Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Будівництво та ремонт

 Високоміцний бетон


Побут. Господарство. Техніка

 

Глава IV. МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ ПРИ БАГАТОРАЗОВОМУ І ТРИВАЛОМУ НАВАНТАЖЕННІ

 

 

1. МІЦНІСТЬ БЕТОНУ ПРИ БАГАТОРАЗОВОМУ НАВАНТАЖЕННІ

 

Встановлено, що відносний межа витривалості бетону при розтягуванні і вигині приблизно такий же, як і при стисненні [45]. Це обставина знайшло своє відображення в існуючих нормативних документах (СНиП П-В. 1-62*. СН 365-67 та ін).

На відміну від класичного визначення межі витривалості, увійшов у літературу [45, 72], ми вважаємо, що під межею витривалості слід розуміти середнє максимальне напруга стмакс, яке викликає руйнування зразка при базовому числі циклов1. Таке формулювання видається більш правильною, оскільки вона узгоджується із загальноприйнятим методом розрахунку конструкції по граничним станам, коли нормативне опір при будь-якому виді навантаження (статичному, багаторазовому і т. д.) відповідає стадії руйнування, а запас міцності конструкції або спорудження забезпечується застосуванням роздільних коефіцієнтів запасу міцності.

Межа витривалості високоміцних бетонів залежить від наступних факторів:

1) умов навантаження;

2) властивостей матеріалу;

3) умов його приготування;

4) розмірів зразка і т. д.

До першої групи факторів відносяться: режим навантаження (характер кривої навантаження, зміна рівня максимальної напруги про"Макс в процесі пульсації, чергування багаторазово повторного навантаження з відпочинком тощо), рівень максимальних напружень, характеристика циклу р, частота додатка навантаження.

До другої групи можна віднести вплив міцності зразка на відносний межа витривалості, В/Ц, кількості цементу, складу бетону, виду та якості заповнювача і т. п.Витривалість високоміцного бетону, як й міцність при однократному статичному навантаженні, вивчалася при найпростіших видах деформації: стиску, розтягу і стиску. Дослідження показали, що характер кривий навантаження [146], частота прикладання навантаження в діапазоні 10-103 циклів [8,146] суттєво не впливають на межу витривалості. Практично мало впливають В/Ц і кількість цементу [146]. Ще недостатньо вивчені роль заповнювача, масштабного фактору, вплив відпочинку та багаторазового навантаження, попереднього обтиснення статичним навантаженням, зміна рівня навантаженні огмакс протягом базового числа циклів навантаження [42] і т. д. Разом з тим встановлено, що суттєво змінює межа витривалості число циклів навантаження і рівень максимальних напружень, а також характеристика циклу р, на підставі чого знайдені кореляційні зв'язки

Досить суперечливі дані про вплив міцності бетону на його межа витривалості. О. Я. Берг, Т. С. Ка-ранфилов, Ю. С. Вовків [9, 42] вважають, що із збільшенням /?пр відносна межа витривалості зростає. О. Граф та ін [146, 81] вважають, що він не тільки не змінюється, а навіть зменшується.

Тому, перш ніж переходити до оцінки витривалості високоміцного бетону, необхідно уточнити, як впливає зміна міцності на відносна межа витривалості бетону, тобто встановити чи є кореляційний зв'язок

і наскільки вона істотна.

Проте обидва види кореляційних зв'язків надзвичайно слабкі: у першому випадку коефіцієнт кореляції дорівнює 0,14, у другому - 0,27. При інших значеннях р не представляється можливим провести кореляційні прямі.

Таким чином, аналіз досвідчених значень для центрально р стиснутого бетону не дає однозначної відповіді на поставлене питання. При одних значеннях р відносна межа витривалості дещо зменшується з ростом міцності, при інших значеннях зростає.

    

 «Високоміцний бетон» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також: Бетон і будівельні розчини Вихідні матеріали 1.1. Мінеральні в'яжучі речовини 1.2. Заповнювачі 1.3. Вода 1.4. Визначення необхідної кількості матеріалів Будівельні розчини 2.1. Властивості будівельних розчинів 2.2. Види будівельних розчинів 2.3. Приготування будівельних розчинів 2.4. Склади Бетони 3.1. Види бетону 3.2. Властивості бетону 3.3. Приготування бетонного розчину 3.4. Склади 3.5. Шлакобетон 3.6. Опілкобетон