Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Будівництво та ремонт

 Високоміцний бетон


Побут. Господарство. Техніка

 

6. ГРАНИЧНА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

 

 

Деформативність бетону під короткочасним навантаженням при наявності його зчеплення з арматурою характеризує розподіл повного зусилля в залізобетонному елементі в міру зростання навантаження.

Ступінь залучення арматури в спільну роботу з бетоном різна на різних рівнях навантаження і обмежується деяким граничним значення деформацій бетону, які можуть бути досягнуті на момент втрати бетоном несучої здатності або порушення зчеплення з арматурою,

Нормативні документи (СНиП; СН 365-67) рекомендують враховувати граничну деформативність бетону при розрахунку елементів залізобетонних конструкцій на тріщин-стійкість, а в деяких випадках також на міцність. При цьому гранична деформативність приймається в середньому дорівнює: при стисканні е^с = 200-10~5, а при розтягуванні 8*р= 15-10-5.

Зазначені величини слід розглядати, однак, як суто орієнтовні. Досліди показують, що фактичні значення граничних деформацій бетону коливаються в досить широких межах в залежності від складу бетонної суміші, якості складових, швидкості навантаження, а також від виду напруженого стану (осьове або позацентровий стиск, вигин, розтягнення і т. д.).

Проаналізуємо закономірності зміни граничної деформативності важких бетонів в умовах осьового стиску e#c при звичайних лабораторних випробуваннях короткочасним навантаженням.

Вираз(У. 19), отримане Г.М. Писанко і О.М. Щербаковим [69], свідчить про те, що граничні деформації бетону при осьовому стиску e#c лінійно зростають із збільшенням Rnv. Це відзначалося також у ряді інших робіт[15, 23, 66, 148, 155]. Таким чином, не підтверджується точка зору, ніби високоміцні бетони мають меншою граничної деформативністю у порівнянні з бетонами звичайної міцності.

Поряд з цим необхідно враховувати, що в загальному випадку навіть при однаковому режимі навантаження залежність носить, ймовірно, неоднозначний характер, обумовлений впливом технологічних параметрів, не пов'язаних безпосередньо з міцністю бетону. Систематичні дослідження, які дозволили б перевірити це положення, поки не проводилися. Однак можна вважати, що аналогічно пружним деформаціям (див. попередні розділи) граничні деформації бетону повинні залежати, зокрема, від змісту цементного тіста в суміші, характеристик заповнювача, його зчеплення з цементним каменем і т. д.

Гранична деформативність бетону при неоднорідних напружених станах стиснення (позацентровий стиск, стиск при вигині) може істотно відрізнятися від величин, відповідних осьовому стиску за рахунок впливу сусідніх менш напружених ділянок стиснутої зони.

Аналогічним чином впливає також арматура стиснутої зони, внаслідок чого граничні деформації армованих елементів вище, ніж нормованого бетону, і залежать від ступеня армування.

Деформації бетону при розтяганні її значно менше за величиною, ніж при стисканні. Відносна гранична деформація розтягування складає, згідно з дослідними даними (Юн-15) • 10~5.

Експерименти показують [66, 161], що на граничну розтяжність бетону в значній мірі впливає присутність крупного заповнювача. За даними Капла-на [161], величина е#помітно р зменшується по мірі збільшення процентного вмісту наповнювача (рис. 44). З даних слід, що деформації бетону, відповідні моменту появи перших мікротріщин в розтягнутій зоні балок і при розколюванні циліндрів, близькі за величиною до граничних деформацій осьового розтягу (рис. 45).

    

 «Високоміцний бетон» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також: Бетон і будівельні розчини Вихідні матеріали 1.1. Мінеральні в'яжучі речовини 1.2. Заповнювачі 1.3. Вода 1.4. Визначення необхідної кількості матеріалів Будівельні розчини 2.1. Властивості будівельних розчинів 2.2. Види будівельних розчинів 2.3. Приготування будівельних розчинів 2.4. Склади Бетони 3.1. Види бетону 3.2. Властивості бетону 3.3. Приготування бетонного розчину 3.4. Склади 3.5. Шлакобетон 3.6. Опілкобетон