Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

ЕКОНОМІКА: Бізнес і фінанси

Банківська справа в Росії 7

Ощадна справа


Розділ: Право, бізнес, фінанси

 

Глава V ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

 

 

Найбільший обсяг роботи з кредитування населення (індивідуальних позичальників) в даний час виконують установи Ощадного банку. Вони надають довгострокові і короткострокові кредити.

 

Довгострокове кредитування

 

Довгостроковими вважаються всі види позичок, термін погашення яких перевищує три роки. Ощадний банк видає довгострокові позики на будівництво або придбання житла, капітальний ремонт житлових будинків, газифікацію або приєднання будинків до мереж водопроводу та каналізації. Крім цього, громадянам, які проживають у сільській місцевості, видаються позички на будівництво надвірних будівель для утримання худоби та птиці, на придбання засобів малої механізації для виконання робіт в особистому підсобному господарстві. Якщо позичальник є членом садівницького кооперативу або товариства, то він може отримати в Ощадному банку позику на придбання або будівництво садових будиночків і благоустрій садових ділянок. Банк надає довгострокові позики на придбання корів і телиць, кіз, господарське обзаведення окремим категоріям громадян тощо

Кредит на будівництво садових ділянок в садівничих товариствах надається установами Ощадного банку позичальникам на 8 років з урахуванням щоквартального погашення кредиту в сумі до 90% середньомісячного заробітку позичальника. Індивідуальний позичальник для отримання позички має подати в банк такі документи:

-довідку з садівничого товариства із зазначенням часу вступу в члени садівничого товариства або отримання ділянки, кімнати ділянки, детального адреси садівничого товариства, наявності на ділянці будівель;

-порука, оформлений у нотаріальній конторі;

-довідку з місця роботи із зазначенням, що робота постійна;

-паспорт.

Якщо у позичальника на ділянці є господарські будівлі, у довідці має вказуватися, що на ділянці будівель, придатних для житла немає. Кредити не видаються особам, які тимчасово не працюють.

Кредитний працівник перевіряє всі необхідні для видачі позички документи. Потім пропонує клієнту заповнити заяву на отримання кредиту та індивідуальне зобов'язання. Після заповнення документів клієнтом кредитний працівник переконується в правильності оформлення заяви та термінового зобов'язання, проставляє на зобов'язанні номер особового рахунку клієнта, номер його посвідчення, а також робить відмітку "порука додається". Під визнанням мається на увазі пільгове посвідчення, на підставі якого позичальник має право на пільги. Працівник кредитного відділу заповнює другу частину заяви позичальника і робить напис: "Відкрити безвідсотковий рахунок на суму ", ставить підпис і дату.

Сума вказується цифрами і прописом. Далі кредитний працівник оформляє особовий рахунок на ім'я клієнта, у ньому зазначаються прізвище, ім'я та по батькові позичальника, його адреса, категорія позичальника, сума кредиту, розмір відсотків за позикою, сума квартального платежу. Після оформлення всіх документів робляться необхідні бухгалтерські проводки. Потім оформляється форма №13, у якій вказано прізвище,

ім'я та по батькові клієнта, номер його особового рахунку, найменування кредиту, домашню адресу і вік позичальника.

Після оформлення і перевірки всіх необхідних документів клієнту видається чекова книжка. По ній він має право отримати 40% від суми наданого кредиту. Інша сума може бути отримана клієнтом після подання в банк повного звіту про витрачання спочатку виданої суми. Клієнт представляє квитанції, рахунки, інші комерційні та фінансові документи, що свідчать про витрачання власних коштів клієнта.

 

Позичальник повинен використати кредит на будівництво садового будиночка та благоустрій садової ділянки протягом строків освоєння земельної ділянки. Але в той же час, ці терміни не повинні перевищувати двох років з дня отримання кредиту в банку. Індивідуальний позичальник зобов'язаний представити після закінчення встановленого строку звіт про цільове витрачання коштів. Позичальник може не витратити всю позику повністю. В цьому випадку керівництво установи Ощадного банку має право на підставі особистої заяви позичальника продовжити термін використання кредиту на будівництво садового будиночка та благоустрій садової ділянки до одного року. Якщо банк не представлений зазначений звіт, то він має право стягнути видану позику достроково з виплатою підвищеного відсотка.

Погашення заборгованості по позиці здійснюється за рахунок засобів індивідуального позичальника. Платежі по позичці вносяться готівкою готівкою в касу відділення Ощадного банку. Здійснення погашення позички йде щокварталу рівними частинами виходячи з розмірів отриманої позички і встановленого строку користування його. За бажанням позичальник може внести і велику суму. Але вона обов'язково повинна бути кратною квартального платежу. Якщо платежі не надходять у встановлені терміни, то кредитний працівник банку не пізніше 15 числа першого місяця

кожного кварталу перераховує суми, невнесені у строк, рахунок прострочених позичок.

Нарахування та стягнення відсотків за користування позичкою йде в установленому порядку. Нараховані за перший період з дня першої видачі позички відсотки сплачуються одночасно з першим платежем за позикою. За час, що залишився відсотки сплачуються з черговим платежем від залишку самої позички.

Підприємства і організації також можуть надавати кредит на будівництво садових будиночків. Вони оформляють у банку кредит на загальну суму на ім'я юридичної особи. Порука та інші документи, в цьому випадку не вимагається. Підприємство чи організація несуть відповідальність за своїх ссудозаемщиков і є гарантами погашення позики та сплати відсотків за нею.

Кожен позичальник оформляє особисте зобов'язання на ім'я організації. Організація оформляє строкове зобов'язання на загальну суму отриманого кредиту. Позичальником для банку стає юридична особа. Банку не потрібні також індивідуальні звіти позичальників. Організація надає в банк зведений звіт про використання позикових коштів.

Кредит на капітальний ремонт будинку в сільській місцевості може надаватися в розмірі до 75% вартості робіт по ремонту будинку. Кредит залежить від середньомісячного заробітку позичальника. Він видається з розрахунку забезпечення щоквартального погашення кредиту в сумі не більше 90% середньомісячного заробітку позичальника.

Індивідуальний позичальник повинен представити в банк для отримання кредиту наступні документи:

-довідку про дозвіл на покупку будинку і необхідності капітального ремонту;

-договір на вирощування сільськогосподарської продукції;

-довідку про заробітну плату;

-порука;

-паспорт.

Кредитний працівник перевіряє ці документи, потім пропонує заповнити індивідуальне термінове зобов'язання та заяву позичальника на отримання позики. На індивідуальному зобов'язанні проставляється номер особового рахунку. Всі подальші операції по оформленню кредиту, а також умова його погашення і сплати відсотків аналогічні операціями по видачі позик на будівництво садового будиночка.

Якщо клієнту надається даний вид кредиту на капітальний ремонт будинку в сільській місцевості, то також встановлюється термін подання в банк звіту про витрачання позикових коштів. Він видається лише через 6 місяців після отримання позики.

Кредит на купівлю будинку в сільській місцевості для сезонного проживання видається на термін до 8 років у розмірі балансової (залишкової) вартості будови. Погашення кредиту починається з наступного кварталу після його отримання. Оформлення необхідних документів, видача кредиту, погашення заборгованості та сплата відсотків за користування позикою здійснюються аналогічно оформлення кредиту на будівництво садового будиночка.

Кредити на будівництво і капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків для постійного проживання надаються в розмірі 75% вартості за кошторисом будівництва та робіт по ремонту будинку. Кредит залежить від середньомісячного заробітку позичальника. Він погашається щоквартально в сумі не більше 90% середньомісячного заробітку позичальника.

Позика на будівництво індивідуального житлового будинку для постійного проживання видається на термін до 20 років. Погашати її позичальник починає з третього року після одержання. Кредит на купівлю індивідуального житлового будинку для постійного проживання видається на термін до 15 років. Розмір кредиту залежить від балансової вартості будівлі з урахуванням його погашення сумі не більше 90% середньомісячного заробітку позичальника. Виплати за погашення кредиту здійснюються щоквартально. Спочатку кредит на

будівництво індивідуального житлового будинку видається розмірі 30% від загальної суми кредиту. Позика на ремонт та благоустрій видається у розмірі 50% від загальної суми кредиту.

Членам житлово-будівельних кооперативів кредит видається на строк до 8 років. Його розмір може бути не більше 75% початкового вступного внеску. Позика починає погашатися з наступного кварталу після її отримання.

Кредит на купівлю великої рогатої худоби надається на строк до 3-х років. Позика на купівлю молодняку великої рогатої худоби видається на термін до 3-х років.

Кредит на будівництво надвірних будівель видається позичальникам на строк до 5 років.

Кредит на придбання устаткування для інженерних мереж видається на термін до 3-х років.

З вересня 1991 р. почалося надання кредитів з сторони Ощадного банку працівникам системи Центрального банку і Ощадного банку Росії. Кредити видаються: на господарське обзаведення, придбання транспортних засобів та інші потреби на строк до 5 років. Погашається позика платежами щомісяця не більше 30% від середньомісячного заробітку. Кредити також видаються на покупку і ремонт квартир, дачних і жилих будинків на строк до 25 років з щоквартальним погашенням заборгованості. Щомісячний платіж за позику може становити до 90% середньомісячного заробітку. Банку також може надаватися гарантія про погашення частини відсоткових платежів. В цьому випадку позика може видаватись під знижені відсотки. За прострочену заборгованість установи банку справляють більший відсоток по цим позичкам. Причому в разі звільнення працівника з Центрального банку або Ощадного банку позичальники, що отримали подібні позички, також сплачують вищий відсоток. Дані види кредитів видаються готівкою. Їх оформлення аналогічно видачі та погашення короткострокового кредиту на невідкладні потреби. Відсотки за користування ними справляються

одночасно з поточними платежами позичальника в погашення позички, а не одноразово.

При веденні бухгалтерського обліку довгострокових позик забезпечуються відображення їх цільового призначення та зручність визначення термінів повернення позикових засобів та нарахування відсотків за користування позичкою. Для обліку должгосрочных позичок у III розділі балансу відкриті балансові рахунки №19 "Позички,-видані населенню" та №20 "Прострочені позики, видані населенню".

В залежності від цільового призначення видаються позики обліковуються на особових рахунках, які відкриваються у відповідності з об'єктами кредитування, наприклад, на:

-будівництво індивідуальних житлових будинків;

-капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків або приєднання їх до водопровідних і каналізаційних мереж;

-придбання житла;

-газифікацію; ' -придбання худоби;

-придбання, будівництво садових будиночків і благоустрій садових ділянок;

-господарське обзаведення;

-будівництво надвірних будівель;

-придбання засобів малої механізації.

На відповідному особовому рахунку на балансовому рахунку №20 обліковуються прострочені заборгованості по позиках, виданих населенню. Складання бухгалтерської звітності, звірка термінових зобов'язань з сумами заборгованості спрощується урахуванням позичкової заборгованості (термінової і простроченої) з використанням особових рахунків. Такий вид обліку полегшує економічний аналіз потреби в різних видах кредитів.

Надання позики відображається в бухгалтерському обліку за дебету рахунку №19 та кредиту рахунків №67, 59. Відображення може йти і по кредиту інших рахунків в залежності від способу видачі позики: перерахування коштів безготівковим

шляхом, готівкою, зарахування на рахунки позичальника і т.д. Окремо по довгостроковому та короткостроковому кредитуванню здійснюється аналіз видачі кредитів. Аналіз ведеться у розрізі окремих видів позичок. Найбільшим попитом по довгостроковому кредитуванню населення в даний сремя користуються позики на індивідуальне житлове будівництво, будівництво садових будиночків і благоустрій садових ділянок. У загальній сумі виділених довгострокових позичок з частка становить близько 75%.

 

«Ощадну справа» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Історія розвитку банківської системи Росії

Банківська система до 1917 р.

Банківська система Радянського Союзу

Сучасна банківська система Росії

Банк Росії

Комерційні банки

Фінансовий криза 17.08.98.

 

Банківська система Росії

БАНКИ І СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ

СТРУКТУРА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ

ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ РОСІЇ.

КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ ТА ІНШІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ФУНКЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ТЕНДЕНЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В РОСІЇ

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

НАДАННЯ КРЕДИТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДЕРЖАВНИМ ОРГАНАМ ВІДОМОСТЕЙ, СКЛАДОВИХ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ.

Про ЗЛОЧИНИ, СПРЯМОВАНІ НА НЕЗАКОННЕ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

БАНКІВСЬКІ КРИЗИ

НАСЛІДКИ БАНКІВСЬКИХ КРИЗ

 

Банківське кредитування малого бізнесу в Росії

Банківське кредитування малого та середнього бізнесу в Росії

Причини, перешкоджають зростанню кредитування малого бізнесу, і способи їх усунення

Досвід фінансової підтримки бізнесу в економічно розвинених країнах

Заходи щодо створення сприятливих умов для кредитування малого бізнесу

  

ЯК ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

ЯКІ ІСНУЮТЬ МЕТОДИ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ ПЛАТІЖНИМИ ДОРУЧЕННЯМИ

 

Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії

1. Іпотека та іпотечне кредитування

2. Основна діяльність іпотечних банків

3. Організаційна структура банків

4. Пасивні та активні операції банків

5. Розвиток іпотечних банків в Росії

Висновок

 

Фінансовий менеджмент (курс лекцій) Фінансові ризики Управління фінансовими ризиками Фінанси і кредит. Управління фінансами Грошово-кредитна сфера Грошові операції Міжнародні розрахунки та валютні операції