Вся бібліотека

Брокгауз і Єфрон

 

Довідкова бібліотека: словники, енциклопедії

Енциклопедичний словник

Брокгауза і Ефрона::

 

Демянск

 

- повітове місто Новгородської губернії. Вперше згадується в літописах у 1441 р. під ім'ям "Демона на Явоне", що належить до Деревської пятине Новгорода; тоді тут був чоловічий монастир. Містом зроблений в 1824 р. У даний час має значення тільки як адміністративний центр повіту. Промисловість і торгівля незначні, фабрик і заводів немає, торгових закладів всього 12. Значна частина городян займається хліборобством. В 1890 р. в Демянске було: 3 церкви кам'яних, 348 будинків (13 кам'яних), 1 земська лікарня на 20 ліжок, 1 міське парафіяльне училище з 62 учнями (50 малий. і 12 дів.). Жителів 1259 (556 чоловік. і 703 жін.). Дохід міста 7444 руб., витрата 4886 руб. Землі міської 1899 дес.

 

Димінського повіт розташований в південно-західній частині губернії. По простору найменший повіт в губернії - 4120,2 кв. вер. або 429200 дес. Північно-західна частина повіту вздовж течії pp. Підлоги і Поломети - плоска лісиста низина, багато боліт; пд.-сх. частина - гориста (Валдайские гори) і безлесна. Грунт досить різноманітна. Підзолів (найгіршу грунт) можна зустріти всюди. Кращі для землеробства грунти, супіщані і легкі суглинисті, в сівбу.-сх. частини і на Ю від р. Демянска. - У горі Горіховою (1002' висоти, у сх. частини у.) розробляється ліпна глина на посуд, тут же був знайдений кам'яний вугілля, останній попадається досить тонкими пластами, поганої якості і не розробляється. Болотної залізної руди багато по берегах р. Підлоги - не розробляється. Солоні джерела зустрічаються р. Полі; в старовину тут добувалася сіль - при с. Нової Русе до теперішнього часу збереглися ще сліди солеварень. З боліт саме велике в пн. частини. - "Невий Мох" (371 кв. ст.; у тому числі у Д. у. 213). Озер багато в сх. частини повіту, всі вони незначні; оз. Вельє і Селігер тільки торкаються до кордонів. На оз. Селігері значне рибальство. З оз. Селигеру в с. Полново пароплави заходять р. з Осташкова (Тверській губ.), правильного пароплавства немає. Всі річки повіту належать басейну р. Підлоги, впадає в оз. Ільмень; судноплавні Підлоги, Полометь і Явонь (починаючи від р. Д.). - У 1890 р. в повіті було 68900 жит. (33825 чоловік. і 35075 женщ.), у тому числі 98,2% православних; за поодинокими винятками, всі жителі - великоруссы. Селищ 681. Природне Рух населення (середнє за 9 років, 1880-88): народиться 2580, вмирає 1601, природний приріст 13 на 1000 ж. у рік. - 64757, або 94% населення - селяни, а саме: держ. 11732 рев. д., держ. з б. приміщ. 319, уд. 668, б. приміщ. 12772, свободн. хлебоп. 82: 25573 рев. д. Шкіл 29; з них Хв. Нар. Пр. 1 дво - і 7 однокласних, 18 земських, 3 црк.-прихід.; учнів 1357 (1177 м. і 180 дів.), що становить 19% від загальної кількості дітей шкільного віку (8-12 л.). Повіт за % учнів відстав від більшості повітів в області; ще менше учнів тільки в уу. Староруському (16%) та Бобровицькому (17%).

 

В останні 25 років значно зросла селянське землеволодіння, дворянське ж скоротилася за останні 30 років на 120 тис. дес., тобто на 60% колишнього свого володіння. Селяни отримали наділ: держав. по 8,2, кол. приміщ. - 6,0, питомі по 5,4 дес. на душу.

 

Садибні і орні землі належать переважно селянам (3054 і 67755 дес.); дворяни, купці, іноземці та скарбниця володіють більшою частиною лісами. Землеробство становить головне заняття місцевих жителів. В 1886 р. з 13200 хрест. дворів безнадельных було 1954 (15%), а з 11246 дворів, які володіють наділом, не обробляли землі всього 303 двору або 2,7%. Приватновласницьке господарство в занепаді: більшість маєтків здається в оренду селянам або колоністам-эстам. Правильне лісове господарство ведеться тільки в казенних дачах.

 

Сіна збирається по 66 пуд. з десятини, а на заплавах по pp. Поле, Поломети та ін. - по 140 і 200 пуд. Жита, в рік середнього врожаю, вистачає для населення; частина її вивозиться в навколишні уу. і по річках - в Новгород; овес збувається в СПб. У 1890 р. було: коней 18638, великого рогатої худоби 31529, овець 19069, тощо. дрібний. худоби 5994 голови. Безкінних хрест. дворів 2283, або 17%. Промисли розвинені слабо. Споруда судів (250 шт. в рік), сплав їх в оз. Ільмень, сплав лісу (35 т. колод і 150 т. дощок) і дров (50 т. саж.), полювання за дикими звірами (ведмеді, вовки, зайці) і деякі промисли кустарного характеру (посудних та деревян. виробів, гонка дьогтю) служать підмогою до землеробства. Паспортів у 1890 р. видано 4570. Фабрик і заводів 77, з виробництвом на 41206 руб., в тому числі 2 лісопилки (33950 р.), 1 рыборазводный завод на озері Вельє (4000 р.), інші - дрібні (39 дегтярных). Торгівля виключно місцева. Сільських ярмарків 29; найголовніші дві в с. Семенівщині, з оборотом близько 10000 р. Церков в повіті 42 (27 камен.). Земська лікарня на 6 ліжок. Земська кошторис на 1891 р.: дохід 61654 р. (позем, податки 53442 р.), витрата - 61635 р., в тому числі на зем. упр. - 6455, народна освіта - 8767 р., медицину - 14043 р., дороги - 1395 р. Д. повіт знаходиться далеко від вдосконалених шляхів сполучення. У 1886 р. Д. повіт був досліджений губ. зем. ("Матеріали для оцінки земельних угідь Новгородської губ. Димінського у.", Новгорода, волгогр. 1888).

 

  

рибки, акваріум народні засоби купити