Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Нерухомість

Оцінка вартості нерухомості


Джерело: Глобальна мережа рефератів

 

Метод виділення

 

 

Метод застосовується для визначення вартості землі в складі єдиного об'єкта нерухомості - земельної ділянки з розташованими на ньому поліпшеннями. Тому розрахунок ринкової вартості ділянки землі методом виділення застосовується для оцінки ринкової вартості забудованих земельних ділянок (мається на увазі власне земля). Основною умовою застосування цього методу є відповідність існуючого використання земельної ділянки та розташованих на ньому поліпшень його найбільш ефективному використанню. В іншому випадку може вийти від'ємна величина. Основна проблема при використанні даного методу полягає у правильній оцінці вартості поліпшень і обліку принципу найбільш ефективного використання землі. Зазвичай вартість поліпшень розраховується витратними методами.

Також як і в методі розподілу, в залежності від способу обробки первинної інформації про продажі аналогів, можливі, по принаймні, два варіанти використання цього методу.

Один із них припускає аналіз, коригування цін продажів покращених (забудованих) земельних ділянок та розрахунок підсумкового значення вартості, а потім виділення шуканої вартості землі шляхом вирахування ринкової вартості поліпшень підсумкового значення вартості.

В іншому варіанті спочатку розраховується вартість землі по кожному з наявних аналогів, а потім отримані результати аналізуються і коригуються з метою розрахунку шуканої вартості земельної ділянки.

 

Так для другого варіанту оцінки використання методу передбачає таку послідовність дій:

! підбір об'єктів нерухомості з ділянками землі, аналогічними оцінюваного, з відомими цінами продажу;

! оцінка ринкової вартості поліпшень для кожного з підібраних об'єктів нерухомості як різниці повної відновної вартості і накопиченого зносу;

! розрахунок ринкових вартостей ділянок землі, які перебувають у складі підібраних об'єктів нерухомості;

! коригування отриманих вартостей земельних ділянок до вартості оцінюваного ділянки;

! розрахунок вартості оцінюваного земельної ділянки як середнього або середньозваженого значення скоригованих вартостей земельних ділянок.

Приклад розрахунку ринкової вартості землі методом виділення Умови завдання. Потрібно визначити ринкову вартість землі у складі єдиного об'єкта нерухомості - земельної ділянки з розташованими на ньому поліпшеннями. Ринкова вартість даного об'єкта нерухомості визначена методом порівняння продажів. Вона становить $100 тис. Також розрахована повна відновна вартість будівлі, що знаходиться на земельній ділянці (вартість будівництва). Вона становить $80 тис. Загальний знос визначений у розмірі 50%. Потрібно визначити вартість земельної ділянки під будівлею.

Рішення:

Вартість землі = $100 тис. - ($80 тис. × 0,5) = $60 тис.

 

«Оцінка вартості нерухомості» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Угоди з нерухомістю

Голова 1. Поняття угоди

Голова 2. Купівля-продаж житлових приміщень

Голова 3. Обмін житлових приміщень

Голова 4. Дарування

Голова 5. Державна реєстрація угод житлових приміщень і переходу прав на житлові приміщення

Висновок

 

Іпотека і іпотечний кредит

ГОЛОВА 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.2.історія іпотечного кредитування в Росії

1.3. Розвиток законодавства про іпотеку та іпотечне кредитування в сучасній Росії

ГОЛОВА II. ІПОТЕКА ЯК ФОРМА ЗАСТАВИ ПО СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

2.2. Природа заставних відносин: речові і зобов'язальні початку

2.3.Залог нерухомості (іпотеки)

2.4.Прекращение застави

2.5.Ипотечное кредитування в умовах сучасної Росії

 

Проблеми іпотечного кредитування в Росії

§ 1. Система іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ.

§ 2. Класичні схеми іпотечного кредитування в міжнародній практиці.

§ 3. Правове забезпечення іпотечних відносин у Росії

§ 1. Сучасний стан житлової проблеми Росії.

§ 2. Становлення іпотечних будівельних відносин в Російській Федерації: федеральний і регіональний рівні

§ 1. Організація видачі іпотечних позик для будівництва житла банками Російської Федерації

§ 2. Іпотечне кредитування як складова частина житлової політики.

  

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Податковий облік російських організацій