Вся Бібліотека >>>

  

 

ЕКОНОМІКА: Бізнес і фінанси

Фінансова академія при Уряді РФ

Інститут фінансового менеджменту Академії менеджменту і ринку

Операції з цінними паперами:

російська практика


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

  

 

ценные бумаги

 

Фінансова академія при Уряді РФ

Інститут фінансового менеджменту Академії менеджменту і ринку

 

Олена Вадимівна Семенкова

 

«Операції з цінними паперами:

російська практика»

 

Рекомендовано Міністерством загальної та

професійної освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік і аудит»

і «Світова економіка»

 

Москва

Видавництво «Перспектива»

Видавничий будинок «ИНФРА-М»

1997

  

У підручнику вперше повно і системно викладаються досить поширені на вітчизняному фондовому ринку операції з цінними паперами: емісійні, інвестиційні, брокерські, кредитування під заставу цінних паперів. Дається уявлення про цілях, ризики, ефективності кожної з операцій, поетапно розглядається їх технологія. Підручник відрізняє багатство фактичного матеріалу, детальність розбору операцій як у державному секторі фондового ринку, так і на ринку корпоративних цінних паперів.

Рекомендується для студентів та аспірантів економічних вузів, слухачів інститутів перепідготовки, здобувають другу економічний

освіту. Може бути корисний викладачам економічних вузів, фахівців фондового ринку, фінансовим менеджерам, економістам, аудиторам і консультантам: всім, хто зацікавлений у стабільному успіху на ринку.

Введення

 

Частина 1. ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Управління операціями з цінними паперами

 

Частина 2. ЕМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Емісія акцій

Емісія облігацій

Емісія короткострокових фондових інструментів

 

Частина III. ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

Інвестиційні операції на ринку ДКО і ОФЗ-ПК

Інвестиційні операції на основі довірчого розміщення коштів в ДКО і ОФЗ-ПК

Інвестиційні операції дилера на ринку ДКО і ОФЗ-ПК

Інвестиційні операції з облігаціями внутрішнього державного валютного позики

Інвестиційні операції з облігаціями державного ощадного позики (ОГСЗ)

Інвестиційна діяльність на ринку корпоративних цінних паперів

Інвестиційні операції з акціями

Довгострокове інвестування в корпоративні цінні папери

Операції Репо з корпоративними цінними паперами

Портфельне інвестування. Моделі портфельного інвестування

Моніторинг портфеля

 

Частина IV КЛІЄНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

Клієнтські операції з обслуговування інвесторів

Брокерські операції на ринку державних цінних паперів

Брокерські операції дилерів по розміщенню коштів в ДКО і ОФЗ-ПК

Клієнтські операції банків-інвесторів на ринку ДКО і ОФЗ-ПК

Брокерські операції з вкладенням коштів в корпоративні цінні папери

Платіжно-розрахункове обслуговування клієнта на основі використання цінних паперів клієнта, банку, третіх осіб

Операція врахування векселів

Вексельне кредитування

Застосування векселів в експортно-імпортних операціях

Оподаткування прибутку (доходів) за операціями з векселями

Заставні операції з цінними паперами. Кредитування під заставу цінних паперів

Кредитування під заставу векселів

 

Дивіться також:

 

Торгівля на біржі Цінні папери Формування ринку цінних паперів Ринок державних цінних паперів Біржова торгівля Фондові біржі і Біржі біржова торгівля Торгівля на ринку ФОРЕКС Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції

 

 

Вся Бібліотека >>>