Вся Бібліотека >>>

  

 

Торгівля на біржі

Ринок цінних паперів і похідних фінансових інструментів


Розділ: Бізнес, фінанси

  

 

А. Н. Буренін

 

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА

ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ

ІНСТРУМЕНТІВ

навчальний посібник

 

У посібнику розглянуто основи організації і функціонування ринку цінних паперів і похідних фінансових інструментів, питання управління портфелем фінансових активів. У книзі, орієнтованої на російський фінансовий ринок, також представлені основні теоретичні положення, розроблені в цій області західною наукою.

Рекомендується в якості підручника для студентів економічних Вузів, аспірантів, викладачів і практиків фондового ринку.

Рецензенти: Аршавський О.Ю. - кандидат економічних наук, доцент ВШЕ; Белянова Є.В. - кандидат економічних наук, зав сект. ІМЕМО РАН

Навчальна література з гуманітарних та соціальних дисциплін для вищої школи та середніх спеціальних навчальних закладів готується і видається за сприяння Інституту "Відкрите суспільство" (Фонд Сороса) у рамках програми "Вища освіта".

Погляди і підходи автора не обов'язково збігаються з позицією програми. В особливо спірних випадках альтернативна точка зору відображається у передмовах і послесловиях.

 

© О.М. Буренін, текст, складання, 1998 р.

© "Федеративна Книготорговельна Компанія", оформлення, 1998 р.

© Інститут "Відкрите суспільство", 1998 р.

 

ЧАСТИНА I. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

ГЛАВА 1.ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 2. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

РОЗДІЛ 3. АРИФМЕТИКА ФІНАНСОВОГО РИНКУ

ДИСКОНТОВАНА ВАРТІСТЬ

ВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ВАРТОСТІ ПОТОКУ ПЛАТЕЖІВ

АНУЇТЕТ

ПРИБУТКОВІСТЬ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦІЇ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІГАЦІЇ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕКСЕЛЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОГО СЕРТИФІКАТА

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 5. ВИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ ВАРТОСТІ ТА ДОХІДНОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ВИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ ВАРТОСТІ ТА ДОХІДНОСТІ АКЦІЙ

ВИЗНАЧЕННЯ КУРСОВОЇ ВАРТОСТІ ТА ДОХІДНОСТІ ВЕКСЕЛЯ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 6. ТИМЧАСОВА СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК

ТЕОРІЇ ЧАСОВОЇ СТРУКТУРИ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 7. ТЕХНІЧНИЙ І ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ЧАСТИНА II. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 

ГЛАВА 8. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 9. ФОРВАРДНІ КОНТРАКТИ

ВИЗНАЧЕННЯ ФОРВАРДНОЇ ЦІНИ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 10. Ф'ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ Ф'ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ

Ф'ЮЧЕРСНА ЦІНА. БАЗИС. ЦІНА ДОСТАВКИ

Ф'ЮЧЕРСНІ СТРАТЕГІЇ

ХЕДЖУВАННЯ Ф'ЮЧЕРСНИМИ КОНТРАКТАМИ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 11. ОПЦІОННІ КОНТРАКТИ

ОПЦІОННІ СТРАТЕГІЇ

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ОПЦІОНІВ

ХЕДЖУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЦІОНІВ

ВАРРАНТИ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

СВОПИ І УГОДА ПРО ФОРВАРДНОЮ СТАВКОЮ

ВАЛЮТНИЙ СВОП

ТОВАРНИЙ СВОП

СВОП АКТИВІВ

ІНШІ РІЗНОВИДИ СВОПІВ

РИЗИКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В СВОПИ

ОЦІНКА ВАРТОСТІ СВОПУ

УГОДА ПРО ФОРВАРДНОЮ СТАВКОЮ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ЧАСТИНА III. УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 

ГЛАВА 13. ОЧІКУВАНА ДОХІДНІСТЬ І РИЗИК ПОРТФЕЛЯ

ОЧІКУВАНИЙ РИЗИК АКТИВУ

ОЧІКУВАНИЙ РИЗИК ПОРТФЕЛЯ

ЕФЕКТИВНИЙ НАБІР ПОРТФЕЛІВ

ПОРТФЕЛЬ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З АКТИВУ БЕЗ РИЗИКУ ТА РИЗИКОВАНОЇ АКТИВУ. КРЕДИТНИЙ І ПОЗИКОВИЙ ПОРТФЕЛІ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 14. ВИБІР РИЗИКОВОГО ПОРТФЕЛЯ

ТЕОРЕМА ВІДДІЛЕННЯ

РИНКОВИЙ ПОРТФЕЛЬ

ЕФЕКТИВНА ГРАНИЦЯ ПРИ РОЗХОДЖЕННІ СТАВКИ ЗА ПОЗИКАМИ ТА ДЕПОЗИТАМИ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 15. МОДЕЛІ ОЦІНКИ ДОХІДНОСТІ АКТИВІВ

МОДИФІКАЦІЇ САРМ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

ГЛАВА 16. ЕФЕКТИВНИЙ РИНОК

ГІПОТЕЗА ВІЛЬНОГО БЛУКАННЯ

МЕХАНІЧНІ СТРАТЕГІЇ ТОРГІВЛІ

КОРОТКІ ВИСНОВКИ

 

Дивіться також:

 

Торгівля на біржі Цінні папери Формування ринку цінних паперів Ринок державних цінних паперів Біржова торгівля Фондові біржі Біржі і біржова торгівля Мала енциклопедія трейдера Фундаментальний аналіз ринку Технічний аналіз ринку Ризик, невизначеність і прибуток Книга акціонера для читання і прийняття рішень Словник економічних термінів

 

Фондовий ринок

 

ЧАСТИНА 1. ЦІННІ ПАПЕРИ

ОРГАНІЗАЦІЯ І СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ

Сек'юритизація фінансових ринків

Фінансові потоки в економіці

Структура фондового ринку

Ризик і прибутковість

Види цінних паперів

АКЦІЇ. Фундаментальні властивості акцій

Привілейовані акції

Звичайні акції

Оцінка і прибутковість акцій

Купівля і продаж акцій

БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ. Облігації корпорацій

Векселі

Депозитні та ощадні сертифікати

ПРАВА, ВАРРАНТИ, ДЕПОЗИТАРНІ РОЗПИСКИ

Ціна права

Варранти

Депозитарні розписки

 ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Короткострокові безкупонні облігації

Дохідність операцій з ДКО

Облігації федерального позики

Облігації ощадної позики

Казначейські зобов'язання

Облігації внутрішньої валютного позики

Золоті сертифікати

ЧАСТИНА 2. АНАЛІЗ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Визначення прибутковості на основі складних відсотків

Обчислення доходностей операцій на ринку ГКО-ОФЗ

Фактори знижують дохідність операцій з цінними паперами

Обчислення прибутковості портфеля цінних паперів

Крива ефективної прибутковості

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Технічний аналіз ринку цінних паперів

Теорія рефлексивності

Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів

Технічний аналіз. Основи технічного аналізу

Теорія циклів

ЧАСТИНА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДОВОГО РИНКУ

ПРОФЕСІЙНІ УЧАСНИКИ ФОНДОВОГО РИНКУ

Брокерська діяльність

Дилерська діяльність

Управління цінними паперами

Клірингова діяльність

Депозитарна діяльність

Ведення реєстрів власників цінних паперів

Організація торгівлі на фондовому ринку

Піфи

 ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Біржова торгівля

Позабіржовий ринок

Фондові індекси

 РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Цілі регулювання фондового ринку

Основні елементи регулювання

Основи регулювання фондового ринку

Регулювання діяльності інсайдерів

 

Операції з цінними паперами: російська практика

 

Частина 1. ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Управління операціями з цінними паперами

Частина 2. ЕМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Емісія акцій

Емісія облігацій

Емісія короткострокових фондових інструментів

Частина III. ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Інвестиційні операції на ринку ДКО і ОФЗ-ПК

Інвестиційні операції на основі довірчого розміщення коштів в ДКО і ОФЗ-ПК

Інвестиційні операції дилера на ринку ДКО і ОФЗ-ПК

Інвестиційні операції з облігаціями внутрішнього державного валютного позики

Інвестиційні операції з облігаціями державної ощадної позики (ОГСЗ)

Інвестиційна діяльність на ринку корпоративних цінних паперів

Інвестиційні операції з акціями

Довгострокове інвестування в корпоративні цінні папери

Операції Репо з корпоративними цінними паперами

Портфельне інвестування. Моделі портфельного інвестування

Моніторинг портфеля

Частина IV КЛІЄНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Клієнтські операції з обслуговування інвесторів

Брокерські операції на ринку державних цінних паперів

Брокерські операції дилерів по розміщенню коштів в ДКО і ОФЗ-ПК

Клієнтські операції банків-інвесторів на ринку ДКО і ОФЗ-ПК

Брокерські операції за вкладання коштів в корпоративні цінні папери

Платіжно-розрахункова обслуговування клієнта на основі використання цінних паперів клієнта, банку, третіх осіб

Операція врахування векселів

Вексельне кредитування

Застосування векселів у експортно-імпортних операціях

Оподаткування прибутку (доходів) за операціями з векселями

Заставні операції з цінними паперами. Кредитування під заставу цінних паперів

Кредитування під заставу векселів

 

Що робити при зниження біржових курсів?

 

Уроки минулого різке падіння біржових курсів в ретроспективі 1. Як виникає "ідеальний" біржовий крах?

2. Біржовий крах у в жовтні 1929 р.

3. Біржовий крах у жовтні 1987 р.

4. Кувейтський біржовий крах 1990 р.

Фундаментальні найсприятливіші умови для зниження біржових курсів

1. Коли починається економічний бум, ви повинні думати про вихід зі справи!

2. Є зростаючі відсотки отрутою для акцій?

3. Облік руху курсу долара США

4. Загроза інфляції

5. Обмежені кошти - у біржових курсів кінчається пальне

6. Співвідношення курс/прибуток та дивідендна рендита - два важливих провісника біржового краху

Психологія біржі

1. Ейфорія в якості спускового пристрою

2. Падіння біржових курсів наближає наступне зниження

Технічні інструменти для прогнозу біржових курсів

1. Аналіз чартів показує, коли насувається небезпека

2. Технічні індикатори зниження біржових курсів

3. Технічні інструменти чутливості - вимірювана ейфорія

4. Коли закінчується зниження біржових курсів?

Коли настане наступний біржовий крах?

Модель аналізу біржового краху

Сучасні стратегії при зниженні біржових курсів 1. Підстави для застосування опціонів

2. Вплив важеля опціонів

Угода з опціоном

Оцінка опціонів. Модель опціонного ціноутворення Блека - Шоулза

Два найважливіших властивості опціонів

Торгівля опціонами на практиці 1. Забезпечення біржового курсу

2. Спостереження за рухом курсів - котирування біржових курсів в режимі реального часу

3. Виконання угод з опціонами

4. Управління опціонами

Аналіз цін на опціони з допомогою комп'ютера 1. Комп'ютерна програма OPTIMA

2. Які опціони для яких цілей?

3. Параметри впливу на вибір опціону

4. Вибір відповідного опціону

Курс акцій " польоті" 1. Продаж акцій

2. Захист акцій

Загроза різкого падіння біржових курсів - що слід робити?

2. Гра на зниження

Біржовий крах - потрібно робити стан

Подвійна стратегія

Успіх в торгівлі опціонами

Зверніть на це увага!

Дотримання тренду

Операції з ф'ючерсами 1. Основи

2. Робота з "стоп-відмітками"

3. Значення маржі

4. Система прямування тренду за допомогою ф'ючерсів

5. Отримання прибутку у час біржового краху з допомогою ф'ючерсів 

Вся Бібліотека >>>