Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


Академія мистецтв СРСР. Інститут теорії та історії образотворчих мистецтв

ЗАГАЛЬНА ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ


 Том 2. Мистецтво середніх століть. Книга перша

 

Мистецтво Візантії, Вірменії, Грузії, південних слов'ян, київської Русі, України та Білорусії

 

Мистецтво Вірменії та Грузії

 

 

У художній культурі середньовіччя важливе місце займає мистецтво народів Закавказзя. Спираючись у своєму розвитку на Давні місцеві традиції, мистецтво Грузії, Вірменії разом з тим тісно пов'язане з досягненнями великих осередків середньовічної художньої культури - Візантії і Ірану. Однак було б невірно представляти мистецтво народів Закавказзя у вигляді провінційного візантійського варіанту пли іранського мистецтва, що, на жаль, досі ще має місце в роботах деяких буржуазних учених.

Закавказзі належить до тих областей стародавнього світу, де рано почав формуватися феодальний суспільний лад. В економічно найбільш розвинутих районах поворот до феодалізму стався в 4-5 ст., хоча повна перемога настала пізніше. У глибоких соціально-економічних і класових зрушення треба бачити основну причину того, що вже у 5-7 ст. склалися і переживали свій перший високий розквіт архітектура і образотворче мистецтво Закавказзя, зазначені у кожного з народів великою своєрідністю.

З початку 4 ст. в Вірменії, Грузії, а потім і Албанії (північна частина Азербайджану) поширилося християнство. Незважаючи на те, що, ставши державною релігією, воно знищило ряд пам'яток стародавньої місцевої культури, його роль у ліквідації залишків вже изжившего себе рабовласництва, а подекуди ще й первісно-общинних відносин, не можна недооцінювати.

Християнство сприяло збереженню і розвитку культурних зв'язків Закавказзя з Сирією, Малою Азією та іншими областями Восточноримской імперії (пізніше Візантії) - важливими культурними осередками, успішно перерабатывавшими спадщина високої античної цивілізації.

У середньовічних Вірменії та Грузії з'явилися поряд з феодальними замками нові типи міських цивільних споруд - караван-сарай, криті ринки та ін, а також розвивалися різноманітні художні ремесла.

 

Армения и Грузия

Вірменія і Грузія

 

Разом з тим вже на перших етапах розвитку середньовічного мистецтва у Вірменії і Грузії були створені нові, характерні для середньовіччя типи церковних споруд - базиліки, почасти схожі з сирійськими будівлями, але відрізнялися самобутніми рисами як за планом і об'ємним рішенням, так і з характеру орнаментально-декоративних мотивів. Ще яскравіше творча своєрідність зодчих Вірменії та Грузії проявилося в центральнокуполь-них будівлях. У розробку цього став основним для всього християнського Сходу типу церковних будівель грузинські і вірменські архітектори внесли великий творчий внесок. Вже в 6 - початку 7 ст. в Закавказзі виникли різноманітні, вчинені у конструктивному і художньому відносинах варіанти цент-ральнокупольных будівель. Мцхетському Джварі, храм Ріпсіме, Цроми, Звартноц і багато інші пам'ятники зайняли чільне місце в історії світової архітектури.

Високий підйом переживало зодчество і все мистецтво Закавказзя в 10 - 13 ст., розвиваючи і збагачуючи традиції передував часу. Пам'ятники середньовічної монументальної архітектури Грузії та Вірменії відрізняються характерними прийомами об'ємно-пластичного вирішення. Центрально купольні храми Закавказзя мають чітко виражену ступеневу композицію обсягів, знижених у кутах будівлі і поступово підвищуються до центру. Кожен з чотирьох фасадів церковної будівлі завершується свого роду фронтоном. Ступеневою композицією зовнішнього вигляду в інтер'єрі відповідають хрестоподібний план невеликі приміщення (вимы) у кутах споруди. Увінчані закавказькі храми циліндричними або багатогранними барабанами, несучими конусоподібні або пірамідальні покриття куполів.

Більшість церков Вірменії та Грузії побудовано з каменю. Облицювання стін чудово отесанным каменем посилює художню виразність Будівель і створює чудовий фон для декоративної скульптури, рясно покриває фасади храмів 11-13 століть.

Особливості мистецтва середньовічних Вірменії та Грузії яскраво проявилися також у скульптурі, в архітектурному орнаменті, в живописі і в різних видах прикладного мистецтва. Показово, зокрема, що скульптура набула в закавказькому мистецтві набагато більшу питому вагу, ніж, наприклад, у мистецтві Візантії. Орнамент у Грузії та Вірменії при всьому різноманітності його форм володіє специфічними системами плетіння геометричних і стилізованих рослинних мотивів, взятих переважно з місцевої флори.

У живопису поряд з иконографическими відмінностями, пов'язаними часом з тим, що в церковному відношенні Вірменія, наприклад, порівняно рано стала незалежною від Візантії, спостерігаються і свої художньо-стилістичні особливості.

Разом з тим в різні історичні періоди взаємозв'язок художніх шкіл Грузії і Вірменії з мистецтвом Візантії та інших сусідніх країн набувала цілком конкретні форми: відомо чимало випадків, коли вірменські й грузинські майстри працювали у Візантії чи Ірані, а візантійські або іранські художники - в Закавказзі.

Були також течії в вірменською і грузинською мистецтві, орієнтувалися на Візантію, а іноді і на Іран. Художні зв'язку Вірменії і Грузії з Древньою Руссю документовані низкою фактів, що належать до періоду пізнього середньовіччя, але, по всій видимості, мали і більш давні витоки.

Деякі дослідники вважають, що існувало безпосередня взаємодія між середньовічним мистецтвом і Закавказзя мистецтвом західноєвропейських країн. Але, звичайно, визначали основний характер середньовічного мистецтва Вірменії та Грузії твори тих художників, які створювали справді оригінальні творіння.

При наявності у середньовічному мистецтві Вірменії та Грузії ряду спільних рис у межах одного художнього типу спостерігаються істотні відмінності, що залежали частково від природних факторів (місце розташування, матеріал тощо), але головним чином від своєрідності традицій мистецтва і особливостей історико-культурного розвитку кожного з народів Закавказзя.

 

 

 

«Загальна історія мистецтв»

 

 

Наступна стаття >>>

 

 

 

Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>