Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Нерухомість

Оцінка вартості нерухомості


Джерело: Глобальна мережа рефератів

 

Етапи оцінки об'єктів нерухомості

 

 

Процес оцінки ринкової вартості нерухомості включає систему послідовних дій оцінювача - від постановки завдання на оцінку, до передачі замовнику підготовлену в письмовій формі звіту про оцінку містить об'єкта нерухомості, вираженої в грошових одиницях.

Процедура визначення вартості конкретного об'єкта залежить від факторів, які включають: мета використання результатів оцінки, вид визначається вартості, характер оцінюваних прав на нерухомість, тип оцінюваного об'єкта, повноту оцінки об'єкта нерухомості, дату оцінки та ін. Зазначені чинники мають вплив на конкретні дії оцінювача при оцінку об'єкта нерухомості, який є єдиним у своєму роді. Разом з тим ці дії вписуються в рамки універсальної моделі оцінки, яка може використовуватися при будь-якому завданні на оцінку, для дослідження та аналізу ринку, застосування підходів і методів визначення вартості нерухомості, включаючи їх модифікацію і комбінування.

Універсальна модель оцінки являє собою досить гнучкий алгоритм, який разом з тим має строго певну послідовність дій оцінювача, регламентованих законодавчими актами, теорією та методологією оцінки.

Основна мета оцінки - визначення ринкової вартості об'єкта і узгодження результатів з замовником. Постановка завдання на оцінку відповідно з типом нерухомості і подальшим застосуванням результатів оцінки визначає вимоги до інформаційного забезпечення і обробці даних. Аналіз інформації, що охоплює відомості від загального стану економіки до конкретних характеристик оцінюваного об'єкта. Це дозволяє оцінювачу встановити взаємозв'язок і взаємозалежність принципів, факторів і параметрів, визначають вартість конкретної нерухомості. Збір і обробка ретроспективної інформації дозволяє отримати дані для прогнозування ринкових тенденцій, динаміки прибутковості і вартості нерухомості в осяжному майбутньому.

 

Безпосередньо оцінка вартості нерухомості припускає використання традиційних методів, що входять до складу витратного, порівняльного та дохідного підходів.

Порівняльний підхід визначає вартість оцінюваної нерухомості на основі ринкових цін нещодавно проданих подібних об'єктів нерухомості, скоригованих на виявлені відмінності.

Витратний підхід визначає вартість нерухомості як суму витрат у поточних цінах на придбання земельної ділянки та відновлення будівель і споруд, скоригованих на їх знос.

Дохідний підхід оцінює вартість на основі здатності нерухомості генерувати поточний дохід і зміни вартості об'єкта зі часом, а також пов'язаного з даним об'єктом інвестиційного ризику.

Проте останнім часом набули поширення комбіновані методики, що включають статистичні та економічні моделі. Вибір методів залежить від оціночної завдання, стану ринку, призначення оцінки та інших факторів. Тому в конкретній ситуації можливе використання максимального числа методів, що дозволяє оцінити вартість з різних позицій. Разом з тим у ряді випадків оцінювач з об'єктивних причин змушений обмежитися одним методом, що вимагає відповідного обґрунтування у звіті.

На завершальному етапі оцінки формулюється оціночне висновок, в якому підсумкова вартість може бути представлена у вигляді однозначного результату або діапазону значень вартості.

Схематично етапи оцінки нерухомості включають:

1. Постановку завдання на оцінку;

2. Збір інформації та попередній аналіз даних;

3. Аналіз найкращого та найбільш ефективного використання нерухомості;

4. Вибір доречних методів оцінки та їх застосування;

5. Узгодження попередніх результатів оцінки і виведення підсумкової вартості;

6. Підготовку звіту про оцінку та його узгодження з замовником.

 

«Оцінка вартості нерухомості» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Угоди з нерухомістю

Голова 1. Поняття угоди

Голова 2. Купівля-продаж житлових приміщень

Голова 3. Обмін житлових приміщень

Голова 4. Дарування

Голова 5. Державна реєстрація угод житлових приміщень і переходу прав на житлові приміщення

Висновок

 

Іпотека і іпотечний кредит

ГОЛОВА 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.2.історія іпотечного кредитування в Росії

1.3. Розвиток законодавства про іпотеку та іпотечне кредитування в сучасній Росії

ГОЛОВА II. ІПОТЕКА ЯК ФОРМА ЗАСТАВИ ПО СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

2.2. Природа заставних відносин: речові і зобов'язальні початку

2.3.Залог нерухомості (іпотеки)

2.4.Прекращение застави

2.5.Ипотечное кредитування в умовах сучасної Росії

 

Проблеми іпотечного кредитування в Росії

§ 1. Система іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ.

§ 2. Класичні схеми іпотечного кредитування в міжнародній практиці.

§ 3. Правове забезпечення іпотечних відносин у Росії

§ 1. Сучасний стан житлової проблеми Росії.

§ 2. Становлення іпотечних будівельних відносин в Російській Федерації: федеральний і регіональний рівні

§ 1. Організація видачі іпотечних позик для будівництва житла банками Російської Федерації

§ 2. Іпотечне кредитування як складова частина житлової політики.

  

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Податковий облік російських організацій