Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Високоміцна арматурна сталь


Розділ: Підручники

 

  

 

арматурная сталь

 

ВИСОКОМІЦНА АРМАТУРНА СТАЛЬ

 

ВИРОБНИЧЕ ВИДАННЯ

 

Олександр Андрійович КУГУШИН

Іван Герасимович ВУЗЛІВ

Валентин Володимирович КАЛМИКОВ

Сергій Ашотовіч МАДАТЯН

ІВЧЕНКО олександр Васильович

 

МОСКВА, "МЕТАЛУРГІЯ" 1986

 

Викладено основи вибору і розробки марок сталі для масового виробництва термоупрочнеиной арматури. Розглянуто структуру та властивості різних ефективних видів термозміцнених арматурних сталей, тому числі зварювальних і стійких проти корозійного розтріскування. Узагальнено дані щодо класифікації та основних властивостей АрматурныхЧггаЛей, а також особливості технології виробництва арматури та її застосування в залізобетонних конструкціях. Показаний ефект ВТМО при виробництві термоупрочнеиной арматурної сталі в промислових умовах.

 

© Видавництво «Металургія», 1986

 

Призначена для інженерно-технічних працівників і фахівців металургійної та будівельної промисловості, що займаються питаннями металознавства, випробуванням матеріалів,обробкою - металів тиском.

 

 

 

Введення

ГЛАВА I. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ І КЛАСИФІКАЦІЯ АРМАТУРИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

1.загальні вимоги

2. Класифікація та термінологія

Основні характеристики механічних властивості арматурної сталі

ГЛАВА I. ВИРОБНИЦТВО І ЗАСТОСУВАННЯ АРМАТУРНИХ СТАЛЕЙ В СРСР І ЗА КОРДОНОМ

I. Стрижнева арматурна сталь

Гарячекатана арматурна сталь

Термомеханічно зміцнена стрижнева арматурна сталь

Арматурна сталь, зміцнена витяжкою або скручуванням

2. Арматурна дріт

Арматурні канати

РОЗДІЛ III

1. Обладнання та технологія термічного зміцнення арматурної сталі з прокатного нагріву в проточній воді

2. Обладнання та технологія термічного зміцнення рухомих арматурних прутків в потоці стану.

Вимоги до технології і обладнання

3. Охолоджуючі пристрої для термозміцнення рухомого прокату

4. Вибір і розрахунок охолоджуючих пристроїв

5. Контроль і управління процесом термозміцнення прокату у потоці станів

Вплив мінливості технологічних факторів прокатки і охолодження на якість металу термозміцнення

Контроль і управління процесом термозміцнення нерухомих і рухомих арматурних прутків

6. Термічне зміцнення арматурної стали за кордоном. Технологія і обладнання

Наукові основи вибору і розробки сталей для масового виробництва високоміцної арматури з прокатного нагріву

РОЗДІЛ IV

1. Обґрунтування вибору змісту вуглецю сталі та напрямки легування

2. Властивості і структура досвідчених сталей в гарячекатаному стані

3. Властивості і структура досвідчених сталей в термічно упрочненном стані з окремого нагріву

4. Властивості і структура арматурних сталей термічно (термомеханічно) зміцнених з прокатного нагріву

5. Вплив хімічного складу на процеси знеміцнення при повторному нагріванні. Вибір марки сталі

6. Дослідження кінетики розпаду аустеніту арматурної сталі марки 20ГС при її безперервному охолодженні

7. Конструктивна міцність термозміцнений арматури класу Ат-V, Ат-VI при звичайних і знижених температурах

8. Оцінка якості термоупрочнеиной арматури з сталей марок 20ГС і 20ГС2 промислового виробництва

ГЛАВА У. ВЛАСТИВОСТІ І СТРУКТУРА АРМАТУРНОЇ СТАЛІ, ТЕРМІЧНО ЗМІЦНЕНОЇ З ОКРЕМОГО І ПРОКАТНОГО НАГРІВІВ. ЕФЕКТ ВТМО

1. Формування структури та властивостей сталі при ВТМО

2. Властивості арматурної сталі, термічно зміцненої з окремого і прокатного нагрівів

3. Вплив температури кінця прокатки і хімічного складу сталі на прояв ефекту ВТМО при зміцненні арматури з прокатного нагріву

ГЛАВА VI. ЗВАРЮВАНА ТЕРМІЧНО ЗМІЦНЕНА АРМАТУРНА СТАЛЬ КЛАСУ Ат-ІІІ

1. Вибір технології термічного зміцнення і марки сталі для виробництва арматури класу Ат-II 1С

2. Технологія виробництва термічно зміцненої арматурної сталі класу Ат - 111С в потоці прокатного стану

3. Структура арматурної сталі класу Ат-ІІІ і вплив повторного нагріву на зміну її механічних властивостей

4. Конструктивна міцність сталі класу Ат-ІІІ

Абсолютні значення критичних температур крихкості

Корозійна стійкість

5. Зварюваність арматурної сталі класу Ат-ШС

Режими зварювання

ГЛАВА VII. ЗВАРЮВАНА ТЕРМІЧНО ЗМІЦНЕНА АРМАТУРНА СТАЛЬ КЛАСУ Ат-IVC

1. Область використання, перспективність розвитку виробництва зварюваної термічно зміцненої арматури класу Ат-IVC

2. Технологія виробництва сталі класу Ат-IVC

3. Зварюваність термічно зміцненої арматурної сталі класу Ат-1VC із сталі 25Г2С

4. Втомна міцність арматурної сталі класу Ат-IVC

5. Конструктивна міцність і холодостійкість термічно зміцненої арматури класу Ат-IVC при звичайних і понижених температурах

ГЛАВА VIII. ЗВАРЮВАНА ТЕРМІЧНО ЗМІЦНЕНА АРМАТУРНА СТАЛЬ КЛАСУ Ат-УСК

1. Область застосування і особливості виробництва

2. Кінетика перетворення аустеніту в арматурної сталі марки 20ХГС2 при охолодженні

3. Структура і властивості арматурної сталі марки 20ХГС2 в гарячекатаному і термічно упрочненном станах

4. Зварюваність термомеханічно зміцненої арматури з стали 20ХГС2

Методи оцінки зварюваності

5. Дослідження конструкційної міцності арматури з стали 20ХГС2 в гарячекатаному і термічно упрочненном станах

Властивості при знижених температурах

6. Оцінка якості промислових партій термомеханічно зміцненої арматури із сталі марки 20ХГС2

ОЧІ IX. ОЦІНКА СЛУЖБОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОМІЦНИХ АРМАТУРНИХ СТАЛЕЙ

1. Конструктивна міцність термічно зміцненої арматури при підвищених температурах

2. Тривала міцність арматурної сталі при підвищених температурах

3. Вплив пластичних деформацій старіння на властивості арматурної сталі

Термічно зміцнені сталі

Стабільність властивостей термоупрочнеиной арматури у часі

ГЛАВА X. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОМІЦНОЇ СТРИЖНЕВИЙ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ В СТАНІ ПОСТАВКИ

1.Горячекатаная арматурна сталь класу А-IV

2.Свариваемая високоміцна стрижнева арматура класів А-V і А-VI

3. Високоміцна термомеханічно зміцнена стрижнева арматурна сталь класів Ат-V, Ат-VI

4. Термомеханічно зміцнена стрижнева арматурна сталь класів Ат-IVc і Ат-IVK

ГЛАВА XI. КОРОЗІЯ ПІД НАПРУГОЮ ВИСОКОМІЦНОЇ АРМАТУРИ

1. Корозія під напругою - небезпечний вид руйнування металів і сплавів

2. Особливості та гіпотези корозійного розтріскування металів і сплавів

3. Вплив хімічного складу та структури на схильність арматурних сталей різної міцності до корозійного розтріскування

4. Нові види стійкою проти корозійного розтріскування арматури класів Ат-VK і Ат-VIK

ГЛАВА XII. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІЧНО ЗМІЦНЕНОЇ АРМАТУРИ В БУДІВНИЦТВІ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 

Дивіться також:

    

Арматура. Призначення та види арматури

Гарячекатана арматурна сталь з площадкою текучості на діаграмі (м'яка «таль) володіє значним подовженням після разрыза-до 25% ( 1.18,а)...

 

АРМАТУРА. Сталі для арматури. Механічні властивості арматурних...

Арматурна сталь повинна володіти достатньою пластичністю, що характеризується величиною відносного подовження при розтягуванні...

 

...АРМАТУРИ. При монтажі арматури. Клас арматурної сталі

Клас арматурної сталі визначається за профілем стрижнів і за забарвленням їх торців. Так, арматурна сталь класу А-l має гладкий профіль; класу А-І...

 

АРМАТУРНІ СТАЛИ. Стрижнева арматурна сталь

Стрижнева арматурна сталь ділиться на класи від A-I до A-VII. В даний час клас арматури позначається також гарантованої величиною межі текучості...

 

Класифікація і асортимент арматурної сталі. Гарячекатана...

Гарячекатана арматурна сталь класів A-I і А-Н призначена для вживання в якості ненапружуваною арматури у звичайних залізобетонних конструкціях.

 

Арматурна сталь і напівфабрикати. Арматурна дріт. Заводи...

§ 2. Арматурна сталь і напівфабрикати. Арматурну сталь ділять на горячекатаную стрижневу і холоднотягнутий дротяну.

 

Профілі арматурної сталі. Арматурна сталь із вуглецевої...

Маркування арматурної сталі повинна містити

Прокат арматури і виробів зі сталі. Стрижнева арматурна сталь

Стрижнева арматурна сталь являє собою гарячекатані стрижні діаметром 6...80 мм. В залежності від марки стали і відповідно...

 

...напрягаемых арматурних елементів. Поверхня арматурних сталей....

Допускається для напруженої арматури попередньо напружених конструкцій використовувати арматурну сталь наступних видів

 

Арматурна сталь механічно зміцнену в холодному стані...

Арматурна сталь випускається в стрижнях або мотках: сталь класу А240 (A-I) изготовливают гладкою, сталь класів АЗОО (А-І), А400 (А-Ш), А600 (A-IV), A800 (A-V), A1000 (A-VI)...

 

Арматурна сталь в бухтах

Арматурна сталь у бухтах застосовується в основному для заводського виготовлення арматурних каркасів. Арматура. Заготівля і встановлення арматури - кругла арматурна ...

 

Види арматурних сталей і виробів для армування залізобетонних...

Арматурну сталь виготовляють з періодичним профілем згідно ГОСТ 5781-82 або ГОСТ 10884-94. Стрижневу арматуру, зміцнену витяжкою...

 

АРМАТУРНІ СТАЛИ. Гарячекатана стрижнева арматура

Стрижнева арматурна сталь залежно від класу і діаметра стрижнів виготовляється з вуглецевої і низьколегованої сталі.

 

АРМАТУРНІ РОБОТИ. У сортамент арматурних сталей входять...

АРМАТУРНІ РОБОТИ. Класифікація і асортимент арматурної сталі. ... Арматурна сталь гвинтового профілю

 

СТАЛЬ АРМАТУРНА. Механічні властивості арматурної сталі

Арматурна сталь класів міцності Ат800, Ат1000 і Ат1200 повинна витримувати без руйнування 2 млн циклів напруги...

 

Основні властивості арматурної сталі

Сталь, використовувана в якості арматури залізобетонних конструкцій, повинна мати
Для арматурної сталі найбільш типова робота під дією розтягуючих сил.

 

Арматура. Виробництво установка натяг арматури. Монтаж...

§ 26. виготовлення та встановлення арматури. Арматурна сталь, що застосовується для армування залізобетонних конструкцій...

 

Арматурна сталь гвинтового профілю Контроль якості зміцненої...

Арматурна сталь гвинтового профілю, як правило, повинна поставлятися в комплекті з з'єднувальними елементами (муфтами, анкерними гайками і контргайками).

 

Арматурна сталь і вироби з неї

Арматурна сталь та вироби з неї. Загальні відомості про арматурі. Опір бетону розтягування в 10...

 

Класифікація арматурних сталей. Марки арматурної сталі

Класифікація арматурних сталей. Арматуру, вводиться в бетонні конструкції для сприйняття розтягуючих зусиль (при вигині, розтягуванні...

 

Останні додавання:

 

ОПАДИ СТІЧНИХ ВОД Вторинні ресурси Теплоізоляція Припливні електростанції

Довідник агронома ШЛІФУВАННЯ ТА ПОЛІРУВАННЯ СКЛА Виробництво комбікормів Соболь Хутряні шапки Арматура і бетон

Облицювальні роботи - плиточні та мозаїчні Вогнетриви Деревні відходи Виробництво деревоволокнистих плит

  Матеріалознавство для столярів, тесль і паркетників Теслярські роботи Паркет Дерев'яна меблі

 

Вся Бібліотека >>>