Вся Бібліотека >>>

  

 

Бізнес. Торгівля

Методи продажу


Розділ: Бізнес, фінанси

  

 

Методы продажи

 

Серія «ДІЛОВА ФРАНЦІЯ»

 

Жерар Шандезон

Лектор школи вищих комерційних досліджень Директор центру постійної підготовки Торгово-промислової палати Руана

Антуан Лансестр

Психолог-практик Професор Вищої торгової школи Руана

 

Видання 3-тє, виправлене

 

Загальна редакція кандидата економічних наук В.С. Загашвили

 

Переклад з французької

 

Даний видання випускається в рамках французького технічного співробітництва за сприяння і підтримці з боку Посольства Франції в Москві, Міністерства закордонних справ Франції і Міжвідомчої комісії по Центральній і Східній Європі.

Перекладач Л.М. Сырцова

Редактор О.М. Фролова

 

Автори розповідають у своїй книзі про продаж - явище, з яким кожна людина стикається щоденно. Вона адресована як продавцям, так і покупцям. Аналізуючи різні форми продажу, автори розглядають і відповідні їм методи , що включає і знання психології покупця, і якість торговельного персоналу, і технічну бік представлення товару і укладання угоди.

 

© Presses Universitaires de France, 1985

© Видавнича група «Прогрес», 1993

Передмова

 

Глава перша. ФОРМИ І СТИЛІ ПРОДАЖУ

I. ФОРМИ ПРОДАЖУ

II. СТИЛІ ПРОДАЖУ

 

Глава друга. ЕТАПИ ПРОДАЖУ

I. ПРИЙОМ

II. ВИЯВЛЕННЯ ПОТРЕБИ Й ВИСЛУХОВУВАННЯ

III. АРГУМЕНТАЦІЯ І ПОКАЗ ТОВАРУ

IV. ВІДПОВІДЬ НА ЗАПЕРЕЧЕННЯ

V. ВИСНОВОК УГОДИ

 

Глава третя. МЕТОДИ ТОРГІВЛІ

I. МЕТОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

II. МАРКЕТИНГ

 

Глава четверта. МЕТОДИ ПРОДАЖУ ЗА КОРДОНОМ

 

Глава п'ята. НОВІ ФОРМИ ПРОДАЖУ

I. ПРОДАЖ ПО ТЕЛЕФОНУ, АБО ТЕЛЕПРОДАЖА

П. КОНСУЛЬТАТИВНА ПРОДАЖ

Ш. ПАРАДОКСАЛЬНА ПРОДАЖ

 

Глава шоста. НАВЧАННЯ МЕТОДАМ ПРОДАЖУ

I. ЦІЛІ НАВЧАННЯ

II. ПРОГРАМА І ЗМІСТ НАВЧАННЯ

III. МЕТОДИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ НАВЧАННЯ

 

Висновок. МЕТОДИ ПРОДАЖУ: ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ

 

 

Дивіться також:

 

Азбука економіки Маркетинг робочої сили Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Словник економічних термінів Ризик-менеджмент Грошовий механізм Економіка і бізнес Керівництво з кредитного менеджменту Індивідуальна підприємницька діяльність Як домогтися успіху Аксіоми бізнесу Директ-маркетинг Як добитися успіху

 

Внутрішня торгівля

I. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

II. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ТОРГІВЛІ

III. МІСЦЕ ТОРГІВЛІ У СТРУКТУРІ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

IV. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВНУТРІШНЮ ТОРГІВЛЮ

V. ПЛАН КНИГИ

Глава перша. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

I. ФУНКЦІЇ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

II. ФУНКЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

III. РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

IV. ТОРГОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

Глава друга. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

I. ФУНКЦІЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

II. ПИТОМА ВАГА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЇЇ ФОРМ

III. СТРУКТУРА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЗА ТИПАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Глава третя. МЕТОДИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

I. МЕТОДИ МАГАЗИННОЇ ТОРГІВЛІ

2. МЕТОДИ ПОЗАМАГАЗИННОЇ ТОРГІВЛІ

Глава четверта. ДРІБНА І СЕРЕДНЯ ТОРГІВЛЯ

I. ДРІБНІ ТОРГОВІ ПІДПРИЄМСТВА

П. АСОЦІЙОВАНА ТОРГІВЛЯ

III. ФРАНШИЗА

IV. КОЛЕКТИВНІ МАГАЗИНИ НЕЗАЛЕЖНИХ КОМЕРСАНТІВ

 Глава п'ята. ВЕЛИКІ ПІДПРИЄМСТВА ТРАДИЦІЙНОЇ ТОРГІВЛІ

 I. УНІВЕРСАЛЬНІ МАГАЗИНИ

II. МАГАЗИНИ ДОСТУПНИХ ЦІН

III. ФІРМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ МЕРЕЖЕЮ ФІЛІЙ

Глава шоста. СПОЖИВЧІ КООПЕРАТИВИ

 I. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СПОЖИВЧИХ КООПЕРАТИВІВ

II. ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ СПОЖИВЧИХ КООПЕРАТИВІВ

Глава сьома. НОВІ КОНЦЕПЦІЇ ТОРГІВЛІ

I. РОЗПОДІЛЬНІ ЦЕНТРИ ЛЕКЛЕРКА

II. ГІПЕРМАРКЕТИ

III. ВЕЛИКІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МАГАЗИНИ

4. ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

Глава восьма. ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОРГІВЛІ

I. ВАРТІСТЬ ЗБУТУ

П. ВТРУЧАННЯ ДЕРЖАВИ У СПРАВИ ТОРГІВЛІ 

Вся Бібліотека >>>