Вся Бібліотека >>>

  

 

Банки. Банківська справа

Банки і фінансовий ринок


Розділ: Бізнес, фінанси

 

  

 

Банки и финансовый рынок

 

БАНКИ І ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 

Львів Ю.І.

 

Видання здійснено за сприяння АТ «Банк «Санкт-Петербург»

Науковий редактор - доктор економічних наук, професор М.Х. Лапідус

Рецензент - доктор економічних наук, професор Є.В. Михайлова

При підготовці видання

використана інформація

станом на 1 жовтня 1995 року

 

«КультИнформПресс», 1995

 

Введення

 

Розділ 1. ПЕТРОГРАД - БАНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР РОСІЇ

1.1. Банківська столиця Російської імперії

1.2. Ліквідація банківської системи

1.3. Нова економічна політика та відродження банківської системи

1.4. Формування системи спеціалізованих банків. Державні і комерційні банки в Ленінграді

 

Глава 2. РОЗВИТОК КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В РОСІЇ

2.1. Порядок створення та операції комерційних банків

2.2. Пайові та акціонерні банки

2.3. Перспективи розвитку комерційних банків

 

Розділ 3. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Еволюція та структура Центрального банку

3.2. Функції Центрального банку

3.3. Взаємовідносини Центрального банку з комерційними банками

 

Глава 4. БАНКИ - УЧАСНИКИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

4.1. Сегменти фінансового ринку

4.2. Ринок цінних паперів

4.3. Банки - учасники ринку цінних паперів

4.4. Кредитний ринок

4.5. Валютний ринок

 

Глава 5. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ

5.1. Власний капітал

5.2. Емісія цінних паперів як джерело формування пасивів

5.3. Емісія банківських сертифікатів і векселів

5.4. Залучені кошти

5.5. Банківська прибуток як джерело формування пасивів

5.6. Трастові операції

 

Глава 6. АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

6.1. Функції кредиту, принципи і методи кредитування

6.2. Організація процесу кредитування

6.3. Види позик і порядок їх надання банком «Санкт-Петербург»

6.4. Іпотечний кредит

6.5. Роль банківського кредиту в розвитку нового бізнесу

6.6. Лізингові операції

6.7. Фінансування капітальних вкладень

 

Глава 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ

7.1. Сутність і умови проведення безготівкових грошових розрахунків

7.2. Розрахунки платіжними дорученнями

7.3. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

7.4. Розрахунки чеками

7.5. Розрахунки акредитивами

7.6. Факторингові операції

 

Дивіться також:

 

Банківська енциклопедія Історія розвитку банківської системи Росії Позичкове справа Створення комерційного банку Кредитування малого бізнесу в Росії Формування системи іпотечних банків в Росії Банківський облік Банківський нагляд і аудит Словник економічних термінів Банківський маркетинг Банківський маркетинг (2) "Банкірські будинки в Росії 1860-1914 рр."

 

Банківська справа

1. ВИДИ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ І ЇХ ФУНКЦІЇ

Емісійні банки

Комерційні (універсальні) банки

Організаційно-правові форми діяльності банків

2. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Типи комерційних банків

Реєстрація банку

Клієнтура. Організація роботи з клієнтами

Ризики в банківській практиці

3. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Депозитні операції

Позичкові операції

Комерційний кредит. Операції з векселями

Види векселів

Надійність векселя

Позики під заставу векселів

Комісійні операції з векселями

Бухгалтерський облік операцій з векселями

Переоблік та перезастава векселів у Центральному банку

Заставні операції

Ломбардний кредит

Використання цінних паперів в якості застави при кредиті контокоррентном

Отримання кредиту Центральному банку під заставу цінних паперів

Використання цінних паперів в якості застави при біржових операціях

4. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ

Основні види цінних паперів

Банківські операції з фондовими цінними паперами

Фактори, що визначають інвестиційну політику

Сек'юритизація фінансового портфеля банків

5. ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

Фінансове забезпечення лізингу

Підготовка і обгрунтування лізингової угоди. Умови лізингової угоди. Поставка об'єкта лізингу

Лізингові ризики і страхування майна

Види лізингових платежів та методика розрахунку лізингових внесків

6. АГЕНТСЬКІ (КОМІСІЙНІ) ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

Організація міжбанківських розрахунків

Принципи факторингового обслуговування

Укладення договору про факторинговому обслуговуванні

Трастові операції

Трастові операції по дорученням фізичних осіб

Послуги траст-відділів комерційних банків фірмам, організаціям та акціонерним товариствам

7. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

8. РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Регулювання емісійної діяльності банків. Функції попиту і пропозиції грошей

Аналіз стану грошового обороту країни

Інструменти економічного впливу на діяльність банків

Облікова (дисконтна) політика

Операції на відкритому ринку

Державний контроль і нагляд

Аудиторський контроль

Контроль засновників 

Вся Бібліотека >>>