Вся Бібліотека >>>

  

 

Економіка

Економіка


Розділ: Бізнес, фінанси

  

 

Экономика

 

П. САМУЕЛЬСОН

 

ЕКОНОМІКА

 

Тому I

Тираж 25 000 екз

 

ПЕРЕДМОВА АВТОРА

 

ЧАСТИНА 1. ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

 

РОЗДІЛ 1. ВВЕДЕННЯ

ЩО ТАКЕ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ЧИМ НЕ Є ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ОДНА СЕРЕД БАГАТЬОХ

ЕКОНОМІЧНИЙ ОПИС І АНАЛІЗ

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

ЗДОРОВИЙ ЗМІСТ І НІСЕНІТНИЦЯ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ЦІЛЕ І ЧАСТИНУ: «ПОМИЛКОВЕ ПОБУДОВА ДОКАЗИ»

Про ЗМІСТ КНИЖКИ

 

ГОЛОВА 2. ЦЕНТРАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУДЬ-ЯКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФОРМАЦІЇ

ЗАКОН РІДКОСТІ

КРИВА ТРАНСФОРМАЦІЇ АБО ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА

ЗРОСТАЮЧІ ВИТРАТИ

ЗНАМЕНИТИЙ ЗАКОН СПАДНОЇ ПРИБУТКОВОСТІ

ЕКОНОМІЯ НА МАСШТАБІ І МАСОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ: ВИНЯТОК ІЗ ПРАВИЛА

МАЛЬТУСОВСКАЯ ТЕОРІЯ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ

ЗІТКНУТЬСЯ АМЕРИКА І ЄВРОПА З ФАКТОМ ЗМЕНШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ?

ЧИСТА НОРМА ЗРОСТАННЯ НАСЕЛЕННЯ: НЕВЕЛИКИЙ ВІДСТУП

ДИВОВИЖНИЙ ЗРОСТАННЯ НАШОГО НАСЕЛЕННЯ

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ЗРОСТАННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

ГОЛОВА 3. ФУНКЦІОНУВАННЯ «ЗМІШАНОЇ» СИСТЕМИ КАПІТАЛІСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

НЕ ХАОС, А ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК

НЕВИДИМА РУКА І «ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ»

СИСТЕМА ЦІН

НЕДОЛІКИ КОНКУРЕНЦІЇ

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ

КАПІТАЛ І ЧАС

КАПІТАЛ І ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ, ОБМІН І ПОДІЛ ПРАЦІ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ

НАТУРАЛЬНИЙ ОБМІН І ВИКОРИСТАННЯ ГРОШЕЙ

ТОВАРНІ ГРОШІ, ПАПЕРОВІ ГРОШІ І БАНКОВІ ГРОШІ

ГРОШІ ЯК ЗАСІБ ОБМІНУ АБО ЯК РАХУНКОВА ОДИНИЦЯ

ГРОШІ І ЧАС

Висновки

 

ГОЛОВА 4. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ: ПОЧАТКОВІ ОСНОВИ

МЕХАНІЗМ РИНКУ

ГРАФІК ПОПИТУ

КРИВА ПОПИТУ

ПРИЧИНИ ПОСТУПОВОГО СПАДАННЯ ПОПИТУ

ГРАФІК ПРОПОЗИЦІЇ

РІВНОВАГА ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

РЕЗУЛЬТАТИ ЗМІНИ ПОПИТУ ЧИ ПРОПОЗИЦІЇ

ДВА КАМЕНЮ СПОТИКАННЯ

ЯКІ ФУНКЦІЇ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З ДОПОМОГОЮ МЕХАНІЗМУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ?

НЕДОЛІКИ КОНКУРЕНЦІЇ

Висновки

 

ГОЛОВА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ДОХІД

ВЕЛИКІ, ДРІБНІ І НАЙДРІБНІШІ ПІДПРИЄМСТВА

ОДНООСІБНА ВЛАСНІСТЬ

ЗРОСТАННЯ ДІЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОТРЕБА В КОРОТКОСТРОКОВІЙ ПОЗИЧЦІ

ТОВАРИСТВО

«ТАК МИ РОСТЕМО»

НОВІ ПОТРЕБИ В КАПІТАЛІ ТА ЙОГО ДЖЕРЕЛА

НЕДОЛІКИ ФОРМИ ТОВАРИСТВА

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ

ЯКИМ КОРПОРАЦІЯ МОЖЕ ЗБІЛЬШИТИ КАПІТАЛ

ПЕРЕВАГИ РІЗНИХ ВИДІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ГІГАНТСЬКІ КОРПОРАЦІЇ

ПОДІЛ ВЛАСНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКИХ КОРПОРАЦІЯХ

РОЗШИРЕННЯ КОНТРОЛЮ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ПІРАМІДИ КОМПАНІЙ-ВЛАСНИКІВ

КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ КОРПОРАЦІЯМИ

ВІДБУЛАСЯ РЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛЯЮЧИХ?

ПОТРІБНО ЗАСУДЖУВАТИ ВЕЛИКІ РОЗМІРИ КОРПОРАЦІЙ?

Висновки

 

ГОЛОВА 6. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ І СІМЕЙНИЙ ДОХІД

РОЗПОДІЛ ДОХОДУ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ

БІДНІСТЬ ЗМЕНШУЄТЬСЯ

ЯК ВИМІРЮВАТИ НЕРІВНІСТЬ МІЖ ГРУПАМИ ДОХОДІВ

ТЕНДЕНЦІЇ У НЕРІВНОСТІ

ДЕЯКІ ФАКТОРИ ПОВ'ЯЗАНІ З ВІДМІННОСТЯМИ В ДОХОДАХ

МАЄ СЕНС ВИЩА ОСВІТА?

ВІДМІННОСТІ В ЗДІБНОСТІ І ДОХОДИ

ПОЛОЖЕННЯ МЕНШИН

ЕКОНОМІЧНА СТРАТИФІКАЦІЯ І СПРИЯТЛИВА МОЖЛИВІСТЬ

Висновки

 

ГОЛОВА 7. ОСОБИСТИЙ БЮДЖЕТ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГЕОГРАФІЧНІ ВІДМІННОСТІ У ВАРТОСТІ ЖИТТЯ

ВІДМІННОСТІ ВАРТОСТІ ЖИТТЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВЕЛИЧИНИ СІМ'Ї

ВІДСТАЛІСТЬ У МИСТЕЦТВІ ВИТРАЧАТИ ГРОШІ

ЗМІНИ В АКТИВАХ СІМ'Ї ЗА РОКИ ВІЙНИ І В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

ЯК ЛЮДИ БЕРУТЬ ГРОШІ В БОРГ?

ЗБЕРІГАТИ ЧИ НЕ ЗБЕРІГАТИ ДЕРЖАВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?

КУПІВЛЯ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

ВЕЛИКИЙ КРАХ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. ВІДСТУП ВІД ТЕМИ

ПЕРЕДБАЧЕННЯ РИНКОВОЇ КОН'ЮНКТУРИ

ВЛАСНІСТЬ НА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

КУПІВЛЯ СТРАХОВИХ ПОЛІСІВ

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Висновки

 

ГОЛОВА 8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В ПРОМИСЛОВОСТІ

НАЦІОНАЛЬНІ І МІСЦЕВІ ПРОФСПІЛКИ

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНІ ПРОФСПІЛКИ

ЯК ДІЄ СИСТЕМА КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

КОРОТКА ІСТОРІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО РОБІТНИЧОГО РУХУ

КОМУНІЗМ У ПРОФСПІЛКАХ

КОРУПЦІЯ У ПРОФСПІЛКАХ. ЗАКОН ЛЭНДРУМА-ГРІФФІНА 1959 р.

НАСКІЛЬКИ ДЕМОКРАТИЧНІ ПРОФСПІЛКИ?

ОПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛКАМ З БОКУ АМЕРИКАНСЬКИХ ПІДПРИЄМЦІВ

БОРОТЬБА З ПРОФСПІЛКАМИ

ВИСНОВОК

 

ГОЛОВА 9. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ. ВИТРАТИ, РЕГУЛЮВАННЯ І ФІНАНСИ

РОЗШИРЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

ФУНКЦІЇ ФЕДЕРАЛЬНІ, ШТАТІВ І МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

ЗМІНЮЮТЬСЯ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

ДЕРЖАВНІ ВИПЛАТИ НАСЕЛЕННЮ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОПОДАТКУВАННЯ

МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ І СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

ГРОМАДСЬКІ ПОТРЕБИ В РЕАЛЬНОМУ ЖИТТІ

Висновки

 

ГОЛОВА 10. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ І МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

ПРАГМАТИЧНІ КОМПРОМІСИ В ПОДАТКОВОМУ ОБКЛАДАННІ

ФЕДЕРАЛЬНІ ПОДАТКИ

ПРОГРЕСИВНИЙ ПОДАТОК НА ОСОБИСТИЙ ДОХІД

ПРОГРЕСИВНІ ПОДАТКИ, ІНВЕСТИЦІЇ І КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ

ПОДАТКИ ШТАТІВ І МУНІЦИПАЛІТЕТІВ

СУБСИДІЇ, ОДЕРЖУВАНІ ШТАТАМИ ВІД ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ І МУНІЦИПАЛІТЕТАМИ - ВІД ШТАТІВ

ВИСНОВОК. СКЛАДНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ

Висновки

 

ГОЛОВА 11. НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД І НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

ДВА МЕТОДУ ВИМІРУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ: ПОТІК ТОВАРІВ І ПОТІК ДОХОДІВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ У РЕАЛЬНОМУ І ГРОШОВОМУ ВИРАЖЕННІ: ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСУ ЦІН З МЕТОЮ ПЕРЕРАХУНКУ В НЕЗМІННІ ЦІНИ

ВИНЯТОК ПОДВІЙНОГО РАХУНКУ ЗА ПРОМІЖНИМИ ТОВАРАМИ

ЧИСТІ ІНВЕСТИЦІЇ АБО КАПИТАЛООБРАЗОВАНИЕ

ЧИСТІ ІНВЕСТИЦІЇ ДОРІВНЮЮТЬ ВАЛОВИМ ІНВЕСТИЦІЯМ ЗА ВИРАХУВАННЯМ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ

ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ НА ТОВАРИ І ПОСЛУГИ

ЧИСТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ США

ТРИ ПОВ'ЯЗАНИХ МІЖ СОБОЮ ПОНЯТТЯ: ОСОБИСТИЙ ДОХОД ПІСЛЯ ВИРАХУВАННЯ ПОДАТКІВ, СУКУПНИЙ ОСОБИСТИЙ ДОХІД (ЧИСТИЙ ДОХІД) І НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

Висновки

 

ЧАСТИНА 2. ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ДОХОДУ І ЙОГО КОЛИВАНЬ

 

ГОЛОВА 12. ЗАОЩАДЖЕННЯ, СПОЖИВАННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

РОЗРИВ МІЖ СПОНУКАННЯМИ ДО ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ

НЕПОСТІЙНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

СХИЛЬНІСТЬ ДО ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ

ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ВИЗНАЧЕНЬ

ОБМЕЖЕННЯ

Висновки

 

ГОЛОВА 13. ТЕОРІЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОХОДУ

ЯК ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ТОЙ РІВЕНЬ ДОХОДУ, ДЕ КРИВІ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ

КОРОТКИЙ ПОВТОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ТЕОРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОХОДУ

МУЛЬТИПЛІКАТОР

ЯК ОЩАДЛИВІСТЬ АБО ЗСУВ КРИВОЇ СПОЖИВАННЯ ВПЛИВАЄ НА ДОХІД

ПОХІДНІ ІНВЕСТИЦІЇ І ПАРАДОКС ОЩАДЛИВОСТІ

ДЕФЛЯЦІЙНИЙ РОЗРИВ

ПРОЦЕС ІНФЛЯЦІЇ ЦІН

ОПОДАТКУВАННЯ І ЗМІЩЕННЯ ВНИЗ КРИВОЇ СПОЖИВАННЯ

ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Висновки

 

ГОЛОВА 14. ЦИКЛІЧНІ КОЛИВАННЯ І ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

ВИМІРЮВАННЯ І ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

СТАТИСТИЧНЕ КОРИГУВАННЯ СЕЗОННИХ КОЛИВАНЬ І ТЕНДЕНЦІЙ

ЧОТИРИ ФАЗИ ЦИКЛУ

ПЕРШИЙ КЛЮЧ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ: КАПИТАЛООБРАЗОВАНИЕ

ЯК МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ МОДЕЛІ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

ДЕЯКІ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ

ЧИСТО ИНТЕРНАЛЬНЫЕ ТЕОРІЇ

КОМБІНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕКСТЕРНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРНАЛЬНИЙ ТЕОРІЙ

ПРИНЦИП АКСЕЛЕРАЦІЇ

ПРОГНОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Висновки

 

ГОЛОВА 15. ЦІНИ ТА ГРОШІ

ІНФЛЯЦІЯ, ДЕФЛЯЦІЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДУ

ВПЛИВ ЗМІНИ ЦІН НА ВИРОБНИЦТВО І ЗАЙНЯТІСТЬ

ГАЛОПУЮЧА ІНФЛЯЦІЯ

ЧОГО МИ ХОЧЕМО ВІД ЦІН В ТРИВАЛІЙ ПЕРСПЕКТИВІ?

ТРИ ТИПУ ГРОШЕЙ: РОЗМІННІ МОНЕТИ, ПАПЕРОВІ ГРОШІ І БАНКОВІ ДЕПОЗИТИ (ВКЛАДИ)

ЧОМУ ЧЕКОВІ ДЕПОЗИТИ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ЯК ГРОШІ

ЛІКВІДНІ АКТИВИ АБО - МАЙЖЕ-ГРОШІ

ШВИДКІСТЬ ОБІГУ ГРОШЕЙ

КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ЦІН

Висновки

 

ГОЛОВА 16. БАНКОВА СИСТЕМА І СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ

СТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ

БАНКІВСЬКЕ СПРАВА

ЯК З ПРОФЕСІЇ ЮВЕЛІРІВ РОЗВИНУЛИСЯ БАНКИ

СУЧАСНЕ БАНКОВЕ СПРАВУ І ПРИНЦИП ПРИВАТНИХ РЕЗЕРВІВ

РЕЗЕРВИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ

ЗА БАНКАМИ СТОЇТЬ УРЯД

ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАДІЙНІСТЬ КОЖНОГО БАНКУ

МОЖЕ БАНК ДІЙСНО СТВОРЮВАТИ ГРОШІ?

ЯК СТВОРЮЮТЬСЯ ДЕПОЗИТИ. СТАДІЯ ПЕРШОГО БАНКУ

ОДНОЧАСНЕ РОЗШИРЕННЯ АБО СКОРОЧЕННЯ У ВСІХ БАНКАХ

ДВА ОБМЕЖЕННЯ

Висновки

 

ГОЛОВА 17. ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА І КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

КОРОТКИЙ ПОВТОРЕННЯ

БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНИХ РЕЗЕРВНИХ БАНКІВ

КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА, ЗДІЙСНЮВАНА НА ВЛАСНИЙ РОЗСУД ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ

ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ

ДРУГЕ ЗНАРЯДДЯ: ПОЛІТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ (ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА)

ЗМІНА РЕЗЕРВНИХ НОРМ - СИЛЬНО ДІЮЧЕ І РІДКО ВЖИВАНЕ ЗАСІБ

ДРУГОРЯДНІ ЗАСОБИ: ЯКІСНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОТИ КІЛЬКІСНОГО

СПЕЦІАЛЬНИЙ, ЯКІСНИЙ КОНТРОЛЬ

МІЖНАРОДНЕ РУХ ЗОЛОТА (ВІДСТУП)

ЗОЛОТО, ЯК ФАКТОР, ЩО ОБМЕЖУЄ КРЕДИТНО-ГРОШОВУ ПОЛІТИКУ

ПІРАМІДА КРЕДИТУ

КРЕДИТ В ПЕРІОД ВІЙНИ І В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Висновки

 

ГЛАВА 18. СИНТЕЗ ГРОШОВОГО АНАЛІЗУ ТА АНАЛІЗУ ДОХОДУ

ВПЛИВ КРЕДИТНО-ГРОШОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ДОХОДУ

СИНТЕЗ В ДІЇ: ТЕХНОЛОГІЧНА БЕЗРОБІТТЯ?

НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ

Висновки

 

ГЛАВА 19. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І ПОВНА ЗАНЯТІСТЬ БЕЗ ІНФЛЯЦІЇ

ЗАВДАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАШІ ВАЖЛИВІ «ВБУДОВАНІ СТАБІЛІЗАТОРИ»

МЕЖІ ДІЇ АВТОМАТИЧНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ

ДИСКРЕЦІЙНА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

ПОБУДОВА БЮДЖЕТУ З ПЕРЕВИЩЕННЯМ ДОХОДІВ І З ДЕФІЦИТОМ. ЗАСТІЙ, ПОЖВАВЛЕННЯ І ЗАЗДАЛЕГІДЬ СПЛАНОВАНИЙ ЗРОСТАННЯ

ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ВІЙСЬКОВОГО ТЯГАРЯ

ВПЛИВ НА ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ

КІЛЬКІСНА ПРОБЛЕМА БОРГУ

ВИСНОВОК. ВЕЛИКИЙ НЕОКЛАСИЧНИЙ СИНТЕЗ

Висновки

 

ЧАСТИНА 3. НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ: ЙОГО СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ

 

ГЛАВА 20. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ ЯК ФАКТОРИ, ВИЗНАЧАЮТЬ ЦІНУ

МІКРОЕКОНОМІКА АБО МАКРОЕКОНОМІКА?

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОПОЗИЦІЇ І ПОПИТУ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

ВІДСТУП. ЧИСЛОВЕ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ

МИТТЄВЕ, КОРОТКОСТРОКОВЕ І ТРИВАЛЕ РІВНОВАГА

ДІЯ ПОДАТКІВ

ЗВИЧАЙНЕ ОМАНУ

Є НЕЗМІННИМ ЗАКОН ПРОПОЗИЦІЇ І ПОПИТУ?

ЦІНИ, ВСТАНОВЛЕНІ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПОРЯДКУ

ВТРУЧАННЯ МОНОПОЛІЇ В МЕХАНІЗМ ПРОПОЗИЦІЇ І ПОПИТУ

ДЕРЖАВНЕ ТА ІНШЕ ВТРУЧАННЯ В ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ

Висновки

 

ГЛАВА 21. ТЕОРІЯ ПОПИТУ І КОРИСНОСТІ

ЗРУШЕННЯ В ПОПИТІ, ВИКЛИКАНІ ЗМІНАМИ ДОХОДІВ І ІНШИХ ФАКТОРІВ

ПЕРЕХРЕСНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОПИТУ

ЗАКОН СПАДНОЇ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ

СПАДНА ГРАНИЧНА КОРИСНІСТЬ І ПОВЕДІНКА ПОПИТУ. ВІДСТУП

ПРОЦЕС РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ

УМОВА РІВНОВАГИ. РІВНІ ГРАНИЧНІ КОРИСНОСТІ НА ДОЛАР ДЛЯ КОЖНОГО ТОВАРУ

ЕФЕКТ ЗАМІНИ І ЕФЕКТ ДОХОДУ

ПАРАДОКС ВАРТОСТІ

ДОДАТКОВА ВИГОДА ДЛЯ СПОЖИВАЧА

ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 22. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРОПОЗИЦІЯ

ВІДМІННОСТІ В УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА СЕРЕД ФІРМ

ВИНИКНЕННЯ І ЗНИКНЕННЯ ФІРМ. «ЗОВНІШНІЙ МЕЖА»

КОЛИВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ В РАМКАХ ОДНІЄЇ ФІРМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ

ПОНЯТТЯ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ

ТОТОЖНІСТЬ КРИВИХ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ І КОНКУРЕНТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ЦІН НА ОСНОВІ ГРАНИЧНИХ ВИТРАТ. ВАЖЛИВЕ ВІДСТУП

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ І УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА В КОРОТКОЧАСНИЙ ПЕРІОД

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ І УМОВИ НУЛЬОВОЇ ПРИБУТКУ В ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ПЕРІОДУ

ТРИВАЛИЙ ПРОПОЗИЦІЮ В ГАЛУЗІ І НУЛЬОВОЇ ТОЧКИ ПРИБУТКУ РІЗНИХ ФІРМ

ЗНИЖУЮТЬСЯ ВИТРАТИ І ПОРУШЕННЯ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ЗОВНІШНЯ ЕКОНОМІЯ І НЕЕКОНОМІЧНІСТЬ

Висновки

 

ГЛАВА 23. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ СТОСОВНО СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

ТРИВАЛИЙ ЗАНЕПАД СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

БІДНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

НЕСТАБІЛЬНІСТЬ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВУ

ПОНЯТТЯ ПАРИТЕТУ

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

ЕКОНОМІКА ТРЬОХ ОСНОВНИХ ВИДІВ ДОПОМОГИ

ПРОБЛЕМА ДОПОМОГИ ФЕРМЕРАМ

ЩО МОЖЕ РЕКОМЕНДУВАТИ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ?

МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ В МАЙБУТНЬОМУ?

Висновки

 

ГЛАВА 24. ФІРМА В ПОЛОЖЕННІ РІВНОВАГИ. ВИТРАТИ І ДОХІД

ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ. МОНОПОЛІЯ, ОЛІГОПОЛІЯ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПРОДУКТИ

ВАЛОВІ ТА ГРАНИЧНІ ВИТРАТИ

ГРАНИЧНИЙ ДОХІД І ЦІНА

МАКСИМАЛЬНІ ПРИБУТКИ. ТОЧКА ОПТИМАЛЬНОГО ПРИБУТКУ

ГРАФІЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ ФІРМИ. УЗАГАЛЬНЮЮЧІ КРИВІ

МИНУЛЕ І ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ

ЯКИЙ ВПЛИВ НА РОЗПОДІЛ РЕСУРСІВ НАДАЄ НЕДОСКОНАЛІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ

Висновки

 

ГЛАВА 25. НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ ТА АНТИТРЕСТІВСЬКА ПОЛІТИКА

ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН ШЛЯХОМ НАДБАВКИ ДО ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА

МЕЖА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ І «ТВЕРДА ЦІНА»

ПРИКЛАДИ НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ДЕЯКІ ВТРАТИ ВІД НЕДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ДИНАМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І МОНОПОЛІЯ

ЩО РОБИТИ З НЕДОСКОНАЛОСТЯМИ, ПОВ'ЯЗАНИМИ З МОНОПОЛІЄЮ?

МОНОПОЛІЇ ПІД ДЕРЖАВНИМ КОНТРОЛЕМ

КОРОТКА ІСТОРІЯ АНТИТРЕСТОВСКОЙ ПОЛІТИКИ

КІЛЬКА АНТИТРЕСТОВСЬКІ ЗАКОНІВ, ОСЛАБИЛИ КОНКУРЕНЦІЮ

ПІСЛЯВОЄННІ АНТИТРЕСТІВСЬКІ ЗАХОДИ

МАЙБУТНЄ АНТИТРЕСТОВСКОЙ ПОЛІТИКИ. РОЗУМНА КОНКУРЕНЦІЯ

Висновки

 

ЧАСТИНА 4. РОЗПОДІЛ ДОХОДІВ: ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА

 

ГЛАВА 26. ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ГРАНИЧНИХ ПРОДУКТІВ

ТЕХНІЧНИЙ ЗАКОН ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ І ВИТРАТ *ФУНКЦІЯ ВИРОБНИЦТВА*

АГРЕГАТНА ФУНКЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОГО ПРОДУКТУ

АЛЬТЕРНАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ВЗАИМОЗАМЕЩЕНИЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ЗНАЧЕННЯ КРИВОЇ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА. МАКСИМАЛЬНЕ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВЗАИМОЗАМЕЩЕНИЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ЗАГАЛЬНИЙ ПРИНЦИП ЗАМІЩЕННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА З МЕТОЮ ДОСЯГНЕННЯ НАЙМЕНШИХ ВИТРАТ

ЯК ЗМІНА ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА СТИМУЛЮЄ ПРОЦЕСИ ЗАМІЩЕННЯ

ВІД ФІЗИЧНОГО ОБСЯГУ ГРАНИЧНОГО ПРОДУКТУ ДО ЙОГО ВИСЛОВОМ В ДОЛАРАХ. «ДОХІД ВІД ГРАНИЧНОГО ПРОДУКТУ»

ВПЛИВ МОНОПОЛІЙ, ЩО ПРИВОДИТЬ ДО ОБМЕЖЕННЯ ПОПИТУ НА ЧИННИКИ ВИРОБНИЦТВА: ВІДСТУП

КРИВІ ПОПИТУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА, ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ВЕЛИЧИНОЮ ДОХОДУ ВІДПОВІДНОГО ГРАНИЧНОГО ПРОДУКТУ

РЕАЛІСТИЧНА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПОПИТ НА ФАКТОРИ - ПОХІДНИЙ ПОПИТ

ПОПИТ НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ЯК СУКУПНІСТЬ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ ПРОЦЕСІВ

Висновки

 

ГЛАВА 27. ОСВІТА ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА. ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА І РЕНТА НА ІНШІ РЕСУРСИ

ЦІНА НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПОПИТОМ І ПРОПОЗИЦІЄЮ

РЕНТА І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА: ПОРІВНЯННЯ НАРАХОВАНИХ ДОХОДІВ ТА ДОХОДІВ, ОДЕРЖУВАНИХ ВІД ОРЕНДАРЯ

РЕНТА І ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА. ВІДНОСНІСТЬ САМОЇ ТОЧКИ ЗОРУ

РУХ ПРИХИЛЬНИКІВ ГЕНРІ ДЖОРДЖА, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ. ОПОДАТКУВАННЯ «ДОДАТКОВОГО ПРИБУТКУ» ВІД ЗЕМЛІ

ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ НА БУДЬ-ЯКИЙ ЧИННИК

ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА І ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИСНОВОК

Висновки

 

ГЛАВА 28. ВСТАНОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ КОНКУРЕНЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДОГОВОРІВ

РІВНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ОДНАКОВІ ВИТРАТИ ПРАЦІ

НАЦІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ І ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

ТЕХНОЛОГІЯ, КАПІТАЛ І ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

ІММІГРАЦІЯ І ОБМЕЖЕНА ПРОПОЗИЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ

ПРОТИДІЮЧИЙ ЗАКОН ЗРОСТАЮЧОЇ ПРИБУТКОВОСТІ

ТЕОРІЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ЗАЛІЗНИЙ ЗАКОН ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. МАЛЬТУС І МАРКС

БІЛЬШ КОРОТКИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ І МЕНША ЧИСЕЛЬНІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ

ОМАНУ ЩОДО «НАЯВНОСТІ ПЕВНОЇ РОБОТИ»

ТРИДЦЯТИГОДИННИЙ ТИЖДЕНЬ

КРИВА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ

ТРИДЦЯТИГОДИННИЙ ТИЖДЕНЬ

КРИВА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПРАЦІ

«ЕФЕКТ ЗАМІЩЕННЯ» І «ЕФЕКТ ДОХОДУ»

ЕЛЕМЕНТИ РЕНТИ У СКЛАДІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ОДЕРЖУВАНОЇ ОКРЕМИМИ ОСОБАМИ

ЗРІВНЮВАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ У РОЗМІРАХ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

НЕВЫРАВНИВАЕМЫЕ ВІДМІННОСТІ. ВІДМІННОСТІ В ЯКОСТІ ПРАЦІ

НЕКОНКУРУЮЧІ ГРУПИ НА РИНКУ ПРАЦІ

ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА НА РИНКУ ПРАЦІ

НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

ТРИ СПОСОБИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ПРОФСПІЛКИ НАМАГАЮТЬСЯ ПІДВИЩИТИ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

ЗБІЛЬШЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СКОРОЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ

ПОЛІТИКА ПРОФСПІЛОК В ОБЛАСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ПОЗИЦІЇ РОБІТНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ПРИ УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТЕОРЕТИЧНИХ МІРКУВАНЬ ПРО УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

СТРАЙКИ І КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ТА ІНТЕРЕСИ СУСПІЛЬСТВА

ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ

Висновки

 

ГЛАВА 29. ВІДСОТОК НА КАПІТАЛ

ЧИСТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАПІТАЛУ

ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСТОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНОГО БЛАГА АБО ПРОЕКТУ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

ЗАГАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОЦЕС ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСОТКА

ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ І ПРИВАТНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ КАПИТАЛООБРАЗОВАНИЕ

Висновки

  

ГЛАВА 30. ПРИБУТОК І ЇЇ СТИМУЛЮЮЧЕ ЗНАЧЕННЯ

ПЕРША ТОЧКА ЗОРУ. ПРИБУТОК ЯК-БЕЗУМОВНИЙ- ДОХІД ВІД ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

НОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

МОНОПОЛЬНІ ПРИБУТКИ ЯК ДОХІД, ОДЕРЖУВАНИЙ ЗАВДЯКИ ШТУЧНИМ ОБМЕЖЕННЯМ

ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ НА

МАТЕРІАЛЬНІ СТИМУЛИ, НАДЛИШОК І МІРКУВАННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ. ПРИБУТОК НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВИННА ПРЕДСТАВЛЯТИ НАДЛИШОК

Висновки

 

ЧАСТИНА 5. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ І ФІНАНСИ

 

ГЛАВА 31. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

ВАЛЮТНІ КУРСИ

ЩО ТАКЕ ДЕВАЛЬВАЦІЯ І ЩО ТАКЕ ЗНЕЦІНЕННЯ ВАЛЮТИ

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

СТАДІЇ У РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ

ФІНАНСОВІ ТА РЕАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНІХ ПОЗИК

Висновки

 

ГЛАВА 32. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ І ТЕОРІЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕРЕВАГИ

ЗАКОН ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕРЕВАГИ

Висновки

 

ГЛАВА 33. ЕКОНОМІКА МИТНОГО ЗАХИСТУ І ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

ЯВНО ПОМИЛКОВІ АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ МИТНИХ ТАРИФІВ

ІНОЗЕМЦІ ЗАПЛАТЯТЬ, АБО ДОКАЗИ, ЩО ҐРУНТУЮТЬСЯ НА УМОВАХ ТОРГІВЛІ

КВОТИ І НЕВИДИМИЙ ТАРИФ

Висновки

 

ГЛАВА 34. ПОТОЧНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

ІНВЕСТИЦІЇ ЗА КОРДОНОМ ТА ІНФЛЯЦІЙНИЙ НАПРУГА

ЗОВНІШНІ ПОЗИКИ І МІЖНАРОДНИЙ БАНК

ТВЕРДІ ВАЛЮТНІ КУРСИ, БІЛЬШЕ ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ І МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

ПЛАН МАРШАЛЛА, ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА ТА ІНШІ ПРОГРАМИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЗАГАЛЬНИЙ РИНОК І ЗОНА ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

ПРИЧИНИ ХРОНІЧНОГО ДЕФІЦИТУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

Висновки

 

ЧАСТИНА 6. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ

 

ГЛАВА 35. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ

 

ГЛАВА 36. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І СТАБІЛЬНОСТІ ЦІН У РОЗВИНУТІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

ГЛАВА 37. ЕКОНОМІКА РАСОВИХ ТА СТАТЕВИХ ВІДМІННОСТЕЙ

 

ГЛАВА 38. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ: БІДНІСТЬ І НЕРІВНІСТЬ, ЕКОЛОГІЯ І ЗРОСТАННЯ, ЛЮБОВ І СПРАВЕДЛИВІСТЬ

 

ГЛАВА 39. ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ І СТАБІЛЬНОСТІ ЦІНА У СУСПІЛЬСТВІ ЗІ ЗМІШАНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

 

ГЛАВА 40. ВІТЕР ЗМІН: ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОКТРИН

 

ГЛАВА 41. АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ КРИЗА КАПІТАЛІЗМУ?

 

Дивіться також:

 

Абетка економіки Словник економічних термінів Грошовий механізм Економіка і бізнес Директ-маркетинг Менеджмент Індивідуальна підприємницька діяльність Як добитися успіху Управління персоналом Абетка бізнесу Введення в бізнес. Основи ринкової економіки Аксіоми бізнесу

 

Вступний курс економічної теорії

 

Що таке економіка. Найпростіше розуміння економіки та її рівні

Людина - головна фігура в економіці. Матеріальні блага і економічний продукт

Проблема вибору в економіці. Види економічних ресурсів

Основні економічні питання

 

Як виникла і розвинулася економічна теорія. Загальна характеристика економічної теорії, її перші школи

Класична політична економія

Пролетарська політична економія

Головні напрямки сучасної економічної думки

Практичне значення економічної теорії

 

Що таке ринок. Поняття «ринок». Його основні функції

Товарне виробництво - основа ринку. Умови його зародження і основні риси

 

Конкуренція і монополія. Конкуренція: загальна характеристика

Монополія та її види

 

Економічні ризики економіці. Причини економічних ризиків в ринковій економіці

Поняття і види економічних ризиків

Управління ризиком

 

Власність і види підприємств. Що таке власність і як вона реалізується

Форми власності

Фірми (підприємства): якими вони бувають

Ресурси підприємств і їх оборот

 

Приватизація. Загальна характеристика приватизації

Специфічні умови приватизації в країнах Східної Європи

Особливості приватизації в Росії

 

Втручання держави в ринкову економіку. Причини одержавлення економіки

Як держава проникає в економіку або механізм державного втручання

Державні фінанси

Фінанси федерального уряду

 

Споживачеві. Загальна характеристика потреб

Споживче поведінка і корисність товару

Криві байдужості та бюджетна лінія

   

Підприємницька діяльність: що це таке

Концепція маркетингу

«Арифметика» підприємницької діяльності

Підприємницька діяльність та інтереси суспільства

 

Витрати виробництва і прибуток. Витрати виробництва та їх види

Граничні витрати і економічна рівновага фірми

Прибуток і її економічна роль

 

Поведінка підприємства (фірми) на ринку факторів виробництва

Рівновага на ринку факторів виробництва

Деякі особливості ринку факторів виробництва в сучасній Росії

 

Управління і менеджмент

Основні принципи, методи і проблеми управління фірмою

Проблеми і перспективи сучасного менеджменту, пов'язані з російською дійсністю

 

Якщо ви працівник. Ціна праці

Форми оплати праці

Безробіття - це благо або зло?

 

Внутрішньофірмове заохочення

Не хлібом єдиним живе чоловік

 

Агробізнес та аграрні відносини

Організаційні форми агробізнесу

Аграрні відносини. Аграрна політика

 

Національна економіка. Валовий національний продукт і система взаємопов'язаних показників

Національне багатство: зміст і структура

 

Гроші в ринковій економіці. Виникнення і сутність грошей

Функції грошей

Грошовий обіг та його структура

 

Кредит і банки ринковій економіці. Функції і роль кредиту в ринковій економіці

Банки і банківська система

Як банківська система «створює» гроші?

Банківська система Росії

 

Біржове справа. Поняття біржі

Функції сучасної біржі

Біржовий товар

Види бірж та їх класифікації

Організація роботи біржі

Історія та еволюція бірж

 

Циклічне розвиток ринкової економіки. Поняття економічного росту і циклічності

Загальна характеристика циклу

Типи економічних циклів

Причини циклічного розвитку ринкової економіки

Державне регулювання циклічності виробництва

 

Поняття інфляції

Типи та види інфляції

Причини інфляції

Соціальні наслідки інфляції

 

Конвертованість валюти

Валютні курси

Валютні ринки

 

Світова економіка. Світова торгівля та зовнішньоекономічна політика держави

Державне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків

 

Платіжний баланс. Міжнародні операції та їх відображення в платіжному балансі

Структура платіжного балансу

Баланс зовнішньоекономічної заборгованості

Платіжний баланс і валютні курси

 

Загальна характеристика глобальних проблем

Напрямок міжнародного співпраці з вирішення проблем роззброєння

Економічні основи розв'язання екологічної, сировинної та продовольчої кризи 

Вся Бібліотека >>>