На головну

 

Альтернативна енергетика

Нетрадиційні поновлювані джерела енергії


 Магомедов Абук Магомедович

 

 

Книга присвячена важливій і актуальній проблемі - проблемі більш розумного і ефективного використання людиною природних енергетичних багатств. Розглянуто стан і напрямки розробки технічних рішень нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, особливості їх використання в Дагестані. Наведена інформація про використання сонячної, геотермальної, вітрової, потоків води, хімічної та інших видів енергії, широке застосування якої в народному господарстві може приносити великий економічний та екологічний ефект.

Книга, призначена в основному для студентів, що спеціалізуються по малій енергетиці, може бути корисна також для широкого кола читачів: викладачів шкіл і ліцеїв, школярам старших класів, спеціалістам, керівникам галузей народного господарства, енергетикам.

 

Видавничо-поліграфічне об'єднання "Юпітер", р. Махачкала 1996

Передмова

Проблеми енергетики

 

Розділ 1. Економічні, екологічні і соціальні аспекти розвитку енергетики

Стан і тенденції розвитку енергетики Дагестану

Основні ланки і економічні проблеми ПЕК (паливно-енергетичний комплекс).

Екологічні проблеми ПЕК РД

Безпаливні концепція енергетики - шлях прогресу економіки Дагестану

Економічні механізми безпаливної концепції енергетики

 

Глава 2. Енергія

Робота і енергія

Необхідні для суспільства форми енергії

Коефіцієнт корисної дії процесів перетворення енергії

Походження природних джерел енергії

Сонце як найважливіший джерело енергії

Хімічні зв'язки як накопичувачі енергії

Звільнення і перетворення хімічної енергії

Чому хімічна енергія не вивільняється сама собою?

 

Розділ 3. Тепло

Що таке тепло

Перетворення різних видів енергії в тепло

Перетворення тепла в роботу. Неможливість створення вічного двигуна

Два начала термодинаміки

Коефіцієнт корисної дії процесу перетворення тепла в роботу

Охолодження нагріванням

Як протікають процеси у природі?

Хаотичність і впорядкованість у світі молекул

Ентропія

 

Глава 4. Сонячна енергетика

Характеристика сонячної радіації. Термодинамічний перетворення сонячного випромінювання

Фотоелектричне перетворення сонячного випромінювання (ФЕП)

Біоконверсія сонячної енергії

Гібридні сонячні станції

Сонячні печі

Сонячна космічна електростанція (СКЭС)

Висновок

 

Глава 5. Геотермальна енергетика

Джерела тепла в надрах землі. Геотермальні ресурси землі

Достоїнства і недоліки геотермальної енергетики

Петротермальная енергія

 

Глава 6. Вітроенергетика

Ресурси вітрової енергії на території Росії

Принципи перетворення вітрової енергії

Достоїнства і недоліки вітроенергетики

Вітроелектричні станції

 

Глава 7. Гідроенергетика

Характеристика гідроенергетики

Принципи перетворення гідроенергії

Гідравлічна турбіна

Достоїнства і недоліки гідроенергетики

Можливості отримання енергії з океану

 

Глава 8. Термоэлектрогенераторы

Термодинаміка термоелектричного перетворення

Основні напрямки у створенні термоелектричних матеріалів

Основні характеристики термоелектричних матеріалів

Пошуки складів, легування термоелектричних матеріалів

Основні технології виготовлення термоелектричних матеріалів

Схеми термоелектрогенераторов

 

Глава 9. Термоемісійні перетворювачі

Режими роботи ТЕП

 

Глава 10. МГД перетворювачі

Принцип дії МГД-генератора. Плазмові МГД-генератори

МГД-установки відкритого циклу

МГД-установки замкнутого циклу

Достоїнства і недоліки МГД-генераторів

 

Глава 11. Хімічні джерела енергії

Безпосереднє перетворення хімічної енергії в роботу

Принцип дії гальванічних елементів

Особливості гальванічних елементів як джерел струму, їх переваги та недоліки

Воднева енергетика

 

Література

 

Вся бібліотека >>>