Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги по будівництву

 Властивості бетону


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ГЛАВА 4. Бетонна суміш

 

 

Визначення коефіцієнта ущільнення

 

Не існує загальноприйнятого методу безпосереднього вимірювання легкоукладальності, тобто кількості роботи, необхідної для досягнення повного ущільнення. Найбільш надійний метод заснований на визначенні ступеня ущільнення, що досягається при стандартному кількості роботи. Витрачена робота включає роботу, виконану щодо подолання поверхневого зчеплення, яке зводиться до мінімуму, хоча фактичне зчеплення, ймовірно, змінюється із зміною легкоукладальності суміші.

Ступінь ущільнення, звана коефіцієнтом ущільнення, вимірюється коефіцієнтом щільності, тобто відношенням фактично досягнутої під час проби щільності до густини того ж бетону, але повністю ущільненого.

Метод, відомий під назвою визначення коефіцієнта ущільнення, був розроблений в лабораторії дорожніх досліджень. Апарат складається з двох воронок у формі усіченого конуса і одного циліндра; всі вони розташовані один над іншим. Воронки мають знизу відкидні заслінки, як показано на рис. 4.4. Внутрішні поверхні відполіровані, щоб зменшити тертя.

Верхню воронку заповнюють бетонною сумішшю, яку закладають дуже обережно, щоб на цій стадії вона залишалася в неущільненому стані. Потім заслінку верхній воронки відкривають і бетонна суміш падає в нижню воронку, яка має менші розміри, ніж верхня, тому заповнюється з надлишком і містить завжди приблизно однакова кількість бетону в стандартному стані; вплив чинників, які діяли при заповненні верхній лійки, тут значно зменшується. Нижня заслінка нижній воронки відкривається і бетонна суміш потрапляє в циліндр. Надлишок суміші зрізається двома ковзними рухами кельми по верхньому краю циліндра і вимірюється чистий вага бетонної суміші у відомому обсязі циліндра.Потім обчислюється щільність бетонної суміші в циліндрі; отримана величина щільності, поділена на величину щільності повністю ущільненої бетонної суміші, дає коефіцієнт ущільнення. Щільність при повному ущільненні бетонної суміші може бути визначена шляхом заповнення циліндра бетонною сумішшю в чотири шари, кожен з яких утрамбовується або вибрируется, або ж шляхом обчислення з абсолютних обсягів інгредієнтів суміші.

Апарат для визначення ущільнення, показаний на рис. 4.4, має висоту близько 1,2 м. Для бетонів з максимальною крупністю заповнювача від 1,9 до 3,8 см слід було б застосовувати «великий» апарат. Висота його дорівнює 1,82 м, і тому великий апарат на практиці не застосовується, за винятком заводів збірного залізобетону і великих будівельних майданчиків. Для одного і того ж бетону великий апарат дає кілька завищені значення коефіцієнта порівняно з малим апаратом.

В табл. 4.2 наведено величини коефіцієнта ущільнення при різною легкоукладальністю, взяті з «Дорожніх записок» № 4. На відміну від визначення осадки конуса зміни легкоукладальності відображені у змінах коефіцієнта ущільнення, тобто дана проба більш чутлива при низькій легкоукладальності, ніж за високою. Однак дуже сухі суміші прилипають до стінок однієї або обох воронок, тому їх слід обережно звільняти, підштовхуючи стальною паличкою. Для бетону з дуже низькою легкоукладальністю фактична кількість роботи, необхідної для повного ущільнення, залежить від жирності суміші, а коефіцієнт ущільнення не залежить: худші суміші вимагають більшої роботи, чим більш жирні. Це означає, що не завжди виправдано загальноприйнята думка, що всі суміші з однаковим коефіцієнтом ущільнення вимагають однакової кількості корисної роботи. Точно так само не зовсім правильним є згадуване вище пропозицію, що «некорисна» робота становить постійну частину витраченої спільної роботи незалежно від властивостей суміші. Тим не менш коефіцієнт ущільнення безсумнівно є задовільною мірою легкоукладальності.

Нещодавно розроблений автоматичний апарат для визначення коефіцієнта ущільнення. У ньому циліндр підтримується пружинними терезами, які можна калібрувати для даної суміші таким чином, щоб визначати безпосередньо легкоукладальність або навіть вказувати на нестачу або надлишок води у фунтах на заміс.

    

 «Властивості бетону» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Як приготувати бетон і будівельні розчини

Вихідні матеріали 1.1. Мінеральні в'яжучі речовини 1.2. Заповнювачі 1.3. Вода 1.4. Визначення необхідної кількості матеріалів Будівельні розчини 2.1. Властивості будівельних розчинів 2.2. Види будівельних розчинів 2.3. Приготування будівельних розчинів 2.4. Склади Бетони 3.1. Види бетону 3.2. Властивості бетону 3.3. Приготування бетонного розчину 3.4. Склади 3.5. Шлакобетон 3.6. Опілкобетон

 

Високоміцний бетон

Глава I. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ

1. МАТЕРІАЛИ, ВИКОРИСТОВУВАНІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОНУ

2. ВПЛИВ ЯКОСТІ ТА ДОЗУВАННЯ СКЛАДОВИХ НА ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ ТА БЕТОННОЇ СУМІШІ

3. ПІДБІР СКЛАДУ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

4. ОТРИМАННЯ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ В ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ

Глава 2. ВПЛИВ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЗАТВЕРДІЛОГО БЕТОНУ НА ЙОГО МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

1. МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ

2. ДІАГРАМА СТАНІВ БЕТОНУ І ПАРАМЕТРИЧНІ ТОЧКИ

3. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ RT НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ І МІЦНІСТЬ БЕТОНУ

4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ СТРУКТУРИ БЕТОНУ ПРИ СКЛАДНИХ НАПРУЖЕНИХ СТАНАХ

Г л а в a III. МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

2. МІЦНІСТЬ ПРИ ОСЬОВОМУ РОЗТЯГУВАННІ

3. МІЦНІСТЬ НА РОЗТЯГ ПРИ ВИГИНІ І РОЗКОЛЮВАННІ

4. НОРМАТИВНІ І РОЗРАХУНКОВІ ОПОРУ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ

Глава IV. МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ ПРИ БАГАТОРАЗОВОМУ ТА ТРИВАЛОМУ НАВАНТАЖЕННІ

2. МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ ТРИВАЛОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Г л а в а V. ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ. МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ БЕТОНУ

1. МЕТОДИ ОЦІНКИ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ БЕТОНУ

3. АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ МОДУЛЕМ ПРУЖНОСТІ І МІЦНІСТЮ ВАЖКОГО БЕТОНУ

4. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ І МІЦНОСТІ БЕТОНУ

5. ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НОРМУВАННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

6. ГРАНИЧНА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Глава VI. ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ ПРИ ТРИВАЛОМУ НАВАНТАЖЕННІ. ПОВЗУЧІСТЬ БЕТОНУ

1. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЗУЧІСТЬ БЕТОНУ

2. ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ПОВЗУЧІСТЮ І МІЦНІСТЮ БЕТОНУ

3. АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПОВЗУЧОСТІ І МІЦНОСТІ ВАЖКОГО БЕТОНУ НА ОСНОВІ ВИРАЗІВ

4. ПРО ВПЛИВ РУХЛИВОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ НА ПОВЗУЧІСТЬ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

5. ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЗУЧОСТІ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ КОНСТРУКЦІЙ

6. ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ В НЕЛІНІЙНІЙ ОБЛАСТІ

Г л а в а VII. ВЛАСНІ ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ. УСАДКА БЕТОНУ

1. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ УСАДКИ БЕТОНУ

2. ПРО ДЕФОРМАЦІЙ ЗВ'ЯЗКУ УСАДКИ З ВЛАГОФИЗИЧЕСКИМИ ПРОЦЕСАМИ В БЕТОНІ

3. УСАДКА БЕТОНІВ РІЗНОЇ МІЦНОСТІ

4. РУХЛИВІСТЬ БЕТОННОЇ СУМІШІ І УСАДКА ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

5. ПРАКТИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ УСАДКИ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ

Глава VIII. ЗМІНА У ЧАСУ МІЦНІСНИХ І ДЕФОРМАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ

1. ОЦІНКА ЗРОСТАННЯ У ЧАСІ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНУ

2. ВПЛИВ СТАРІННЯ БЕТОНУ НА ЙОГО ДЕФОРМАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Г л а в а IX. ПРОБЛЕМИ ДОВГОВІЧНОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

1. СТІЙКІСТЬ БЕТОНУ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

2. МОРОЗОСТІЙКІСТЬ БЕТОНУ

Глава X. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ

 

Розчини будівельні

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 2. ВИЗНАЧЕННЯ РУХЛИВОСТІ РОЗЧИННОЇ СУМІШІ

3. ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

4. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗШАРУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

5. ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ ЗДІБНОСТІ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

6. ВИЗНАЧЕННЯ МІЦНОСТІ РОЗЧИНУ НА СТИСК

7. ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЩІЛЬНОСТІ РОЗЧИНУ

8. ВИЗНАЧЕННЯ ВОЛОГОСТІ РОЗЧИНУ

9. ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПОГЛИНАННЯ РОЗЧИНУ

10. ВИЗНАЧЕННЯ МОРОЗОСТІЙКОСТІ РОЗЧИНУ

 

Суміші бетонні