Вся Бібліотека >>>

  

 

Банки

Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика


Розділ: Бізнес, фінанси

 

  

 

Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика

 

Едвін Дж. Долан, Колін Д. Кемпбелл, Розмарі Дж. Кемпбелл

 

ГРОШІ, БАНКІВСЬКА СПРАВА І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

 

Редактор Е. Лєскова Загальна наукова редакція Ст. Лукашевич і М. Ярцев

Технічний редактор Ю. Беккерман

Коректори Л. Арнаутова, А. Михайлюк, В. Камишнікова Комп'ютерний набір я верстка В. Лукіна

 

Money, Banking and Monetary Policy

Colin D. Campbell

Darthmouth College

Rosemary G. Campbell

Edwin G. Dolan George Mason University

 

Гроші, банківська справа і грошово-кредитна політика

Едвін Дж. Долан Російсько-американський університет (Москва) і Гэттисберг коледж (Пенсільванія), Колін Д. Кемпбелл

Дартмутського коледжу (Нью-Гемпшир)

Розмарі Дж. Кемпбелл

 

Санкт-Петербург

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОРКЕСТР» 1994

 

Переклад здійснено зі спеціально переробленого одним з авторів для російського видання книги:

«Money, Banking and Monetary Policy»,

The Dryden Press, 1988

Загальна наукова редакція к. е. н. В. В. Лукашевича і к. ф.-м. н. М. Б. Ярцева

Переклад з англійської виконаний:

частини I-II Ст. Ст. Лукашевичем

(частина I за участю А. П. Маноцкова)

частини ІІІ-V - Е. Б. Ярцевої

і М. Б. Ярцевым

Перекладачі висловлюють щиру подяку доктору економічних наук, професору Ю. В. Пашкусу і кандидата економічних наук Б. С. Лисовику за цінні консультації та бібліографічний пошук.

Видання здійснено АТЗТ «Літера плюс» за замовленням Комітету з праці та зайнятості населення Санкт-Петербурга

 

Багато фундаментальні принципи організації банківської справи справедливі не тільки для США, але і для інших країн. Пропонована книга надзвичайно цікава тим, хто бере участь у розвитку і організації нових фінансових інститутів в нашій країні.

Переклад виконаний спеціально для нового російського читача варіанту американського видання книги.

 

Розділ 1. ГРОШІ І ФІНАНСОВІ РИНКИ (РИНКИ ГРОШЕЙ) У КРУГООБІГУ ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА В КРУГООБІГУ ПРОДУКТІВ І ДОХОДІВ

 

Глава 2. ГРОШІ: ЇХ ФУНКЦІЇ ТА СПОСОБИ ВИМІРУ

 

Розділ 3. РИНКИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І НОРМИ ВІДСОТКА

Ринкові цінні папери федерального уряду США

МУНІЦИПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ

ЦІННІ ПАПЕРИ КОРПОРАЦІЙ

ФАКТОРИ, ВИЗНАЧАЮТЬ ПОТОЧНУ ВАРТІСТЬ ЦІННОГО ПАПЕРУ

НОВОВВЕДЕННЯ НА РИНКАХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

БАНКІВСЬКЕ СПРАВА. Глава 4. СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

МІЖНАРОДНІ БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

 

Глава 5. ГРОШОВІ АКТИВИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: БАНКИ УПРАВЛЯЮТЬ СВОЇМИ ПОРТФЕЛЯМИ

ВТОРИННІ РЕЗЕРВИ

ІНШІ ВИДИ НЕССУДНЫХ АКТИВІВ (NONLOAN ASSETS)

 

Глава 6. ПОЗИЧКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК

КАТЕГОРІЇ БАНКІВСЬКИХ ПОЗИЧОК

 

Глава 7. ДЕПОЗИТИ, КРЕДИТИ І РАХУНКУ РУХУ КАПІТАЛЬНИХ КОШТІВ

ОСНОВНІ ДЕПОЗИТИ

КЕРОВАНІ ПАСИВИ

РАХУНКИ РУХУ КАПІТАЛЬНИХ КОШТІВ

 

Глава 8. НЕБАНКІВСЬКІ ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ

ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

ОЩАДНО-ОЩАДНІ ІНСТИТУТИ

ВЗАЄМНІ ФОНДИ ГРОШОВОГО РИНКУ

ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРЯДУ

 

Глава 9. НАДІЙНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

БАНКРУТСТВА БАНКІВ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СФЕРИ

 

Глава 10. СТВОРЕННЯ ДЕПОЗИТІВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМОЮ

ЗВІДКИ «ПРИХОДЯТЬ» ДЕПОЗИТИ

МУЛЬТИПЛІКАТИВНИЙ РОЗШИРЕННЯ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ ТА ДЕПОЗИТІВ

ФАКТОРИ, ОБМЕЖУЮТЬ РОЗШИРЕННЯ ЧЕКОВИХ ДЕПОЗИТІВ

ПОВЕДІНКА НАДЛИШКОВИХ РЕЗЕРВІВ

 

Частина III ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА. Глава 11 СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФРС

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ

ОБ'ЄДНАНИЙ БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ ДВАНАДЦЯТИ ФЕДЕРАЛЬНИХ РЕЗЕРВНИХ БАНКІВ

 

Глава 12. ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА: МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ

ЗМІНИ БАНКІВСЬКОЇ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ

ЗМІНИ ВИМОГ ДО РІВНЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ

ВИБОРЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗА КРЕДИТОМ

 

Глава 13. РІВНЯННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕЗЕРВІВ ТА ГРОШОВА БАЗА

ПОГЛИНАННЯ РЕЗЕРВНИХ ДЕПОЗИТІВ

 

ЧАСТИНА IV. МОНЕТАРИСТСЬКА МОДЕЛЬ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Глава 14. ГРОШІ ТА ЕКОНОМІКА

ГРОШІ І ДІЛОВИЙ ЦИКЛ

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ТЕОРІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

Глава 15. ПОПИТ НА ГРОШІ

СТАБІЛЬНІСТЬ ПОПИТУ НА ГРОШІ

 

Глава 16. РІВНОВАГА НА РИНКУ ГРОШЕЙ

СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ

 

Глава 17. ГРОШІ, ІНФЛЯЦІЯ ТА РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА

ЕКОНОМІКА СПАДУ

ЦІНИ ТА РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИРОБНИЦТВА В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ДЕПРЕСІЇ

ДИНАМІКА ІНФЛЯЦІЇ

РАЦІОНАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ І НЕОКЛАСИЧНА ЕКОНОМІКА

 

Глава 18. КЕЙНСІАНСЬКА МОДЕЛЬ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

 

Частина IV. МОНЕТАРИСТСЬКА МОДЕЛЬ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА, ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ

 

Частина V. ГРОШІ ТА СВІТОВА ЕКОНОМІКА Глава 21. ЗОВНІШНІ ВАЛЮТНІ РИНКИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

ОБЛІК ПЛАТЕЖІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

ЗОВНІШНІ ВАЛЮТНІ РИНКИ - ПОТОЧНІ ОПЕРАЦІЇ

ЗОВНІШНІ ВАЛЮТНІ РИНКИ: ПОТОЧНІ РАХУНКИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ І РАХУНКУ РУХУ КАПІТАЛЬНИХ КОШТІВ

 

Глава 22. МІЖНАРОДНА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА

ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ НА ЗОВНІШНІХ ВАЛЮТНИХ РИНКАХ

МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-КРЕДИТНА СИСТЕМА

 

Дивіться також:

 

Банківська енциклопедія Банківська справа Історія розвитку банківської системи Росії Банківська система Росії Позичкове справа Створення та організація діяльності комерційного банку Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії Грошовий механізм Банківський маркетинг 

Вся Бібліотека >>>