Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Банки

Банківська енциклопедія


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

 

 

Свопінг - різновид операцій з цінними паперами, пов'язаних з продажем і купівлею в один і той же час однакових цінних паперів з метою зменшення податків.

 

 

 

 

ЗМІСТ: «Банківська енциклопедія»

 

 Дивіться також:

 

Банківська справа Історія розвитку банківської системи Росії Банківська система Росії Позичкове справа Створення та організація діяльності комерційного банку Банківське кредитування малого бізнесу в Росії Формування сучасної системи іпотечних банків у Росії

 

БІЗНЕС: Словник економічних термінів

 

АБАНДОН

АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА

АВАЛЬ (АВАЛ)

АВАНСУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

АВІЗО

АВУАРИ

АГЕНТ

АГЕНТСЬКА УГОДА

АГРЕГУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

АДАПТАЦІЯ ДО РИНКУ

АЖІО

АКРЕДИТИВ

АКРЕДИТИВ ГРОШОВИЙ

АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАРНИМИ АКРЕДИТИВАМИ

ТОВАРНИЙ АКРЕДИТИВ

АКУМУЛЯЦІЯ КОШТІВ

А-КОНТО

АКСЕЛЕРАТОР

АКТИВИ

АКТИВИ БАНКУ

ЛІКВІДНІ АКТИВИ

НЕВІДЧУТНІ АКТИВИ

АКЦЕПТ

АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЬНИЙ

АКЦЕПТНАЯ ФОРМА РОЗРАХУНКІВ

АКЦЕПТИ БАНКАМИ ТРАТТ

АКЦИЗ

АКЦІЇ В ОБІГУ

АКЦІЇ ПОРТФЕЛЬНІ

АКЦІОНЕР

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

АКЦІЯ

АКЦІЯ ІМЕННА

КОНВЕРТОВАНА АКЦІЯ

АКЦІЯ НА ПРЕДЬЯВИТЕЛЯ

АКЦІЯ ЗВИЧАЙНА

АКЦІЯ ПЕРЕДПЛАТНА

АКЦІЯ ПРИВІЛЕЙОВАНА

АКЦІЯ З ПРАВОМ ПЕРЕОЦІНКИ

АКЦІЯ ЗАСНОВНИЦЬКА

АКЦІЯ ЕКС-ДИВІДЕНДНА

АЛЬПАРІ

АМАЛЬГАМАЦИЯ

АМОРТИЗАЦІЙНІ ВІДРАХУВАННЯ

АМОРТИЗАЦІЯ

АМОРТИЗАЦІЯ БОРГУ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ

АНАЛІЗ ВИТРАТ

АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ

АНАЛІЗ ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ

АНАЛІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

АНАЛІЗ СПОЖИВАЧА

АНАЛІЗ РЕПУТАЦІЇ ПОЗИЧАЛЬНИКА

АНАЛІЗ ЗБУТУ

АНАЛІЗ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ

АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇВ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

АНАЛОГ

АНДЕРРАЙТИНГ

АНУЇТЕТ

АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО

АНТИДЕМПІНГОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА

АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

АНТИТРЕСТІВСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

АРБІТРАЖ

ВАЛЮТНИЙ АРБІТРАЖ

ОРЕНДА

ПОТОЧНА ОРЕНДА

ОРЕНДА ЩО ФІНАНСУЄТЬСЯ

ОРЕНДНА ПЛАТА

ОРЕНДНИЙ ПІДРЯД

БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ

АСОЦІАЦІЯ

АСОЦІАЦІЯ ПОЗИЧКОВО-ОЩАДНА

АУКЦІОН

ВАЛЮТНИЙ АУКЦІОН

АУКЦІОННІ ПРАВИЛА

АУКЦІОННИЙ ТОВАР

АУКЦІОННИЙ ТОРГ

АУТРАЙТ

 

БАЗИСНИЙ ПУНКТ

БАЛАНС БАНКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ БАЛАНС

БАЛАНС ГРОШОВИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС

МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ЗВЕДЕНИЙ

БАЛАНС НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА).

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

БАЛАНС ТОВАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ

БАЛАНС ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ

БАЛАНС ПРАЦІ

БАНК

БАНК-АГЕНТ ПО РЕЄСТРАЦІЇ

БАНК-АГЕНТ ПО ТРАНСФЕРТУ

БАНК-ГАРАНТ

ДЕРЖАВНИЙ БАНК

БАНК ДАНИХ, АВТОМАТИЗОВАНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

БАНК ІННОВАЦІЙНИЙ

ІПОТЕЧНИЙ БАНК

БАНКІРСЬКІ БУДИНКИ

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ

БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ (БМР)

БАНКНОТИ

БАНКРУТСТВО

ЕМІСІЙНИЙ БАНК

БАНК-ЕМІТЕНТ

БАРЕЛЬ

ВТЕЧА КАПІТАЛУ

ПРИРОДНА БЕЗРОБІТТЯ

БЕЗРОБІТТЯ ФРИКЦІЙНЕ

БЕНЕФІЦІАР

БІЗНЕС

БІЗНЕС-ПЛАН

БІРЖА

ВАЛЮТНА БІРЖА

БІРЖА КОМПЕНСАЦІЙНОГО ОБМІНУ

ТОВАРНА БІРЖА

БІРЖА ТОВАРНА МІЖНАРОДНА

БІРЖА ПРАЦІ

ФОНДОВА БІРЖА

БІРЖОВИЙ БУМ

БЛАНКОВАЯ НАПИС

БЛАНКО-ВЕКСЕЛЬ

БЛЮ-ЧІП (БЛАКИТНА ФІШКА)

БОНИФИКАЦИЯ

БРАКЕРАЖ

БРОКЕР

БІРЖОВИЙ БРОКЕР (БРОКЕР ТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАЛУ)

БРОКЕР (МАКЛЕР) СТРАХОВИЙ

БРУТТО-БАЛАНС БАНКУ

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІМПОРТУ

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ

БЮДЖЕТ НЕТТО

БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ

БЮЛЕТЕНЬ КУРСІВ ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТ

 

ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП).

ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП)

ВАЛОВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ

ВАЛЮТА

ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА

КОЛЕКТИВНА ВАЛЮТА

ВАЛЮТА НЕКОНВЕРТОВАНА (ЗАМКНЕНА)

ВАЛЮТА ПАДАЮЧА

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ

ВАЛЮТА РЕЗЕРВНА

ВАЛЮТА ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНА АБО ПОВНІСТЮ ОБОРОТНА (ВКВ)

ВАЛЮТА ТВЕРДА

ЧАСТКОВО КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА (ЧАСТКОВО ОБОРОТНА)

ВАЛЮТНА ОКУПНІСТЬ

ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ

ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ

ВАРІАНТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

ВАРАНТ

ВАУЧЕР (МАЙНОВИЙ СЕРТИФІКАТ ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ).

БЕЗМИТНЕ ВВЕЗЕННЯ

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ

ВЕКСЕЛЬ

ВЕКСЕЛЬ ГАРАНТІЙНИЙ

ВЕКСЕЛЬ ДОМІЦИЛЬОВАНИЙ

ВЕКСЕЛЬ ДРУЖНІЙ

КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ ВЕКСЕЛЬ

ВЕКСЕЛЬ ОБОРОТНИЙ

ВЕКСЕЛЬ ПЕРШОКЛАСНИЙ

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕКАЗНИЙ (ТРАТТА).

ФІНАНСОВИЙ ВЕКСЕЛЬ

ВЕКСЕЛЬ ПРИВАТНИЙ

ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ РЕСУРСІВ

ВКЛАДИ

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

ПОЗАБІРЖОВИЙ ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МАРКЕТИНГУ

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ СИСТЕМИ

КОМІСІЙНА ВИНАГОРОДА ЛІНІЙНОГО ТИПУ

ВІДНОВНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

СВІТОВИЙ БАНК

ВИБІР ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ РИНКУ

ВИВІЗ КАПІТАЛУ

ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ)

ВИСТАВКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА

ВИХІД З ГАЛУЗІ (ВИХІД З РИНКУ)

 

ГАРАНТ

ГАРАНТІЯ

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ КРЕДИТУ

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПРО ТАРИФИ І ТОРГІВЛЮ (ГАТТ)

ГОРИЗОНТ ПРОГНОЗУВАННЯ

ГРАНТ-ЕЛЕМЕНТ

ГУДВІЛ

 

РУХ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ

ДЕБЕНТУРА

ДЕВАЛЬВАЦІЯ

ДЕВИЗНЫЙ ВІДДІЛ ФІРМИ

ДЕВІЗИ

ДЕДВЕЙТ

ДЕКЛАРАЦІЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

ДЕЛІВЕРІ

ДІЛОВИЙ БАРОМЕТР

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ

ДЕМАРКЕТИНГ

ДЕМЕРЕДЖА

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ

ВАЛЮТНИЙ ДЕМПІНГ

ДЕМПІНГ ТОВАРНИЙ

ДЕНОНСАЦІЯ, ДЕНОНСУВАННЯ

ГРОШІ

КРЕДИТНІ ГРОШІ

ПРОЦЕНТНІ ГРОШІ

ДЕПОЗИТАРІЙ (СХОВИЩЕ) ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ДЕПОЗИТИ

ДЕПОЗИТИ У ВИГЛЯДІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ДЕПОРТ

ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ

ДЕФІЦИТ

ДЕФЛЯТОР

ДЕФЛЯТОР ВНП

ДЕФЛЯЦІЯ

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ з основної і неосновної діяльності

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКА

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КАПІТАЛУ

КОНГЛОМЕРАТНА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ

ДИВІДЕНД

ДИЗАЖІО

ДИЛЕР

ДИНАМІКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЦІН

ДИНАМІКА ЦИКЛІВ ПРОПОЗИЦІЇ

ДИНАМІЧНА РІВНОВАГА

ДИСКАУНТ

ДИСКОНТ

ДИСКОНТУВАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ

ДИСКРИМІНАЦІЯ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ

ЦІНОВА ДИСКРИМІНАЦІЯ

ДІСПАЧ

ДИСПАША

ДІСПОНЕНТ

ДИСТРИБ'ЮТОР

ДИФЕРЕНТ

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЦЕНТНОГО РОКУ

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПОРТУ

ДОВІРЕНІСТЬ

ДОГОВІР КОМІСІЇ

ДОГОВІР ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

ДОГОВІР ГОСПОДАРСЬКИЙ

ДОКУМЕНТ

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ПЕРЕВІЗНИЙ ДОКУМЕНТ

ПРИБУТКОВІСТЬ АКЦІЯ СУКУПНА

БЕЗНАДІЙНИЙ БОРГ

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

ОБЛІКОВІ БУДИНКИ

ДОТАЦІЯ

ВАЛОВИЙ ДОХІД

ДОХІД ДЕРЖАВНОГО

ДОХІД З БОНА (ОБЛІГАЦІЇ)

ДОХІД ФУНДОВАНИЙ

ЧИСТИЙ ДОХІД

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

МИТНІ ДОХОДИ

ДУОПОЛІЯ

 

ЄВРОДОЛАРИ

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ (ЄАВТ)

ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ - ЕКЮ (ЄВІ).

ЄМНІСТЬ ТОВАРНОГО РИНКУ

 

ОПТИМІЗАЦІЙНА ЗАДАЧА

ЗАВДАННЯ УМОВНО-ОПТИМІЗАЦІЙНА

ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

ПОЗИКА

БЕЗВІДСОТКОВИЙ ПОЗИКУ

ДЕРЖАВНИЙ ПОЗИКУ

ПОЗИКА КОМПЕНСАЦІЙНИЙ

ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ЗАСТАВНА ІЗ ЗМІННИМ ВІДСОТКОМ

ВЕКСЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ЗУСТРІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

ЗАПОРУКА

МАТЕРІАЛЬНІ ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ).

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗАПИС

ПОДВІЙНА ЗАПИС

ЗАПРОДАЖА

ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ

ЗАМИКАЮЧІ ВИТРАТИ

ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

ВИТРАТИ ПА ВИРОБНИЦТВО ПОСТІЙНІ

ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО ПРЯМІ (ЗМІННІ)

НАВЕДЕНІ ВИТРАТИ

ЗАХИСТ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ (ІНВЕСТИЦІЙ)

ЗАХИСТ ВІД КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

ЗАХИСТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІД ПІДРОБКИ

ЗАЯВКА НА БАНКІВСЬКУ ГАРАНТІЮ

ЗЕЛЕНА КАРТКА

ТОРГОВИЙ ЗНАК (ФАБРИЧНА МАРКА, ФІРМОВИЙ ЗНАК)

ЗОЛОТО-ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ

ЗОЛОТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗОНА МОРСЬКА ЕКОНОМІЧНА

ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА

 

ГРА ДІЛОВА

"ГРА" ІМІТАЦІЙНА

ВИТРАТИ НЕЯВНІ (АЛЬТЕРНАТИВНІ).

ВИТРАТИ ОБІГУ

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ ОБІГУ

ВАЛОВІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА

ЗНОС ОСНОВНИХ ФОНДІВ

МОРАЛЬНИЙ ЗНОС ОСНОВНИХ ФОНДІВ

ФІЗИЧНИЙ ЗНОС ОСНОВНИХ ФОНДІВ

КОМПЛЕКСНЕ ВИВЧЕННЯ РИНКУ

ІМІДЖ ТОВАРУ, ПОСЛУГИ, ПІДПРИЄМСТВА

ІМІТАЦІЯ

ІМПОРТ

ІМПОРТ ЗУСТРІЧНИЙ

НАЦІОНАЛЬНЕ МАЙНО

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

ПРЯМЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

ІНВЕСТИЦІЇ

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ІНВЕСТОР

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ

ІНДЕКС

АГРЕГАТНИЙ ІНДЕКС ЗВАЖЕНИЙ

АГРЕГАТНИЙ ІНДЕКС НЕЗВАЖЕНИЙ

ІНДЕКСАЦІЯ ВКЛАДІВ

ІНДЕКСАЦІЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

ІНДЕКС "ВЭЛЬЮ ЛАЙН"

ІНДЕКС КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОДИНИЦІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ

ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН

ІНДЕКС РИНКОВОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ІНДЕКС ГЕРФІНДАЛЯ)

ІНДЕКС СТЕНДАРД ЕНД ПУРС

ІНДЕКС "УЇЛШИР-5000".

ІНДЕКСИ АМЕРИКАНСЬКОЇ ФОНДОВОЇ ВИРЖИ

БІРЖОВІ ІНДЕКСИ

ІНДЕКСИ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

ІНДЕКСИ ДИНАМІКИ

ІНДЕКС ДОУ ДЖОНСА

ІНДЕКСИ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ФОНДОВОЇ БІРЖІ

ІНДЕКСИ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІН

ІНДЕНТ

ВИПЕРЕДЖАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ

ІНДОСАМЕНТ

БЕЗОБОРОТНИЙ ІНДОСАМЕНТ

ІНДОСАМЕНТ БЛАНКОВИЙ

ІНДОСАМЕНТ ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ

ОРДЕРНИЙ ІНДОСАМЕНТ

ІНЖИНІРИНГ

ІНКАСО

ІНКАСО З НАСТУПНИМ АКЦЕПТОМ

ЧИСТЕ ІНКАСО

ВАЛЮТНА ІНТЕГРАЦІЯ

ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ

ТОВАРНА ІНТЕРВЕНЦІЯ

ІНФЛЯЦІЯ

ІНФЛЯЦІЯ ГАЛОПУЮЧА

ІНФЛЯЦІЯ ІНДУКОВАНА ФАКТОРОМ

КРЕДИТНА ІНФЛЯЦІЯ

ПОВЗУЧА ІНФЛЯЦІЯ

ІНФЛЯЦІЯ СОЦІАЛЬНА

НАДЛИШКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

ІНФРАСТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВА

ІПОТЕКА

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБУТУ

ІТЕРАЦІЯ

 

КАБОТАЖ

КАДАСТР

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

КАЗНАЧЕЙСЬКІ БОНИ

КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

НОРМАТИВНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

ЗВІТНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ

КАНАЛИ ТОВАРОРУХУ

КАПІТАЛ

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ВІДСОТКІВ

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ

ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ

ЗАЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

КАПІТАЛ "ФІКТИВНИЙ"

КАРГО

КАРТ-БЛАНШ

КАРТЕЛЬ

КРЕДИТНА КАРТКА

КАСКО

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

КВОТА

КВОТА ІМПОРТНА

КВОТА ЕКСПОРТНА

КЕЙНСІАНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

КЛАСИФІКАТОР

КЛАСИФІКАТОР ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА (ЕКОНОМІКИ).

КЛАСИФІКАТОР ПРОМИСЛОВОЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

КЛАСИФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З МІЖНАРОДНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ

КЛЕЙМСЫ

КЛІЄНТУРА

КЛІРИНГ

КЛІРИНГ ВАЛЮТНИЙ МІЖНАРОДНИЙ

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КЛІРИНГ

КЛІРИНГОВА ПАЛАТА ФОНДОВІЙ БІРЖІ

КАСОВА КНИГА

КОВЕРНОТ

КОМІСІОНЕР

КОМІТЕНТ

БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ

ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ

КОМПЕНСАЦІЯ ІНФЛЯЦІЙНИХ ВТРАТ ГРОШЕЙ

КОМПЕНСАЦІЯ ПОДАТКІВ

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ

КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

КОМПОНЕНТИ ДИНАМІЧНИХ РЯДІВ

COMPRADOR

КОНВЕРСІЯ

КОНВЕРСІЯ ПОЗИКИ

КОНВЕРСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

КОНВЕРТОВАНІСТЬ

КОНКУРЕНТНИЙ ЛИСТ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УГОДИ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОВАРУ (ПОСЛУГИ).

КОНКУРЕНЦІЯ

НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ

ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ

КОНОСАМЕНТ

КОНСАЛТИНГ

КОНСИГНАНТ

КОНСИГНАТОР

КОНСИГНАЦІЯ

КОНСОЛІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ, ФІРМ ТА ІН

КОНСОРЦІУМ

КОНСЮМЕРИЗМ

КОНТРАКТ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

ТИПОВИЙ КОНТРАКТ

КОНТРАКТ ФЬЮЧЕРСКИЙ ІНДЕКСНИЙ

КОНТРАФАКЦІЯ

КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГУ

КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ

КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ

КОНЦЕПЦІЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

КОНЦЕРН

МІЖНАРОДНИЙ КОНЦЕРН

КОНЦЕСІЯ

КОН'ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ

КОН'ЮНКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ, ТОВАРНА КОН'ЮНКТУРА

КООПЕРАТИВ

СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ

КООПЕРАЦІЯ

КОШИК ВАЛЮТ

СПОЖИВЧА КОШИК

КОРЕЛЯЦІЯ

КОРЕСПОНДЕНТ БАНКУ

КОТИРУВАННЯ АКЦІЙ

БІРЖОВА КОТИРУВАННЯ РІВНОВАЖНА ПО ТЕНДЕНЦІЇ

КОТИРУВАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

 

КОЕФІЦІЄНТ ВАЛЮТНИЙ

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

КОЕФІЦІЄНТ КАСОВОЇ ГОТІВКИ БАНКУ

КОЕФІЦІЄНТ ЕЛАСТИЧНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПЕРЕХРЕСНИЙ

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

КОЕФІЦІЄНТИ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ

КОЕФІЦІЄНТИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

КРЕДИТ АКЦЕПТНО-РАМБУРСНЫЙ

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ

ДОВГОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТ КОНСОРЦИАЛЬНЫЙ

КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ

ЛОМБАРДНИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТ КОМЕРЦІЙНИЙ (ФІРМОВИЙ).

МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТ НА КОМПЕНСАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

КРЕДИТНА ЛІНІЯ (КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ).

КРЕДИТ ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ

КРЕДИТ ОНКОЛЬНЫЙ

КРЕДИТУВАННЯ ПІД ДОХІД

ПЕРСОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ

СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

РЕВОЛЬВЕРНИЙ КРЕДИТ

КРЕДИТ ЗМІШАНИЙ

КРЕДИТ СТЕНД-БАЙ

КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ

КРИВА ПОПИТУ

БАНКІВСЬКИЙ КРИЗА

КРИЗА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ

ІНТЕГРАЛЬНИЙ КРИТЕРІЙ

КРИТЕРІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ (ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ).

"ВЕЛИКИЙ КРЕДИТ"

КУЛІСА X.

КУЛИСЬЕ

КУПОН

БІРЖОВИЙ КУРС ЦІННОГО ПАПЕРА

КУРС ВАЛЮТИ (ВАЛЮТНИЙ).

ВАЛЮТНИЙ КУРС ПЛАВАЮЧИЙ

КУРС ФІКСОВАНИЙ ВАЛЮТНИЙ

КУРСОВА РІЗНИЦЯ

КЕШ-ДАТА

 

ЛАД

ЛАЖ

ЛІЗИНГ

ЕКСПОРТНИЙ ЛІЗИНГ

ЛІКВІДНІСТЬ

ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ БАНКУ

ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ЛІКВІДНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ НА АКЦІЇ

ЛІСТИНГ

ЛІЦЕНЗІАР

ЛІЦЕНЗІАТ

ЛІЦЕНЗІЙНА ВИНАГОРОДА

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЕКСПОРТУ

ЛІЦЕНЗІЯ

ВИНЯТКОВА ЛІЦЕНЗІЯ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЕКСПОРТ АБО ІМПОРТ

ПОВНА ЛІЦЕНЗІЯ

ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ ЕКСПОРТНА

ЮРИДИЧНА ОСОБА

ЛОГІСТИКА

ЛОДИНГ

ЛОКО

ЛОТЕРЕЯ-АЛЕГРІ

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

 

ОПТОВІ МАГАЗИНИ

МАКРОМАРКЕТИНГ

МАКРОЕКОНОМІКА, МІКРОЕКОНОМІКА

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА

МАРЖА

МАРКЕТИНГ

БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ МАРКЕТИНГ

КОНВЕРСІЙНИЙ МАРКЕТИНГ

КОНЦЕНТРОВАНИЙ МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

МАРКЕТИНГОВІ СЛУЖБИ

МАРКЕТИНГ ОРІЄНТОВАНИЙ

ПІДТРИМУЮЧИЙ МАРКЕТИНГ

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ-СИСТЕМА

ГРОШОВА МАСА

ЗАЛІКОВА МАСА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ

МАТЕМАТИЧНА ЕКОНОМІКА

МАТЕРІАЛОМІСТКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

МАТЕРІАЛЬНІСТЬ ПОМИЛКИ

МІЖНАРОДНА КОМПЕНСАЦІЙНА БІРЖА (МЕКОМ).

МІЖНАРОДНА СТАНДАРТНА ТОРГОВЕЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ООН

МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПАЛАТА (МТП).

МІЖНАРОДНІ БАНКІВСЬКІ УГРУПОВАННЯ

МІЖНАРОДНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ

МІЖНАРОДНІ ЛІЧИЛЬНО-ГРОШОВІ ОДИНИЦІ

МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ УМОВИ "ІНКО-ТЕРМС".

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (МБРР).

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД (МВФ).

МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС (МГБ).

МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС ЗАТРАТ ПРАЦІ

МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС ОСНОВНИХ ФОНДІВ

МЕНЕДЖЕР

МЕНЕДЖМЕНТ

БАНКІВСЬКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

МЭРДЖЕР

БАЛАНСОВИЙ МЕТОД

ВИБІРКОВИЙ МЕТОД

МЕТОД ГРУПУВАНЬ ПОКАЗНИКІВ

ІНДЕКСНИЙ МЕТОД

МЕТОД ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПОЗАМОВНИЙ

МЕТОД ЦІНОУТВОРЕННЯ НОРМАТИВНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ

МЕТОДИ ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСТАВЛЕНОГО ТОВАРУ

МІНІМАЛЬНИЙ СПОЖИВЧИЙ БЮДЖЕТ

МОБІЛІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

МОДЕЛІ РОЗПОДІЛУ НАСЕЛЕННЯ ЗА ДОХОДОМ

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ "ШВЕДСЬКА".

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА

ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ДВУХСЕКТОРНА

МОДИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ, ПОСЛУГ

МОНІТОРИНГ

МОНОПОЛІЯ

ВІДКРИТА МОНОПОЛІЯ

МОНОПОЛІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА

МОНОПСОНІЯ

МОРАТОРІЙ

МОТИВАЦІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПОТУЖНІСТЬ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ

 

НАДБАВКА ДО ЦІНИ

НАДІЙНІСТЬ БАНКУ

НАДПИСЬМЕННИКІВ ОПЦІОНУ

ПОДАТОК

ПОДАТОК АВТОМОБІЛЬНИЙ

АДВАЛОРНИЙ ПОДАТОК

ГЕРБОВИЙ ПОДАТОК

ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ

ПОДАТКИ (ВНЕСКИ) СОЦІАЛЬНІ

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

ПОДАТОК НА МАЙНО

ПОДАТОК НА ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

ОПОДАТКУВАННЯ

ПОДВІЙНЕ ОПОДАТКУВАННЯ

ПРОГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ

ОПОДАТКУВАННЯ РЕГРЕССИОННОЕ

ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК

ПРОГРЕСИВНИЙ ПОДАТОК

НАРОЩЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ ПО СКЛАДНИМ ВІДСОТКАМ

НАСИЧЕННЯ ПОПИТУ

НАЦІНКИ І ЗНИЖКИ ЗБУТОВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

НАЦІНКИ І ЗНИЖКИ ПОСТАЧАЛЬНИЦЬКО-ЗБУТОВІ (ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ).

НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

НЕГОЦІАЦІЯ ТРАТТ

НЕДОАМОРТИЗАЦИЯ

НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ

НЕТТО-СТАВКА

НЕУСТОЙКА

НОЖИЦІ ЦІН

НОМЕНКЛАТУРА ПРОДУКЦІЇ

МИТНА НОМЕНКЛАТУРА

ГРАНИЧНА НОРМА ЗАМІЩЕННЯ

НОРМА ПРИБУТКУ

НОРМА ПРИБУТКУ НА ІНВЕСТОВАНИЙ КАПІТАЛ

ЦІЛЬОВА НОРМА ПРИБУТКУ

НОРМА ПРОДАЖУ

НОРМАТИВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

НОРМАТИВИ ЗАЛИШКІВ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

НОРМИ ВИТРАТИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

НОРМАТИВИ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

НОТИС

НОУ-ХАУ

 

ОБЛІГАЦІЯ (БОН).

КАЗНАЧЕЙСЬКА ОБЛІГАЦІЯ

ОБЛІГАЦІЯ МІЖНАРОДНА

ОБЛІГАЦІЯ РЕНТНА

ОЩАДНА ОБЛІГАЦІЯ

ОБЛІГАЦІЯ З НАКОПИЧЕНИМИ ВІДСОТКАМИ

ОБЛІГАЦІЯ З НУЛЬОВИМ КУПОНОМ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ОБОРОТНІСТЬ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

ВНУТРІШНІЙ ОБОРОТ

ПЛАТІЖНИЙ ОБОРОТ

ОБОРОТ БЕЗГОТІВКОВИЙ ПЛАТІЖНИЙ

ОБОРОТНІСТЬ ВАЛЮТ

ОБІГ ТОВАРІВ

ПАНЕЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ БОРГУ

ПІСЛЯПРОДАЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКЕ

ТОВАРИСТВО ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ

СУСПІЛЬСТВО (ФІРМА, ПІДПРИЄМСТВО) З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПАЙОВУ

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ОВЕРДРАФТ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПОДАТКОВА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ СТРАХОВА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ В КОНТРАКТІ ЦІНОВІ

ЗОЛОТІ ТА ВАЛЮТНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ

КРЕДИТНІ ОБМЕЖЕННЯ

НЕТАРИФНІ ОБМЕЖЕННЯ

ОДНОРІДНІСТЬ РИНКУ

ОЛІГОПОЛІЯ

ОЛИГОПСОНИЯ

ОРЕНДНІ ОПЕРАЦІЇ МІЖНАРОДНІ

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ АКТИВНІ

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ДОВІРЧІ

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЗАСТАВНІ

БАНКІВСЬКІ КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ФОНДОВІ

ВАЛЮТНІ ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ

ВАЛЮТНІ КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

ОПЕРАЦІЇ ВАЛЮТНІ ТЕРМІНОВІ

ВЕНЧУРНІ ОПЕРАЦІЇ

КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ

КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ

НЕТОВАРНІ ОПЕРАЦІЇ

ОПЕРАЦІЇ ПЕРЕУЧЕТНЫЕ

ОПЕРАЦІЇ З ПЕРЕПРОДАЖУ

СПЕКУЛЯТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ

ФОРВАРДНІ ОПЕРАЦІЇ

ОПЕРАЦІЇ ФОРФЕЙТНЫЕ

ОПЕРАЦІЇ ХЕДЖУВАННЯ

ОПЕРАЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ

ОПЦІОН

ОПЦІОН АМЕРИКАНСЬКИЙ

БІРЖОВИЙ ОПЦІОН

ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН

ПОЗАБІРЖОВИЙ ОПЦІОН

ОПЦІОН ЕВОПЕЙСКИЙ

ОПЦІОН НА ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ

ОПЦІОН ПОКУПЦЯ

ОПЦІОН ПРОДАВЦЯ

Ф'ЮЧЕРСНИЙ ОПЦІОН

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ФОНД).

ОСНОВА КВОТИ

ПЕРЕХІДНИЙ ЗАЛИШОК КОШТІВ

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ БЕЗ РАХУНКУ

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ З РАХУНКОМ

ГАЛУЗЬ ЕКОНОМІКИ

ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА

ОФФЕРТА

ОФФЕРТА ВІЛЬНА

ОФФЕРТА ТВЕРДА

ОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ

ОЦІНКА ТОВАРУ МИТНА

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

ОПТИМАЛЬНІ ОЦІНКИ

ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ НЕЗАЛЕЖНІ

 

ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ

ПАБЛІСІТІ

ПАЙ

КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ

ПАРИТЕТ

ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ

ЗОЛОТИЙ ПАРИТЕТ

ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВАЛЮТ

ПАСИВ

ПАСИВИ БАНКУ

СТІЙКІ ПАСИВИ

ПАТЕНТ

ПАТЕНТНА ЧИСТОТА ТОВАРУ

ПАТЕНТНІ (ЛІЦЕНЗІЙНІ) АГЕНТИ (БРОКЕРИ).

ПЕНЯ

БАНКІВСЬКИЙ ПЕРЕКАЗ

ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ФОНДІВ

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД КРЕДИТУ

ЛИСТ КРЕДИТНЕ

ДИРЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ

ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ

ПЛАНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПЛАН МАРКЕТИНГУ

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ПЛАТЕЖІ ФІКСОВАНІ (РЕНТНІ).

ПЛАТІЖ ГОТІВКОВИЙ

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ

ПЛАТІЖНА ВИМОГА

ПАУШАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ

ПОЧАТКОВИЙ ПЛАТІЖ (ЛІЦЕНЗІЙНИЙ).

ПЛАТІЖ З АВАНСОМ

ПОВІРЕНИЙ

ПОСПІЛЬ

ПІДРЯДНИК

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДНИК

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНКУ

ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРНИХ БІРЖ

ПОКАЗНИКИ ІНЕРЦІЙНІ

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКЦІЇ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ СПОЖИВАННЯ

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОШЕЙ

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ПОЛІС

АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА

ВАЛЮТНА ДЕВІЗНА ПОЛІТИКА

ВАЛЮТНА ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ДОВГОТРИВАЛА

ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ПОТОЧНА

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА

ПОЛІТИКА ГРОШОВО-КРЕДИТНА

ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА

МИТНА ПОЛІТИКА

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

ЦІНОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНА

ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ КРАЇНИ

"ПОРАЗКА ПЕРЕМОЖЦЯ".

ПОРТО-ФРАНКО

ВЕКСЕЛЬНИЙ ПОРТФЕЛЬ

ПОРТФЕЛЬ ЗАМОВЛЕНЬ

ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

ДОРУЧЕННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ БІРЖОВОЇ УГОДИ

ПОСЕРЕДНИК

ТОРГОВИЙ ПОСЕРЕДНИК (ТОРГОВЕЦЬ ЗА ДОГОВОРОМ).

ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК

ПОСТАВКА

ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНА

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОСТНУМЕРАНДО

«СПОЖИВЧИЙ КОШИК».

МИТО

МИТО БІРЖОВА

МИТО

АНТИДЕМПІНГОВЕ МИТО

ВВІЗНЕ МИТО

ВИВІЗНЕ МИТО

МИТО ДОГОВІРНА

МИТО ПРЕФЕРЕНЦІЙНА

МИТО ТРАНЗИТНА

ПРАВИЛА КОНКУРЕНЦІЇ

ПРАВОВІ МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТОВАРУ

ПРАВОЗДАТНІСТЬ

ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРНЕ (ПОСЛУГ).

ПЕРЕВАГУ ПО ЧАСУ

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ПІДПРИЄМСТВО

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ОДНООСІБНЕ ПІДПРИЄМСТВО (ПРИВАТНЕ).

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ПРЕДСТАВНИК ПІДПРИЄМСТВА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

ПРЕМІЯ ЗА ОПЦІОНОМ

СТРАХОВА ПРЕМІЯ

ПРЕНУМЕРАНДО

ПРЕФЕНЦИИ

ПРИБУТОК

ПРИБУТОК БІРЖОВА

ПРИБУТОК КУРСОВА

ЗАСНОВНИЦЬКА ПРИБУТОК

ПРИБУТКОВІСТЬ ТОВАРУ ПРЯМА

ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

НАКАЗ БРОКЕРУ СТАНДАРТНИЙ

ПРИМА

ПРИНЦИПАЛ

ПРИНЦИП УБУВАННЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ

ПРИНЦИПИ МАРКЕТИНГУ

ПРОГНОЗУВАННЯ

КОМПЛЕКСНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ

ПРОГНОЗ ЗБУТУ, ПРОДАЖІВ

ПРОДАЖ ТОВАРУ

ПРОДАЖ ТОВАРУ ПЕРСОНАЛЬНА

ПРОДАЖ ТОВАРУ ПРОБНА (РИНКОВИЙ ТЕСТ).

ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ НА РИНОК

КІНЦЕВА ПРОДУКЦІЯ (КІНЦЕВИЙ ЙДИ ПРОДУКТИВНИЙ "ВИХІД").

ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ

ПРОДУЦЕНТ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

НЕЗАВЕРШЕНЕ ВИРОБНИЦТВО

ВИРОБНИЦТВО ПОЄДНАНЕ

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

ПРОЛОНГАЦІЯ

ПРОМПТ

ПРОСПЕКТ РОЗМІЩЕННЯ (ЕМІСІЇ) ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ

ПРОТЕСТ ВЕКСЕЛЯ

ВІДСОТОК

ВІДСОТОК АНТИСИПАТИВНЫЙ

ВІДСОТОК ЗА КРЕДИТ ДОГОВІРНИЙ

КОРОТКОСТРОКОВИЙ ВІДСОТОК

ОСНОВНИЙ ВІДСОТОК

ПУЛ

 

 

РІВНОВАГА СПОЖИВЧЕ

ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА

ВТОРИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РАНЖУВАННЯ РИНКІВ

РАНТЬЄ

РОЗПИСКА СОХРАННАЯ

ШТУРМАНСЬКА РОЗПИСКА

РОЗПОРЯДНИК КРЕДИТУ

РОЗСТРОЧКА ПЛАТЕЖІВ

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

НАКЛАДНІ ВИТРАТИ

НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ

БЕЗГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК

РОЗРАХУНОК У КРЕДИТ

ГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК

РОЗРАХУНКОВІ ПАЛАТИ (КЛІРИНГОВІ ПАЛАТИ).

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ РОЗРАХУНКИ

РОЗРАХУНКИ ЗА НЕТОВАРНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСТАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРУ

РЕВАЛЬВАЦІЯ

РЕВІЗІЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНА РЕВІЗІЯ

РЕЄСТРАЦІЯ ВИПУСКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РЕГРЕССАНТ (РЕГРЕДИЕНТ)

РЕГРЕССАТ

РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ

РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

РЕДИСКОНТИРОВАНИЕ (ПЕРЕОБЛІК) ВЕКСЕЛІВ

РЕЄСТР ТОРГОВЕЛЬНИХ ФІРМ

РЕЖИМ НАЙБІЛЬШОГО СПРИЯННЯ В МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

РЕЖИМ ПРЕФЕНЦІАЛЬНИЙ

РЕЗИДЕНТ

РЕІМПОРТ

РЕІНВЕСТУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ

АВТОМАТИЧНЕ РЕІНВЕСТУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ

РЕІНВЕСТИЦІЯ

РЕЙТИНГ ЦІННОГО ПАПЕРУ

РЕКВІЗИТ

РЕКВІЗИЦІЯ

РЕКЛАМА

ПРЕСТИЖНА РЕКЛАМА

РЕКЛАМАЦІЯ

РЕМАРКЕТИНГ

РЕНТА

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

ФІНАНСОВА РЕНТА

РЕЙТИНГ

РЕПОРТ

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ ВИБІРКИ

РЕСПОНДЕНТ

РЕСТИТУЦІЯ

РЕСТРИКЦІЯ

ЗАЛУЧЕНІ РЕСУРСИ БАНКУ

БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ

РЕТРОЦЕССИЯ

РЕФАКЦИЯ

РЕФІНАНСУВАННЯ

РЕЦИПІЄНТ

РЕЕКСПОРТ

АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК

ВАЛЮТНИЙ РИЗИК

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК

КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК

КРЕДИТНИЙ РИЗИК

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

РИЗИК НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ

ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК

СТРАХОВИЙ РИЗИК

РИТОРНО

РОЯЛТІ

РИНКИ ЗОЛОТА

РИНОК

РИНОК БАНКІВСЬКИХ АКЦЕПТІВ

ВАЛЮТНИЙ РИНОК

ГРОШОВИЙ РИНОК

РИНОК ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

МІЖБАНКІВСЬКИЙ РИНОК

СВІТОВИЙ РИНОК

РИНОК ПОСЕРЕДНИКІВ

ПРОБНИЙ РИНОК

РИНОК ПРОДАВЦЯ

РИНОК РЕГІОНАЛЬНИЙ

РИНОК СІРИЙ (ГРЕЙ-МАРКЕТ).

РИНОК ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

СТРАХОВИЙ РИНОК

ПОТЕНЦІЙНИЙ РИНОК ТОВАРУ

ТОВАРНИЙ РИНОК

РИНОК ПРАЦІ (РОБОЧОЇ СИЛИ).

РИНОК ОБЛІКОВИЙ (ДИСКОНТНИЙ).

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

ФОНДОВИЙ РИНОК

ФРАХТОВИЙ РИНОК

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПЕРВИННИЙ

ВТОРИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РИНКОВА СИСТЕМА В ЧИСТОМУ ВИГЛЯДІ

 

САЛЬДО

САЛЬДО ВВОЗУ-ВИВОЗУ ПРОДУКЦІЇ (ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНЕ).

САНУВАННЯ

САНКЦІЯ

ЗАОЩАДЖЕННЯ

ЗБІР БАНДЕРОЛЬНЫЙ

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗБОРИ

КОНСУЛЬСЬКІ ЗБОРИ

МИТНІ ЗБОРИ

ІНТЕНСИВНИЙ ЗБУТ ТОВАРІВ

ЗБУТ ТОВАРІВ НЕНАЦЕЛЕННЫЙ

ПРЯМИЙ ЗБУТ ТОВАРІВ

ЗБУТ ТОВАРІВ СЕЛЕКТИВНИЙ (ВИБІРКОВИЙ).

СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКЦІЇ

СВОП

ПРЯМІ ГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКУ

БАРТЕРНА УГОДА

БІРЖОВА УГОДА

БІРЖОВА УГОДА З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

УГОДА ДЕПОРТНАЯ

КОМПЕНСАЦІЙНА УГОДА

КОНСИГНАЦІЙНА УГОДА

ОПЕРАЦІЯ "КАФ" (ВАРТІСТЬ І ФРАХТ).

МАРЖИНАЛЬНА УГОДА

УГОДА ОНКОЛЬНАЯ

УГОДА "ОФФСЕТ".

УГОДА "ПОСТАВКА ТОВАРУ В ПРИЗНАЧЕНЕ МІСЦЕ В РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЕКСПЕДИТОРА ПОКУПЦЯ".

УГОДА РЕПОРТНАЯ

УГОДА "СВОП".

ОПЕРАЦІЯ "СНФ" (ВАРТІСТЬ ТОВАРУ, СТРАХУВАННЯ І ФРАХТ).

УГОДА СПОТ

УГОДА "З СУДНА".

ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

УГОДА ТОВАРНА БІРЖОВА

ОПЕРАЦІЯ "ФАС" ("ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА").

ОПЕРАЦІЯ "ФОБ" («ФРАНКО-БОРТ СУДНА").

ОПЕРАЦІЯ "ФОБ АЕРОПОРТ».

ОПЕРАЦІЯ "ФРАНКО-ВАГОН/ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ".

ОПЕРАЦІЯ "ФРАХТ І СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНІ ДО"

ОПЕРАЦІЯ "ФРАХТ СПЛАЧЕНИЙ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ".

УГОДА ФЬЮЧЕРСКАЯ

УГОДА ФЬЮЧЕРСКАЯ ПРОЦЕНТНА

СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

СЕГМЕНТ РИНКУ, ЩО ВИДІЛЯЄТЬСЯ ВИРОБНИКОМ

СЕРТИФІКАТ

АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

СЕРТИФІКАТ АКЦІЇ

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ

ЗОЛОТИЙ СЕРТИФІКАТ

ОЩАДНИЙ СЕРТИФІКАТ

СТРАХОВИЙ СЕРТИФІКАТ

СИНДИКАТ

ЕМІСІЙНИЙ СИНДИКАТ

СИНХРОМАРКЕТИНГ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

СИСТЕМА БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

ВАЛЮТНА СИСТЕМА

СИСТЕМА НАСДАК

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ (СНР).

СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ. КАТЕГОРІЇ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА

ЗНИЖКА З ЦІНИ

ЗНИЖКА З ЦІНИ ДИЛЕРСЬКА (МАКЛЕРСЬКА, БРОКЕРСЬКА).

ЗНИЖКА З ЦІНИ ЗА КІЛЬКІСТЬ ЗАКУПОВУВАНОГО ТОВАРУ

ЗНИЖКА З ЦІНИ ЗА ПЛАТІЖ ГОТІВКОЮ

ЗНИЖКА З ЦІНИ ЗА УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ЗНИЖКА З ЦІНИ СЕЗОННА

ЗНИЖКА З ЦІНИ ЕКСПОРТНА

СКОНТО

ШВИДКІСТЬ ТОВАРООБІГУ

КОШТОРИС ВИТРАТ

ЗНИЖЕННЯ РИНКОВИХ ЦІН

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

АГЕНТСЬКА УГОДА

УГОДА ВИКУПНЕ

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА З ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ (ГАТТ).

КЛІРИНГОВА УГОДА

УГОДА КОМПЕНСАЦІЙНЕ

КРЕДИТНА УГОДА

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА

УГОДА ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНА МІЖНАРОДНЕ

УГОДА ПЛАТІЖНЕ

УГОДИ ТОРГОВЕЛЬНІ ТА ПЛАТІЖНІ

СОЛО

СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІН ЗОЛОТА І СРІБЛА

СПІВПРАЦЯ ПРОМИСЛОВЕ КОМПЕНСАЦІЙНЕ

ЕКОНОМІЧНИЙ СПАД

СПЕКУЛЯЦІЯ

СПЕЦИФІКАЦІЯ

СПОНСОР

ПОПИТ

ПОПИТ ВИБІРКОВИЙ (СЕЛЕКТИВНИЙ).

ПОПИТ КІНЦЕВИЙ

ПОПИТ НЕРЕГУЛЬОВАНИЙ

НЕЗАДОВОЛЕНИЙ ПОПИТ

ПОПИТ ПІДВИЩЕНИЙ

ПОПИТ ПОХІДНИЙ (ПАРНИЙ).

ПОПИТ ЕЛАСТИЧНИЙ

ПОПИТ, ЕФЕКТИВНИЙ ДЛЯ ВИРОБНИКА

"СПРЕДОМ".

КОШТИ В РОЗРАХУНКАХ

ГРОШОВІ КОШТИ

ГРОШОВІ КОШТИ В ДОРОЗІ

ПОЗИКОВІ КОШТИ

ОБОРОТНІ КОШТИ

ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН В ТОРГІВЛІ

ПОВНИЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ

СЕРЕДНІЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ

СТРОК ПЛАТЕЖУ ЗА ВЕКСЕЛЕМ СТАНДАРТНИЙ

ТЕРМІН ЕКС-ДИВІДЕНДНИЙ

ПОЗИКА

ІПОТЕЧНА ПОЗИЧКА

СТАВКА ДИВІДЕНДУ

ПРОЦЕНТНА СТАВКА

СТАВКА ПРОЦЕНТНА БАЗИСНА (ПЕРВІСНА).

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА КРЕДИТ НОМІНАЛЬНА

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ЗА КРЕДИТ РЕАЛЬНА

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ПЛАВАЮЧА

СТАВКА ПРОЦЕНТНА РЕЛЯТИВНА (ВІДНОСНА)

ПРОЦЕНТНА СТАВКА "СИЛА РОСТУ".

ПРОЦЕНТНА СТАВКА ОБЛІКОВА ОФІЦІЙНА

ТАРИФНА СТАВКА У СТРАХУВАННІ

ФРАХТОВА СТАВКА

СТАГНАЦІЯ

СТАГФЛЯЦІЯ

СТАНДАРТ

СТАНДАРТ ЯКОСТІ ТОВАРУ

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ

СТАТИСТИКА

МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

СТАТИСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ВИБІРКОВЕ

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ

ВАРТІСТЬ

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ АКЦІЇ

НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ АКЦІЇ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ АКЦІЇ

БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ФІРМИ (ЦІННИХ ПАПЕРІВ)

ВАРТІСТЬ ВХОДУ В ГАЛУЗЬ (НА РИНОК).

ВАРТІСТЬ, ДОДАНА ОБРОБКОЮ

ВАРТІСТЬ БОРГОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЕМІСІЙНА

ВАРТІСТЬ ІМПОРТОВАНОГО ТОВАРУ

ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ

ДОДАНА ВАРТІСТЬ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ

ВАРТІСТЬ ТОВАРУ АЛЬТЕРНАТИВНА

МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ

ВАРТІСТЬ ТОВАРУ ЕКСПОРТНА

СТОКБРОКЕР

СТРАТЕГІЯ АКТИВНОГО ВПЛИВУ НА РИНОК

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ

РИНКОВА СТРАТЕГІЯ

СТРАХУВАННЯ

ДЕПОЗИТНЕ СТРАХУВАННЯ

СТРАХУВАННЯ КАРГО

СТРАХУВАННЯ КАСКО

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

СТРАХОВА ПРЕМІЯ

СТРАХОВА СУМА

СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ

СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС

СТРАХОВИЙ ПОЛІС

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СТРАХОВИЙ ПОЛІС

СТРАХОВИЙ ВИПАДОК

СТРАХОВІ ВНЕСКИ ЗА РАХУНОК ПРИБУТКУ

СТРУКТУРА ГАЛУЗІ

СТРУКТУРА РИНКУ

СТРУКТУРА ЦІНИ

СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ

СУБОРЕНДА

СУБВЕНЦІЯ

СУБРОГАЦІЯ

СУБСИДІЯ

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД

ПАУШАЛЬНА СУМА

СФЕРА "ВИРОБНИЧА".

РАХУНОК

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК БЛОКОВАНИЙ

ВАЛЮТНИЙ РАХУНОК

РАХУНОК У БРОКЕРСЬКІЙ КОНТОРІ

КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК

ВІДКРИТИЙ РАХУНОК

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК

РАХУНОК РЕІНВЕСТИЦІЙНІ

РАХУНОК-СПЕЦИФІКАЦІЯ

РАХУНОК ПОТОЧНИЙ (КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК).

РАХУНОК-ФАКТУРА

РАХУНОК ФОНДОВИЙ

СЮРВЕЙЄР

 

ТАЙМШИТ

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

МИТНА ВІЙНА

МИТНА КОНВЕНЦІЯ

МИТНИЙ СОЮЗ

МИТНИЦЯ

ТАНТЬЄМА

ТАРИФ

ТАРИФ ВНЕСКІВ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

ТАРИФІКАЦІЯ

ТАРИФ МИТНИЙ АДВАЛОРНИЙ

ТАРИФ МИТНИЙ СПЕЦИФІЧНИЙ

СТРАХОВИЙ ТАРИФ

МИТНІ ТАРИФИ

ТЕЗАВРАЦІЯ ЗОЛОТА

ТЕОРІЯ ІГОР

ТЕОРІЯ ЕФЕКТИВНОГО ПОПИТУ

ТИПОЛОГІЯ СПОЖИВАЧІВ

ТОВАР

ТОВАРИСТВО

КООПЕРАТИВНЕ ТОВАРИСТВО

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

ТОВАРНА ОДИНИЦЯ

ТОВАРНА ПРОДУКЦІЯ

ТОВАР НЕЕЛАСТИЧНОГО ПОПИТУ

ТОВАР НОВИЙ (НОВИЙ ВИРІБ).

ТОВАРОРУХ

ТОВАРООБІГ

СКЛАДСЬКИЙ ТОВАРООБІГ

ТРАНЗИТНИЙ ТОВАРООБІГ

ТОВАР ПІДАКЦИЗНИЙ

СТРАТЕГІЧНИЙ ТОВАР

ТОВАР ЕЛАСТИЧНОГО ПОПИТУ

ТОВАРИ ВЗАЄМОДОПОВНЮЮЧІ

СПОЖИВЧІ ТОВАРИ

ТОРГИ НЕГЛАСНІ

ТОРГИ ВІДКРИТІ (ПУБЛІЧНІ).

ТЕНДЕРНІ ТОРГИ (МІЖНАРОДНІ).

ТОРГОВА МІРА (ФАСОВКА) БІРЖОВА

ТОРГІВЛЯ

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ

ТОРГІВЛЯ ЗУСТРІЧНА

ЛІЦЕНЗІЙНА ТОРГІВЛЯ

ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

ПРИКОРДОННА ТОРГІВЛЯ

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

ТОРГОВЕ НАКЛАДЕННЯ (ЗНИЖКИ).

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

ТОРГОВИЙ БАЛАНС КРАЇНИ

ТОРГОВИЙ ДІМ

ТРАНЗИТ

ТРАНСПОРТНА СКЛАДОВА В ЦІНІ ТОВАРУ

ТРАНСФЕРТ

ТРАСТ-КОМПАНІЯ

ВИМОГИ МІНІМАЛЬНІ РЕЗЕРВНІ

ТРЕЙДЕР

ТРЕЙНІНГ

ТРЕСТ

 

ПИТОМІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ

УЛЬТИМО

УПАКОВКА

РЕКЛАМНА УПАКОВКА

УПРАВЛІННЯ

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БАНКУ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ПАСИВАМИ БАНКУ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

РІВЕНЬ ЖИТТЯ

ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЗАПАСІВ

РІВЕНЬ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

УМОВА "ФОРС-МАЖОР" (ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ, ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ).

УМОВИ КОНТРАКТУ ПОСТАВОК ЗАГАЛЬНІ

УМОВИ ПЛАТЕЖУ

УМОВИ ПОСТАВКИ

УМОВИ ТОРГІВЛІ

ПОСЛУГИ

ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ

НЕРИНКОВІ ПОСЛУГИ

СТАТУТ ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІК ВЕКСЕЛІВ, ДИСКОНТУВАННЯ ВЕКСЕЛІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК МАТЕРІАЛІВ

УСТАНОВА ФІНАНСОВЕ НЕБАНКІВСЬКА (НЕБАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ).

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБИТОК ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБИТОК ВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ФАКСИМІЛЕ

ЧИННИК

ФАКТОР ЧАСУ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ

ФАКТОРИНГ

ФАКТОРИНГ КОНВЕНЦІЙНИЙ

ФАКТОРИНГ КОНФІДЕНЦІЙНИЙ

ФАКТОР-ФІРМА

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ).

РИНКОВІ ФАКТОРИ

ФАЛЬСИФІКАТ

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА США (ФРС).

ФІЛІЯ ФІРМИ

ФІНАНСОВА ГРУПА

ФІНАНСИ

ФІРМА

ФІРМА (АГЕНТСТВО) РЕКЛАМНА

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

БРОКЕРСЬКА ФІРМА

ВЕНЧУРНА ФІРМА

ФІРМА ДЕРЖАВНА

ДОЧІРНЯ ФІРМА

ФІРМА ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА

ІМПОРТНА ФІРМА

КОНСУЛЬТАЦІЙНА ФІРМА

ЛІЗИНГОВА ФІРМА

ОПТОВА ФІРМА

ФІРМА "ПРАЙС-ТЕЙКЕР".

ПРОМИСЛОВА ФІРМА

ФІРМА-СТОКІСТ

СТРАХОВА ФІРМА

ТОРГОВА ФІРМА

ТРАНСПОРТНА ФІРМА

ФІРМА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА

ФАКТОРИНГОВА ФІРМА

ФІРМА ЕКСПОРТНА

ФІРМОВИЙ БЛОК

ФІФО

ФОНД

ВЗАЄМНИЙ ФОНД ГРОШОВОГО РИНКУ

ФОНД ВІДШКОДУВАННЯ СПОЖИТИХ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

ФОНД ВИКУПНОЇ ФІРМИ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

ФОНД НАКОПИЧЕННЯ

ФОНД НАКОПИЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

ФОНДОВА БІРЖА

ФОНДООЗБРОЄНІСТЬ

ФОНДОВІДДАЧА

ФОНД ПОГАСИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД СПОЖИВАННЯ

ФОНД СПОЖИВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ПІДПРИЄМСТВА

СТРАХОВИЙ ФОНД

СТАТУТНИЙ ФОНД

СТАТУТНИЙ ФОНД СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ

ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ ВІДКРИТОГО ТИПУ

ПЕНСІЙНІ ФОНДИ

ВАЛЮТНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА

РИНКОВІ ФОНДИ

ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ

УНІФІКОВАНІ ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ

ФОРМИ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ

ФОРМИ РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І ПРИВАТИЗАЦІЇ

ФОРФЕЙТЕР

ФОРФЕЙТИНГ

ФРАНКО

ФРАНЧАЙЗЕР

ФРАНШИЗА

ФРАХТ

ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ

ФЭКТОР

 

ХАЙРИНГ

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

ХАРДВЕР

ХЕДЖ

 

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ (ПІДПРИЄМСТВА) ДОДАТКОВІ

ЦІНА

БАЗИСНА ЦІНА

БІРЖОВА ЦІНА (БІРЖОВЕ КОТИРУВАННЯ).

ЦІНА ВНУТРІФІРМОВА (ТРАНСФЕРТНА).

ЦІНА ДЕМПІНГОВА

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЗАКУПІВЕЛЬНА ЦІНА

ЦІНА ЗОНАЛЬНА

ІМПОРТНА ЦІНА

ЦІНА ПОЗОВУ

ЦІНА КАРТЕЛЬНАЯ

ЦІНА "КАФ".

КОНТРАКТНА ЦІНА

ЦІНА КОНТРАКТНА ЗМІННА

ЦІНА ЛІМІТНА

ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ

СВІТОВА ЦІНА

МОНОПОЛЬНА ЦІНА

ЦІНА НОУ-ХАУ.

ОПТОВА ЦІНА

ЦІНА ПРЕЙСКУРАНТНА

ЦІНА РІВНОВАГИ

ЦІНА РЕГУЛЬОВАНА

ЦІНА РОЗДРІБНА

ЦІНА ВІЛЬНА

ЦІНА СІФ

КОШТОРИСНА ЦІНА

ЦІНА (ТАРИФ) НА ПОСЛУГИ ТРАНСПОРТУ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ

ЦІНА (ТАРИФ) НА ПОСЛУГУ, ЩО НАДАЄТЬСЯ НАСЕЛЕННЮ

ТЕНДЕРНА ЦІНА

ЦІНА ФАКТУРНА

ЦІНА ФАС.

ЦІНА ФОР

ЦІНА ФРАНКО-ВАГОН

ЦІНА ФРАНКО-ЗАВОД-ПОСТАЧАЛЬНИК

ЦІНА ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК

ЦІНА ФРАНКО-СКЛАД ПОКУПЦЯ

ЕКСПОРТНА ЦІНА

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

ЦІННИЙ ПАПІР ДОПОМІЖНА

ЦІННИЙ ПАПІР НЕРИНКОВА

ЦІННИЙ ПАПІР ОСНОВНА

ЦІННІ ПАПЕРИ

ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

ЦІНОУТВОРЕННЯ

ДЕРЖАВНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ

ЦІНОУТВОРЕННЯ ЛИМИТИРУЮЩЕЕ

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РІВНІ ВИРОБНИКА

ЦІНИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

ЦІНИ, ЩО ПУБЛІКУЮТЬСЯ

СЕЗОННІ ЦІНИ

ЗІСТАВНІ ЦІНИ

ЦЕСІЯ

ЦИКЛ ЖИТТЯ ТОВАРУ

ЦИКЛ ЖИТТЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 

ПРЕД'ЯВНИЦЬКИЙ ЧЕК

ЧАРТЕР

ЧЕК

ЧЕК БАНКІВСЬКИЙ ОРДЕРНИЙ

ЧЕК РОЗРАХУНКОВИЙ

ОРДЕРНИЙ ЧЕК

 

ШТРАФ

ШТРИХ-КОД

 

ЭКАУТАНТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВАЛЮТНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ

ЕКОНОМЕТРІЯ

ЕКОНОМІКА

РИНКОВА ЕКОНОМІКА

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ІНТЕНСИВНИЙ

ЕКСТЕНСИВНИЙ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

ЕКОНОМІЧНІ БАРОМЕТРИ

ЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПОРТ

ЕКСПОРТ КАПІТАЛУ

ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) НЕВИДИМИЙ

ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ

ЕМБАРГО

ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ

ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ЕМІТЕНТ

ЕТИКЕТ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ИНВЕСТШЩЙ (КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ) В ВИРОБНИЦТВО

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ВИТРАТ

"ЕФЕКТ ЛАФФЕРА".

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

 

ЮРИСКОНСУЛЬТ


ЯРМАРОК

ЯРМАРОК НАЦІОНАЛЬНА