Вся Бібліотека >>>

  

 

ЕКОНОМІКА: Бізнес і фінанси

Банківська справа


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

  

 

Банковское дело

 

 

© Колектив авторів, 1994

 

Колектив авторів: канд.экон.наук Бабічев М.Ю. (3.3, гол. 4); ханд.эхон.ваук Бабічева ЮА (гол. 1, гол. 4, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, гол. 7, гол. 8); Бурова М.Є. (2.4, 6.2); Дздашева О.Ю. (2.3); канд.экон.наук Крючкова І.П. (6.3); д-р екон.наук Суровцева В.І. (2.1); Трохов М.Є. (гол. 1); канд.экон.наук Трохова О.В. (гол. 1, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, гол. 7, гол. 8); канд.экон.наук Чекмарьова Є.М. (гл.5).

 

Колектив авторів висловлює вдячність співробітникам Акціонерного комерційного банку "ДОРІС-БЛІК" за надану допомогу при підготовці рукопису.

 

Сучасне кредитно-грошове та фінансове господарство країни переживає серйозні структурні зміни. Перебудовується кредитна система, виникають нові види кредитно-фінансових інститутів та операцій, модифікується система взаємовідносин центральних банків і фінансово-кредитних інститутів, складаються інші пропорції в динаміці державного і приватного сектора.

Істотні зміни відбуваються й у функціонуванні банків: підвищується самостійність і роль банків в народному господарстві; розширюються функції діючих і створюються нові фінансово-кредитні інститути; вишукуються шляхи зростання ефективності банківського обслуговування внутрішньогосподарських і зовнішньоекономічних зв'язків; йде пошук оптимального розмежування сфер діяльності і функцій спеціалізованих фінансово-кредитних і банківських установ; розробляється нове банківське законодавство відповідно з завданнями сучасного етапу господарського розвитку.

Однак, незважаючи на важливість змін, що відбуваються, питання кредитно-фінансового обслуговування підприємств умовах ринкових відносин і зміни форм господарювання висвітлюються в печатки недостатньо, немає єдності у трактуванні окремих термінів і понять, відсутні відповідні розробки методичного характеру. Крім того, необхідність вироблення нової стратегії і тактики управління підприємством умовах ринкових відносин, модифікації взаємовідносин банку та підприємства потребують підвищення кваліфікації персоналу, і насамперед тих співробітників, яким доводиться стикатися з великою кількістю нових понять і термінів, видів операцій. Без з'ясування їх досить важко орієнтуватися при вибір форм і методів банківського та фінансового обслуговування, пошук оптимуму у взаєминах з кредитно-фінансовими інститутами. Істотну допомогу в цьому надасть дане довідкове посібник, призначений для господарських керівників иглиц, які цікавляться проблемами ринкової економіки.

1. ВИДИ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Емісійні банки

Комерційні (універсальні) банки

Організаційно-правові форми діяльності банків

 

2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Типи комерційних банків

Реєстрація банку

Клієнтура. Організація роботи з клієнтами

Ризики в банківській практиці

 

3. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Депозитні операції

Позичкові операції

Комерційний кредит. Операції з векселями

Види векселів

Надійність векселя

Позики під заставу векселів

Комісійні операції з векселями

Бухгалтерський облік операцій з векселями

Переоблік і перезастава векселів в Центральному банку

Заставні операції

Ломбардний кредит

Використання цінних паперів як застави при кредиті контокоррентном

Отримання кредиту в Центральному банку під застава цінних паперів

Використання цінних паперів як застави при біржових операціях

 

4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ

Основні види цінних паперів

Банківські операції з фондовими цінними паперами

Фактори, що визначають інвестиційну політику

Сек'юритизація фінансового портфеля банків

 

5. ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

Фінансове забезпечення лізингу

Підготовка та обгрунтування лізингової угоди. Умови лізингової угоди. Поставка об'єкта лізингу

Лізингові ризики і страхування майна

Види лізингових платежів та методика розрахунку лізингових внесків

 

6. АГЕНТСЬКІ (КОМІСІЙНІ) ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Організація міжбанківських розрахунків

Принципи факторингового обслуговування

Укладення договору про факторинговому обслуговуванні

Трастові операції

Трастові операції за дорученням фізичних осіб

Послуги траст-відділів комерційних банків фірмам, організаціям та акціонерним товариствам

 

7. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

 

8. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Регулювання емісійної діяльності банків. Функції попиту і пропозиції грошей

Аналіз стану грошового обороту країни

Інструменти економічного впливу на діяльність банків

Облікова (дисконтна) політика

Операції на відкритому ринку

Державний контроль і нагляд

Аудиторський контроль

Контроль засновників

 

 

Дивіться також:

 

Історія розвитку банківської системи Росії

Банківська система до 1917 р.

Банківська система Радянського Союзу

Сучасна банківська система Росії

Банк Росії

Комерційні банки

Фінансовий криза 17.08.98.

 

Банківська система Росії

БАНКИ І СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ

СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ РОСІЇ.

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ТЕНДЕНЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РОСІЇ

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

НАДАННЯ КРЕДИТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ ВІДОМОСТЕЙ, СКЛАДОВИХ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ.

Про ЗЛОЧИНИ, СПРЯМОВАНІ НА НЕЗАКОННЕ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

БАНКІВСЬКІ КРИЗИ

НАСЛІДКИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ

 

Ощадна справа

Глава I ГРОШОВІ ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ФОРМИ

Фінансовий ринок. Форми організації заощаджень

Розділ II ОПЕРАЦІЇ З ВКЛАДАМИ ТА ІНШІ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ

Види вкладів населення

Правові питання здійснення вкладів. Права вкладника

Загальний порядок здійснення операцій за вкладами

Процентна політика вкладами

Тенденції і перспективи розвитку вкладних операцій

Глава III АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ОЩАДНОГО БАНКУ

Кредитування населення

Кредитування підприємств і організацій

Кредитування комерційних банків

Тактика Ощадного Банку у разі виникнення у позичальника фінансових труднощів.

Перспективи розвитку та вдосконалення активних операцій

Розділ IV ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ ЗА ВКЛАДАМИ ТА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ

Облік і контроль операцій по вкладами населення

Глава V ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. Довгострокове кредитування

Короткострокове кредитування

Глава VI ІНШІ ОПЕРАЦІЇ ОЩАДНОГО БАНКУ

Напрямки розвитку інших операцій Ощадного банку

Глава VII ВАЛЮТНІ ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ

Поточні рахунки і вклади в в іноземній валюті

Порядок розпорядження рахунками

Поточні рахунки в рублях іноземних юридичних і фізичних осіб

Розрахункові та поточні рахунки організацій

Банківські операції з іноземною валютою

Міжнародні розрахункові операції

Глава VIII ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПРИБУТОК, УТВОРЕННЯ ФОНДІВ БАНКУ

Облік витрат банків

Облік прибутку Ощадного банку

Облік фондів банку

Кредитні ресурси банку

 Глава IX ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Безготівкові розрахунки населення

Виплата доходів населення через установи Ощадного Банку

Розрахунково-касове обслуговування населення

Розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб (підприємств і організацій)

Розрахунки чеками

Розрахунки акредитивами

Розрахунки платіжними дорученнями

Глава X КРЕДИТНІ КАРТКИ. Операції з кредитними картками

Операції з банківськими картками. Взаємовідносини учасників з кредитними картками

Кредитні картки. Умови видачі та їх використання

Вартість послуг пов'язаних з використанням кредитних карток

Видача готівки власникам кредитних карток VISA

Глава XI ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ УСТАНОВИ ОЩАДНОГО БАНКУ. Організація обліку розрахунків за комісійними операціями

Виконання операцій в порядок безготівкових розрахунків

Документи, що застосовуються для приймання установами Ощадного Банку платежів і внесків населення

Організація обліку і розрахунків за комісійними операціями

Перерахування сум у випадках неправильно оформлених документів платниками

Перерахування грошових доходів на рахунки за вкладами

Облік пенсій

Виплата грошових заробітків трудящим через установи Ощадного Банку

Оформлення і облік розрахунків за безготівковими операціями

Порядок здійснення операцій з застосуванням чекових книжок

Видача готівки з чеку з чекової книжки

Порядок здійснення операцій із застосуванням розрахункових чеків

Оплата розрахункового чека

Виплата грошей за простроченому розрахунковим чеком при його втраті

Прийом розрахункових чеків сплату за товар або послуги та розрахунки за них

Облік операцій за розрахунковим чеками

 

Створення та організація діяльності комерційного банку

Банківська система Росії. Контроль Центрального Банку Росії за діяльністю комерційних банків

Основні принципи діяльності комерційних банків на території Росії. Порядок реєстрації і ліцензування діяльності комерційних банків

Склад акціонерів і структура управління комерційного банку.

Організаційна структура комерційного банку

Типи комерційних банків

Процентна політика банку, техніка нарахування відсотків

Дії ЦБ Росії попередження економічних ризиків у банківській діяльності.

Страхування деяких банківських ризиків

Банківська таємниця

Види операцій комерційних банків

Лізингові операції

Порядок розрахунків з бюджетом

Зовнішньоекономічна діяльність банків

Деякі питання ведення обліку в комерційному банку

 

Банківське кредитування малого бізнесу в Росії

Банківське кредитування малого та середнього бізнесу в Росії

Причини, перешкоджають зростанню кредитування малого бізнесу, і способи їх усунення

Досвід фінансової підтримки бізнесу в економічно розвинених країнах

Заходи щодо створення сприятливих умов для кредитування малого бізнесу

  

ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ

 

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції

 

 

Вся Бібліотека >>>