Вся Бібліотека >>>

 

 

НАРИСИ ПРАВОСЛАВНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Про первородний гріх і штучному зародженні


Петро Володимирович Добросельский

 

 

О первородном грехе и искусственном зарождении

 

Вільні клони від первородного гріха?

Чому в природі людини закладена можливість гріха? Визначає спадковість долю?

 

Справжня брошура першим випуском пропонованої автором релігійно-філософської серії «Нариси православної антропології». В ній розповідається про гріх Адама і Єви і його наслідки для них та їхніх нащадків. Про те, яким чином гріх увійшов у світ. Хто з дійових осіб відповідальний за нього і чому. Яке відношення мають до падіння прабатьків їх моральна свобода, спокуса дияволом, душевні сили: серце, розум і воля. Розглядаються поняття «гріх» і «зло», причина та спосіб переходу наслідків первородного гріха на нащадків взагалі і в разі штучного зародження (штучного запліднення і клонування) зокрема, вплив гріховної спадковості і особистої духовності на долю людини.

У брошурі зачіпаються і інші теми, у тому числі: деякі загальні аспекти психіки людини (роль почуттів, розуму і волі у виборі моральної спрямованості вчинків); питання подружніх відносин; загальний механізм фізичної смертності (смерті тіла).

Деякі з розглядаються в брошурі питань є дискусійними.

Дана робота адресована всім, хто цікавиться християнським вченням про людину.


 

ВІД АВТОРА

 

Автор висловлює подяку завідувачу кафедри догматичного богослов'я богословського факультету Православного Свято-Тихонівського Гуманітарного університету, кандидата богослов'я, доценту ієреєм Борису Левшенко і вчитель Ніколо-Перервинской семінарії, відповідальному секретарю Місіонерсько-Просвітницького Центру «ШЕСТИДНЕВЪ'», кандидату богослов'я священика Данила Сисоєву за зроблені зауваження та редакти-вання тексту брошури, а також декан факультету психології Російського Православного Університету святого апостола Іоана Богослова священика Андрія Лоргусу за перегляд брошури та її позитивну оцінку і настоятеля Нікольського храму в с. Ромашкова Одінцовського району, Голові Єпархіальної комісії по роботі з медичними установами протоієрею Алексію Бабурину за обговорення окремих питань брошури, духовні бесіди і настанови.

Петро Володимирович Добросельский - православний християнин, парафіянин Нікольського храму в селі Ромашкова Одінцовського району, народився в 1948 році, кандидат технічних наук, автор понад ста друкованих робіт за науково-технічними напрямами, в тому числі понад п'ятдесяти винаходів.

 


 

Допущено до друку Відділом релігійної освіти і катехізації Руської Православної Церкви

 


Зміст:

 

Від видавництва

 

Передмова

 

Введення

 

Розділ 1. Стан прабатьків з Раю

 

Глава 2. Перша Заповідь в Раю

 

Розділ 3. Гріхопадіння прабатьків (первородний гріх)

 

Глава 4. Гріх і зло

 

Глава 5. Наслідки первородного гріха для прабатьків і їх нащадків (роду людського)

 

Глава 6. Причина передачі наслідків первородного гріха нащадкам

 

Глава 7. Спосіб передачі наслідків первородного гріха

 

Глава 8. До питання про безгрішність Ісуса Христа

 

Післямова

 


 

Додатки:

 

1. Підтримували прабатьки в раю свою фізичну життя куштуванням плодів з дерева життя

 

2. До питання про тлумачення Рим. 5: 12-15

 

3. Про джерело гріхів

 

4. Про перехід на дітей окремих властивостей (якостей, рис, особливостей, нахилів) батьків

 

5. Приклади деяких типів тимчасового роз'єднання душі і тіла, не призводять до фізичної смерті

 

6. Чому Ісус Христос названий первістком з померлих (первороджений з мертвих)

 

7. До питання про загальне воскресіння

 


 

СПИСОК ЦИТОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

Cстан життя конкретної людини, в кінцевому підсумку, визначається не станом його особистої спадковості (залежить від духовного і

фізичної стану предків), а станом його особистої духовності (залежної, втім, в певною мірою, і від спадковості, і від виховання, від навколишнього обстановки). Іншими словами, особиста духовність і визначає долю (життя) особистості.

 

ОРАНТА


Вся Бібліотека >>>