Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Будівництво та ремонт

 Розчини будівельні ГОСТ

Методи випробувань 5802.86


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ГУСТИНИ РОЗЧИНУ

 

 

7.1. Щільність розчину визначають випробуванням зразків-кубів з

ребром 70,7 мм, виготовлених з розчинової суміші робочого складу,

або пластин розміром 50O50 мм, взятих із швів конструкцій.

Товщина пластин повинна відповідати товщині шва.

При виробничому контролі щільність розчинів визначають

випробуванням зразків, призначених для визначення міцності

розчину.

7.2. Зразки виготовляють і відчувають серіями. Серія повинна

складатися з трьох зразків.

7.3. Апаратура, матеріали

7.3.1. Для проведення випробувань застосовують:

ваги технічні з ГОСТ 24104.88;

шафа сушильна по ОСТ 16.0.801.397.87;

штангенциркуль за ГОСТ 166.89;

сталеві лінійки по ГОСТ 427.75;

ексикатор за ГОСТ 25336.82;

хлористий кальцій безводний по ГОСТ 450.77 або сірчану

кислоту густиною 1,84 г/см3 за ГОСТ 2184.77;

Парафін за ГОСТ 23683.89.

7.4. Підготовка до випробування

7.4.1. Щільність розчину визначають випробуванням зразків

стані природної вологості пли нормованому влажностном

стан: сухому, повітряно-сухому, нормальному, водонасиченому.

7.4.2. При визначенні щільності розчину в стані природної вологості зразки випробовують відразу ж після їх відбору або

зберігають у паронепроникною упаковці або герметичній тарі, обсяг

який перевищує обсяг покладених на неї зразків не більше 2

рази.7.4.3. Щільність розчину при нормованому влажностном стані

визначають випробуванням зразків розчину, що мають нормовані

вологість або довільну вологість з подальшим перерахунком

отриманих результатів на нормовану вологість формулою (7).

7.4.4. При визначенні щільності розчину в сухому стані

зразки висушують до постійної маси у відповідності з

вимогами п. 8.5.1.

7.4.5. При визначенні щільності розчину в повітряно-сухому

стані зразки перед випробуванням витримують не менше 28 добу

приміщенні при температурі (25 ± 10) °С і відносній вологості

повітря (50 ± 20) %.

7.4.6. При визначенні щільності розчину в нормальних

вологісних умовах зразки зберігають 28 діб у камері нормального

твердіння, ексикаторі або іншій герметичній ємності при

відносній вологості повітря не менше 95 % і температурі (20±2)

°С.

7.4.7. При визначенні щільності розчину у водонасиченому

стані зразки насичують водою у відповідності з вимогами п.

9.4.

7.5. Проведення випробування

7.5.1. Обсяг зразків обчислюють за їх геометричними розмірами.

Розміри зразків визначають штангенциркулем з похибкою не

більше 0,1 мм

7.5.2. Масу зразків визначають зважуванням з похибкою

не більше 0,1 %.

7.6. Обробка результатів

7.6.1. Щільність зразка розчину обчислюють з .. похибкою

до 1 кг/м3

7.6.2. Щільність розчину серії зразків обчислюють як середнє

арифметичне значення результатів випробування всіх зразків серії.

Примітка. Якщо визначення щільності і міцності розчину виробляють

випробуванням одних і тих же зразків, зразки, відбраковані при визначенні

прочностираствора, не учитываютприопределенииегоплотности.

 

7.6.3. Щільність розчину при нормованому влажностном

стані

7.6.4. Результати випробувань повинні бути занесені в журнал за

формесогласно додатком 2.

    

 «Розчини будівельні ГОСТ» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Як приготувати бетон і будівельні розчини

Вихідні матеріали 1.1. Мінеральні в'яжучі речовини 1.2. Заповнювачі 1.3. Вода 1.4. Визначення необхідної кількості матеріалів Будівельні розчини 2.1. Властивості будівельних розчинів 2.2. Види будівельних розчинів 2.3. Приготування будівельних розчинів 2.4. Склади Бетони 3.1. Види бетону 3.2. Властивості бетону 3.3. Приготування бетонного розчину 3.4. Склади 3.5. Шлакобетон 3.6. Опілкобетон

 

Високоміцний бетон

Глава I. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ

1. МАТЕРІАЛИ, ВИКОРИСТОВУВАНІ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ БЕТОНУ

2. ВПЛИВ ЯКОСТІ ТА ДОЗУВАННЯ СКЛАДОВИХ НА ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ ТА БЕТОННОЇ СУМІШІ

3. ПІДБІР СКЛАДУ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

4. ОТРИМАННЯ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ В ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ

Глава 2. ВПЛИВ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЗАТВЕРДІЛОГО БЕТОНУ НА ЙОГО МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПІД ДІЄЮ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

1. МІЦНІСТЬ ТА ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ

2. ДІАГРАМА СТАНІВ БЕТОНУ І ПАРАМЕТРИЧНІ ТОЧКИ

3. ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ RT НА ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ І МІЦНІСТЬ БЕТОНУ

4. ЗАКОНОМІРНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ І РУЙНУВАННЯ СТРУКТУРИ БЕТОНУ ПРИ СКЛАДНИХ НАПРУЖЕНИХ СТАНАХ

Г л а в a III. МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

2. МІЦНІСТЬ ПРИ ОСЬОВОМУ РОЗТЯГУВАННІ

3. МІЦНІСТЬ НА РОЗТЯГ ПРИ ВИГИНІ І РОЗКОЛЮВАННІ

4. НОРМАТИВНІ І РОЗРАХУНКОВІ ОПОРУ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ

Глава IV. МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ ПРИ БАГАТОРАЗОВОМУ ТА ТРИВАЛОМУ НАВАНТАЖЕННІ

2. МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ ТРИВАЛОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Г л а в а V. ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ. МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ БЕТОНУ

1. МЕТОДИ ОЦІНКИ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ БЕТОНУ

3. АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ МОДУЛЕМ ПРУЖНОСТІ І МІЦНОСТІ ВАЖКОГО БЕТОНУ

4. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ І МІЦНОСТІ БЕТОНУ

5. ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НОРМУВАННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

6. ГРАНИЧНА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Глава VI. ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ ПРИ ТРИВАЛОМУ НАВАНТАЖЕННІ. ПОВЗУЧІСТЬ БЕТОНУ

1. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЗУЧІСТЬ БЕТОНУ

2. ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ПОВЗУЧІСТЮ І МІЦНІСТЮ БЕТОНУ

3. АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ПОВЗУЧОСТІ І МІЦНОСТІ ВАЖКОГО БЕТОНУ НА ОСНОВІ ВИРАЗІВ

4. ПРО ВПЛИВ РУХЛИВОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ НА ПОВЗУЧІСТЬ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

5. ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЗУЧОСТІ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ КОНСТРУКЦІЙ

6. ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ В НЕЛІНІЙНІЙ ОБЛАСТІ

Г л а в а VII. ВЛАСНІ ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ. УСАДКА БЕТОНУ

1. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЕЛИЧИНУ УСАДКИ БЕТОНУ

2. ПРО ДЕФОРМАЦІЙ ЗВ'ЯЗКУ УСАДКИ З ВЛАГОФИЗИЧЕСКИМИ ПРОЦЕСАМИ В БЕТОНІ

3. УСАДКА БЕТОНІВ РІЗНОЇ МІЦНОСТІ

4. РУХЛИВІСТЬ БЕТОННОЇ СУМІШІ І УСАДКА ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

5. ПРАКТИЧНИЙ МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ УСАДКИ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ

Глава VIII. ЗМІНА У ЧАСУ МІЦНІСНИХ І ДЕФОРМАТИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БЕТОНУ

1. ОЦІНКА ЗРОСТАННЯ У ЧАСІ МІЦНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНУ

2. ВПЛИВ СТАРІННЯ БЕТОНУ НА ЙОГО ДЕФОРМАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Г л а в а IX. ПРОБЛЕМИ ДОВГОВІЧНОСТІ ВИСОКОМІЦНОГО БЕТОНУ

1. СТІЙКІСТЬ БЕТОНУ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

2. МОРОЗОСТІЙКІСТЬ БЕТОНУ

Глава X. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ