Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Будівництво та ремонт

 Високоміцний бетон


Побут. Господарство. Техніка

 

4. НОРМАТИВНІ І РОЗРАХУНКОВІ ОПОРУ ВИСОКОМІЦНИХ БЕТОНІВ

 

 

Величину опору встановлюють на підставі результатів випробувань, проведених згідно з діючим Дсту або правилами випробувань. Можливе зменшення опору бетону в порівнянні з нормативним, що викликається зміною механічних властивостей, враховується коефіцієнтами однорідності. Особливості роботи бетону конструкції або споруд в цілому враховуються коефіцієнтами умов роботи. Коефіцієнти умов праці встановлюються у відповідності з експериментальними Даними і Даними про дійсній роботі конструкції в умовах будівництва і експлуатації.

Розрахункові опору визначаються як твір нормативних опорів на коефіцієнти однорідності і коефіцієнти умов роботи. Значення розрахункових опорів для певних умов розрахунку з урахуванням відповідних коефіцієнтів умов роботи встановлюються нормами проектування будівельних конструкцій.

Підвищення нормативних і розрахункових опорів в високоміцних бетонах сприяє подальшому вдосконаленню конструктивних рішень, а також зниження вартості та ваги будівельних конструкцій.Ряд науково-дослідних організацій, і зокрема НИИЖБ [23], НДІБК [87] Держбуду СРСР і ЦНИИС [67] Минтрансстроя, запропонували різні величини нормативних і розрахункових характеристик високоміцних бетонів. Деяка різниця у величинах пояснюється тим, що при їх визначенні [23, 87 і 67] були прийняті різні значення коефіцієнта призмової міцності Кп.п і коефіцієнта однорідності /Сод. Тим не менш пропоновані величини розрахункових характеристик високоміцних бетонів досить близькі, так як при їх визначенні в [23, 87] було прийнято, що /Сп.п = 0,75 і /Сод = 0,6, а в [67] -Кп.п = 0,7 Код-0,7.

З урахуванням даних статистичної обробки міцнісних характеристик високоміцних бетонів коефіцієнт однорідності при осьовому стисненні і вигині прийнятий рівним 0,7, а при розтягуванні - 0,5.

Такі коефіцієнти однорідності прийняті з урахуванням того, що конструкції з бетонів високих марок передбачається виготовляти в заводських умовах при дотриманні вимог, викладених у главі I.

Згідно СНиП для обчислення розрахункових опорів залізобетонних кострукції із звичайних важких бетонів вводять приватний коефіцієнт умов роботи т2. У разі застосування високоміцних бетонів в мостових конструкціях (відповідно до СН 365-67) передбачається загальний коефіцієнт умов роботи mi = 0,9, оцінює вплив можливих відхилень дійсних розмірів споруди або його форми від проектних (в межах встановлених допусків). Розрахункові опору наведені в табл. 4.

Нормативні і розрахункові характеристики бетонів марок 700-1000, наведені в табл. 3 і 4, рекомендується використовувати при дослідному проектування конструкцій з високоміцних бетонів, потім вони можуть бути покладені в основу створення нормативів, що регламентують застосування таких бетонів.

При розрахунку конструкцій з високоміцних бетонів на різні навантаження в стадії досвідченого проектування приймаються ті ж припущення, що і в нормативних документах для звичайних важких бетонів. За уточнення методів розрахунку норми будуть внесені відповідні корективи.

    

 «Високоміцний бетон» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також: Бетон і будівельні розчини Вихідні матеріали 1.1. Мінеральні в'яжучі речовини 1.2. Заповнювачі 1.3. Вода 1.4. Визначення необхідної кількості матеріалів Будівельні розчини 2.1. Властивості будівельних розчинів 2.2. Види будівельних розчинів 2.3. Приготування будівельних розчинів 2.4. Склади Бетони 3.1. Види бетону 3.2. Властивості бетону 3.3. Приготування бетонного розчину 3.4. Склади 3.5. Шлакобетон 3.6. Опілкобетон