Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Будівництво та ремонт

 Високоміцний бетон


Побут. Господарство. Техніка

 

Г л а в a III. МІЦНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНУ ПРИ КОРОТКОЧАСНОМУ СТАТИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

 

 

1. КУБИКОВАЯ І ПРИЗМОВА МІЦНІСТЬ БЕТОНУ

 

Марку бетону вибирають виходячи з техніко-економічних міркувань, при цьому враховують умови виготовлення конструкцій, їх експлуатації і т. д.

В залежності від найбільшої крупності зерен заповнювача бетону діючими в СРСР нормами передбачається відчувати зразки в вигляді кубів і призм, розмір яких зазначено в табл 2.

По ГОСТ 10180-67 межа міцності важкого бетону при стискуванні визначають випробуванням на стиск контрольних кубів з розмірами ребер 20 см в 28-добовому віці. Цей же ГОСТ допускає випробування кубів та інших розмірів. У даному випадку показники міцності зразка призводять до міцності стандартного куба множенням на масштабний коефіцієнт /З, значення якого можна встановити дослідним шляхом, або за таблицею, наведеною в Гості.

Таким чином, наведені в ГОСТ 10180-67 стосовно високоміцних бетонів величини масштабних коефіцієнтів До слід вважати заниженими. Це пояснюється тим, що спостерігаються при випробуванні зразків-кубів однакових і неоднакових розмірів коливання міцності викликані одночасним впливом ряду факторів. Одним з основних факторів є неоднорідність структури затверділого бетону. Тому із збільшенням міцності бетону, приготовленого на жорстких бетонних сумішах, вимагається застосовувати більш ефективні методи ущільнення.

Істотний вплив на показники міцності надає жорсткість плит випробувального преса. Рядом авторів [57, 100] встановлено, що міцність зразків різних розмірів при випробуванні на пресах з плитами достатньої товщини практично однакова, тоді як при випробуванні на пресах з тонкими опорними плитами вона зростає зі зменшенням розмірів зразка.

Залежності між призмової і кубиковой міцністю бетонів зазвичай встановлюють в лабораторних умовах. При цьому визначається коефіцієнт призмової

міцності /Сь.п = -jR На заводах-виготовлювачах і будівництвах при виготовленні бетонних і залізобетонних конструкцій або в цілому спорудженні зазвичай контролюється тільки кубиковая міцність. Істинне значення міцності бетону при стиску визначається призмової міцності, яка вказується в проектах та відповідних нормативних документах, складених з урахуванням експериментальних даних.

На підставі залежності типу Rnp = f(R), в якій зростання призмової міцності Rnp прямо пропорційний зростанню кубиковой міцності R, Б. Р. Скрамтаев і А. А. Бу-дилов запропонували залежність Rnp = 0,68 R. нормативних документах вона прийнята у вигляді Rnp - 0,7 R (для бетону марок 300-600).

Бетонні суміші готували на портландцементі марок від 500 до 800 по ГОСТ 310-41 з різним мінералогічним і хімічним складом. У дослідах [15, 67, 70] і частково [87] використовували високоактивні быстросхва-тывающиеся цементи ВПЦ і ОБТЦ. В якості заповнювача застосовували гранітний або базальтовий щебінь, гірський і річковий піски з різними модулями крупності. Максимальний розмір щебеню, як правило, становив одну четверту частину найменшого розміру боку зразка. Переважно використовували промиті заповнювачі.

Мінімальний витрата щебеню на 1 м* бетону [103] становив 825 кг, максимальний [87] - 1660 кг Витрата піску також коливався в значних межах: від 300 кг при виготовленні зразків в дослідах [67] до 640 кг в дослідах [87].

Витрата цементу досягав 300 кг у дослідах [87] і 835 кг дослідах [103]. При виготовленні зразків з піщаного розчину методом силового прокату витрата цементу досягав 850 кг. Таким способом у виробничих умовах за пропозицією Мосметростроя були виготовлені блоки оброблення метро. Блоки розпилювали на призми розміром 15 X 15x60 см і кубики 15 X 15 X 15 їжак і відчували у віці 60 діб. Міцність такого бетону досягала в середньому 700 кГ/см*.

Бетонные'суміші мали низькі В1Ц, величина яких коливалася від 0,23 в дослідах [70] до 0,42 в дослідах [87]; при цьому жорсткість бетонних сумішей в різних дослідах приймалася від 30 до 240 сек з технічного віскозиметрі. Для збільшення пластичності радянські дослідники застосовували добавку 0,2% ССБ від ваги цементу.

Р. Н. Писанко, Е. Н. Щербаков і А. В. Рожков в дослідах з піщаним бетоном підтвердили залежність Rnp від R, яка з достатньою ступенем точності збігається з загальною залежністю для високоміцних бетонів (див. рис. 22). Для бетону, приготовленого іншим методом укладання бетонної суміші (вибровакуум-штампування, силовий прокат тощо), загальна залежність Rnv від R зберігається. Це підтверджується результатами випробування зразків-призм розмірами 15x15x60 см і зразків-кубів розмірами 15Х X 15x15 см, выпиленных з тунельної оброблення метро. Зразки були виготовлені у виробничих умовах і випробувані у віці 30 діб. Міцність такого бетону досягала 950 кГ/см2.

На підставі даних статистичної обробки побудована кореляційна залежність (див. рис. 22), яка описується рівнянням

Япр= 0,783Я. (III. 1)

Коефіцієнт кореляції г = 0,956 досить високий, що дає підставу вважати цю залежність стійкою.

На залежність Rup = f(R) в значній мірі чинить вплив тертя, що виникає на поверхні стикання зразка з плитами преса, і жорсткість плит. Основні фактори, що впливають на міцність бетону, такі як склад бетонної суміші, якість складових и.способы приготування і укладання бетонної суміші для ідентично виготовлених зразків (кубів і призм), мало позначаються на цій залежності.

    

 «Високоміцний бетон» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також: Бетон і будівельні розчини Вихідні матеріали 1.1. Мінеральні в'яжучі речовини 1.2. Заповнювачі 1.3. Вода 1.4. Визначення необхідної кількості матеріалів Будівельні розчини 2.1. Властивості будівельних розчинів 2.2. Види будівельних розчинів 2.3. Приготування будівельних розчинів 2.4. Склади Бетони 3.1. Види бетону 3.2. Властивості бетону 3.3. Приготування бетонного розчину 3.4. Склади 3.5. Шлакобетон 3.6. Опілкобетон