Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


Академія мистецтв СРСР. Інститут теорії та історії образотворчих мистецтв

ЗАГАЛЬНА ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ


 Том 2. Мистецтво середніх століть. Книга друга

 

Мистецтво Індії та Південно-східної Азії

 

Мистецтво Індії

 

 

Індія географічно є відокремленою частиною великої Південній Азії і грала в історико-культурному відношенні поряд з Китаєм, Іраном і Середньою Азією найважливішу роль в епоху середньовіччя. Хронологічно весь цей величезний період, що охоплює понад тисячоліття-з 7 по 18 ст., - ділиться на два основних етапи. Перший починається з утворення невеликих політично відособлених феодальних держав і завершується їх розпадом. Наступ другого етапу в історії середньовічної Індії - розвинутого феодалізму - пов'язане з виникненням централізованого держави - Делійського султанату (13 -14 ст.). Найбільш велике державне утворення епохи феодалізму - імперія Великих Моголів (16-18 ст.) - завершує собою другий етап середньовіччя в Індії.

 

индия

 

У мистецтві Індії за цей період складається ряд місцевих художніх шкіл, що відрізняються своєрідністю художньої мови, оригінальністю архітектурних і образотворчих засобів і прийомів. У створенні всього цього багатющого художнього спадщини брали участь численні народності і племена, що населяли величезну територію країни. Завдяки Цьому зміг створитися той багатогранний образ індійського мистецтва, який вражає своїм розмаїттям, розмахом і щедрістю художніх форм. Важливим моментом для розвитку індійського мистецтва була тісна взаємодія і взаємозв'язок з культурою і мистецтвом сусідніх народів Китаю, Середньої Азії і Ірану.

Значну роль відіграла Індія по відношенню до середньовічним художнім культур країн Південно-Східної Азії. Зіткнення зрілою культури Індії з самобутніми вогнищами цивілізацій цих країн прискорило бурхливий розквіт їх мистецтва в епоху феодалізму. Складне і своєрідне переплетення місцевих культур з індійськими елементами сприяло створенню чудових мистецьких пам'яток Цейлону, Бірми, Камбоджі та Індонезії.

Характерні риси індійської культури і мистецтва простежуються на всьому протязі феодальної епохи, причому у своєрідній еволюції мистецтва середньовічної Індії відбилася вся складність формування феодального суспільства і проявилися внутрішні суперечності історичного процесу.

На першому етапі відбувалася переробка давніх традицій у дусі норм феодальної епохи, і мистецтво, пов'язане з індуїстською міфологією, досягають повної зрілості. На другому етапі, в період пізнього феодалізму, на хід розвитку індійського мистецтва вплинув характер утворилися в внаслідок іноземного завоювання Індії феодальних держав, в яких у якості державної релігії встановився іслам. Різко змінилися типологічні основи архітектури, перервалося розвиток скульптури, що грала настільки важливу роль у мистецтві передував періоду. Виняток становила південна Індія, що зберігала незалежність, де в мистецтві до 17 ст. існували старі традиції.

Незвичайне багатство і багатогранність середньовічного мистецтва Індії, органічність і послідовність його розвитку є чудовим вираженням художнього генія великого і древнього народу. В цих рисах укладено також і його неминуще значення як найціннішого мистецької спадщини, без освоєння і новаторською переробки якого не може розвиватися і індійське мистецтво нашого часу. Кращі досягнення архітектури, скульптури і живопису середньовічної Індії належать скарбниці світового мистецтва, без них не можна мати повного і закінченого уявлення не тільки про мистецтво Азії, але і про мистецтво всього світу.

 

 

«Загальна історія мистецтв»

 

 

Наступна стаття >>>

 

 

 

Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>