Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Нерухомість

Оцінка вартості нерухомості


Джерело: Глобальна мережа рефератів

 

Оцінка мисливських угідь

 

 

Оцінка мисливських угідь також може бути визначена дохідним підходом.

При обмежених строках одержання доходів, наприклад, при надання ділянок лісового фонду в оренду для цілей ведення мисливського господарства можуть застосовуватися відповідні формули, що дозволяють визначати теперішню вартість майбутніх щорічних доходів, обмежених заданим числом років.

Якщо мисливське господарство є промисловим, тобто, здійснює комерційну добування мисливських тварин для продажу, одержуваної від них продукції, то чистий дохід оцінюється за різниці у вартості продукції від реалізації мисливських тварин та витратами на їх видобуток і ведення мисливського господарства, включаючи витрати на біотехнічні та інші охоронні та відтворювальні заходи.

Якщо господарство є спортивним (любительський) організовано з метою надання послуг мисливцям-любителям, а не отримання товарної продукції від диких тварин, то до складу витрат не включаються витрати з видобутку мисливських тварин.

В якості основного показника, що заміняє показник валового доходу доцільно використовувати величину біологічно-допустимої продуктивності мисливських угідь.

Біологічно допустима характеризує продуктивність потенційний вихід продукції з мисливських угідь при дотриманні норм видобутку тварин, які в свою чергу, показують, яку кількість тварин може бути відстріляна або вилучено з природного середовища існування, без підриву відтворювальних здібностей популяції. Зазвичай норми відстрілу визначається в кількості особин, близькому до річного приросту популяції.

 

Показник біологічно допустимої продуктивності мисливських угідь розраховується як сума продукції (або доходу від відстрілу мисливських тварин) у цінах реалізації, яку можна отримати при повному вилучення всіх дозволених до видобутку тварин на оцінюваної території

Показником, на підставі якого розраховується валовий дохід від ведення мисливського господарства спортивного спрямування, також може бути ціна послуги з добування тваринного (відстріл, супровід єгерем, вартість трофея, наприклад, рогів або шкури, або інших послуг у розрахунку на одну особина при комерційній організації мисливського господарства).

Оцінка біологічно-допустимої продуктивності здійснюється на основі даних осінньої чисельності тварин, в середньому за останні 3-5 років. Нормативи видобутку встановлюються у відсотках від осінньої чисельності. Вони не повинні перевищувати приросту популяції за рік. Для мігруючих видів тварин нормативи можливого видобутку визначаються за сформованим нормативами відстрілу або за величиною фактичного видобутку. Ціна реалізації встановлюється за сформованою на період оцінки рівня цін на всі види мисливської продукції на місцевому ринку і визначається підсумовуванням в разі отримання від однієї тварини різних видів продукції. Якщо інформація про таких цінах, можна використовувати ціни на продукцію, яка може вважатися аналогом, наприклад ціни на м'ясо і птицю і т.д.

При визначенні вартості продукції, одержуваної від копитних видів тварин, у розрахунках доцільно враховувати вікову структуру популяції і кількість молодняку, середній вага якого менше ваги дорослої особини. Витрати на ведення мисливського господарства, включаючи біотехнічні та інші охоронні та відтворювальні заходи, встановлюються з відомчих джерел за фактичним рівнем.

Нижче в таблиці 17.2 наведено приклад оцінки вартості мисливських угідь Московської області дохідним підходом (методом капіталізації земельної ренти).

 

Таблиця 17.2

Економічна оцінка мисливських угідь Московської області

 

Показники Значення

Сумарна фактична добування мисливських тварин Московської області $6072 тис.

Сумарні витрати на ведення мисливського господарства, охорону і відтворення мисливських тварин $2049 тис.

Коефіцієнт капіталізації 0,13

Економічна оцінка мисливських угідь Московської області ($6072 - $2049)/0,13 $30946 тис.

Вартість 1 га мисливських угідь Московської області $7,39

 

«Оцінка вартості нерухомості» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Угоди з нерухомістю

Голова 1. Поняття угоди

Голова 2. Купівля-продаж житлових приміщень

Голова 3. Обмін житлових приміщень

Голова 4. Дарування

Голова 5. Державна реєстрація угод житлових приміщень і переходу прав на житлові приміщення

Висновок

 

Іпотека і іпотечний кредит

ГОЛОВА 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.2.історія іпотечного кредитування в Росії

1.3. Розвиток законодавства про іпотеку та іпотечне кредитування в сучасній Росії

ГОЛОВА II. ІПОТЕКА ЯК ФОРМА ЗАСТАВИ ПО СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

2.2. Природа заставних відносин: речові і зобов'язальні початку

2.3.Залог нерухомості (іпотеки)

2.4.Прекращение застави

2.5.Ипотечное кредитування в умовах сучасної Росії

 

Проблеми іпотечного кредитування в Росії

§ 1. Система іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ.

§ 2. Класичні схеми іпотечного кредитування в міжнародній практиці.

§ 3. Правове забезпечення іпотечних відносин у Росії

§ 1. Сучасний стан житлової проблеми Росії.

§ 2. Становлення іпотечних будівельних відносин в Російській Федерації: федеральний і регіональний рівні

§ 1. Організація видачі іпотечних позик для будівництва житла банками Російської Федерації

§ 2. Іпотечне кредитування як складова частина житлової політики.

  

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Податковий облік російських організацій