Вся Бібліотека >>>

 


Медицина в зеркале историиМедицина

у дзеркалі історії


Світлана Марківна Марчукова

 

 

 

Медицина в зеркале истории

 

Всі книги автора в Інтернет-магазині Озон >>>

 

Світлана Марківна Марчукова -

кандидат педагогічних наук, протягом багатьох років займається проблемою інтеграції гуманітарних і природничих знань.

Вона автор таких навчальних програм, як "Історія природознавства" і "Наука і релігія". Багато її книги і навчальні посібника спрямовані на посилення загально-культурної спрямованості у змісті і структурі освіти. Це - "Писемність, карта, рахунок", "Медицина стародавнього світу", "Магічне мислення", "Наука в культурі античності", "Історія природознавства і техніки для юнацтва", "Наука і техніка в культурі Відродження", "Подорож по Флатландії", "Природничонаукові уявлення в середньовічній Європі", "Наука і релігія в культурі Ренесансу", "Людина і природа", "Роздуми методиста" та інші. Їх відрізняє поєднання глибини теоретичного дослідження питання з практичної спрямованістю роботи, увага до методичного аспекту педагогічної діяльності. Повною мірою це відноситься і до її новій книзі про історію медицини.

 

З самих древніх часів, у всіх куточках нашої планети людину постійно займало власне здоров'я, причини виникнення хвороб і способи боротьби з ними.

Ця книга задумана як розповідь про виникнення і основних етапах розвитку медичних знань, про різні аспекти сприйняття здоров'я і благополуччя людини в культурах країн Стародавнього Сходу, в античному світі, в епохи європейського середньовіччя і Відродження. Докладно розглянуті особливості медицини Стародавнього Єгипту, Китаю, Індії і Тибету, багато уваги приділено викладенню основ грецької і римської медицини і її зв'язку з грецької філософією, розповіді про індійських і античних традиціях вчення Авіценни і інших арабських лікарів. Викладена історія розвитку середньовічної медицини в контексті християнської культури, формування анатомії Нового часу працях А.Везалия. Окрема глава присвячена медичним уявленням Стародавній Русі. Завершують книгу відомості про походження медичних символів.

Після кожного розділу вміщено запитання і завдання, які допоможуть використовувати книгу як навчального матеріалу до біологічних і історичних дисциплін і сприятимуть підвищенню культурологічної спрямованості освіти. Видавництво і автор сподівається, що доступна і цікава форма викладу, велика кількість ілюстрацій зробить книгу цікавою не тільки для школярів, студентів і викладачів, але і для дуже широкого кола читачів.

 

 

 

Вступ

 

Розділ 1. Походження медичних знань

 

1.1. РОСЛИНИ - ПЕРШІ ЛІКИ


1.2. «НАПОЇ БЕЗСМЕРТЯ»

 

1.2. РОСЛИННІ ЛІКИ І ОТРУТИ

 

1.3. МАГІЯ У МЕДИЧНИХ ПОДАННЯХ

 

1.4. МАГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

 

1.5. МЕДИЧНА АСТРОЛОГІЯ

 

Глава 2. Медицина Стародавнього Єгипту

 

2.1. ЄГИПЕТСЬКІ БОГИ - ПОКРОВИТЕЛІ ЛІКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

 

2.2. МЕДИЧНІ ПАПІРУСИ

 

2.3. УЯВЛЕННЯ ПРО ПНЕВМЕ

 

2.4. ПОДІЛ МЕДИЧНИХ ПРОФЕСІЙ

 

2.5. ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА В СТАРОДАВНЬОМУ ЄГИПТІ

 

Розділ 3. Лікування в стародавньої Месопотамії

 

3.1. МЕДИЧНІ ВІДОМОСТІ НА КЛИНОПИСНИХ ГЛИНЯНИХ ТАБЛИЧКАХ

 

3.2. МІФОЛОГІЯ В МЕДИЧНИХ ПОДАННЯХ

 

3.3. Про МЕДИЧНИХ ЗАКЛИНАННЯХ

 

3.4. «СПОВІДЬ-ЗАКЛИНАННЯ» В КЛИНОПИСНИХ ТЕКСТАХ

 

3.5. МЕДИЧНІ ПРИПИСИ

 

Глава 4. Медицина Стародавнього Китаю

 

4.1. ЗАРОДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ У ДРЕВНЬОМУ КИТАЇ

 

4.2. ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ МЕДИЦИНИ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ

 

4.3. МЕТОД ЛІКУВАННЯ ЧЖЕНЬ-ЦЗЮ (АКУПУНКТУРА І ПРИПІКАННЯ)

 

4.4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПУЛЬСУ

 

4.5. ВЕЛИКІ ЛІКАРІ СТАРОДАВНЬОГО КИТАЮ

 

Глава 5. Медицина Стародавньої Індії

 

5.1. МЕДИЧНІ ПОДАННЯ У ВЕДІЙСЬКИХ ТЕКСТАХ

 

5.2. ЙОГА ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ПРАНОЮ

 

5.3. МЕДИЧНІ ТРАКТАТИ СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ

 

5.4. ХІРУРГІЯ

 

Глава 6. Основні положення Тибетської медицини

 

6.1. ІНДІЙСЬКІ ТА КИТАЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ В СИСТЕМІ ТИБЕТСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

 

6.2. «ЧЖУД-ШИ» ПАМ'ЯТНИК СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТИБЕТУ

 

6.3. ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАКОЛОГІЧНОГО МОВИ ТИБЕТСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

 

Глава 7. Медицина Стародавньої Греції


7.1. АСКЛЕПІЙ, БОГ ЛІКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА

 

7.2. КРОТОНСКАЯ МЕДИЧНА ШКОЛА

 

7.3. ГУМОРАЛЬНА ТЕОРІЯ В МЕДИЦИНІ ГРЕЦІЇ

 

7.4. ГІППОКРАТ

 

7.5. ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ШКОЛА

 

7.6. ГИППОКРАТОВ ЗБІРНИК

 

Глава 8. Медицина в Стародавньому Римі

 

8.1. ТЕРМИ І ХРАМОВА МЕДИЦИНА в СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

 

8.2. РОЗВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН

 

8.3. ГРЕЦЬКІ ТРАДИЦІЇ В РИМСЬКІЙ МЕДИЦИНІ

 

8.4. АСКЛЕПІАД

 

8.5. РИМСЬКА МЕДИЦИНА В ПРАЦЯХ ЦЕЛЬСА І ДІОСКОРИД

 

8.6. МЕДИЧНІ ВІДОМОСТІ В «ПРИРОДНІЙ ІСТОРІЇ» ПЛІНІЯ СТАРШОГО

 

8.7. ГАЛЕН

 

8.8. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОЇ СПРАВИ В РИМІ

 

Глава 9. Медицина середньовічної Європи

 

9.1. МЕДИЦИНА В ХРИСТИЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ


9.2. МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКВИ У СФЕРІ ЛІКАРСЬКОГО ЛЕЛА

 

9. 3. МЕДИЧНІ ТВОРИ

 

9.3. МЕДИЧНІ ТВОРИ АРАБІВ

 

9.4. ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МІНЕРАЛІВ

 

9.5. МЕДИЧНА ШКОЛА В САЛЕРНО

 

9.6. СХОЛАСТИЧНА МЕДИЦИНА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

 

9.7. УСПІХИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ

 

Глава 10. Медицина епохи Відродження

 

10.1. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ В ЕПОХУ КНИГОДРУКУВАННЯ

 

10.2. АНАТОМІЯ І ХІРУРГІЯ

 

10.3. ВЧЕННЯ ПРО ЗАРАЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

 

10.4. АЛХІМІЯ І МЕДИЦИНА

 

10.5. ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ Нового СВІТУ та КРАЇН СХОДУ

 

10.6. НОВА МЕДИЦИНА В НОВІЙ НАУЦІ

 

Глава 10. Медицина стародавньої Русі

 

11.1. МЕДИЧНІ ПОДАННЯ В ДАВНЬОРУСЬКИХ ТВОРАХ

 

11.2. МОНАСТИРСЬКІ ЛІКАРНІ

 

11.3. ЕПІДЕМІЇ

 

11.4. ІНДІЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ В ДАВНЬОРУСЬКОМУ ЛІКУВАННЯ

 

11.5. ІНОЗЕМНІ ЛІКАРІ ПРИ ЦАРСЬКОМУ ДВОРІ

 

11.6. АПТЕКАРСЬКИЙ НАКАЗ

 

11.7. МЕДИЧНА НАУКА В РОСІЇ І НОВА НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ

 

Глава 12. Походження медичних символів

 

Висновок