівняно з іншими, які приносять швидку віддачу проектами, а вартість лісових земель після вирубки лісу приймає нульове значення, так як термін реалізації таких проектів, пов'язаний з відновленням і природного потенціалу в середньому становить 50-80 років. У той же час такі проекти та програми розвитку території, які можуть у віддаленій перспективі принести величезні втрати, виявляються при традиційних підходах ефективними і вигідними в силу заниження майбутніх витрат і втрат. Тому в наукової літератури за оцінкою природних ресурсів для позначення даного явища введено термін «тиранія дисконтування», який означає дискримінацію майбутнього при використанні стандартних методів дисконтування. Застосування високих ставок дисконтування, особливо характерних для нашої економіки (у нас ці ставки вище в 2-3 рази ставок, що використовуються зарубіжними банками) не дозволяє врахувати довгострокові наслідки і зберегти інтереси майбутніх поколінь.

 

Проблема дисконтування про оцінку природних об'єктів може вирішуватися по-різному. В даний час в світі використовується ряд методів за подолання «дискримінації дисконтування» по відношенню до екологічних проектів. Наприклад, пропонується більш повно враховувати економічну цінність всіх благ природи, а також більш ретельно виявляти та оцінювати майбутні ризики і невизначеності, що також знизить привабливість проектів з невизначеними екологічними наслідками.

У деяких країнах держава встановлює більш низькі ставки дисконту при здійсненні екологічних проектів порівняно з приватним сектором. Такі ставки називаються суспільними нормами тимчасового переваги і використовуються для оцінки державних і екологічних програм.

Існують методи, що дозволяють розрахувати відхилення суспільних норм від частих. Наприклад, американським економістом М.Вайцманом виведена формула відносини громадської дисконтної ставки до приватної як простий функції витрат на охорону природи і операційних параметрів навколишнього середовища.

Ще одним методом визначення прийнятних ставок дисконтування є збільшення періоду часу реалізації проекту до періоду відновлення порушених проектом ресурсів. Якщо нормальний період здійснення проекту складає 5 років, а термін поновлення вырубаемого лісу - 60, то часовий період подовжується при аналізі аналізу потоку коштів за межі нормального періоду проекту на додаткове число років. Зазвичай прийнятними ставками за екологічним проектами вважаються ставки в 2-4%, а іноді і нижче.

Одним з варіантів визначення таких періодів може стати визначення коефіцієнтів капіталізації за нормами повернення «біологічного капіталу» через встановлення відношення біомаси до її річного приросту, зваженому за основним структурним елементам екосистеми. В якості «біологічного капіталу» може розглядатися біомаса екосистеми або загальний запас органічної речовини в екосистемі, а під річним приростом - природна продуктивність даної екосистеми. Наявність стійких багаторічних параметрів запасів біомаси та продуктивності природних екосистем, дозволяє виявити період їх умовного відновлення, відповідний тимчасовому циклу повного відновлення запасу вуглецю в екосистемі:

Б T = ---- , П

де: Т - період умовного відновлення екосистеми; Б - запас

біомаси; П - продуктивності природних екосистем.

Дане відношення є константою для основних типів

природних екосистем.

Розглянутий підхід дозволяє вважати, що відновлення має відбуватися до існуючого рівня запасів біомаси з моменту, відповідного нульового значення основних біологічних параметрів структурних компонентів екосистеми.

Запропонований підхід демонструє можливості використання екологічних параметрів природних комплексів для розрахунку досить важливих економічних показників їх економічної оцінки, проведеної методом капіталізації рентних ефектів.

 

«Оцінка вартості нерухомості» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Угоди з нерухомістю

Голова 1. Поняття угоди

Голова 2. Купівля-продаж житлових приміщень

Голова 3. Обмін житлових приміщень

Голова 4. Дарування

Голова 5. Державна реєстрація угод житлових приміщень і переходу прав на житлові приміщення

Висновок

 

Іпотека і іпотечний кредит

ГОЛОВА 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.2.історія іпотечного кредитування в Росії

1.3. Розвиток законодавства про іпотеку та іпотечне кредитування в сучасній Росії

ГОЛОВА II. ІПОТЕКА ЯК ФОРМА ЗАСТАВИ ПО СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

2.2. Природа заставних відносин: речові і зобов'язальні початку

2.3.Залог нерухомості (іпотеки)

2.4.Прекращение застави

2.5.Ипотечное кредитування в умовах сучасної Росії

 

Проблеми іпотечного кредитування в Росії

§ 1. Система іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ.

§ 2. Класичні схеми іпотечного кредитування в міжнародній практиці.

§ 3. Правове забезпечення іпотечних відносин у Росії

§ 1. Сучасний стан житлової проблеми Росії.

§ 2. Становлення іпотечних будівельних відносин в Російській Федерації: федеральний і регіональний рівні

§ 1. Організація видачі іпотечних позик для будівництва житла банками Російської Федерації

§ 2. Іпотечне кредитування як складова частина житлової політики.

  

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Податковий облік російських організацій