Вся Бібліотека >>>

  

 

Фінанси

Керівництво з кредитного менеджменту


Розділ: Бізнес, фінанси

 

  

 

Руководство по кредитному менеджменту

 

Credit Management Handbook

Third Edition

Edited by

Burt Edwards, F.I.СМ., F.I.Ex.

 

ПРОФЕСІЙНА БІБЛІОТЕКА Серія "Фінанси"

КЕРІВНИЦТВО З КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Третє видання Під редакцією Б. Едвардса

 

Протягом тривалого часу в минулому і в даний час спостерігається все зростаюча кількість компаній, що бажають захистити свої інвестиції за допомогою належного управління та експертизи. Призначення цієї книги - допомогти менеджерам в досягненні цієї мети.

Даний посібник є одночасно і всеохопним і практичним, а його десять частин всебічно розглядають всі найбільш важливі аспекти управління кредитом і контролем над ним. В посібник містить докладні путівники по таким предметам, як право споживчого та комерційного кредитів, які в останні роки стають все більш важливими.

Ця книга являє собою джерело інформації для кожного, причетного до широкого спектру грошового кредиту. Студент захоче прочитати її від корки до корки, вивчаючи і засвоюючи інформацію при природному прагнення до завершення роботи. Фірма, що займається зміною і поліпшенням своїх кредитних операцій, будь то кредитні санкції, система обліку або практика інкасації, знайде тут дуже велика кількість інформації, так само як авторитетний керівник кредитного відділу великої корпорації може користю для себе переглянути сторінки.

 

© Gower Publishing Company Limited

1976, 1985, 1990

© Chapters 5 and 6 D.G.S. Williams 1976,

1985,1990

© Переклад на російську мову ІНФРА-М,

1996

 

Редактор Б.А. Иткин

Коректор Г.М. Короткова

Комп'ютерна верстка О.М. Ємельянової

Художник Д.А. Тузів

Відомості про авторів

Передмова

Введення

 

Частина I. Функція управління кредитом

 

Природа і історія кредиту

 

Покращення ліквідності за допомогою контролю над кредитом

 

Структура та обов'язки кредитного відділу

 

Частина 2. Умови кредиту

 

Терміни платежу і умови продажу

 

Частина 3. Оцінка кредитних ризиків

 

Встановлення кредитоспроможності

 

Кредитні ліміти та категорії ризику

 

Ознаки насувається неплатоспроможності

 

Частина 4. Реєстр продажів

 

Ведення книги продажів

 

Комп'ютери для кредитного менеджменту

  

Частина 5. Інкасування готівки

 

Практика інкасування

 

Методи телефонних переговорів щодо стягнення коштів

 

Агентства по стягненню коштів

 

Планування та оцінка заборгованості

 

Частина 6. Страхування кредиту

 

Страхування кредиту внутрішньої торгівлі

 

Страхування експортного кредиту

 

Частина 7. Експортний кредит і фінанси

 

Експортний кредит і стягнення боргів

 

Фінансування експорту

 

Іноземна валюта

 

Частина 8. Споживчий кредит

 

Регулювання кредиту в роздрібній торгівлі

 

Комп'ютерні можливості в роздрібному кредитуванні

 

Закон про споживчий кредит

 

Частина 9. Законодавство про комерційному кредиті

 

Стягнення платежів. Судовий позов про стягнення заборгованості

 

Процедура визнання неплатоспроможності

 

Частина 10. Обслуговування кредиту

 

Факторинг

 

Кредитні картки

 

Фінансові будинку

 

Фінансування лізингу

 

Дивіться також:

 

Банківська справа Ощадна справа Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Банківський маркетинг Банківський маркетинг (2) Міжнародні фінанси Фінанси і кредит Банківська енциклопедія Словник економічних термінів НАДАННЯ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера

 

Загальна теорія грошей і кредиту

 

Розділ 1. Функції, структура та інструментарій ринку позичкових капіталів § 1. Структура сучасного ринку позичкових капіталів

§2. Сутність і еволюція ринку позичкових капіталів

§3. Функції ринку позичкових капіталів

§4. Національні особливості розвитку ринку позичкових капіталів

§5. Формування ринку капіталів в Російській Федерації

Глава 2. Сучасна кредитна система §1. Структура сучасної кредитної системи країн Заходу

§2. Механізм функціонування кредитної системи

§3. Цінова і нецінова конкуренція

§5. Кредитна система Російської Федерації

Розділ 3. Ринок цінних паперів § 1. Структура, функції, операційний механізм

§2. Організаційна структура та еволюція фондовій біржі

§3. Операційний механізм фондової біржі

§4. Національні особливості фондових бірж

Глава 4. Теорії кредиту, капіталу і цінних паперів § 1. Натуралістична теорія кредиту

§2. Капиталотворческая теорія кредиту

Розділ 2. Грошова система

Розділ 1. Еволюція, сутність, функції і роль грошей

§2. Функції і роль грошей в ринковій економіці

 Глава 2 Грошове звернення. § 1. Поняття грошового обігу

§2. Безготівкові розрахунки

§3. Безготівковий грошовий обіг в Російській Федерації

§4. Прогнози балансу грошових доходів і витрат населення н касових оборотів банків в Російській Федерації

Розділ 3. Закони грошового обігу. Грошова маса і швидкість обігу грошей § 1. Характеристика законів грошового обігу

§2. Грошова маса та швидкість обігу грошей

Глава 4. Грошові системи § 1. Типи грошових систем

§2. Сучасна грошова система промисловорозвинених країн

§3. Грошова система Російської Федерації

 Глава 5. Сучасна інфляція та її національні особливості §1. Сутність сучасної інфляції

§2. Види сучасної інфляції та її класифікація по країнам

§3. Форми і методи антиінфляційної політики

Глава 6. Теорії грошей і інфляції § 1. Металістична теорія грошей

§2. Номіналістична теорія грошей

§3. Кількісна теорія грошей

§4. Сучасний монетаризм

§5. Теорії інфляції

Розділ 3. Банки і банківська справа

Глава 1 Центральні банки. § 1. Форми організації та функції центральних банків

§2. Пасивні операції центральних банків

§3. Активні операції банків

§4. Грошово-кредитна політика центрального банку

Глава 2 Комерційні банки. §1. Функції комерційних банків їх організаційна та управлінська структура

§2. Пасивні операції комерційних банків

§3. Активні операції комерційних банків

§4. Організація банківського кредитування

§5. Фінансові послуги комерційних банків

§6. Міжнародні операції комерційних банків

§7. Ліквідність комерційного банку

Розділ 3. Ощадні банки. §1. Ощадні банки промислово розвинених країн

§2. Організаційна структура і капітал Ощадного банку Росії

§3. Операції Ощадного банку

§4. Господарсько-фінансова діяльність Ощадного банку

§5. Види вкладів і цінних паперів Ощадного банку

§6. Міжбанківські розрахунки з участю Ощадного банку

Глава 4. Інвестиційні банки §1. Функції інвестиційних банків

§2. Пасивні і активні операції інвестиційних банків

§3. Створення і розвиток інвестиційних банків на території Російської Федерації

§4. Джерела та організація фінансування інвестицій в Російській Федерації

 Глава 5. Іпотечні банки § 1. Формування сучасної системи іпотечних банків

§2. Пасивні і активні операції іпотечних банків

 Розділ 4. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути

 Розділ 1. Роль спеціалізованих небанківських інститутів в накопиченні і мобілізації капіталу

§1. Страхові компанії

§2. Пенсійні фонди

§3. Інвестиційні компанії

§4. Ощадно-ощадні асоціації

§5.Финансовые компанії

§6. Благодійні фонди

§7. Кредитні спілки

Розділ 5. Валютна система і валютні відносини

Розділ 1. Валютна система

§1. Світова валютна система та її еволюція

§2. Регіональні валютні системи

§3. Баланси міжнародних розрахунків

Глава 2. Валютні відносини та валютна політика

Розділ 6. Міжнародні кредитні відносини

Розділ 1. Світової ринок позичкових капіталів. §1. Поняття та еволюція світового ринку позичкових капіталів

§2. Структура світового ринку позичкових капіталів

 Глава 2. Міжнародний кредит §1. Класифікація міжнародного кредиту

§2. Кредитування зовнішньої торгівлі

§3. Міжнародний довгостроковий кредит

§4. Міжнародні валютно-кредитні організації

Розділ 7. Основи банківського законодавства

Розділ 1. Поняття «банківське право» та умови його виникнення

Глава 2. Правове положення Центрального банку РФ

Розділ 3. Правове положення комерційних банків і небанківських кредитних організацій

  

Вся Бібліотека >>>