Вся Бібліотека >>>

  

 

ЕКОНОМІКА: Бізнес і фінанси

Банківська справа в Росії 7

Ощадна справа


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

  

 

Банковское дело

 

Банківська справа в Росії 7

Ощадна справа

 

У книзі розглядаються питання роботи Ощадного банку з населенням, облік основних операцій та видача кредитів підприємствам. Докладно висвітлено безготівкові розрахунки за допомогою пластикових карток. Для студентів і викладачів економічних навчальних закладів та працівників банків.

 

© Видавництво АТЗТ "ВІЧЕ", 1994

© Складання, верстка, оформлення АТ "Московське Фінансове Об'єднання", 1994

 

Глава I ГРОШОВІ ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ФОРМИ

Фінансовий ринок. Форми організації заощаджень

  

Розділ II ОПЕРАЦІЇ З ВКЛАДАМИ ТА ІНШІ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ

Види вкладів населення

Правові питання здійснення вкладів. Права вкладника

Загальний порядок здійснення операцій з вкладами

Процентна політика за вкладами

Тенденції та перспективи розвитку вкладних операцій

 

Глава III АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ ОЩАДНОГО БАНКУ

Кредитування населення

Кредитування підприємств і організацій

Кредитування комерційних банків

Тактика Ощадного Банку у разі виникнення фінансових труднощів у позичальника.

Перспективи розвитку і вдосконалення активних операцій

 

Розділ IV ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ ПО ВКЛАДАМИ ТА ПОТОЧНИМИ РАХУНКАМИ

Облік і контроль операцій по вкладах населення

 

Глава V ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ. Довгострокове кредитування

Короткострокове кредитування

 

Глава VI ІНШІ ОПЕРАЦІЇ ОЩАДНОГО БАНКУ

Напрямки розвитку інших операцій Ощадного банку

 

Глава VII ВАЛЮТНІ І МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ

Поточні рахунки і вклади в іноземній валюті

Порядок розпорядження рахунками

Поточні рахунки в рублях іноземних юридичних і фізичних осіб

Розрахункові і поточні рахунки організацій

Банківські операції з іноземною валютою

Міжнародні розрахункові операції

 

Глава VIII ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПРИБУТОК, УТВОРЕННЯ ФОНДІВ БАНКУ

Облік витрат банків

Облік прибутку Ощадного банку

Облік фондів банку

Кредитні ресурси банку

 

Глава IX ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ ГРОМАДЯН І ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Безготівкові розрахунки населення

Виплата доходів населення через установи Ощадного Банку

Розрахунково-касове обслуговування населення

Розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб (підприємств і організацій)

Розрахунки чеками

Розрахунки акредитивами

Розрахунки платіжними дорученнями

 

Глава X КРЕДИТНІ КАРТКИ. Операції з кредитними картками

Операції з банківськими картками. Взаємовідносини учасників з кредитними картками

Кредитні картки. Умови видачі та їх використання

Вартість послуг пов'язаних з використанням кредитних карток

Видача готівки власникам кредитних карток VISA

 

Глава XI ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ УСТАНОВИ ОЩАДНОГО БАНКУ. Організація обліку розрахунків за комісійними операціями

Виконання операцій в порядку безготівкових розрахунків

Документи, що застосовуються для прийому установами Ощадного Банку платежів і внесків населення

Організація обліку та розрахунків за комісійними операціями

Перерахування сум у випадках неправильно оформлених документів платниками

Перерахування грошових доходів на рахунки за вкладами

Облік пенсій

Виплата грошових заробітків трудящих через установи Ощадного Банку

Оформлення та облік розрахунків за безготівковим операціями

Порядок здійснення операцій із застосуванням чекових книжок

Видача готівки по чеку з чекової книжки

Порядок здійснення операцій із застосуванням розрахункових чеків

Оплата розрахункового чека

Виплата грошей за простроченим розрахунковому чеку при його втраті

Прийом розрахункових чеків на сплату за товар або послуги та розрахунки за них

Облік операцій за розрахунковими чеками

 

Дивіться також:

 

Історія розвитку банківської системи Росії

Банківська система до 1917 р.

Банківська система Радянського Союзу

Сучасна банківська система Росії

Банк Росії

Комерційні банки

Фінансовий криза 17.08.98.

 

Банківська система Росії

БАНКИ І СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ

СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ РОСІЇ.

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ТЕНДЕНЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РОСІЇ

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

НАДАННЯ КРЕДИТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ ВІДОМОСТЕЙ, СКЛАДОВИХ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ.

Про ЗЛОЧИНИ, СПРЯМОВАНІ НА НЕЗАКОННЕ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

БАНКІВСЬКІ КРИЗИ

НАСЛІДКИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ

 

Банківське кредитування малого бізнесу в Росії

Банківське кредитування малого та середнього бізнесу в Росії

Причини, перешкоджають зростанню кредитування малого бізнесу, і способи їх усунення

Досвід фінансової підтримки бізнесу в економічно розвинених країнах

Заходи щодо створення сприятливих умов для кредитування малого бізнесу

  

ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ

 

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції

 

 

Вся Бібліотека >>>