Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Фундаменти промислових і житлових будівель


Розділ: Підручники

 

  

 

Е. А. Сорочан

КАНД. ТЕХН. НАУК

 

ЗБІРНІ ФУНДАМЕНТИ ПРОМИСЛОВИХ І ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

 

МОСКВА - 1962

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1. П. Р а б о т і в, Економічні конструкції фундаментів, «Будівельна промисловість» № 10, 1925,

3. А. Р. З а до к. Раціоналізація бутових фундаментів та їх економічний аналіз, «Будівельна промисловість» № 4, 1934.

4. Б. П. Горбуші н, Крупноблочное будівництво, «Будівельна промисловість» № 4, 1934.

5. Р. Н. З м а р и н, Фундаменти з пустотілих бетонних каменів, «Досвід будівництва» № 5, 1938.

6. А. А. До а р п а ч о в, Збірні залізобетонні фундаменти для дерев'яних будинків, «Будівництво залізниць» N° 6, 1937.

7. А. Л. Пєшков ський, фундаменти для великоблочних будинків, «Будівельний бюлетень» № 17-18, 1934.

8. Р. Б. Кишень, Збірні фундаменти, Картотека ТЕХСО серія 42, ШТЭИН, 1939.

9. І. М. Ч а й к о, К. К. Крихта, Досвід проектування і будівництва великоблочних будівель в Ленінграді, «Будівельна промисловість» № 11, 1952.

10. Б. Д. Васильєв, Ю. Б. М о н ф е р е д, В. П. Ш і п к о в, Фундаменту збірної конструкції, Госстройиздат, 1953.

11. В. А. 3 а м а р а е в, Е. А. С о р о ч а н, Збірний переривчастий фундамент, «Будівельна газета» № 49, 1955.

12. М. С. г Р у т м а н, Збірні великоблочні фундаменти, Укрстройиз - дат, 1956.

13. Е. Р. Р а т ц, Залізобетонні конструкції, армовані струнобе тонними елементами, «Бетон і залізобетон» № 3, 1957.

14. А. В. Гохбаум, Р. Я. Л і п к й н. Економічні конструкції стін підвалів і фундаментів для житлових будівель, «Технічна інформація» Мос - проскта № 6-7, 1957.

15. М. А. Ситников, Нові індустріальні фундаменти будівель, «Транспортне будівництво» № 1, 1959.

16. О. Б. Ріхтер, Зведення підвальних поверхів житлових будинків із блоків-рам, «Транспортний будівництво» № 1, 1959.

17. Норми і технічні умови на проектування кам'яних і армо інтернет - кам'яних конструкцій (НиТУ 120-55).

18. Д. В. О н і щ і к» Міцність і стійкість кам'яних конструкцій, ОНТИ, 1937.

19. Б. Д. Василів, Зведення капітальних будівель на сильносжима - ваних підставах, Держбуд з дат, М.-Л., 1952.

20. Е. А. С о р о ч а н, Зведення збірних фундаментів на різних грунтах підстави, Інститут техніко-економічної інформації АН СРСР, 1955.

21. Т. В. До руті, Будівництво п'ятиповерхового жилсго будинку на насипному грунті, «На будівництвах Москви» № Ю, 1958.

22. Е. А. С о р о •! а н, О деформаціях будівель, побудованих на набухаючих грунтах, «Підстави, фундаменти і механіка ґрунтів» М - 1, 1961.

23. Е. А. С о р о ч а н, Хвали якісь набухаючі глини як основи споруд, Збірник № 46 НДІ підстав, Госстройиздат, 1961.

24. Е. А. С о р о ч а н, Дослідження питань застосування переривчастих фундаментів, Збірник № 40 НДІ підстав, Госстройиздат, 1959.

25. Е. А. С о р о ч а н, Переривчасті збірні фундаменти, «Нова техніка і передовий досвід у будівництві» № 6, 1957.

26. Н. Я. Л е в, Збірні фундаменти, Інформаційно-технічний листок Будинку науки Лат. РСР № 42-43, Рига, 1952.

27. А. С. Н е к р а с в, Збірні арочні бетонні фундаменти, Казгос - кздат, 1959.

28. Н. М. К у р е к, Н. М. Соколов, В. А. К о п ч у р о в, П. К. Заморивши, Е. А. С о р о ч а н, Застосування збірних фундаментів у будівництві будівель, Госстройиздат, 1956.

29. А. А. О б О д о в с к і й, Застосування пальових фундаментів для малоповерхових житлових будинків, ЦБТІ Міністерства будівництва УРСР, 1958.

30. Ю. А. Б о г д а н в, Досвід будівництва пальового фундаменту житлового будинку. «Підстави, фундаменти і механіка ґрунтів» № 5, 1959.

31. І. в. Фі лимон чу до, Пальові залізобетонні фундаменти для опор ліній електропередачі, Госенергоіздат, М. - Л., 1956.

32. Б. В. Гончаров, Пальові опори під технологічні трубопроводи, «Основи, фундаменти та механіка ґрунтів» № 5, 1960.

33. Е. В. Світло і якийсь Пристрій пальових підстав безпідвальних житлових та промислових будівель з коротких залізобетонних паль, Збірник № 36 НДІ підстав, Госстройиздат, 1959.

34. Р. Львів, Ю. Диховічний, Деякі питання розвитку конструкцій нульових циклів житлових будинків, «Архітектура і будівництво Москви» № 10, 1959.

35. Т. В. До р у т о в, Е. А. С о р о ч а н, До питання будівництва великопанельних будинків на просадних лесових ґрунтах, «Основи, фундаменти м механіка грунтів» JMs 6, 1959.

36. А. І. Б а й ц у р, С. В. С а м о ф а л, Збірний залізобетон Фундаментах металургійного обладнання, «Будівельна промисловість» № 6, 1958.

37. М. С. А з а р е н до про, Р. В. Г е р а р д і, Розвантажувальна залізнична! естакада з великих залізобетонних панелей, «Бетон і залізобетон» № 6 1957. ' ' '

38. Вказівки по застосування збірних стрічкових фундаментів СН 58--59; Тосстройиздат, 1959. '

39. Е. М. Р е н д е л ь, Монолітний фундамент з великих блоків, «Міське господарство Москви» № 11, 1952.

40. Н. М. Соколов, Е. А. С о р о ч а н. До питання про монтажі збірних фундаментів житлових і цивільних будівель, Бюлетень «Підстави і фундаменти» № 18-19, 1957.

41 Е. В. Свєтинський, Фундаменти з коротких залізобетонних паль для житлових безпідвальних будівель, НИИОМТП, Бюро технічної інформації, М., 1959.

 

Введення

Фундаменти

РОЗДІЛ 1. Історія застосування збірних фундаментів

Г Л А Л А 2. Конструкції збірних фундаментів

1. Стрічкові фундаменти. Елементи стрічкових фундаментів

2. Поперечний. Поздовжній розріз

3. Конструктивні рішення

4. Особливості застосування збірних стрічкових фундаментів

5. Армований шов поверх блоків

6. Влаштування залізобетонного армованого поясу поверх фундаментних стінових блоків

7. Переривчасті фундаменти

8. Конструктивне рішення і область застосування

9. Стовпчасті фундаменти під стіни

10. Фундаменти стовпів і колон

11. Черевик під колону сільськогосподарського будівлі

12. Складовою фундамент під стовп

13. Пальові-фундаменти

14. Фундаменти великопанельних будинків

15. Фундаменти промислових споруд

РОЗДІЛ 3. Розрахунок збірних фундаментів

1. Розрахунок переривчастих фундаментів

2. Розрахунок конструкції фундаменту

ГЛАВА 4. Зведення збірних фундаментів і їх техніко-економічні показники

1. Монтаж блоків фундаментів під стіни підвалу

2. Витрата матеріалів для блоків-подушок в °/о

 

 

Дивіться також:

        

Збірні стрічкові фундаменти. МОНТАЖ ЗБІРНИХ СТРІЧКОВИХ...

Збірні стрічкові фундаменти монтуються за тим же технологічним схемами, що і окремі збірні фундаменти.

 

ФУНДАМЕНТ. Фундаменти стрічкові, окремі стовпчасті, гнучкі...

Збірні стрічкові фундаменти монтуються за тим же технологічним схемами, що і окремі збірні фундаменти.

 

Монтаж окремих збірних фундаментів. Розбивка місць встановлення...

Комплексний процес монтажу окремих збірних фундаментів складається з наступних операцій: пристрої підстави

 

Зведення фундаментів і стін зі збірних елементів. Фундаментні...

Стовпчасті (окремо стоять) збірні фундаменти можуть бути одноблочными, двухблочными і многоблочными.

 

Окремі фундаменти колон. Залізобетонні фундаменти

1. Конструкції збірних фундаментів. В залежно від розмірів збірні фундаменти колон роблять цільними і складовими.

 

Розмітка місць установки блоків збірних фундаментів. ПРИСТРІЙ...

До монтажу збірних фундаментів виконують розбивку місць їх установки, яка починається з натягування дротів між обносками по поздовжніх і поперечних осях колон.

 

монтаж збірних підземних конструкцій. Монтаж будівельних...

Монтаж збірних фундаментів. В сільському будівництві збірні фундаменти монтують з блоків, наведених на рис. 1.82.

 

Якість монтажу. При монтажі збірних фундаментів контролюють...

При монтажі збірних фундаментів контролюють перев'язку і товщину швів між ними, заповнення швів і пазів між блоками, а також швів між плитами перекриття...

 

Підстави і фундаменти

Під залізобетонні колони застосовують залізобетонні збірні і монолітні фундаменти стаканного типу. Збірні фундаменти можуть складатися з одного...

 

Стовпчастий фундамент. Фундаменти з кам'яних і цегельних стовпів

Збірні залізобетонні фундаменти рекомендуються для закладки на сирих і заболочених ділянках.

 

Останні додавання:

 

Слюсарні та складальні роботи

Промислові будівлі Попередньо напружений залізобетон

Опалення і вентиляція Токарна справа арматурна сталь ОПАДИ СТІЧНИХ ВОД

Вторинні ресурси Теплоізоляція Припливні електростанції