Вся Бібліотека >>>

  

 

Бізнес

Основи оптової торгівлі

Практичний курс


Розділ: Бізнес, фінанси

  

 

Основы оптовой торговли практический курс

 

Даненбург Ст., Монкриф Р., Тейлор Ст.

 

ОСНОВИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

ПРАКТИЧНИЙ КУРС

  

Пропонована книга являє практичний курс з оптової торгівлі, розроблений бізнесменами Національної асоціації дистриб'юторів США (штат Флорида) для підготовки фахівців у цій галузі.

У цьому виданні автори детально розглядають і пояснюють кожну операцію в оптовій торгівлі. Тематична подача матеріалу дає можливість читачеві вибірково або послідовно знайомитися зі специфікою оптової діяльності. Книга ставить перед собою мету - забезпечити знакомящегося з нею не стільки знанням різних теорій і концепцій, скільки практичним інструментарієм для виконання різноманітних операцій у сфері оптової торгівлі. У книзі 19 глав. Кожна глава містить детальний опис конкретної функціональної сфери оптової діяльності.

Книга призначена для підприємців, бізнесменів, працівників торгівлі і всіх тих, хто цікавиться закордонним досвідом роботи в сфері торгівлі.

 

©«Сходження». 1993.

©Оформлення. «СІМОР». 1993.

© Переклад з англійської. Е. В. Подколзина. 1993.

 

 

РОЗДІЛ 1. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ І ЇЇ РОЛЬ В РОЗПОДІЛІ СУСПІЛЬНОГО ПРОДУКТУ

Основні тенденції розвитку галузі

Канали розподілу суспільного продукту

Проблеми галузі з підготовки фахівців

Двостороння роль дистриб'юторів розподіл суспільного продукту

 

ГЛАВА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Встановлення цілей та завдань

Планування

Комплектування кадрів

Типи організаційного управління

Управління

Визначення форми володіння власністю

Типові форми організації підприємств оптової торгівлі

 

РОЗДІЛ 3. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ НА СКЛАД

Джерела та способи надходження товарів на склад

Зміст робіт з приймання товарів на склад

Розвантаження товарів

Перевірка і приймання товару

Методи перевірки товару

Перевірка за накладною

Метод сліпої перевірки

Метод неповної сліпий перевірки

Визначення місця зберігання товарів і переміщення їх для складського зберігання

Документи, що використовуються при прийманні товарів

Пакувальний лист

Коносамент

Транспортна накладна

Вантажна накладна

Журнал реєстрації прийнятих товарів

Звіт про прийом товару

Журнал реєстрації прийому повернутих товарів

Накладна

Замовлення на поставку товару

 

ГЛАВА 4. ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРУ НА СКЛАДІ

Значення зберігання товарів

Роль працівників в організації зберігання товарів

Планування складської площі

Способи укладання товарів

Переміщення товарів

Принципи зберігання товарів

Окреме зберігання специфічних товарів

Зберігання цінних товарів

Зберігання швидкопсувних товарів

Економія

 

ГЛАВА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ФОРМУВАННЮ ЗАМОВЛЕНЬ СПОЖИВАЧІВ

Підготовка споживачем замовлення на постачання товарів

Способи передачі замовлення

Готівковий розрахунок за товари

Кредитування споживачів

Визначення вартості замовлення

 

ГЛАВА 6. ЗМІСТ РОБІТ ПО ВИКОНАННЮ ЗАМОВЛЕНЬ ТОВАРОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Значення роботи по виконанню замовлень споживачів

Перевірка замовлення контролером

Способи організації системи зберігання товарів

Обладнання для підйому і транспортування вантажів

Перевірка сформованого замовлення

Два методи виконання замовлення

 

ГЛАВА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА НА ОПТОВИЙ СКЛАД

Оцінка дати і часу надходження вантажів

Зміст робіт по прийому вантажу на склад

Вантажна накладна

Безготівковий розрахунок за транспортні послуги

Готівковий розрахунок за транспортні послуги

Журнал реєстрації вантажів

Методи доставки вантажів

Перевірка товару

 

ГЛАВА 8. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРІВ

Організація робіт з підготовки до замовлення відвантаження

Перевірка маркування

Обов'язки водія при доставці вантажів

Оплата за безготівковим розрахунком

Доставка вантажів споживачеві

Системи доставки вантажів

Деякі питання страхування вантажів

Зниження витрат при транспортуванні вантажів

Фактори, що впливають на вартість перевезення

Функції управляючого транспортним відділом при відвантаженні товарів

 

ГЛАВА 9. ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Методи транспортування

Прямі й непрямі транспортні витрати

Методи розрахунку транспортних витрат

Маршрути доставки вантажів

Визначення зони обслуговування

Контроль за дотриманням маршрутів руху вантажів

Документування діяльності по транспортування вантажів

 

ГЛАВА 10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ БЕЗПЕКИ

Забезпечення безпеки, охорона майна та захист життя людей

Зменшення витрат на страхування майна

Організація перевірки надійності працюючих

Організація системи пропускного контролю

Скорочення телефонних витрат

Обмеження доступу в службові приміщення

Використання засобів електронного контролю при захисті майна

Забезпечення схоронності товарів

 

ГЛАВА 11. ПЛАНУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Зміст робіт по закупівлі товарів

Фактори, що впливають на планування закупівель

Відділ закупівель і його функції

Формування замовлення на закупівлю товару

 

ГЛАВА 12. УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ

Значення управління товарними запасами

Управління запасами

Товарні надлишки і дефіцит

Планування товарних запасів

 

ГЛАВА 13. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ГОТІВКОВИХ ЗАПАСІВ

Методи інвентаризації

Частота і періодичність інвентаризації

Проведення інвентаризації

 

ГЛАВА 14. ФУНКЦІЇ КАСИРА-КОНТРОЛЕРА

Обов'язки касира-контролера

Зміст роботи по оформленню надходження грошових коштів

Повернення постачальником грошових коштів

Дрібні статті приходу і витрати

Оформлення виплат за рахунками кредиторів

 

ГЛАВА 15. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Значення управління фінансами

Мета і призначення капіталу

Джерела капіталу

Значення прогнозів і бюджету при управління фінансами

Прогнозування продажів

Прогнозування товарних запасів

Залучення зовнішніх джерел фінансування

Рахунки дебіторів

Економія коштів

 

ГЛАВА 16. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Роль документації при аналізі господарської діяльності

Балансовий звіт

Фінансовий звіт

Бюджет

Аналіз фінансової діяльності

 

ГЛАВА 17. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО ПРОДАЖ ТОВАРІВ ЗІ СКЛАДУ

Способи передачі замовлення

Особливості роботи складу за обслуговування споживачів

Професійне навчання торгових працівників

Продаж товарів за контрактами

Функції працівників відділу продажу

Продаж товарів методом поштово-посилкових операцій

 

ГЛАВА 18. ЦІНОУТВОРЕННЯ

Споживча цінність товару

Фактори, що впливають на зниження вартості поставки

Надбавки до цін

Максималізація прибутку

Знижки

 

ГЛАВА 19. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ПРОДАЖІВ

Роль і завдання оптових представників в організації продажів

Організація навчання торгових представників

Оплата праці торгових представників

Розробка плану організації продажів

 

Дивіться також:

 

Азбука економіки Маркетинг робочої сили Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Словник економічних термінів Ризик-менеджмент Грошовий механізм Економіка і бізнес Керівництво з кредитного менеджменту Індивідуальна підприємницька діяльність Як домогтися успіху Аксіоми бізнесу Директ-маркетинг Як добитися успіху

 

Методи продажу

Глава перша. ФОРМИ І СТИЛІ ПРОДАЖУ

I. ФОРМИ ПРОДАЖУ

II. СТИЛІ ПРОДАЖУ

 Глава друга. ЕТАПИ ПРОДАЖУ

I. ПРИЙОМ

II. ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБИ І ВИСЛУХОВУВАННЯ

III. АРГУМЕНТАЦІЯ І ПОКАЗ ТОВАРУ

IV. ВІДПОВІДЬ НА ЗАПЕРЕЧЕННЯ

V. ВИСНОВОК УГОДИ

Глава третя. МЕТОДИ ТОРГІВЛІ

I. МЕТОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

II. МАРКЕТИНГ

Глава четверта. МЕТОДИ ПРОДАЖУ ЗА КОРДОНОМ

Глава п'ята. НОВІ ФОРМИ ПРОДАЖУ

I. ПРОДАЖ ПО ТЕЛЕФОНУ, АБО ТЕЛЕПРОДАЖА

П. КОНСУЛЬТАТИВНА ПРОДАЖ

Ш. ПАРАДОКСАЛЬНА ПРОДАЖ

 Глава шоста. НАВЧАННЯ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ

I. ЦІЛІ НАВЧАННЯ

II. ПРОГРАМА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ

III. МЕТОДИ І ПЕДАГОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ НАВЧАННЯ

Висновок. МЕТОДИ ПРОДАЖ: ЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 

Внутрішня торгівля

I. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

II. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ТОРГІВЛІ

III. МІСЦЕ ТОРГІВЛІ У СТРУКТУРІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

IV. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВНУТРІШНЮ ТОРГІВЛЮ

V. ПЛАН КНИГИ

Глава перша. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

I. ФУНКЦІЇ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

II. ФУНКЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

III. РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

IV. ТОРГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

Глава друга. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

I. ФУНКЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

II. ПИТОМА ВАГА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЇЇ ФОРМ

III. СТРУКТУРА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЗА ТИПАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Глава третя. МЕТОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

I. МЕТОДИ МАГАЗИННОЇ ТОРГІВЛІ

2. МЕТОДИ ПОЗАМАГАЗИННОЇ ТОРГІВЛІ

Глава четверта. ДРІБНА І СЕРЕДНЯ ТОРГІВЛЯ

I. ДРІБНІ ТОРГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

П. АСОЦІЙОВАНА ТОРГІВЛЯ

III. ФРАНШИЗА

IV. КОЛЕКТИВНІ МАГАЗИНИ НЕЗАЛЕЖНИХ КОМЕРСАНТІВ

 Глава п'ята. ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА ТРАДИЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ

 I. УНІВЕРСАЛЬНІ МАГАЗИНИ

II. МАГАЗИНИ ДОСТУПНИХ ЦІН

III. ФІРМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ МЕРЕЖЕЮ ФІЛІЙ

Глава шоста. СПОЖИВЧІ КООПЕРАТИВИ

 I. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СПОЖИВЧИХ КООПЕРАТИВІВ

II. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПОЖИВЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Глава сьома. НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТОРГІВЛІ

I. РОЗПОДІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЛЕКЛЕРКА

II. ГІПЕРМАРКЕТИ

III. ВЕЛИКІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МАГАЗИНИ

4. ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Глава восьма. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОРГІВЛІ

I. ВАРТІСТЬ ЗБУТУ

П. ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ У СПРАВИ ТОРГІВЛІ 

Вся Бібліотека >>>