Вся Бібліотека >>>

  

 

Бізнес

Менеджмент


Розділ: Бізнес, фінанси

  

 

Менеджмент

 

СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ

 

Е.Л.ДРАЧЕВА

Л.И.ЮЛИКОВ

 

Допущено Міністерством освіти Російської Федерації в якості навчального посібника для студентів установ середнього професійної освіти, які навчаються за спеціальностями економіки і управління

 

Історія становлення, сутність, основні поняття та функції сучасного менеджменту. Проаналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище організації, цикл менеджменту, стратегічні і тактичні плани і системі менеджменту та контроль за їх виконанням. Особливу увагу приділено методам прийняття рішень, мотивації і делегування повноважень, комунікацій, управління конфліктами, влади й партнерства в системі методів управління.

Для студентів середніх професійних навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями економіки і управління.

  

© Видавництво «Майстерність», 2002

 

 

Список літератури

 

Бізнес-план: Методичні матеріали / Під ред. проф. Р. Р. Маниловского. - М: Фінанси і статистика, 1994.

Галкіна Т. /7. Соціологія управління: Від групи до команди: Учеб. посібник. - М: Фінанси і статистика, 2001.

Гсрчикива //. Н. Менеджмент: Підручник. - 2-е изд., перероб. і доп. - М: ЮНИТИ, 1995.

ЕгидссА.П, Лабіринти спілкування. - М: Інформаційно-видавничий будинок «Пугачі», 1999.

Кабушкин КІІ. Менеджмент туризму: Учеб. посібник. - Мінськ: БГЭУ, 1999.

Кардаиская Н.Л. Прийняття управлінського рішення: Учеб. для вузів. - М: ЮНИТИ, 1999.

«Кросворди* для керівника / Упоряд. И.В.Липсиц. - М: Річ, 1992.

Кругле В. П. Стратегічне управління компанією: Підручник для вузів. - М.: Російська Ділова Література, 199S.

Лафта Дж. К. Ефективність менеджменту організації: Учеб. посібник. - М.: Російська Ділова Література, 1999.

Литвак М. Е. Командувати пли підкорятися? - Ростов н/Д: Фенікс, 1997.

Менеджмент організації: Навч. посібник / З.П.Румянцева, Н.А.Са-ломатпн, Р.З.Акбердин та ін - М: ІНФРА-М, 1995.

Мескон Л/., .Альберт М., Xedovptt Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М., 1992.

Панкін А. В. Основи практичного менеджменту: Учеб. посібник для вузів. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

Практична психологія для менеджерів / Під ред. М.К.Тутушки-ной. - М: Інформаційно-видавничий будинок «Філін'», 1997.

Словник іноземних слів/ Під ред. И.В.Лехнна, Ф.Н.Петрова. - 5-е изд., стер. - М., 1955.

Смирнов Е. А. Розробка управлінських рішень: Підручник для вузів. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

Томпсон А. А., Стриклеид А.Дж. Стратегічний менеджмент. Мистецтво розробки і реалізації стратегії: Пер. з англ. / Під ред. К. Р. Зайцева, М.И.Соколовой. - М: ЮНІТІ, 199S.

Трояновський В.М. Математичне моделювання в менеджменті: Навч. посібник. - М.: Російська Ділова Література, 1999.

Удальцова М. В., Аверченко Л. К. Соціологія і психологія управління: Практикум. - М: ІНФРА-М, 1999.

Філософський словник / Під ред. І.Т. Фролова. - 6-е изд., перероб. і доп. - М: Политиздат, 1991.

Передмова

 

Розділ 1. МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ І ХАРАКТЕРНІ РИСИ

1.1. Поняття та сутність менеджменту

1.2. Еволюція управлінської думки

1.3. Зарубіжний досвід менеджменту

1.4. Специфіка менеджменту в Росії

 

Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Зовнішнє середовище

2.2. Внутрішня середовище

2.3. Організація роботи підприємства

 

Розділ 3. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ. ЦИКЛ МЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Зміст процесу управління

3.2. Основні функції управління. Цикл менеджменту

 

Глава 4. СТРАТЕГІЧНІ І ТАКТИЧНІ ПЛАНИ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

4.1. Стратегічне (перспективне) планування

4.2. Місія підприємства

4.3. Цілі підприємства

4.4. Аналіз зовнішнього середовища

4.5 Аналіз сильних і слабких сторін

4.6. Аналіз альтернатив, вибір, реалізація й оцінка стратегії

4.7. Тактичне і поточне планування. Основні етапи. Реалізація поточних планів

 

Глава 5. МОТИВАЦІЯ, ПОТРЕБИ І ДЕЛЕГУВАННЯ

5.1. Мотивація

5.1. Пошук оптимального варіанта мотивації

5.2. Потреби

5.3. Делегування

 

Глава 6. СИСТЕМА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ

6.1. Методи управління

6.2. Групи методів управління

6.3. Управління і типи характерів

 

Глава 7. КОМУНІКАТИВНІСТЬ

7.1. Інформація в менеджменті та її види

7.2. Комунікація

7.3. Трансакційний аналіз

 

Глава 8. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ

8.1. Ділове спілкування. Правила ведення бесід і нарад

8.2. Типи співрозмовників

8.3. Фактори підвищення ефективності ділового спілкування

8.4. Техніка телефонних переговорів

8.5. Етапи і фази ділового спілкування

 

Глава 9. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

9.2. Методи прийняття рішень

9.3. Рівні прийняття рішень

 

Глава 10. КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ВИДИ

10.2. Етапи контролю

10.3. Технологія і правила контролю

10.4. Види контролю

10.5. Загальні вимоги до ефективно поставленому контролю. Характеристика ефективного контролю

10.6. Підсумкова документація по контролю

 

Глава 11. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ТА СТРЕСАМИ

11.2. Основні елементи конфлікту

11.4. Основні види конфліктів

11.5. Стрес

 

Глава 12. КЕРІВНИЦТВО: ВЛАДА ТА ПАРТНЕРСТВО

12.2. Партнерство

 

Дивіться також:

 

Абетка економіки Маркетинг робочої сили Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Словник економічних термінів Ризик-менеджмент Грошовий механізм Економіка і бізнес Посібник кредитного менеджменту Аксіоми бізнесу Директ-маркетинг Як домогтися успіху Методи продажу

 

Вся Бібліотека >>>