Вся Бібліотека >>>

  

 

Банки і біржі

Загальна теорія грошей і кредиту


Розділ: Бізнес, фінанси

 

  

 

Общая теория денег и кредита

 

General Theory of Money and Credit

 

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І КРЕДИТУ

  

Edited by academician EF Zhukov

 

Під редакцією проф. чл.-корр. РАПН О.Ф. Жукова

 

Друге видання, перероблене і доповнене

 

Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації

в якості підручника для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Економіка", спеціальності "Фінанси і кредит "

 

У підручнику аналізується особлива сфера виробничих відносин, пов'язана з функціонуванням грошей, кредиту, банків, бірж. На основі зіставлення західної і російської моделей грошово-кредитних і валютних відносин розглядаються актуальні сьогодні проблеми грошей, кредиту, ринку цінних паперів і валютно-кредитних відносин в умовах ринкової системи господарювання.

Спеціальний розділ присвячений питань правового забезпечення діяльності кредитно-фінансових інститутів. Становлять інтерес такі теми, як ринок позичкових капіталів, сучасна кредитна система, валютні відносини та ін.

Підручник призначений для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, для практичних працівників фінансової, банківської та податкової систем, а також для всіх тих, хто цікавиться проблемами грошей, кредиту, банків.

 

© Колектив авторів, 1995, 1998 ЮНІТІ

 

Авторський колектив висловлює свою точку зору на сучасний грошовий обіг і кредит, не претендуючи на остаточне вирішення багатьох дискусійних питань. На конкретному матеріалі розкриваються основні процеси, що відбуваються в грошово-кредитній сфері західних країн і Російської Федерації, розглядаються тенденції розвитку ринку капіталів, проблеми інфляції, складності державного регулювання, методи грошово-кредитної політики.

Приділено увагу також різних теорій грошей і кредиту західних економістів.

Даний підручник є собою друге видання, доповнене, перероблене і доповнене.

 

Підручник написаний викладачами кафедри «Гроші, кредит і цінні папери» Всеросійського заочного фінансово-економічного інституту складі:

д-р екон. наук, член-кор. НАУК, проф. О.Ф. Жуків - передмова, розділ I, гол. 1-4, розділ IV, гол. 1; д-р екон. наук, проф. Н.М. Зеленкова - розділ III, гол. 4, 5; д-р екон. наук, проф. Л.М. Максимова - розділ II, гол. 1, 6, розділ VI, гол. 2, спільно з преп. Т.І. Капаевой - розділ III, гол. 1, §5; канд. екон. наук, доц. ОМ. Маркова - розділ III, гол. 3, §2-7; канд. екон. наук, доц. И.Я. Носкова - розділ V, гол. 1, 2; канд. екон. наук, доц. А.В. Печникова - розділ III, гол. 1, 2, §3, 6, розділ VI, гол. I, §1, спільно з доц. И.Я. Носковій - розділ VI, гол. 1, §2; канд. екон. наук, доц. В.М. Сидоров - розділ Ш, гол. 2, §4, 7; канд. екон. наук, доц. СП. Эрастова - розділ III, гол. 2, §1, 2, 5; к.и.н., доктор комерції Н.Д. Эриашвили - розділ VII.

Розділ I. Ринок позичкових капіталів

 

Розділ 1. Функції, структура та інструментарій ринку позичкових капіталів § 1. Структура сучасного ринку позичкових капіталів

§2. Сутність та еволюція ринку позичкових капіталів

§3. Функції ринку позичкових капіталів

§4. Національні особливості розвитку ринку позичкових капіталів

§5. Формування ринку капіталів в Російської Федерації

 

Глава 2. Сучасна кредитна система §1. Структура сучасної кредитної системи країн Заходу

§2. Механізм функціонування кредитної системи

§3. Цінова і нецінова конкуренція

§5. Кредитна система Російської Федерації

 

Розділ 3. Ринок цінних паперів § 1. Структура, функції, операційний механізм

§2. Організаційна структура і еволюція фондовій біржі

§3. Операційний механізм фондової біржі

§4. Національні особливості фондових бірж

 

Глава 4. Теорії кредиту, капіталу і цінних паперів § 1. Натуралістична теорія кредиту

§2. Капиталотворческая теорія кредиту

 

Розділ 2. Грошова система

 

Розділ 1. Еволюція, сутність, функція і роль грошей

§2. Функції і роль грошей у ринковій економіці

 

Глава 2 Грошове звернення. § 1. Поняття грошового обігу

§2. Безготівкові розрахунки

§3. Безготівковий грошовий обіг Російської Федерації

§4. Прогнози балансу грошових доходів і витрат населення н касових оборотів банків в Російській Федерації

 

Розділ 3. Закони грошового обігу. Грошова маса і швидкість обігу грошей § 1. Характеристика законів грошового обігу

§2. Грошова маса і швидкість обігу грошей

 

Глава 4. Грошові системи § 1. Типи грошових систем

§2. Сучасна грошова система промисловорозвинених країн

§3. Грошова система Російської Федерації

 

Глава 5. Сучасна інфляція та її національні особливості §1. Сутність сучасної інфляції

§2. Види сучасної інфляції та її класифікація по країнам

§3. Форми і методи антиінфляційної політики

 

Глава 6. Теорії грошей та інфляції § 1. Металістична теорія грошей

§2. Номіналістична теорія грошей

§3. Кількісна теорія грошей

§4. Сучасний монетаризм

§5. Теорії інфляції

 

Розділ 3. Банки і банківська справа

 

Глава 1 Центральні банки. § 1. Форми організації та функції центральних банків

§2. Пасивні операції центральних банків

§3. Активні операції банків

§4. Грошово-кредитна політика центрального банку

 

Глава 2 Комерційні банки. §1. Функції комерційних банків їх організаційна та управлінська структура

§2. Пасивні операції комерційних банків

§3. Активні операції комерційних банків

§4. Організація банківського кредитування

§5. Фінансові послуги комерційних банків

§6. Міжнародні операції комерційних банків

§7. Ліквідність комерційного банку

 

Розділ 3. Ощадні банки. §1. Ощадні банки промислово розвинених країн

§2. Організаційна структура і капітал Ощадного банку Росії

§3. Операції Ощадного банку

§4. Господарсько-фінансова діяльність Ощадного банку

§5. Види вкладів і цінних паперів Ощадного банку

§6. Міжбанківські розрахунки за участю Ощадного банку

  

Глава 4. Інвестиційні банки §1. Функції інвестиційних банків

§2. Пасивні та активні операції інвестиційних банків

§3. Створення і розвиток інвестиційних банків на території Російської Федерації

§4. Джерела та організація фінансування інвестицій в Російській Федерації

 

Глава 5. Іпотечні банки § 1. Формування сучасної системи іпотечних банків

§2. Пасивні та активні операції іпотечних банків

 

Розділ 4. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові інститути

 

Розділ 1. Роль спеціалізованих небанківських інститутів в накопиченні і мобілізації капіталу

§1. Страхові компанії

§2. Пенсійні фонди

§3. Інвестиційні компанії

§4. Ощадно-позичкові асоціації

§5.Финансовые компанії

§6. Благодійні фонди

§7. Кредитні спілки

 

Розділ 5. Валютна система і валютні відносини

 

Розділ 1. Валютна система

§1. Світова валютна система та її еволюція

§2. Регіональні валютні системи

§3. Баланси міжнародних розрахунків

 

Глава 2. Валютні відносини та валютна політика

 

Розділ 6. Міжнародні кредитні відносини

 

Розділ 1. Світовий ринок позичкових капіталів. §1. Поняття та еволюція світового ринку позичкових капіталів

§2. Структура світового ринку позичкових капіталів

 

Глава 2. Міжнародний кредит §1. Класифікація міжнародного кредиту

§2. Кредитування зовнішньої торгівлі

§3. Міжнародний довгостроковий кредит

§4. Міжнародні валютно-кредитні організації

 

Розділ 7. Основи банківського законодавства

 

Розділ 1. Поняття «банківське право» і умови виникнення

 

Глава 2. Правове становище Центрального банку РФ

 

Розділ 3. Правове становище комерційних банків та небанківських кредитних організацій

 

Дивіться також:

 

Банківська справа Історія розвитку банківської системи Росії Банківська система Росії Ощадна справа Створення та організація комерційного банку Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії Банківський облік Банківський нагляд і аудит Банківський маркетинг Банківський маркетинг (2) Банківський облік Брокера і клієнта Банки. Зовнішньоекономічна діяльність Міжнародні фінанси Фінанси і кредит

 

Банківська енциклопедія

Короткострокове кредитування

Кредит

Кредит

Кредит акцептно-рамбурсный

Банківський Кредит

Бюджетний Кредит

Вексельний Кредит

Державний Кредит

Довгостроковий Кредит

Іпотечний Кредит

Комерційний Кредит

Кооперативний Кредит

Короткостроковий Кредит

Міжнародний Кредит

Кредит онкольный

Кредит по відкритому рахунку

Споживчий Кредит

Кредит розрахунковий

Револьверний Кредит

Кредитна картка (картка)

Кредитна лінія

Кредитна експансія

Кредитні гроші

Кредитні операції комерційних банків

Кредитування за необхідності

Кредиторська заборгованість

Кредитоспроможність

 

Словник економічних термінів

КРЕДИТ АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

ДОВГОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТ КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ

КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ

ЛОМБАРДНИЙ КРЕДИТ

КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ (ФІРМОВИЙ).

МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТ НА КОМПЕНСАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

КРЕДИТНА ЛІНІЯ (КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ).

КРЕДИТ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ

КРЕДИТ ОНКОЛЬНЫЙ

КРЕДИТУВАННЯ ПІД ДОХІД

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТ СПОЖИВЧИЙ

РЕВОЛЬВЕРНИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТ ЗМІШАНИЙ

КРЕДИТ СТЕНД-БАЙ

 

НАДАННЯ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ

4.2. Види кредитів

4.3. Ризики валютного кредитування, їх оцінка

4.4. Видача позичок в інвалюті під заставу

 

Фінанси і кредит. Управління фінансами

Об'єкти управління.

Суб'єкти управління

Основні методи та форми управління фінансами

Система державних органів управління фінансами

Органи управління фінансами

Фінансовий менеджмент

Управління капіталом - максимальна прибуток і мінімальний ризик.

 

Грошово-кредитна сфера

Кредитно-грошова сфера сучасної економіки: її сутність, особливості, цілі

Рефінансування комерційних банків

Політика обов'язкових резервів

Операції на відкритому ринку

Обмеження кредитування

Особливості функціонування кредитно-грошової сфери в економіці Республіки Білорусь 

Вся Бібліотека >>>