Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Нерухомість

Оцінка вартості нерухомості


Джерело: Глобальна мережа рефератів

 

Узгодження результатів оцінки вартості землі

 

 

Узгодження означає процес отримання єдиної думки або досягнення єдиного результату на основі загальних вимог. В оцінці ринкової вартості узгодження є заключним етапом, в процесі якого з значень вартостей, отриманих різними методами, здійснюється вибір підсумкового значення вартості. У вітчизняних нормативних документах даний процес отримав назву обобщение1. Проте в літературі з оцінкою найбільш уживаним терміном, більш відповідним змістом даної процедури, є термін узгодження.

При виборі підсумкового значення вартості враховуються мета і призначення оцінки, придатність того чи іншого використаного методу оцінки для цієї мети і даного типу об'єкта оцінки, а також достовірність і надійність інформації, використаної при застосуванні того чи іншого методу.

Підсумкова величина вартості залежно від мети оцінки вказується у вигляді конкретної величини та/або діапазону величин, що перебувають між найменшим і найбільшим значеннями. Діапазон величин як результат оцінки можливий в тих випадках, коли із-за нестачі вихідних даних, істотних коливань цін на ринку нерухомості або обмеженого часу оцінки розрахувати конкретну величину не представляється можливим. Маючи звіт, що містить оцінку у вигляді діапазону цін, замовник, в залежності від своїх інтересів, може орієнтуватися на одну з межами цього діапазону.

У звіті про оцінку доцільно визначити ефективний термін оцінювання - проміжок часу від дати оцінки, протягом якого результат оцінки не вийде, на думку оцінювача, за межі допустимого діапазону, визначається похибкою оцінки і динамікою зміни цін на ринку оцінюваної нерухомості.

 

«Оцінка вартості нерухомості» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Угоди з нерухомістю

Голова 1. Поняття угоди

Голова 2. Купівля-продаж житлових приміщень

Голова 3. Обмін житлових приміщень

Голова 4. Дарування

Голова 5. Державна реєстрація угод житлових приміщень і переходу прав на житлові приміщення

Висновок

 

Іпотека і іпотечний кредит

ГОЛОВА 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.2.історія іпотечного кредитування в Росії

1.3. Розвиток законодавства про іпотеку та іпотечне кредитування в сучасній Росії

ГОЛОВА II. ІПОТЕКА ЯК ФОРМА ЗАСТАВИ ПО СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

2.2. Природа заставних відносин: речові і зобов'язальні початку

2.3.Залог нерухомості (іпотеки)

2.4.Прекращение застави

2.5.Ипотечное кредитування в умовах сучасної Росії

 

Проблеми іпотечного кредитування в Росії

§ 1. Система іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ.

§ 2. Класичні схеми іпотечного кредитування в міжнародній практиці.

§ 3. Правове забезпечення іпотечних відносин у Росії

§ 1. Сучасний стан житлової проблеми Росії.

§ 2. Становлення іпотечних будівельних відносин в Російській Федерації: федеральний і регіональний рівні

§ 1. Організація видачі іпотечних позик для будівництва житла банками Російської Федерації

§ 2. Іпотечне кредитування як складова частина житлової політики.

  

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Податковий облік російських організацій