Вся Бібліотека >>>

  

 

Банки

Банківський облік


Розділ: Бізнес, фінанси

 

  

 

Банковский учет

 

Л.Р.СМИРНОВА

 

«БАНКІВСЬКИЙ ОБЛІК»

 

Під редакцією проф. Ю.Ваканова

 

М: Фінанси і статистика, 2000

 

Викладено найбільш проблемні питання теорії та практики ведення бухгалтерського і податкового обліку основних банківських операцій: кредитних, валютних, операцій з цінними паперами, а також деяких господарських операцій в умовах функціонування нового Плану рахунків і нових Правил ведення бухгалтерського обліку в кредитних організаціях.

Для працівників бухгалтерських служб банків, служб внутрішнього контролю, податкових служб, аудиторських фірм. Може бути корисна студентам, аспірантам і викладачам економічних вузів.

Передмова

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА КРЕДИТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ

 

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ФОРМУВАННЮ І ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

ДЕПОЗИТАРНИЙ ОБЛІК ЕМІСІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ З АКЦІЯМИ БАНКУ

ОБЛІК ВЛАСНИХ ДКЦИЙ, ВИКУПЛЕНИХ У АКЦІОНЕРІВ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗІ ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЯ ПО НАРАХУВАННЮ І ВИПЛАТІ ДИВІДЕНДІВ

ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ ШЛЯХОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДИВІДЕНДІВ

 

ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ

ОБЛІК ПОТОЧНОЇ ПЕРЕОЦІНКИ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА СВІЙ РАХУНОК

ОБЛІК КАСОВИХ І ТЕРМІНОВИХ УГОД З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ

ОБЛІК КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ЗА ДОРУЧЕННЯМ КЛІЄНТА

ТОРГОВЕЛЬНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

 

ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

ОБЛІК МІЖБАНКІВСЬКИХ ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ

КРЕДИТНІ ЛІНІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КРЕДИТУВАННЯ ЗА ОВЕРДРАФТОМ

 

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ОБЛІК БРОКЕРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ БАНКУ-ІНВЕСТОРА

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ З КОРПОРАТИВНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ НЕПРОЦЕНТНИМИ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ З ПРОЦЕНТНИМИ ВЕКСЕЛЯМИ

 

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БАНКУ

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЛІЗИНГУ І ОРЕНДИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

Дивіться також:

 

Банківська енциклопедія Банківська справа Історія розвитку банківської системи Росії Банківська система Росії Ощадна справа Створення та організація комерційного банку Банківська кредитування малого бізнесу в Росії Формування сучасної системи іпотечних банків в Росії Грошовий механізм Міжнародні фінанси Словник економічних термінів Банківський маркетинг Банківський маркетинг "Банкірські будинки в Росії 1860-1914 рр."

 

Банківський нагляд і аудит

Розділ I. Система банківського контролю

1.1. Види та організація контролю в банках

1.2. Регулювання Банком Росії діяльності комерційних банків. Нагляд Центрального банку за діяльністю комерційних банків

1.3. Організація аудиторських перевірок у банках

Розділ II. Методика проведення номінальної перевірки в банку

2.1. Перевірка установчих документів та законності формування статутного фонду

2.2. Перевірка дотримання банком обов'язкових економічних нормативів, установлених Центральним банком

2.3. Оцінка кредитного портфеля банку

2.4. Перевірка правильності та законності відкриття і ведення операцій по розрахункових, поточних рахунках, вкладах і депозитах

2.5. Перевірка стану бухгалтерського обліку в банку

2.6. Перевірка правильності формування доходів і витрат банку 

Вся Бібліотека >>>