Вся бібліотека

Брокгауз і Єфрон

 

Довідкова бібліотека: словники, енциклопедії

Енциклопедичний словник

Брокгауза і Ефрона::

 

 

Онтологія

 

(οντολογια) - взагалі вчення про сущому; особливо так позначається основна, формальна частина філософії в системі Християна Вольфа, який, слідуючи Арістотелем, називає її також "першою філософією". Тут розглядаються поняття щось і ніщо, можливе і неможливе, певний (або дійсне) і невизначений, кількість і міра, якість, порядок і істина (визначається формально, як єдність багатоманітного або згода різного), властивості і умови дійсного буття - простір, час, рух, форма, походження з іншого і перехід в інше; нарешті, викладається вчення про простих одиницях реального буття або монадах (володіють силою опору, але без здатності подання).

Вл. С.

 

 

  Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона Буква >>>