Вся Бібліотека >>>

 


Важка закрита травма черепа і головного мозку


під редакцією професора В. М. Угрюмова

 

 

 

Важка закрита травма черепа і головного мозку (діагностика і лікування), під редакцією проф. В. М. Угрюмова

 

У пропонованій увазі читачів монографії викладено основні питання клініки і лікування тяжкої закритої травми черепа і головного мозку. На підставі багаторічного вивчення даної проблеми уточнено класифікаційні підрозділи, розроблено систему діагностики і комплексного цілеспрямованого хірургічного та нехірургічного лікування відповідно до певною формою ураження мозку.

 

Вперше у вітчизняній літературі найбільш широко і повно представлені матеріали про значення гіпоксії в патогенезі травми мозку. Виявлено нові істотні закономірності порушень зовнішнього дихання і мозкового кровообігу, які обумовлюють розвиток гіпоксичної і церебральної циркуляторної гіпоксії. Профілактика різних форм гіпоксії та боротьба з нею є в системі лікувальних заходів ланками першорядного значення.

 

Описана система діагностики та лікування важкої травми черепа і головного мозку дозволяє зберегти не тільки життя, але і працездатність багатьом з тих хворих, у яких травма аналогічної тяжкості ще кілька років тому вважалася несумісною з життям.

 

Видання розраховане на нейрохірургів, рентгенологів, анестезіологів, педіатрів, неонатологів.

 

Видавництво «Медицина», 1974 р

 

 

  Зміст:

  

ВВЕДЕННЯ

 

Розділ 1. КЛАСИФІКАЦІЙНІ ПІДРОЗДІЛИ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ І ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ЛІКУВАННЯ

 

Глава 2. ПОРУШЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ (ГІПОКСИЧНА ГІПОКСІЯ) ПРИ ВАЖКІЙ ТРАВМІ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Характеристика нормального дихання

Форми патологічного дихання

Порушення зовнішнього дихання у хворих з травмою черепа і головного мозку

Порушення зовнішнього дихання периферичного типу

Порушення зовнішнього дихання центрального типу

Порушення зовнішнього дихання при переважанні ураження півкуль головного мозку

Порушення зовнішнього дихання при переважанні ураження півкуль і мезо-діенцефального відділу стовбура мозку

Порушення зовнішнього дихання при ураженні півкуль і відділів стовбура мозку

 

Розділ 3. ПОРУШЕННЯ КРОВООБІГУ І МЕТАБОЛІЗМУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ (ЦИРКУЛЯТОРНА І ТКАНИННА ГІПОКСІЯ) В ПАТОГЕНЕЗІ ВАЖКОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

 

Глава 4. ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ РЕЧОВИН ПРИ ВАЖКІЙ ТРАВМІ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

 

Глава 5. ПАТОМОРФОЛОГІЯ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Локалізація контузіонних вогнищ в головному мозку в залежності від місця додатка травмуючої сили

Анатомічні варіанти ушкоджень головного мозку і гемморрагический компонент в зоні контузіонних вогнищ

Динаміка морфологічних змін в початковому і ранньому періодах закритої травми черепа і головного мозку

Зміни спинного мозку при закритій травмі черепа і головного мозку

Морфологічні зміни гіпоталамо-гіпофізарної системи в гострому періоді закритої травми черепа і головного мозку

 

Глава 6. КЛІНІКА ВАЖКОЇ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Особливості неврологічного дослідження хворих з важкою травмою черепа і головного мозку

Забій головного мозку важкого ступеня без здавлення

Діенцефальна форма

Мезенцефало-бульбарна форма

Экстрапирамидная форма

Цереброспінальна форма

Внутрішньочерепні гематоми

Вдавлені переломи кісток склепіння черепа

Травматичний набряк головного мозку

Гострі субдуральні гігроми

Ранні ускладнення

Розпізнавання ураження головного мозку при закритій травмі його в умовах гострої алкогольної інтоксикації

 

Глава 7. РЕНТГЕНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ВАЖКІЙ ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Ангіографія

Пневмоэнцефало- і вентрикулографія

 

Голова 8. НЕЙРООФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

 

Голова 9. ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

 

Голова 10. ЕЕГ-ДІАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧНИХ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ ГЕМАТОМ

 

Голова 11. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИХ КРОВОВИЛИВІВ ПРИ ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

 

Голова 12. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТЯЖКОЇ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Уточнення діагнозу і показань до хірургічного лікування

Уточнення показань до хірургічного лікування при внутрішньочерепних гематомах

Уточнення показань до хірургічного лікування вдавлених кісток склепіння черепа

Уточнення показань до хірургічного лікування здавлення головного мозку внаслідок набряку і набухання його

Уточнення показань до хірургічного лікування контузіонних вогнищ головного мозку

Техніка операцій при внутрішньочерепних гематомах

Техніка операцій при вдавлених переломах кісток склепіння черепа

Техніка видалення вогнищ контузіонних

 

Голова 13. ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТЯЖКОЇ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО ЗНЕБОЛЕННЯ І РЕАНІМАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ З ПРИВОДУ ВАЖКОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Загальна знеболювання

Спеціальні методи анестезії

Знеболювання при травмі черепа і головного мозку в поєднанні з ушкодженнями інших органів

Реанімаційні підприємства та інтенсивна терапія

Інфузійна терапія та підтримання водно-електролітного балансу

Гормональна терапія

Терапія нейротропними засобами

Застосування інгібіторів ферментів і антикоагулянтів

Реанімаційні заходи при термінальних станах

 

Голова 14. НЕХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТЯЖКОЇ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Боротьба з порушеннями дихання периферичного типу

Нейровегетативна блокада і штучне охолодження

Дегидраттационная терапія

Харчування хворого

Боротьба з порушеннями функцій сечовидільної системи

Боротьба з порушеннями кислотно-лужного балансу

Пневмонія

Набряк легких

 

Глава 15. ОСОБЛИВОСТІ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО НЕХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ВАЖКОЇ ЗАКРИТОЇ ТРАВМИ ЧЕРЕПА І ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ

Особливості нехірургічного лікування диэнцифальной форми головного мозку

Особливості нехірургічного лікування мезенцефало-бульбарної форми ураження головного мозку

Особливості нехірургічного лікування екстрапірамідної форми ураження головного мозку

Результати лікування тяжкої закритої травми черепа і головного мозку

 

 

 Вся Бібліотека >>>