Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Нерухомість

Оцінка вартості нерухомості


Джерело: Глобальна мережа рефератів

 

Майнові права на землю

 

 

Оцінюючи землю, ми завжди оцінюємо той обсяг прав, якими ми володіємо, використовуючи той або інший земельну ділянку і які дають нам можливість одержувати певні вигоди. Вважається, що повне право власності являє собою комплекс прав, які можуть бути відокремлені один від одного. У нас в країні права на землю і природні ресурси діляться на дві основні групи:

! права, які визначають належність майна - право власності;

! права користування - оренда, концесія та ін.

Майнові права на землю переходять або разом з земельною ділянкою, або як самостійні об'єкти обороту в порядку уступки вимоги або боргу. Тільки право власності передбачає можливість у повному обсязі і на свій розсуд здійснювати правомочия1 володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, але з урахуванням обмежень, накладених державним регулюванням використання земель у цілях захисту певних інтересів суспільства, наприклад, охорони природи, пам'яток історії і культури, красивих ланшафтов і т.д. Всі інші права на землю передбачають деякі обмеження в здійсненні цих прав.

За чинним у нас в країні земельного законодавства передбачаються наступні види прав на землю:

! власність;

! постійне безстрокове користування;

! довічне успадковуване володіння;

! безоплатне термінове користування;

! оренда земельних ділянок;

! обмежене користування чужою земельною ділянкою (сервітут);

До інших видів прав на земельні ділянки може ставитися право забудови, право укладання договору оренди, оренда земельних часток, суборенда, застава земельної ділянки, заставу орендних майнових прав, колективно-часткова власність.

Можливі й інші права, що виникають у зв'язку з використанням земельної ділянки.

Цивільним кодексом Російської Федерації до речовим правам на землю поряд з правом власності належать: право довічного наслідуваного володіння земельною ділянкою; право постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою; сервітути.

 

Перелік речових прав осіб, які не є власниками земельних ділянок, не є закритим.

До земельних ділянок не застосовується передбачене цивільним законодавством право господарського ведення майном і право оперативного управління майном.

Право власності на землю

Зміст права власності полягає в правочини володіти, користуватися та розпоряджатися земельною ділянкою.

Володіння земельною ділянкою являє собою володіння їм як своїм, наприклад, для юридичних осіб це можливість вважати його на балансі.

Користування землею - це можливість отримувати певні корисності, наприклад, зводити споруди, вирощувати сільськогосподарські культури і т.д. Власник земельної ділянки має право для власних потреб використовувати загальнопоширені корисні копалини, прісні підземні води та відокремлені водні об'єкти.

Правомочність розпорядження землею - це можливість для власника визначати юридичну долю земельної ділянки: дарувати, продавати, обмінювати, заповідати, передавати в якості внеску в статутний капітал, передавати в користування, володіння, віддавати земельну ділянку у заставу і т.д.

Власник земельної ділянки має право на свій розсуд здійснювати стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону, не порушують права та охоронювані законом інтереси інших осіб і не завдають шкоди навколишньому середовищу.

Можливість використовувати земельну ділянку за своїм розсуд обмежена правовим режимом земель, видом дозволеного використання землі, вимог містобудівних регламентів, будівельних, екологічними, санітарно-гігієнічними та іншими правилами і нормами.

Право власності на земельну ділянку поширюється на перебувають у межах цієї ділянки поверхневий (ґрунтовий) шар, замкнуті водойми, що знаходяться на ній ліс і рослини.

Ліси є виключною власністю Російської Федерації, але можуть бути передані у власність суб'єкта Російської Федерації.

Надра є виключною власністю Російської Федерації і її суб'єктів.

Власник земельної ділянки має право на свій розсуд використовувати все, що знаходиться над і під поверхнею землі, якщо інше не передбачено законами про надра і не порушує права третіх осіб.

 

«Оцінка вартості нерухомості» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Угоди з нерухомістю

Голова 1. Поняття угоди

Голова 2. Купівля-продаж житлових приміщень

Голова 3. Обмін житлових приміщень

Голова 4. Дарування

Голова 5. Державна реєстрація угод житлових приміщень і переходу прав на житлові приміщення

Висновок

 

Іпотека і іпотечний кредит

ГОЛОВА 1. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ІПОТЕКИ ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.2.історія іпотечного кредитування в Росії

1.3. Розвиток законодавства про іпотеку та іпотечне кредитування в сучасній Росії

ГОЛОВА II. ІПОТЕКА ЯК ФОРМА ЗАСТАВИ ПО СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ

2.2. Природа заставних відносин: речові і зобов'язальні початку

2.3.Залог нерухомості (іпотеки)

2.4.Прекращение застави

2.5.Ипотечное кредитування в умовах сучасної Росії

 

Проблеми іпотечного кредитування в Росії

§ 1. Система іпотечного кредитування як інструмент подолання кризових явищ.

§ 2. Класичні схеми іпотечного кредитування в міжнародній практиці.

§ 3. Правове забезпечення іпотечних відносин у Росії

§ 1. Сучасний стан житлової проблеми Росії.

§ 2. Становлення іпотечних будівельних відносин в Російській Федерації: федеральний і регіональний рівні

§ 1. Організація видачі іпотечних позик для будівництва житла банками Російської Федерації

§ 2. Іпотечне кредитування як складова частина житлової політики.

  

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Податковий облік російських організацій