Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Будівництво та ремонт

 Високоміцний бетон


Побут. Господарство. Техніка

 

Г л а в а V. ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ. МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ БЕТОНУ

 

 

Бетон як матеріал, що не підкоряється закону Гука, має діаграми стиснення криволінійного обрису. Відомі різні варіанти математичного опису кривої а = /(е), в основу яких покладені експериментальні закономірності [166, 199]. Дослідження, значна частина яких була проведена в ЦНИИС [10, 17, 66], дозволили зв'язати характерну форму цієї кривої з фізичними процесами деформування і руйнування бетону (див. розділ II).

При короткочасному зростанні статичного навантаження відхилення діаграми стиснення від прямолінійної обумовлено переважно порушенням суцільності матеріалу, внаслідок переходу кордону мікроруйнування

Rr по мірі зростання навантаження і подальшим розвитком мікротріщин в бетоні [10, 17]. У більш загальному випадку ступінь викривлення діаграми залежить також від швидкості нагру-вання, оскільки спостережувані деформації включають певну частку деформацій повзучості, що проявляються частково на всіх рівнях навантаження. Тому навіть при невеликих навантаженнях (в зоні так званої лінійної повзучості) виявляється деяка криволінійність діаграми [10]. Внаслідок цього модуль деформацій бетону, який визначається як тангенс кута нахилу січної до кривої а - е, не є постійною величиною і зменшується по мірі зростання напружень.Для практичних оцінок меж зміни секущего модуля під короткочасним навантаженням необхідно розташовувати даними, по крайней принаймні, про два параметри кривої про - 8, початковому вугіллі нахилу цієї кривої (початковий модуль деформацій) і величині деформацій, відповідної максимуму кривої (гранична деформація під короткочасним навантаженням). В зазначеному діапазоні модуль деформацій змінюється більш або менш плавно [10, 66, 166]. Значення обох параметрів, а також характер зміни модуля деформацій із зростанням напруги від нуля до максимальної величини істотно залежать від особливостей структури бетону [10, 149, 202].

Розглянемо характеристики деформативних здатності бетону при короткочасному навантаженні (початковий модуль деформацій і величину граничної деформативності), які найбільш часто застосовуються для розрахунків елементів конструкцій.

Хоча найбільша кількість експериментальних даних у цій області отримано при випробуванні бетонів в умовах одноосьового стискання, встановлені закономірності можна з достатньою підставою використовувати стосовно до дії розтягуючих напружень в бетоні [46, 158, 166].

В лабораторних умовах початковий модуль деформацій бетону Е = - знаходять при певній величині відносного рівня напружень в бетоні, що становить 20-30% межі міцності дослідних зразків [26]. У цій області напруг (і аж до кордону /??) крива, характеризується залежністю а - е, має незначну кривизну, тому початковий модуль деформацій практично не залежить від величини напруги. Повторним навантаженням бетону в зоні невисоких напруг до деякої міри можна виключити вплив залишкових деформацій бетону на величину модуля. Визначену таким шляхом характеристику деформативності бетону з непорушеною структурою умовно розглядають як модуль пружності (початковий модуль пружності) цього матеріалу.

    

 «Високоміцний бетон» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також: Бетон і будівельні розчини Вихідні матеріали 1.1. Мінеральні в'яжучі речовини 1.2. Заповнювачі 1.3. Вода 1.4. Визначення необхідної кількості матеріалів Будівельні розчини 2.1. Властивості будівельних розчинів 2.2. Види будівельних розчинів 2.3. Приготування будівельних розчинів 2.4. Склади Бетони 3.1. Види бетону 3.2. Властивості бетону 3.3. Приготування бетонного розчину 3.4. Склади 3.5. Шлакобетон 3.6. Опілкобетон