Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Бізнес

Це - бізнес

Тлумачний словник економічних термінів


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

 

 

ЗНИЖЕННЯ РИНКОВИХ ЦІН. 1. Ринкова стратегія виробника або торгового посередника, спрямована на розширення присутності товару на ринку або за рахунок зростання обсягу продажів, або за рахунок усунення конкурента. Зниження ринкових цін може бути стійким внаслідок зменшення витрат виробництва або тимчасовим до усунення конкурента на ринку. 2. Зниження ринкових цін як наслідок зміни кон'юнктури ринку; падіння попиту на продукцію, збільшення пропозиції товару на ринку, поява нового товару кращої якості і т.д.

 

 

ЗМІСТ: «Словник економічних термінів»

 

 Дивіться також:

 

Економіка і бізнес Банківський маркетинг Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика Банківська енциклопедія Банківська справа Банківська система Росії Позичкове справа Створення комерційного банку Ризик-менеджмент Книга акціонера для читання і прийняття рішень Що робити при зниження біржових курсів? Грошовий механізм

 

Банківська енциклопедія

 

Аваль - вексельне порука

Авальний кредит

Аванс

Авансування

Авансовий вексель

Авансовий звіт

Авізо

Авіста

Авуари

Акредитив

Акредитив безвідзивний

Акредитив безвідзивний непідтверджений

Акредитив безвідзивний підтверджений

Акредитив безстроковий

Акредитив грошовий

Акредитив документарний

Акредитив відкличний

Акредитив переказний трансферабельний

Акредитив підтверджений

Акредитив разовий

Револьверний акредитив

Акредитивна форма розрахунків

Актив

Актив бухгалтерського балансу

Активні операції банків

Активні рахунки

Акцепт векселя

Акцептний кредит

Акціонерний капітал

Акція

Акція без номінальної вартості

Акція винкулированная

Акція іменна

Акція на пред'явника

Акція некумулятивная

Оборонна акція

Звичайна акція

Акція обмежена

Акція погашена

Акція привілейована (преференційна)

Акція за участю

Частково оплачена акція

Алонж

Альпарі

Амальгамания (банків)

Амортизація

Амортизація боргу

Аналітичний облік

Анатоцизм

Андерлаинг

Андеррайтинг (підписка)

Оренда

Арешт на вклад

Асигнації

Аудит

Аудитор

Аудиторська служба

Аукціон

 

Баланс платежів

Банк

Банк-гарант

Інвестиційний Банк

Іпотечний Банк

Комерційний Банк (депозитний)

Кооперативний Банк

Банк міжнародних розрахунків (БМР)

Банк універсальний

Уповноважений Банк

Банки-кореспонденти

Банки центральні емісійні

Банкірські будинки

Банкноти

Банківська таємниця

Банківські акцепти

Банківські асоціації

Банківські інвестиції

Банківські монополії

Банківські ресурси

Банківський баланс

Банківський капітал

Банківський картель

Банківський контроль

Банківський концерн

Банківський кредит

Банківський трест

Банківське право

Банкрутство

Бартерна угода

Безакцептные платежі

Безвалютний обмін

Безнадійні борги

Безготівковий грошовий обіг

Безготівкові розрахунки

Безоборотний індосамент

Безвідсотковий кредит

Безспірне стягнення коштів

Безтоварний розрахунковий документ

Біржова мито

Біржова прибуток

Біржова спекуляція

Біржовий бюлетень

Біржовий курс

Бланко-вексель

Бланкові кредити

Бланковий індосамент

Блокована валюта

Блокований рахунок

Блю-чіп (блакитні фішки)

Бон

Бонд

Бордеро

Брокери

Бухгалтерський баланс

Бюджетні ресурси

Бюджетні рахунки

Бюджетний дефіцит

  

Валовий національний продукт (ВНП)

Вальвация

Валюта

Валюта векселя

Валюта замкнута, неконвертована

Іноземна Валюта

Валюта кредиту

Національна Валюта

Валюта платежу

Валюта резервна (ключова)

Вільно конвертована Валюта

Валюта ціни

Частково конвертована Валюта

Валютна біржа

Валютна виручка

Валютна позиція

Валютна політика

Валютна система ямайська

Валютна спекуляція

Валютне регулювання

Валютне угода

Валютні операції

Валютні резерви

Валютні умови контракту

Валютні цінності

Валютний кліринг

Валютний контракт

Валютний контроль

Валютний кредит

Валютна криза

Валютний курс

Коливний валютний курс

Валютний курс фіксований

Валютний ризик

Валютний трансферт

Вексель

Банківський Вексель

Вексель бронзовий

Вексель доміцильований

Вексель дружній (зустрічний)

Вексель казначейський (бона)

Вексель комерційний

Вексель першокласний

Вексель переказний (тратта)

Простий Вексель

Фінансовий Вексель

Вексель приватний

Вексельна мітка

Вексельне законодавство

Вексельні брокери (білль-брокери)

Вексельний портфель

Взаємні розрахунки

Внески (депозити)

Види банківських кредитів

Позабіржовий обіг цінних паперів

Позабіржовий ринок

Внутрішньобанківський контроль

Зворотність кредиту

Світовий банк

Виграшні акції

Виручка від реалізації

 

Гарант

Гарантійне зобов'язання

Гарантійний капітал

Гарантійний кредит

Гарантовані позики

Гарантовані цінні папери

Гіперінфляція

Річна оборотна відомість

Річний звіт

Річні відсотки

Гарячі гроші

Державні цінні папери

Державний позику

Графіки обслуговування клієнтів

Гривня

 

Подвійна бухгалтерія

Подвійний валютний ринок

Дебет

Дебітор

Дебіторська заборгованість

Девальвація

Девізу

Дезавуирование

Декларація

Митна декларація

Декорт

Декувер

Демонетизація

Демпінг

Грошова маса

Грошова маса в обігу

Грошово-кредитна політика

Грошовий обіг

Грошові знаки

Грошові кошти

Грошові кошти в дорозі

«Грошовий голод»

Грошовий обіг

Грошовий чек

Деномінація

Денонсація

Паперові гроші

Депозит

Гарантійний Депозит

Депозитні операції

Депозитний сертифікат

Депозитор

Депонування

Депорт

Дефляційна політика

Дефляція

Децентралізовані заліки

«Дешеві гроші»

Джобер

Дивіденд

Дизажіо

Дилер

Дискаунт

Дисконт

Дисконтування

Дисконтна політика

Дисконтний будинок

Діспонент

Дислоцирование

Дистриб'ютор

Виконавча дисципліна

Касова дисципліна

Кредитна дисципліна

Платіжна дисципліна

Довірчі операції банків

Документообіг за банківськими операціями

Довгострокове кредитування

«Дорогі гроші»

Дострокове стягнення кредитів

Достроковий платіж

Дохід за вкладами

Дочірнє підприємство

Дублікат

 

Європейська валютна одиниця (ЕКЮ)

Європейська валютна система (ЄВС)

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС, European Monetary Cooperation Fund - EMCF)

Європейський фонд регіонального розвитку (ЄФРР)

Євроринок

Єврочеки

Єдиний платіжний документ

 

Женевські конвенції (вексельні та чекові)

Жирорасчеты

Жирочеки

 

Заборгованість

Позика

Державні позики

Закон грошового обігу

Закриття рахунків в банках

Запорука

Заставне зобов'язання

Заставне право

Заставні операції

Заява-зобов'язання

Золотий вміст грошової одиниці

Золотий запас

Золотий паритет

Золотий сертифікат

Золоті аукціони

Іменна цінний папір

Імідж

Інвентаризація в установах банків

Інвестиційна податкова знижка

Інвестиційні операції комерційних банків

Інвестиційний портфель банків

Інвестиційний траст

Інвестиційний фонд

Інвестиція

Інвестор

Індекс Доу-Джонса

Індексація

Індосамент

Індосамент обмежувальний

Ордерний індосамент

«Інкам» облігація

Інкасація

Інкасо

Інкасове доручення

Інноваційний банк

Іноземна валюта

Іноземні інвестиції

Інтервенційні операції

Інфляція, яка імпортується

Іпотека

Іпотечна облігація

Іпотечна угода

Іпотечний ринок

Джерела фінансування капітальних вкладень

 

Казначейські квитки

Казначейські бони

Казначейські векселі

Календар видачі грошей на заробітну плату

Калькулювання

Венчурний капітал

Капітальні вкладення

Капітальні видатки

Касова робота

Касове підкріплення

Касове угода

Касові операції

Касовий план

Кліринг

Валютний кліринг

Книга резервних фондів

Коливний валютний курс

Комісійна винагорода за банківські послуги

Комісійні (посередницькі) операції

Комітент

Комітет Кука (Базельський комітет)

Комерційна таємниця

Комерційний кредит

Конвенціональний штраф

Конверсійні (валютні) операції

Конверсія державних позик

Конвертованість

Конвертованість валюти

Конвертовані цінні папери

Коносамент

Консалтинг

Консенсус

Консигнаційні операції

Консигнація

Консолідований баланс

Консолідований борг

Консорціуми банків

Контокоррент

Контокорентный кредит

Контракт купівлі-продажу

Контракт купівлі-продажу датою

Контракт купівлі-продажу з зразком (стандарту)

Контракт купівлі-продажу по специфікації

Контрольний пакет акцій

Корнер

«Коротка позиція»

Корпорационный податок

Кореспондент

Котирування акцій

Котирування іноземної валюти

Котирування облігацій

Коефіцієнт готівки (касовій)

Коефіцієнт наростання витрат

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

Коефіцієнт рентабельності

Короткострокове кредитування

Кредит

Кредит

Кредит акцептно-рамбурсный

Банківський Кредит

Бюджетний Кредит

Вексельний Кредит

Державний Кредит

Довгостроковий Кредит

Іпотечний Кредит

Комерційний Кредит

Кооперативний Кредит

Короткостроковий Кредит

Міжнародний Кредит

Кредит онкольный

Кредит по відкритому рахунку

Споживчий Кредит

Кредит розрахунковий

Револьверний Кредит

Кредитна картка (картка)

Кредитна лінія

Кредитна експансія

Кредитні гроші

Кредитні операції комерційних банків

Кредитування за необхідності

Кредиторська заборгованість

Кредитоспроможність

Купони

Курс акцій

Курс облігацій

Курс цінних паперів

Курсова різниця

Куртаж

 

Лад

Лад тимчасової

Інвестиційний Лаг

Ліз-Йэк

Лізинг

Груповий лізинг (або акціонерний)

Дійсний лізинг

Капітальний лізинг

Лізинг непрямий закордонний

Міжнародний лізинг

Оперативний лізинг

Лізинг вживаного обладнання

Лізинг прямий закордонний

Прямий фінансовий лізинг

Роздільний лізинг

Лізинг зі спеціальними послугами

Лізинг з повним набором послуг

Лізинг типу «продажі»

Умовний лізинг

Фінансовий лізинг

Лізинг чистий (нетто)

Лізингові операції

Ліквідаційна комісія

Ліквідаційна вартість основних фондів

Ліквідаційний баланс

Ліквідність

Ліквідність банків

Ліквідні активи

Ліквідні кошти

Ліміт

Ліміт каси

Лімітед

Ліміти валютних операцій

Лістинг

Ліцензіар

Ліцензіат

Ліцензія генеральна

Ліцензія генеральна відкрита

Індивідуальна ліцензія

Виняткова ліцензія

Невиключна ліцензія (проста)

Повна ліцензія

Ліцензія разова

«Локт-ін»

Ломбард

Ломбардний кредит

Лот повний

«Лоуд»

  

Маклер

Маніпуляція

Маржа

«Маржа - Колл»

«Матьюрита»

Міжбанківський ринок

Міжнародна валютна ліквідність

Міжнародні платіжні кошти

Міжнародні розрахунки

Міжнародні рахункові грошові одиниці

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР)

Міжнародний валютний фонд (МВФ)

Міжнародний інвестиційний банк (МІБ)

Міжнародний ринок позикових капіталів

Міжурядові позики

Міжфіліальні обороти (МФО)

«Дрібні акції»

Меморіальний ордер

Менеджери

Світова валютна система

Уявні вклади

Монетаризм

Мультивалютна застереження

Мультиплікатор доходу

 

 

Податок на додану вартість

Податок на цінні папери

Податкова декларація

Податкова система

Спадкування вкладів

Спадкування позикових облігацій

Національний банк України

Національний дохід

Нарахування відсотків

Недостача

Неконвертовані валюти

Незабезпечена заборгованість за позиками

Невідкладні потреби

Невідфактуровані поставки

Неплатоспроможність

Неплатоспроможні дебітори

Нерезиденти

Нетоварні платежі

Нетто-баланс банку

Нефундированный позику

Номінальна вартість

Норми використання готівки коштів з виручки

Нотифікація

Ноу-хау

 

Знецінення грошей

Облігаційну позику

Облігація

Облігація индексированная

Конвертована облігація

Облігація на пред'явника

Облігація розтяжна

Облігація з накопиченими відсотками

Облито

Оборотність кредиту

Оборотність оборотних засобів

Оборот капіталу

Оборотні кошти

Обороти за вкладами

Оборотна цінний папір

Оборотність валют

Обслуговування банками зовнішньоторговельних угод

Обслуговування банками платіжного обороту

Загальний режим кредитування

Зобов'язання

Овербот

Овердрафт

Онколь

Оперативний облік у банку

Операційні доходи банків

Опціон

Опціонний позику

Осідання вкладів

Основна ставка відсотка

Особливий режим кредитування

Відділення банку

Відгук позики

Відкрита позиція

Відкладений фонд

Негативна ставка відсотка

Відстрочка погашення позички

Оферент

Оферта

Вільна Оферта

Оферта тверда

Офіційна облікова ставка

Офшор

Черговість платежів

 

  

 

Паритет

Паритет купівельної здібності

Пасив балансу

Пасивні операції банків

Пасивний рахунок

Пасиви

Переклад вкладів

Переказний шифр

Переказні операції

Переоцінка вкладів

Переоцінка коштів на рахунках в іноземній валюті

Переучетные операції

Перерахування доходів населення на вклади

Плаваюча процентна ставка

Плаваючі валютні курси

Платоспроможність

Платіжне доручення

Платіжне вимога-доручення

Платіжний оборот

Погашення позики

Погашення позички

Підзвітна сума

Підзвітна особа

Підпису на банківських (розрахунково-грошових) документах

Порто

Портфель цінних паперів

Портфельні інвестиції

Мито

Права вкладників

Правила ведення касових операцій

Прайм-рэйт

Презентація

Прибуток

Прибуток банків

Примусове списання коштів банками

Примусовий курс

Принципи кредитування

Продаж (купівля) облігацій

Продаж за готівку

Пролонгационная угода

Пролонгація

Пролонгована позика

Промесса

Протест векселя

Профіт-тейкинг {відкачування прибутку)

Проформа тендерного пропозиції

Відсоток (інтерес) банківський

Відсоток за кредит

Процентна ставка

Процентна ставка плаваюча

Процентна позика

Відсотковий період

Процентний ризик

Пряме банківське кредитування

 

Рабат

Розгорнуте сальдо

Райта

Ралі

Рамбурс

Розрахункова картка

Розрахункова палата

Розрахунковий рахунок

Розрахунковий чек

Міжнародні розрахунки

Розрахунки готівкою

Розрахунки за періодичні сальдо зустрічних вимог

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Розрахунки чеками

Реальний біржовий договір

Ревалоризація

Ревальвація

Ревізія

Реєстрація цінних паперів

Регрес

Реєстр

Резервний фонд банку

Резидент

Реінвестування дивідендів

Реінвестиція

Рейтинг

Рейтинг облігації

Реквізити документа

Ремедіум

Ремитирование

Реновація основних фондів

Рейтинг

Репорт

Грошові ресурси

Реципієнт

Реекспорт

Ризик

Банківський ризик

Ризик незбалансованої ліквідності

Фінансовий ризик

Роялті

Ринок позикових капіталів

Ринок кліринговий

Ринок позичкових капіталів

Фінансовий ринок

Ринок цінних паперів

Ринкова інфраструктура

Ринкова ціна цінних паперів

 

Сальдо

Сальдо взаємних розрахунків

Сальдовий баланс (сальдо рахунку)

Санування

Свінг

СВІФТ

«Звід»

Свопінг

Собівартість

Сертифікат

Сертифікат акції

Депозитний сертифікат

Сибор

Соло-вексель

Спеціальні права запозичення

Спеціальні фонди

Спліт (дроблення акцій)

Спосіб платежу

Термін акредитива

Термін боргового зобов'язання

Терміни кредитування

Термінові вклади

Термінові зобов'язання по позиками банку

Позика

Комерційна позика

Позика під цінні папери

Позичковий рахунок

Стагфляція

Сторно

Страхування кредитів

«Стріт-нейм»

«Стенд-бай»

Субвенція

Субординационный (партисипативныи) позика

Субсидія

Субрахунок

Рахунок

Валютний рахунок

Кліринговий рахунок

Рахунок контокорентный

Позичковий рахунок

Рахунки бухгалтерського обліку

Рахунки «Лоро»

Рахунки «Ностро»

 

Таблиці для обчислення відсотків

Таємниця банківських операцій

Таємниця вкладів

Тантьєма

Поточні активи

Поточний рахунок

Тендер

«Тендер-сфер» (пропозиція про придбанні)

Тендерна документація

Тендерна пропозиція

Тендерний комітет

Теорія Доу

Титульний список

Товарна біржа

Товарні операції банків

Торги

Торги (торгівля по тендерам)

Торги голосні

Торги закриті

Торги негласні

Трансферт

Трансфертні операції

Трансфертні платежі

Транші

Трасант

Трасат

Трасування

«Трежери сток»

Трейдер

 

«Вуличний» сертифікат

Умовний внесок

Послуги комерційних банків

Статутний фонд

Стійкість грошей

Стійкість грошового звернення

Облік векселів

Облік строкових зобов'язань за позиками

Установчі документи

 

Фактор-фірма

Факторинг

Факторинг конвенційний

Факторинг конфіденційний

Факторинг «відкритий»

Фіксинг

Фінансові ресурси

Фінансовий розрахунок за кредитом

Фіск

Фіфо

«Флет-інкам» облігація

Флотинг

Фонд

Резервний Фонд

Фондова біржа

Фондові операції банків

Форвард

Форвардні операції

Форвардний ринок

Форс-мажор

Форфейтинг

Форфетирование

Франко

Франшиза

 

Хеджування

Холдинг компанія

Кульгаюча валюта

 

Цільовий внесок

Ціна демпінгова

Ціна ноу-хау

Ціна фоб

Цінний папір

 

Чартер

Чек

Банківський Чек

Чек дорожній (туристський)

Ордерний Чек

Пред'явницький Чек

Чековий кредит

 

Експортний лізинг

«Екстра» (додатковий дивіденд)

Емісійні операції

Емісія

Банкнотна емісія

Експортний кредит

Емісія депозитно-чекова