Вся електронна бібліотека >>>

 Слюсарні роботи >>>

 

 

СЛЮСАРНІ ТА СЛЮСАРНО-СКЛАДАЛЬНІ РОБОТИ


Розділ: Підручники

 

ВВЕДЕННЯ

  

 

Основні напрямки економічної стратегії партії, вироблені XXVII з'їздом, передбачають зростання продуктивності суспільної праці, докорінне поліпшення якості продукції на основі підвищення ефективності всіх галузей нашої економіки. До кінця нинішнього сторіччя продуктивність суспільної праці повинна зрости в 2Д..2,5 рази. Для досягнення цього рубежу необхідний рішучий перехід до всілякої інтенсифікації виробництва на базі науково-технічного прогресу, прогресивних форм управління, організації та стимулювання праці. В Програмі КПРС чітко відзначена необхідність послідовно проводити лінію на значне зменшення частки ручних операцій, істотне скорочення, а в перспективі - ліквідацію важкого фізичного та малокваліфікованої праці за рахунок повної механізації і автоматизації виробництва. Без підвищення продуктивності праці та якості продукції сьогодні неможливо прискорення науково-технічного прогресу, а значить, не можна успішно вирішити ні одну велику виробничу і соціальну проблему.

У сучасних умовах особлива роль у розвитку економіки належить машинобудуванню. Саме ця галузь промисловості вирішує завдання головного напрямку інтенсифікації виробництва - створення системи високоякісних та високопродуктивних машин, що відповідають вимогам сьогоднішнього дня.

Серед основних факторів підвищення технічного рівня машинобудування важливе місце посідає впровадження високоефективних технологічних процесів, комплексної механізації і послідовне проведення автоматизації виробництва. Особливо важливо здійснення цих заходів у тих виробничих процесах, де в даний час ще витрачається ручна праця, недостатня механізація і автоматизація. До числа таких виробничих процесів відноситься складання виробів машинобудування.

В структурі технологічних процесів виробництва виробів машинобудування трудомісткість вузлового і загального складання (серійне виробництво) складає в середньому близько 25...35% всієї трудомісткості виготовлення машин. Збірка органічно пов'язана з усіма попередніми процесами; при створенні ж машин високої якості збірці належить вирішальна роль. Тому складальним робіт на виробництві" має приділятися особливу увагу.

Вдосконалення складального виробництва - це одночасне вирішення комплексу взаємопов'язаних завдань. Серед них найбільш важливими є:

вибір раціонального технологічного процесу; створення конструкцій технічних засобів для його забезпечення;

впровадження засобів механізації ц автоматизації праці; організація управління процесом.

В даний час все більше значення надається питанням комплексної механізації і автоматизації складальних робіт, особливо необхідних в умовах гнучкого переналаживаемого автоматизованого виробництва.

У розвиток економіки країни вагомий внесок вносить промисловість Ленінграда. Ряд підприємств міста працюють в умовах досвідченого і одиничного виробництва зі складною технологією слюсарно-складальних робіт, для яких характерні вимоги високої якості і високої продуктивності. При цьому слід зазначити безперервно підвищується складність виробів машинобудування.

Територіально-галузева програма «Інтенсифікація - 90», розроблена Ленінградської обласної партійної організацією і схвалена ЦК КПРС, передбачає повсюдне підвищення продуктивності праці, зростання обсягу виробництва на основі прискорення впровадження досягнень науково- технічного прогресу. Рішення поставлених завдань повинно здійснюватися шляхом застосування передових технологій, механизирующих і автоматизують пристроїв, скорочення ручних операцій, вдосконалення складальних процесів. І можливо це лише за наявності і правильній розстановці кадрів на всіх рівнях виробництв.

Підготовку таких кадрів у Ленінграді надається першорядне значення. Безперервно поліпшується підготовка робітників з професіями слюсар і слюсар-складальник, оскільки на ^підприємствах міста та області значний обсяг в об* загальної трудомісткості виготовлення виробів машинобудування складають слюсарні та слюсарно-складальні роботи.

Пропонована молодим робітникам книга відповідає вимогам навчальних планів і програм для підготовки кваліфікованих робітників за професії «Слюсар механоскладальних робіт», затверджених Держкомітетом СРСР по професійно-технічній освіті.

 

 

ЗМІСТ: Складальні роботи

 

Дивіться також:

    

Зборка деталей З'єднання

Слюсарно-складальні роботи виконуються з допомогою різних монтажних інструментів (гайкових ключів, викруток, молот-i ків) і пристосувань.

 

Слюсарні роботи

Слюсарні роботи завершують станочную обробку металу. Складання та налагодження механізмів і машин також відносяться до слюсарним робіт.

 

Види слюсарних робіт. Слюсарно-інструментальні роботи

§ 1. Види слюсарних робіт. Сучасні слюсарні роботи стали більш універсальними і охоплюють різні види виробництва.

 

Підготовка об'єктів до монтажно-складальних робіт

Монтажно-складальні роботи складаються з робочих операцій, які виконуються в певній послідовності.
Слюсарно-інструментальні роботи.

 

...і пристосування для виконання слюсарних робіт

При виконанні складальних і слюсарних робіт для збірки і розбирання застосовують ключі гайкові двосторонні з відкритим зівом, односторонні з відкритим зевом...

 

Обробка металу. Слюсарну справу

Навчальні посібники. Обробка металів. Слюсарне справа. Є.М. Мурах. Введення.
§ 27. Роз'ємні з'єднання. § 28. Нероз'ємні з'єднання. § 29. Збірка деталей.

 

Слюсарно-інструментальні роботи

Слюсарно-інструментальні роботи. Розділ: Будівництво.
§ 1. Види слюсарних робіт. § 2. Вимоги НОП при слюсарно-інструментальних роботах.

 

Монтажно-складальні бригади і ланки. Монтажно-складальні роботи

Монтажно-складальні роботи за всіма видами санітарно-технічних пристроїв виконують комплексні бригади, а за окремими видами
Слюсарно-інструментальні роботи.

 

Обладнання, пристосування і прийоми свердління

При виконанні слюсарно-інструмен-талевих і складальних робіт широко використовуються пневматичні ротаційні свердлильні машинки невеликих розмірів з кутовою насадкою...

 

Останні додавання:

 

Промислові будівлі Попередньо напружений залізобетон

Опалення і вентиляція Токарна справа арматурна сталь ОПАДИ СТІЧНИХ ВОД

Вторинні ресурси Теплоізоляція Припливні електростанції