Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

ЕКОНОМІКА: Бізнес і фінанси

Банківська справа в Росії 7

Ощадна справа


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

Організація обліку та розрахунків за комісійними операціями

 

 

Відділення Ощадного Банку забезпечують своєчасність і повноту розрахунків з організаціями-одержувачами платежів і здійснюють контроль за законністю здійснення цих операцій.

Прийняті від населення та представників громадських організацій платежі і внески враховуються бухгалтерією відділення в пасиві балансу по рахунку №40 "Інкасування платежів населення, добровільних товариств і організацій". Суми надійшли платежів проводяться за дебетом рахунку №54 "Каса"і по кредиту рахунку №40. При перерахуванні сум на рахунки одержувачів платежів у спеціалізованому банку дебетується рахунок №40 і кредитується рахунок №67 "Кореспондентський рахунок у комерційному банку". Якщо рахунок одержувача ведеться даним відділенням Ощадного Банку, замість рахунка №67 кредитується рахунок №15 "Поточні рахунки установ та організацій", а при наявності рахунків одержувачів платежів у підлеглих філіях - рахунок №94 "Внутрішньорайонні междукассовые операції".

Суми платежів, списані з рахунків за вкладами на підставі доручень вкладників, проводяться по дебету рахунку №13 "Вклади населення"та кредиту рахунку №111 "Розрахунки за безготівковим операціями"(субрахунок 1 "Платежі, списані з рахунків вкладників"). При переыислении цих платежів на рахунки одержувачів дається проводка по дебету рахунку №111, субрахунок 1, і по кредиту рахунку №67. Аналітичний облік по рахунку №111 ведеться в картках форми №69.

Перерахування платежів за призначенням здійснюється за мінусом сум утриманого у належних випадках комісійної винагороди та нез'ясованих сум прийнятих платежів, які відображаються в кореспонденції з рахунками №126 "Доходи банку"і №83 "Кредитори"відповідно.

При визначенні суми винагороди за виконані операції обліковуються усі операції з приймання платежів готівкою і вчинені в порядку безготівкових розрахунків шляхом списання з рахунків за вкладами.

Аналітичний облік по рахунку №40 ведеться в журналі форми №111 загальними сумами за день по всім підлеглим Ощадним Банкам розрізі наступних особових рахунків і привласнюються їм шифрів:

0 - платежі, що зараховуються в дохід бюджету;

1 - суми державного мита за розірвання шлюбу;

2 - страхові платежі (у тому числі платежі Ингосстраха);

5 - платежі за квартиру, комунальні та інші послуги;

6 - платежі добровільних товариств;

7 - виручка торговельних та побутових організацій;

8 - надходження за продані квитки спортивних лотерей ("Спортлото", "Спринт", "Спортпрогноз").

Запис у журналі форми №111 проводиться на підставі відомості №2 загальними сумами за день по всім філіям, а по дебету - згідно копіями платіжних доручень, прийнятих банком для перерахування сум.

 

У надійшли з операційного відділу та філій документах, згрупованих за одержувачам, працівник бухгалтерії, здійснює аналітичний облік, перевіряє правильність групування документів по одержувачам; наявність на кожному документі відбитка кліше касової машини, відповідність суми прийнятого платежу, зазначеної платником у платіжному документ, дату прийому платежу дату звітності операційного відділу (філії); обґрунтованість виправлень на контрольній стрічці; кількість проведених гашений шляхом зіставлення даних контрольної стрічки за попередній та поточний дні, а також уточнює, чи не проводилося зняття показань підсумовуючих регістрів.

Крім того, у разі наявності у реквізитах гасіння друку ромба, що свідчить про минулий переповнення грошового регістру, працівник бухгалтерії зобов'язаний поінформувати про це керуючого відділенням.

Якщо прийом платежів проводиться з використанням касової машини "КІМ-СП", додатково перевіряються:

-відповідність показань лічильників на початок робочого дня (зміни) показаннями лічильників на кінець робочого дня (зміни), зазначеним у довідці форми №17 про платежі, що надійшли за попередній день;

-тотожність порядкового номери першої та останньої операції в контрольній стрічці машини номерами в довідках за попередній і звітний дні;

-відповідність сум на приватних бандеролях загальній сумі прийнятих платежів по четвертому лічильнику.

На документах, оформлених вручну, перевіряється

наявність штампа "Платіж прийнятий Ощадним банком

№ "і підпис касира.

Якщо при перевірці будуть виявлені виправлення або дати суми платежу у контрольній стрічці і на документах, за якими квитанції ф. №31 не виписувалися, на стрічці будуть вибиті нулі, сума і дата на документах, оформлених на касовій машині, проставлені від руки, а також у разі сумнівів у правильності оформлення документів складається акт і передається керуючому відділенням Ощадного Банку для перевірки і прийняття необхідних заходів.

 

«Ощадний банк» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Історія розвитку банківської системи Росії

Банківська система до 1917 р.

Банківська система Радянського Союзу

Сучасна банківська система Росії

Банк Росії

Комерційні банки

Фінансовий криза 17.08.98.

 

Банківська система Росії

БАНКИ І СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ

СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ РОСІЇ.

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ТЕНДЕНЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РОСІЇ

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

НАДАННЯ КРЕДИТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ ВІДОМОСТЕЙ, СКЛАДОВИХ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ.

Про ЗЛОЧИНИ, СПРЯМОВАНІ НА НЕЗАКОННЕ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

БАНКІВСЬКІ КРИЗИ

НАСЛІДКИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ

 

Банківське кредитування малого бізнесу в Росії

Банківське кредитування малого та середнього бізнесу в Росії

Причини, перешкоджають зростанню кредитування малого бізнесу, і способи їх усунення

Досвід фінансової підтримки бізнесу в економічно розвинених країнах

Заходи щодо створення сприятливих умов для кредитування малого бізнесу

  

ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ

 

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції